Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 27.10.2021

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0


 

Ime sredstva:

KARATE ZEON 5 CS Povzetek odločbe

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

lambda-cihalotrin

5

38081010

91465-08-6IRAC: 3A

 

Formulacija:

kapsulirana suspenzija (CS)

Skupina nevarnosti:

N, Xn

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG

Zastopnik, distributer:

SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.3.2023

 

Uporaba na:

NNNBA: (Matični nasadi jablan); NNNBA: (drevesnica); VICFX: bob (Vicia faba L.); BRSOF: brstični ohrovt (Brassica oleracea L. var. gemmifera DC./ZENK); BRSOB: cvetača (Brassica oleracea L. var. botrytis subvar. cultiflora DC.); ALLCE: čebula (Allium cepa L.); ALLSA: česen (Allium sativum L.); NNNBA: drevesnice okrasnih rastlin (drevesnice okrasnih rastlin); PHSVX: fižol za stročje (Phaseolus vulgaris L.); BRSOL: glavnato zelje (Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.); YPFLG: gozdne drevesnice (gozdne drevesnice); 1HUMG: hmelj (Humulus L.); SOLME: jajčevec (Solanum melongena L.); BRSPK: kitajski kapus (Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.); BRSNN: krmna ogrščica (Brassica napus L.); BEAVC: krmna pesa (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. alba); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); PYUCO: navadna hruška (Pyrus communis L.); CUMSA: navadna kumara (Cucumis sativus L.); LENCU: navadna leča (Lens culinaris); TRZAX: navadna pšenica (Triticum aestivum L.); APUGV: navadna zelena (Apium graveolens L.); PIBSX: navadni grah (Pisum sativum L.); ARWLA: navadni hren (Armoracia lapathifolia GILIB. ex USTERI); HORVX: navadni ječmen (Hordeum vulgare L.); AVESA: navadni oves (Avena sativa L.); ASPOF: navadni špargelj (Asparagus officinalis L.); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); BRSNN: oljna ogrščica (Brassica napus subsp. oleifera); CPSAN: paprika (Capsicum annuum L.); LYPES: paradižnik (Lycopersicon esculentum MILL.); ALLPO: por (Allium porrum L.); RAPSR: redkvica (Raphanus sativus L.); ERUVE: rukola (Eruca sativa); SECCE: rž (Secale cereale L.); BEAVA: sladkorna pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. altissima DOELL. planted beet); BRSRR: strniščna repa (Brassica rapa L. subsp. rapa (DC.) METZG.); ALLAS: šalotka (Allium cepa L. var. ascalonicum); SPQOL: špinača (Spinacia oleracea L.); 1TTLG: tritikala (X Triticosecale Wittm.); PAPSO: vrtni mak (Papaver somniferum L.)

Uporaba proti:

PLPRPO: beluševa muha (Platyparea poeciloptera (SCHRANK, 1776)); PHYESP: bolhači (Phyllotreta sp.); x: grizoče žuželke (grizoče žuželke); PSYIAT: hmeljev bolhač (Psylliodes attenuatus); PHODHU: hmeljeva listna uš (Phorodon humuli (SCHRANK)); PIERBR: kapusov belin (Pieris brassicae (LINNAEUS, 1758)); BARABR: kapusova sovka (Mamestra brassicae (LINNAEUS, 1758)); 1CEUTG: kljunotaji (Ceutorhynchus GERMAR, 1824); LPTNDE: koloradski hrošč (Leptinotarsa decemlineata (SAY, 1824)); PYRUNU: koruzna vešča (Ostrinia nubilalis (HÜBNER, 1796)); 1MAMEG: listne sovke iz rodu Mamestra (Mamestra OCHSENHEIMER, 1816); 1APHIF: listne uši (Aphididae); HALYHA: marmorirana smrdljivka (Halyomorpha halys); PSYLPI: navadna hruševa bolšica (Cacopsylla pyri (LINNAEUS, 1758)); TRIAVA: rastlinjakov ščitkar (Trialeurodes vaporariorum (WESTWOOD, 1856)); LEMAME: rdeči žitni strgač (Oulema melanopus (L., 1758)); MELIAE: repičar (Meligethes aeneus (FABRICIUS, 1775)); 1THRIG: resarji (Thrips LINNAEUS, 1758); 1insec: sesajoče žuželke (sesajoče žuželke); POLIOL: zelenjadna sovka (Lacanobia oleracea (LINNAEUS, 1758))

Opozorila in obvestila:

R20/22: Zdravju škodljivo pri vdihavanju in pri zaužitju.; R50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S20/21: Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.; S36/37/39: Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.; S46: Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

: zagotovljena z načinom uporabe, bob: 14 dni, brstični ohrovt: 21 dni, cvetača: 7 dni, čebula: 28 dni, česen: 28 dni, drevesnice okrasnih rastlin: karenca ni potrebna, fižol za stročje: 7 dni, glavnato zelje: 21 dni, gozdne drevesnice: karenca ni potrebna, hmelj: 21 dni, jajčevec: 3 dni, kitajski kapus: 7 dni, krmna ogrščica: karenca ni potrebna, krmna pesa: 15 dni, krompir: 7 dni, navadna hruška: 14 dni, navadna kumara: 3 dni, navadna leča: 14 dni, navadna pšenica: 30 dni, navadna zelena: 7 dni, navadni grah: 7 dni, navadni hren: 7 dni, navadni ječmen: 30 dni, navadni oves: 30 dni, navadni špargelj: zagotovljena s časom uporabe, okrasne rastline: karenca ni potrebna, oljna ogrščica: 28 dni, paprika: 3 dni, paradižnik: 3 dni, por: 14 dni, redkvica: 3 dni, rukola: 7 dni, rž: 30 dni, sladkorna pesa: 15 dni, strniščna repa: 14 dni, šalotka: 28 dni, špinača: 3 dni, tritikala: 30 dni, vrtni mak: zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-315/02/7

29.10.2003

29.3.2007

Sprememba

327-02-315/02/12

7.7.2004

29.3.2007

Sprememba

327-02-315/02/8

11.10.2004

29.3.2007

Razširitev uporabe

327-02-187/04/2

1.10.2004

29.3.2007

Sprememba

327-02-315/02/26

31.1.2006

29.3.2007

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

327-02-583/05/4

25.5.2006

31.12.2006

Podaljšanje

327-02-315/02/36

30.3.2007

30.3.2021

Razširitev uporabe

327-02-187/04/9

9.7.2007

30.3.2023

Registracija nujno potrebnega FFS

3433-541/09/3

14.8.2009

30.3.2023

Sprememba

327-02-176/02/14

27.11.2009

30.3.2023

Razširitev uporabe

343-3/10/4

14.7.2010

30.3.2023

Razširitev uporabe

3433-537/09/4

14.9.2010

30.3.2023

Registracija nujno potrebnega FFS

327-02-315/02/43

14.3.2011

30.3.2023

Razširitev uporabe

U34330-14/13/2

7.3.2013

30.3.2023

Sprememba

U34330-61/14/3

1.4.2014

30.3.2023

Sprememba

U34330-14/13/6

17.11.2015

30.3.2023

Sprememba

U34330-14/13/10

31.3.2016

30.3.2023

Podaljšanje

U34330-14/13/16

24.2.2017

30.3.2023

Sprememba

U34330-14/13/24

24.5.2018

30.3.2023

Podaljšanje

U34330-14/13/28

13.3.2019

30.3.2023

Podaljšanje

U34330-14/13/37

11.2.2021

30.3.2023


| |