Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 27.10.2021

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

FONGANIL GOLD

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

metalaksil-M

49,485

38082080

70630-17-0FRAC: A/4

 

Formulacija:

vodotopni koncentrat (SL)

Skupina nevarnosti:

Xn

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG

Zastopnik, distributer:

SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.5.2023

 

Uporaba na:

NNNBA: (matični nasad); NNNBA: (drevesnica); NNNBA: drevesnice okrasnih rastlin (drevesnice okrasnih rastlin); YPFLG: gozdne drevesnice (gozdne drevesnice); 1HUMG: hmelj (Humulus L.); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline)

Uporaba proti:

1PHYTG: glive iz rodu Phytophtora (Phytophtora DE BARY); 1PYTHG: glive iz rodu Pythium (Pythium PRINGSHEIM); PSPEHU: hmeljna peronospora (Pseudoperonospora humuli (MIYABE & TAKAH.) G.W.WILS.)

Opozorila in obvestila:

R22: Zdravju škodljivo pri zaužitju.; R52/53: Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S36/37: Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.; S46: Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

: zagotovljena z načinom uporabe, drevesnice okrasnih rastlin: zagotovljena z načinom uporabe, gozdne drevesnice: zagotovljena z načinom uporabe, hmelj: zagotovljena s časom uporabe, okrasne rastline: karenca ni potrebna

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

3433-516/06/2

6.6.2007

31.5.2023

Sprememba

327-02-176/02/14

27.11.2009

31.5.2023

Sprememba

U34330-79/15/2

28.10.2015

31.5.2023

Sprememba

U34330-101/16/6

5.10.2016

31.5.2023

Podaljšanje

U34330-79/15/4

2.6.2017

31.5.2023

Podaljšanje

U34330-79/15/9

27.5.2019

31.5.2023

Podaljšanje

U34330-79/15/15

14.6.2021

31.5.2023


| |