Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 1.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

MAXCEL

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

6-benziladenin

2

38089090

1214-39-7

 

Formulacija:

vodotopni koncentrat (SL)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FITOREGULATOR

Proizvajalec:

Valent BioSciences Corporation

Zastopnik, distributer:

ALBAUGH TKI D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.5.2025

 

Uporaba na:

PYUCO: hruška (Pyrus communis L.); MABSD: jablana (Malus domestica)

Uporaba proti:

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

hruška: zagotovljena s časom uporabe, jablana: zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija nujno potrebnega FFS

3433-124/07/5

13.4.2007

17.8.2010

Registracija nujno potrebnega FFS

3433-124/07/7

18.8.2010

31.12.2011

Registracija nujno potrebnega FFS

3433-124/07/9

16.12.2011

28.1.2015

Podaljšanje

U34330-90/13/7

29.1.2015

31.5.2022

Sprememba

U34330-90/13/11

8.4.2016

31.5.2022

Sprememba

U34330-90/13/12

31.1.2017

31.5.2022

Podaljšanje

U34330-90/13/16

20.4.2022

31.5.2025


| |