Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 31.5.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0


 

Ime sredstva:

TAROT 25 WG Povzetek odločbe

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

rimsulfuron

25

38083023

122931-48-0HRAC: 2

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

CORTEVA Agrisciences Bulgaria EOOD

Zastopnik, distributer:

KARSIA, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, izvoz-uvoz, Dutovlje, d.o.o. Poslovalnica Ljubljana,Tržaška cesta 132,Ljubljana

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.4.2024

 

Uporaba na:

ZEAMX: koruza (za zrnje in silažo) (Zea mays L. (partim)); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.)

Uporaba proti:

ABUTH: baržunasti oslez (Abutilon theophrasti MED.); SORHA: divji sirek (Sorghum halepense PERSOON); GGGAN: enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel); 1ECHG: kostreba (Echinochloa P.B.); 1SETG: muhvič (Setaria P.B.); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (L.) VILL./CYR.); AGRRE: plazeča pirnica (Elymus repens (Linnaeus) Gould); 1DIGG: srakonja (Digitaria FABR.); AMARE: srhkodlakavi ščir (Amaranthus retroflexus L.); TTTDD: širokolistni plevel (širokolistni plevel); GGGPE: večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel)

Opozorila in obvestila:

R50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S60: Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

koruza (za silažo): 63 dni, koruza (za zrnje): zagotovljena s časom uporabe, krompir: zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-2/00

23.2.2000

16.8.2010

Sprememba

327-02-70/03/4

26.3.2003

16.8.2010

Sprememba

327-01-369/05/2

4.11.2005

16.8.2010

Začasno podaljšanje

327-02-2/00/3

14.5.2007

14.5.2009

Sprememba

327-01-369/05/6

30.6.2008

16.8.2010

Začasno podaljšanje

327-02-2/00/5

16.4.2009

16.8.2010

Sprememba

327-02-27/02/18

27.11.2009

16.8.2010

Podaljšanje

327-02-2/00/10

17.8.2010

30.4.2024

Sprememba

3433-65/11/4

31.1.2012

30.4.2024

Sprememba

U34330-104/15/11

30.7.2015

30.4.2024

Registracija

SFS 8019

2.2.1998

22.2.2000

Registracija

SFS 6085

6.5.1996

15.5.1997

Registracija

SFS 7071

16.5.1997

1.2.1998

Sprememba

U34330-30/19/8

17.4.2019

30.4.2024

Sprememba

U34330-30/19/11

9.12.2019

30.4.2024

Podaljšanje

U34330-74/19/3

13.8.2020

30.4.2024

Sprememba

U34330-64/20/20

22.9.2020

30.4.2024

Sprememba

U34330-74/19/9

2.2.2021

30.4.2024

Podaljšanje

U34330-1/22/9

28.3.2022

30.4.2024


| |