Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 27.10.2021

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0


 

Ime sredstva:

CANTUS Povzetek odločbe

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

boskalid

50

38082080

188425-85-6FRAC: C/7

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

BASF SE

Zastopnik, distributer:

BASF SLOVENIJA D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.7.2023

 

Uporaba na:

NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); VITVI: vinska trta za pridelavo namiznega grozdja (vinska trta za pridelavo namiznega grozdja); VITVI: vinska trta za pridelavo vinskega grozdja (vinska trta za pridelavo vinskega grozdja)

Uporaba proti:

BOTRCI: siva plesen (Botryotinia fuckeliana (DE BARY) WHETZEL); 1BOTRG: sive plesni (Botrytis MICHELI)

Opozorila in obvestila:

R51/53: Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S20/21: Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.; S60: Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

okrasne rastline: karenca ni potrebna, vinska trta za pridelavo namiznega grozdja: 28 dni, vinska trta za pridelavo vinskega grozdja: 28 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-352/02/9

17.9.2004

10.6.2010

Začasno podaljšanje

327-02-352/02/14

5.6.2007

10.6.2010

Začasno podaljšanje

327-02-352/02/19

3.6.2009

10.6.2010

Začasno podaljšanje

327-02-352/02/23

27.11.2009

10.6.2010

Podaljšanje

327-02-352/02/25

11.6.2010

31.7.2023

Razširitev uporabe

3433-522/09/4

14.9.2010

31.7.2023

Sprememba

U34330-61/14/3

1.4.2014

31.7.2023

Sprememba

U34330-158/14/2

22.7.2014

31.7.2023

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-135/15/4

16.10.2015

11.6.2020

Podaljšanje

U34330-48/19/2

6.6.2019

31.7.2023

Podaljšanje

U34330-1/21/5

22.6.2021

31.7.2023


| |