Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 1.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

PEAK 75 WG

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

prosulfuron

75

38083023

94125-34-5HRAC: 2

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

N, Xn

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG

Zastopnik, distributer:

SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.4.2025

 

Uporaba na:

ZEAMX: koruza (za zrnje in silažo) (Zea mays L. (partim))

Uporaba proti:

BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); 1RUMG: kislice (Rumex L.); CIRAR: njivski osat (Cirsium arvense (L.) SCOPOLI)

Opozorila in obvestila:

R22: Zdravju škodljivo pri zaužitju.; R51/53: Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S37: Nositi primerne zaščitne rokavice.; S46: Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

koruza (za zrnje in silažo): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-134/04/5

30.1.2006

30.4.2025

Sprememba

327-02-176/02/14

27.11.2009

30.4.2025

Začasno podaljšanje

U34330-1/16/2

18.1.2016

30.4.2025

Podaljšanje

U34330-1/16/5

21.6.2017

30.4.2025

Sprememba

U34330-1/16/8

23.10.2017

30.4.2025

Podaljšanje

U34330-1/16/10

17.4.2018

30.4.2025

Podaljšanje

U34330-1/16/11

3.4.2019

30.4.2025

Podaljšanje

U34330-1/16/16

12.4.2021

30.4.2025

Podaljšanje

U34330-1/16/29

31.1.2023

30.4.2025


| |