Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 22.1.2022

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

THIOVIT JET

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

žveplo

80

38082015

7704-34-9FRAC: M/M02

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG

Zastopnik, distributer:

SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2023

 

Uporaba na:

VACCO: ameriška borovnica (Vaccinium corymbosum L.); PRNPS: breskev (Prunus persica BATSCH); BRSOK: brokoli (Brassica oleracea convar. botrytis var. cymosa); BRSOF: brstični ohrovt (Brassica oleracea L. var. gemmifera DC./ZENK); CUUPE: buča (Cucurbita pepo L.); CUUPG: bučka (Cucurbita pepo L. var. giromontiina ALEF./GREB.); CUMME: dinja (Cucumis melo L.); 1QUEG: hrast (Quercus L.); MABSD: jablana (Malus domestica); 1FRAG: jagoda (Fragaria L.); SOLME: jajčevec (Solanum melongena L.); BRSPK: kitajski kapus (Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.); BRSOG: kolerabica (Brassica oleracea L. var. gongylodes L.); RIBUC: kosmulja (Ribes uva-crispa L.); RUBID: malina (Rubus idaeus L.); PRNAR: marelica (Prunus armeniaca L.); PYUCO: navadna hruška (Pyrus communis L.); CUMSA: navadna kumara (Cucumis sativus L.); CYDOB: navadna kutina (Cydonia oblonga MILL.); CITLA: navadna lubenica (Citrullus lanatus (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI); TRZAX: navadna pšenica (Triticum aestivum L.); HORVX: navadni ječmen (Hordeum vulgare L.); PRNPN: nektarina (Prunus persica BATSCH var. nucipersica (L.) SCHNEID.); BRSOS: ohrovt, glavnati (Brassica oleracea convar. capitata var. subauda); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); CPSAN: paprika (Capsicum annuum L.); LYPES: paradižnik (Lycopersicon esculentum MILL.); PARCR: pravi peteršilj (Petroselinum crispum (Mill.) A. W. Hill); CICIN: radič, vitlof (Cichorium intybus L. var. foliosum HEGI); 1RIBG: ribez (Ribes L.); 1RUBG: robide (Rubus L.); SECCE: rž (Secale cereale L.); PRNDO: sliva (Prunus domestica L.); 1TTLG: tritikala (X Triticosecale Wittm.); VITVI: vinska trta za pridelavo namiznega grozdja (vinska trta za pridelavo namiznega grozdja); VITVI: vinska trta za pridelavo vinskega grozdja (vinska trta za pridelavo vinskega grozdja); 3HERC: zelišča (Zelišča)

Uporaba proti:

SPHRMU: ameriška kosmuljeva pepelovka (Sphaerotheca mors-uvae (SCHW.) BERK. & CURT.); SPHRPA: breskova pepelovka (Sphaerotheca pannosa (WALLR. ex FR.) LEV. var. persicae WORONICHIN); PHOPVI: črna pegavost vinske trte (Phomopsis viticola (SACCARDO) SACCARDO); MCRSAL: hrastova pepelovka (Microsphaera alphitoides GRIFFON & MAUBLANC); VENTPI: hrušev škrlup (Venturia pirina ADERHOLD); VENTIN: jablanov škrlup (Venturia inaequalis (COOKE) G.WINT./ADERH.); PODOLE: jablanova pepelovka (Podosphaera leucotricha (ELLIS & EVERH.) E.S.SALMON); PODOAP: jagodna pepelovka (Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu); UNCINE: oidij vinske trte (Uncinula necator (SCHWEIN.) BURRILL); ERYSHE: pepelovka kobulnic (Erysiphe heraclei DC. ex ST.-AMAN); LEVETA: pepelovka razhudnikov (Leveillula taurica (LEV.) G.ARNAUD); 1ERYSG: pepelovke iz rodu Erysiphe (Erysiphe HEDW); EPITVI: pršica trsne kodravosti (Calepitrimerus vitis (NALEPA, 1905)); 1ACARO: pršice (Acaridae); ERYSCI: tobakova pepelasta plesen (Erysiphe cichoracearum DC. ex MERAT); ERPHVI: trsna pršica (Colomerus vitis (PAGENSTECHER, 1857))

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. ; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

ameriška borovnica: 7 dni, breskev: 21 dni, brokoli: zagotovljena z načinom uporabe, brstični ohrovt: zagotovljena z načinom uporabe, buča: 3 dni, bučka: 3 dni, dinja: 3 dni, hrast: karenca ni potrebna, jablana: 7 dni, jagoda: 5 dni, jajčevec: 3 dni, kitajski kapus: zagotovljena z načinom uporabe, kolerabica: zagotovljena z načinom uporabe, kosmulja: 7 dni, malina: 7 dni, marelica: 21 dni, navadna hruška: 7 dni, navadna kumara: 3 dni, navadna kutina: 7 dni, navadna lubenica: 3 dni, navadna pšenica: 35 dni, navadni ječmen: 35 dni, nektarina: 21 dni, ohrovt, glavnati: zagotovljena z načinom uporabe, okrasne rastline: karenca ni potrebna, paprika: 3 dni, paradižnik: 3 dni, pravi peteršilj: 3 dni, radič, vitlof: 3 dni, ribez: 7 dni, robide: 7 dni, rž: 35 dni, sliva: 21 dni, tritikala: 35 dni, vinska trta za pridelavo namiznega grozdja: 28 dni, vinska trta za pridelavo vinskega grozdja: 28 dni, zelišča: 3 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-349/04/8

6.4.2006

30.1.2014

Razširitev uporabe

327-02-245/03/10

10.4.2009

30.1.2014

Sprememba

327-02-349/04/12

27.11.2009

30.1.2014

Sprememba

327-02-349/04/15

29.3.2011

30.1.2014

Podaljšanje

U34330-12/14/2

31.1.2014

31.12.2023

Sprememba

U34330-12/14/9

6.6.2014

31.12.2023

Sprememba

U34330-12/14/13

24.4.2015

31.12.2023

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-34/15/15

4.5.2015

30.12.2020

Sprememba

U34330-12/14/19

29.3.2016

31.12.2023

Sprememba

U34330-12/14/22

14.5.2019

31.12.2023

Sprememba

U34330-12/14/26

16.3.2020

31.12.2023

Podaljšanje

U34330-12/14/32

18.11.2020

31.12.2023

Podaljšanje

U34330-1/21/15

13.10.2021

31.12.2023


| |