Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 3.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

TOLUREX 50 SC

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

klorotoluron

50

38083023

15545-48-9HRAC: 5

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

Xn, N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

ADAMA Agriculture B.V.

Zastopnik, distributer:

KARSIA, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, izvoz-uvoz, Dutovlje, d.o.o. Poslovalnica Ljubljana,Tržaška cesta 132,Ljubljana

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.10.2024

 

Uporaba na:

HORVX: ječmen (ozimni) (Hordeum vulgare L.); TRZAX: pšenica (ozimni) (Triticum aestivum L.)

Uporaba proti:

AMBSS: ambrozija (Ambrosia L. sp.); POLPE: breskova dresen (Persicaria maculosa Gray); POAAN: enoletna latovka (Poa annua L.); GGGAN: enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel); BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); AVEFA: gluhi oves (Avena fatua L.); LOLMU: laška ljuljka (Lolium multiflorum); CENCY: modri glavinec (Centaurea cyanus L.); FUMOF: navadna rosnica (Fumaria officinalis L.); SONOL: navadna škrbinka (Sonchus oleraceus L.); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (L.) VILL./CYR.); CAPBP: navadni plešec (Capsella bursa-pastoris (L.) MEDIK.); APESV: navadni srakoperec (Apera spica-venti (L.) BEAUV.); MATIN: nedišeča trirobka (Tripleurospermum inodorum (Linnaeus) Schultz Bipontinus); SINAR: njivska gorjušica (Sinapis arvensis L.); ANTAR: njivska pasja kamilica (Anthemis arvensis L.); MYOAR: njivska spominčica (Myosotis arvensis (L.) HILL); ALOMY: njivski lisičji rep (Alopecurus myosuroides HUDS.); SPRAR: njivski oklast (Spergula arvensis L.); BRSNN: oljna ogrščica (Brassica napus L. subsp. Napus); RANRE: plazeča zlatica (Ranunculus repens); PAPRH: poljski mak (Papaver rhoeas L.); MATCH: prava kamilica (Matricaria chamomilla L.); VICCR: ptičja grašica (Vicia cracca); ERPVE: spomladanska kokošnica (Erophila verna); LAMPU: škrlatnordeča mrtva kopriva (Lamium purpureum L.)

Opozorila in obvestila:

R22: Zdravju škodljivo pri zaužitju.; R40: Možen rakotvoren učinek.; R50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; R63: Možna nevarnost škodovanja nerojenemu otroku.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S36/37: Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.; S46: Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.; S60: Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

ječmen (ozimni): zagotovljena s časom uporabe, pšenica (ozimni): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

SFS 9089

27.5.1999

29.10.2009

Sprememba

327-02-223/03

24.7.2003

29.10.2009

Začasno podaljšanje

327-02-73/99/9

16.4.2009

29.10.2009

Podaljšanje

327-02-73/99/11

30.10.2009

31.10.2024

Sprememba

3433-48/11/2

13.6.2011

31.10.2024

Sprememba

U34330-49/14/2

4.8.2014

31.10.2024

Podaljšanje

U34330-48/19/11

3.10.2019

31.10.2024

Podaljšanje

U34330-1/21/14

13.10.2021

31.10.2024

Podaljšanje

U34330-1/22/43

9.12.2022

31.10.2024


| |