Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 31.5.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

FONGANIL GOLD

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

metalaksil-M

49,485

38082080

70630-17-0FRAC: A/4

 

Formulacija:

vodotopni koncentrat (SL)

Skupina nevarnosti:

Xn

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG

Zastopnik, distributer:

SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

24.3.2023

Zaloge v uporabi do:

24.12.2023

Zaloge v prodaji do:

24.6.2023

 

Uporaba na:

YPFLG: gozdna drevesnica (gozdna drevesnica); HUMLU: hmelj (Humulus lupulus L.); NNNBA: matični nasad (matični nasad); NNNBA: okrasna drevesnica (okrasna drevesnica); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); NNNBA: sadna drevesnica (sadna drevesnica)

Uporaba proti:

1PHYTG: glive iz rodu Phytophtora (Phytophtora DE BARY); 1PYTHG: glive iz rodu Pythium (Pythium PRINGSHEIM); PSPEHU: hmeljna peronospora (Pseudoperonospora humuli (MIYABE & TAKAH.) G.W.WILS.)

Opozorila in obvestila:

R22: Zdravju škodljivo pri zaužitju.; R52/53: Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S36/37: Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.; S46: Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

gozdna drevesnica: zagotovljena z načinom uporabe, hmelj: zagotovljena s časom uporabe, matični nasad: zagotovljena z načinom uporabe, okrasna drevesnica: zagotovljena z načinom uporabe, okrasne rastline: karenca ni potrebna, sadna drevesnica: zagotovljena z načinom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

3433-516/06/2

6.6.2007

24.3.2023

Sprememba

327-02-176/02/14

27.11.2009

24.3.2023

Sprememba

U34330-79/15/2

28.10.2015

24.3.2023

Sprememba

U34330-101/16/6

5.10.2016

24.3.2023

Podaljšanje

U34330-79/15/4

2.6.2017

24.3.2023

Podaljšanje

U34330-79/15/9

27.5.2019

24.3.2023

Podaljšanje

U34330-79/15/15

14.6.2021

24.3.2023

Prenehanje dovoljenja

U34330-79/15/24

28.2.2023

24.3.2023


| |