Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0


 

Ime sredstva:

CALLISTO 480 SC Povzetek odločbe

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

mezotrion

48

38083027

104206-8HRAC: 27

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG

Zastopnik, distributer:

SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2024

 

Uporaba na:

ZEAMX: koruza (za zrnje in silažo) (Zea mays L. (partim)); PAPSO: mak, vrtni (za seme za olje/prehrano) (Papaver somniferum L.)

Uporaba proti:

ECHCG: navadna kostreba (Echinochloa crus-galli (L.) P.BEAUV.); AMBEL: pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia L.); TTTDD: širokolistni plevel (širokolistni plevel)

Opozorila in obvestila:

R50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S20/21: Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.; S36/37/39: Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.; S60: Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

koruza (za zrnje in silažo): zagotovljena s časom uporabe, mak, vrtni (za seme za olje/prehrano): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-177/02

27.2.2003

29.3.2007

Začasno podaljšanje

327-02-397/04/4

7.3.2006

29.3.2007

Podaljšanje

327-02-397/04/8

30.3.2007

31.12.2024

Sprememba

327-02-176/02/14

27.11.2009

31.12.2024

Registracija nujno potrebnega FFS

327-02-397/04/11

14.3.2011

31.12.2024

Sprememba

327-02-397/04/12

21.2.2012

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-28/17/2

21.3.2017

31.12.2024

Sprememba

U34330-28/17/6

27.6.2018

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-28/17/8

16.7.2018

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-28/17/15

11.12.2020

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-28/17/21

23.11.2022

31.12.2024


| |