Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 1.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

AMID THIN W

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

1-naftilacetamid (1-NAD)

8,4

38083090

86-86-2

 

Formulacija:

močljivi prašek (WP)

Skupina nevarnosti:

Xi

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FITOREGULATOR

Proizvajalec:

NUFARM GmbH & Co KG

Zastopnik, distributer:

KARSIA, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, izvoz-uvoz, Dutovlje, d.o.o. Poslovalnica Ljubljana,Tržaška cesta 132,Ljubljana

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2022

Zaloge v uporabi do:

30.6.2024

Zaloge v prodaji do:

30.6.2023

 

Uporaba na:

MABSD: jablana (Malus domestica)

Uporaba proti:

Opozorila in obvestila:

R36: Draži oči.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S36/37/39: Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

jablana: zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-262/02

20.12.2002

31.12.2022

Sprememba

327-02-223/03

24.7.2003

31.12.2022

Sprememba

327-02-133/01/12

27.11.2009

31.12.2022

Začasno podaljšanje

327-02-262/02/4

9.8.2011

31.12.2022

Sprememba

U34330-37/13/3

9.5.2013

31.12.2022

Začasno podaljšanje

U34330-37/13/5

15.12.2015

31.12.2022

Sprememba

U34330-109/16/2

22.11.2016

31.12.2022

Začasno podaljšanje

U34330-37/13/7

30.11.2016

31.12.2022

Podaljšanje

U34330-37/13/8

20.12.2017

31.12.2022

Podaljšanje

U34330-37/13/11

13.12.2018

31.12.2022

Podaljšanje

U34330-37/13/14

18.12.2020

31.12.2022

Prenehanje dovoljenja

U34330-37/13/19

14.10.2022

31.12.2022


| |