Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 1.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

PLANTELLA RHIZOPON II

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

IBA

0,994

38089090

133-32-4

 

Formulacija:

druge vrste prahu (AP)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FITOREGULATOR

Proizvajalec:

Rhizopon B.V. Nizozemska

Zastopnik, distributer:

UNICHEM D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.5.2024

 

Uporaba na:

NNNZZ: okrasne rastline (delno oleseneli potaknjenci) (okrasne rastline)

Uporaba proti:

Opozorila in obvestila:

EUH210: Varnosti list na voljo na zahtevo. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; P202: Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

okrasne rastline (delno oleseneli potaknjenci): karenca ni potrebna

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-217/04/7

20.2.2006

19.2.2017

Sprememba

327-02-217/14/10

27.11.2009

19.2.2017

Začasno podaljšanje

U34330-100/13/2

19.1.2016

19.2.2017

Podaljšanje

U34330-101/13/3

20.2.2017

31.5.2024

Sprememba

U34330-101/13/5

28.6.2018

31.5.2024

Sprememba

U34330-103/18/2

17.12.2018

31.5.2024

Podaljšanje

U34330-1/22/14

8.4.2022

31.5.2024


| |