Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 31.5.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

FOLPAN GOLD (staro ime RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE)

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

folpet

40

38082080

133-07-3FRAC: M/M04

metalaksil-M

4,85

38082080

70630-17-0FRAC: A/4

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

Xn, N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

ADAMA Agriculture B.V.

Zastopnik, distributer:

KARSIA, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, izvoz-uvoz, Dutovlje, d.o.o. Poslovalnica Ljubljana,Tržaška cesta 132,Ljubljana, METROB, D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

KLET BRDA, Z.O.O. DOBROVO, STAR Agro Analyse und Handels GmbH

Datum veljavnosti:

31.7.2023

 

Uporaba na:

VITVI: trta (za vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.)

Uporaba proti:

PLASVI: peronospora vinske trte (Plasmopara viticola (BERK. & M.A.CURTIS) BERL. & DE TONI in SACC.)

Opozorila in obvestila:

R20: Zdravju škodljivo pri vdihavanju.; R40: Možen rakotvoren učinek.; R43: Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.; R50: Zelo strupeno za vodne organizme.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S36/37: Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.; S46: Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

trta (za vinsko grozdje): 28 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-331/04/19

5.4.2006

20.3.2011

Sprememba

327-02-331/04/22

13.6.2008

20.3.2011

Razširitev uporabe

343-3/10/4

14.7.2010

31.7.2023

Podaljšanje

327-02-331/04/26

21.3.2011

31.7.2023

Sprememba

343-3/10/9

10.6.2011

31.7.2023

Sprememba

327-02-331/04/30

31.5.2012

31.7.2023

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

3433-42/11/8

9.4.2013

31.3.2021

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-38/13/2

15.4.2013

31.3.2021

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-21/13/2

17.4.2013

31.3.2021

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-29/13/5

18.2.2014

31.3.2021

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-114/14/2

22.5.2014

21.3.2021

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-120/14/7

22.5.2014

21.3.2021

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-16/15/10

25.2.2015

21.3.2021

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-51/15/2

2.6.2015

21.3.2021

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-57/16/2

10.6.2016

21.3.2021

Sprememba

U34330-159/14/2

19.6.2018

31.7.2023

Podaljšanje

U34330-48/19/4

12.6.2019

31.7.2023

Podaljšanje

U34330-159/14/11

9.7.2021

31.7.2023


| |