Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 17.4.2024

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

ECODIAN CM

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

(E)-8-dodecen-1-il acetat

6

38081090

38363-29-0

(Z)-8-dodecen-1-il- acetat

93

38081090

28079-04-1

(Z)-8-dodecen-1-ol

1

38081090

40642-40-8

 

Formulacija:

hlapljiv pripravek (dispenzer) (VP)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FEROMON

Proizvajalec:

GEA s.r.l.

Zastopnik, distributer:

KARSIA, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, izvoz-uvoz, Dutovlje, d.o.o. Poslovalnica Ljubljana,Tržaška cesta 132,Ljubljana - KARSIA, KMETIJSKA PROIZVODNJA, PROIZVODNJA VIN, TRGOVINA, IZVOZ-UVOZ, DUTOVLJE, D.O.O. POSLOVALNICA LJUBLJANA,

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

1.9.2025

 

Uporaba na:

PRNPS: breskev (Prunus persica (Linnaeus) Batsch); PRNPN: nektarina (Prunus persica BATSCH var. nucipersica (L.) SCHNEID.); NNNOK: pečkarji (pečkarji)

Uporaba proti:

LASPMO: breskov zavijač (Grapholita molesta (Busck))

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P420: Hraniti ločeno od drugih materialov. ; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

breskev: zagotovljena z načinom uporabe, nektarina: zagotovljena z načinom uporabe, pečkarji: zagotovljena z načinom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija nujno potrebnega FFS

3433-146/07/3

16.4.2007

30.8.2010

Registracija nujno potrebnega FFS

3433-146/07/5

30.8.2010

31.8.2015

Registracija

U34330-12/17/3

24.11.2017

1.9.2025

Podaljšanje

U34330-12/17/7

9.7.2021

1.9.2025

Sprememba

U34330-12/17/13

8.4.2022

1.9.2025

Podaljšanje

U34330-12/17/22

19.7.2023

1.9.2025


| |