Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 17.4.2024

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

NISSORUN 10 WP

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

heksitiazoks

10

38081090

78587-05-0IRAC: 10A

 

Formulacija:

močljivi prašek (WP)

Skupina nevarnosti:

GHS09

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

AKARICID

Proizvajalec:

NISSO Chemical Europe GmbH

Zastopnik, distributer:

KARSIA, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, izvoz-uvoz, Dutovlje, d.o.o. Poslovalnica Ljubljana,Tržaška cesta 132,Ljubljana - KARSIA, KMETIJSKA PROIZVODNJA, PROIZVODNJA VIN, TRGOVINA, IZVOZ-UVOZ, DUTOVLJE, D.O.O. POSLOVALNICA LJUBLJANA,

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.8.2025

 

Uporaba na:

CUUMA: buča (Cucurbita maxima DUCH.); 1CUCF: bučevke (z užitno in neužitno lupino) (Cucurbitaceae); CUUPG: bučka (Cucurbita pepo L. var. giromontiina Grebenshchikov); CUMME: dinja (Cucumis melo L.); NNNOB: drobno sadje in jagodičevje, drugo (drobno sadje in jagodičevje, drugo); HUMLU: hmelj (Humulus lupulus L.); PYUCO: hruška (Pyrus communis L.); MABSD: jablana (Malus domestica); FRAAN: jagoda (Fragaria x ananassa Duchense); SOLME: jajčevec (Solanum melongena L.); CUMSA: kumara (za solato in za vlaganje) (Cucumis sativus L.); CITLA: lubenica (Citrullus lanatus (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); CPSAN: paprika (Capsicum annuum L.); LYPES: paradižnik (Solanum lycopersicum Linnaeus); NNNOB: rozgasto sadje (rozgasto sadje); VITVI: trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.)

Uporaba proti:

TETRUR: navadna pršica (Tetranychus urticae KOCH); METTUL: rdeča sadna pršica (Panonychus ulmi (Koch))

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H411: Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

buča: 3 dni, bučevke (z užitno in neužitno lupino): 3 dni, bučka: 3 dni, dinja: 3 dni, drobno sadje in jagodičevje, drugo: zagotovljena s časom uporabe, hmelj: 28 dni, hruška: 28 dni, jablana: 28 dni, jagoda: 3 dni, jajčevec: 3 dni, kumara (za solato in za vlaganje): 3 dni, lubenica: 3 dni, okrasne rastline: karenca ni potrebna, paprika: 3 dni, paradižnik: 3 dni, rozgasto sadje: zagotovljena s časom uporabe, trta (za namizno in vinsko grozdje): 21 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-150/04/7

10.3.2006

28.10.2015

Sprememba

327-02-281/03/16

27.11.2009

28.10.2015

Razširitev uporabe

343-3/10/4

14.7.2010

28.10.2015

Sprememba

327-02-150/04/11

25.9.2013

28.10.2015

Podaljšanje

U34330-75/13/4

29.10.2015

31.8.2025

Podaljšanje

U34330-75/13/15

20.4.2022

31.8.2025

Sprememba

U34330-75/13/20

20.7.2022

31.8.2025


| |