Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 29.10.2020

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0


 

Ime sredstva:

MILDICUT Povzetek odločbe

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

ciazofamid

2,5

38082050

120116-88-3

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

ISK Bioscience Europe N.V.

Zastopnik, distributer:

BELCHIM CROP PROTECTION SI D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.7.2022

 

Uporaba na:

ARWLA: navadni hren (Armoracia lapathifolia GILIB. ex USTERI); VITVI: vinska trta za pridelavo namiznega grozdja (vinska trta za pridelavo namiznega grozdja); VITVI: vinska trta za pridelavo vinskega grozdja (vinska trta za pridelavo vinskega grozdja)

Uporaba proti:

ALBUCA: bela rja križnic (Albugo canidida); PLASVI: peronospora vinske trte (Plasmopara viticola (BERK. & M.A.CURTIS) BERL. & DE TONI in SACC.)

Opozorila in obvestila:

R52/53: Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S20/21: Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.; S39: Nositi zaščito za oči/obraz.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

navadni hren: 14 dni, vinska trta za pridelavo namiznega grozdja: 21 dni, vinska trta za pridelavo vinskega grozdja: 21 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-377/04/15

16.1.2007

31.7.2022

Sprememba

327-02-377/04/20

27.11.2009

31.7.2022

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

327-02-377/04/26

7.12.2012

16.1.2017

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-82/14/13

8.4.2014

16.1.2017

Razširitev uporabe

U34330-76/14/4

11.8.2014

31.7.2022

Sprememba

U34330-267/14/2

6.11.2014

31.7.2022

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-285/14/4

5.1.2015

16.1.2017

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-78/15/14

10.7.2015

16.1.2017

Sprememba

U34330-104/15/5

30.7.2015

31.7.2022

Podaljšanje

U34330-76/14/6

13.1.2017

31.7.2022

Podaljšanje

U34330-76/14/10

12.7.2018

31.7.2022

Sprememba

U34330-76/14/14

10.1.2019

31.7.2022

Sprememba

U34330-8/19/7

11.4.2019

31.7.2022

Podaljšanje

U34330-1/20/18

2.7.2020

31.7.2022


| |