Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 1.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

THIOVIT JET

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

žveplo

80

38082015

7704-34-9FRAC: M/M02

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG

Zastopnik, distributer:

SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2024

 

Uporaba na:

VACCO: ameriška borovnica (Vaccinium corymbosum L.); VICFX: bob (za sveže in suho zrnje ter stročje) (Vicia faba L.); PRNPS: breskev (Prunus persica (Linnaeus) Batsch); BRSOK: brokoli (Brassica oleracea var. italica Plenck); BRSOF: brstični ohrovt (Brassica oleracea L. var. gemmifera DC./ZENK); CUUMA: buča (Cucurbita maxima DUCH.); CUUPG: bučka (Cucurbita pepo L. var. giromontiina Grebenshchikov); CUMME: dinja (Cucumis melo L.); PHSVX: fižol (za sveže in suho zrnje ter stročje) (Phaseolus vulgaris L.); PIBSX: grah (za sveže in suho zrnje ter stročje) (Pisum sativum L.); 1QUEG: hrast (Quercus L.); PYUCO: hruška (Pyrus communis L.); MABSD: jablana (Malus domestica); FRAAN: jagoda (Fragaria x ananassa Duchense); SOLME: jajčevec (Solanum melongena L.); HORVX: ječmen (jari+ozimni) (Hordeum vulgare L.); BRSPK: kitajski kapus (Brassica rapa subsp. pekinensis (Loureiro) Hanelt); BRSOG: kolerabica (Brassica oleracea L. var. gongylodes L.); RIBUC: kosmulja (Ribes uva-crispa L.); CUMSA: kumara (Cucumis sativus L.); CYDOB: kutina (Cydonia oblonga MILL.); CITLA: lubenica (Citrullus lanatus (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI); RUBID: malina (Rubus idaeus L.); PRNDU: mandljevec (Prunus dulcis); PRNAR: marelica (Prunus armeniaca L.); PRNPN: nektarina (Prunus persica BATSCH var. nucipersica (L.) SCHNEID.); BRSOS: ohrovt, glavnati (Brassica oleracea convar. capitata var. subauda L.); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); OLVEU: oljka (Olea europaea L.); CPSAN: paprika (Capsicum annuum L.); LYPES: paradižnik (Solanum lycopersicum Linnaeus); PARCR: peteršilj (za koren in listje) (Petroselinum crispum (Miller) Fuss); TRZAX: pšenica (jari+ozimni) (Triticum aestivum L.); CICIN: radič (siljen, witloof) (Cichorium intybus L. var. foliosum HEGI); BEAVD: rdeča pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. conditiva ALEF.); 1RIBG: ribez (Ribes L.); RUBOC: robida (Rubus occidentalis L.); SECCE: rž (jari+ozimni) (Secale cereale L.); PRNDO: sliva (Prunus domestica L.); 1TTLG: tritikala (jari+ozimni) (X Triticosecale Wittm.); VITVI: trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.); 3HERC: zelišča in užitni cvetovi (Zelišča in užitni cvetovi)

Uporaba proti:

SPHRMU: ameriška kosmuljeva pepelovka (Sphaerotheca mors-uvae (SCHW.) BERK. & CURT.); SPHRPA: breskova pepelovka (Sphaerotheca pannosa (WALLR. ex FR.) LEV. var. persicae WORONICHIN); PHOPVI: črna pegavost vinske trte (Phomopsis viticola (SACCARDO) SACCARDO); MCRSAL: hrastova pepelovka (Microsphaera alphitoides GRIFFON & MAUBLANC); VENTPI: hrušev škrlup (Venturia pirina ADERHOLD); VENTIN: jablanov škrlup (Venturia inaequalis (COOKE) G.WINT./ADERH.); PODOLE: jablanova pepelovka (Podosphaera leucotricha (ELLIS & EVERH.) E.S.SALMON); PODOAP: jagodna pepelovka (Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu); STIGCA: listna luknjičavost koščičarjev (Wilsonomyces carpophilus (Léveillé) Adaskaveg, Ogawa & Butler); UNCINE: oidij vinske trte (Erysiphe necator Schweinitz); VASALY: paradižnikova rjasta pršica (Aculops lycopersici (Massee)); ERYSHE: pepelovka kobulnic (Erysiphe heraclei DC. ex ST.-AMAN); LEVETA: pepelovka razhudnikov (Leveillula taurica (LEV.) G.ARNAUD); 1ERYSG: pepelovke iz rodu Erysiphe (Erysiphe HEDW); ERYSBE: pesna pepelasta plesen (Erysiphe betae (VANHA) WELTZIEN); EPITVI: pršica trsne kodravosti (Calepitrimerus vitis (NALEPA, 1905)); 1ACARO: pršice (Acaridae); 1ERIOF: pršice šiškarice (Eriophyidae); ERYSCI: tobakova pepelasta plesen (Erysiphe cichoracearum DC. ex MERAT); ERPHVI: trsna pršica (Colomerus vitis (PAGENSTECHER, 1857))

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. ; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

ameriška borovnica: 7 dni, bob (za sveže in suho zrnje ter stročje): 7 dni, breskev: 21 dni, brokoli: zagotovljena z načinom uporabe, brstični ohrovt: zagotovljena z načinom uporabe, buča: 3 dni, bučka: 3 dni, dinja: 3 dni, fižol (za sveže in suho zrnje ter stročje): 7 dni, grah (za sveže in suho zrnje ter stročje): 7 dni, hrast: karenca ni potrebna, hruška: 7 dni, jablana: 7 dni, jagoda: 5 dni, jajčevec: 3 dni, ječmen (jari+ozimni): 35 dni, kitajski kapus: zagotovljena z načinom uporabe, kolerabica: zagotovljena z načinom uporabe, kosmulja: 7 dni, kumara: 3 dni, kutina: 7 dni, lubenica: 3 dni, malina: 7 dni, mandljevec: 21 dni, marelica: 21 dni, nektarina: 21 dni, ohrovt, glavnati: zagotovljena z načinom uporabe, okrasne rastline: karenca ni potrebna, oljka: zagotovljena s časom uporabe, paprika: 3 dni, paradižnik: 3 dni, peteršilj (za koren in listje): 3 dni, pšenica (jari+ozimni): 35 dni, radič (siljen, witloof): 3 dni, rdeča pesa: 7 dni, ribez: 7 dni, robida: 7 dni, rž (jari+ozimni): 35 dni, sliva: 21 dni, tritikala (jari+ozimni): 35 dni, trta (za namizno in vinsko grozdje): 28 dni, zelišča in užitni cvetovi: 3 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-349/04/8

6.4.2006

30.1.2014

Razširitev uporabe

327-02-245/03/10

10.4.2009

30.1.2014

Sprememba

327-02-349/04/12

27.11.2009

30.1.2014

Sprememba

327-02-349/04/15

29.3.2011

30.1.2014

Podaljšanje

U34330-12/14/2

31.1.2014

31.12.2024

Sprememba

U34330-12/14/9

6.6.2014

31.12.2024

Sprememba

U34330-12/14/13

24.4.2015

31.12.2024

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-34/15/15

4.5.2015

30.12.2020

Sprememba

U34330-12/14/19

29.3.2016

31.12.2024

Sprememba

U34330-12/14/22

14.5.2019

31.12.2024

Sprememba

U34330-12/14/26

16.3.2020

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-12/14/32

18.11.2020

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-1/21/15

13.10.2021

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-1/22/38

8.12.2022

31.12.2024

Razširitev uporabe

U34330-12/14/41

19.5.2023

31.12.2024


| |