Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0


 

Ime sredstva:

PROPLANT Povzetek odločbe

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

propamokarb hidroklorid

72,2

38082030

25606-41-1FRAC: F/28

 

Formulacija:

vodotopni koncentrat (SL)

Skupina nevarnosti:

Xi

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

Arysta LifeSciences Benelux SRL

Zastopnik, distributer:

UNICHEM D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.7.2024

 

Uporaba na:

NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline)

Uporaba proti:

1PHYTG: glive iz rodu Phytophtora (Phytophtora DE BARY); 1PYTHG: glive iz rodu Pythium (Pythium PRINGSHEIM)

Opozorila in obvestila:

R43: Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S36/37: Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.; S46: Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

okrasne rastline: karenca ni potrebna

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

SFS 9044

19.3.1999

10.4.2011

Sprememba

327-02-430/02/3

27.10.2003

10.4.2011

Začasno podaljšanje

327-02-430/02/7

6.3.2009

10.4.2011

Sprememba

327-02-430/02/11

27.11.2009

10.4.2011

Podaljšanje

327-02-430/02/21

11.4.2011

31.7.2024

Sprememba

U34330-151/15/3

11.11.2015

31.7.2024

Sprememba

U34330-80/17/3

28.6.2018

31.7.2024

Podaljšanje

U34330-80/17/5

8.3.2021

31.7.2024

Podaljšanje

U34330-80/17/6

9.6.2022

31.7.2024

Sprememba

U34330-151/15/7

18.5.2023

31.7.2024


| |