Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 27.10.2021

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

CENTIUM 36 CS

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

klomazon

36

38083027

81777-89-1HRAC: 13

 

Formulacija:

kapsulirana suspenzija (CS)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

FMC Agricultural Solutions A/S

Zastopnik, distributer:

KARSIA, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, izvoz-uvoz, Dutovlje, d.o.o. Poslovalnica Ljubljana,Tržaška cesta 132,Ljubljana

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.10.2023

 

Uporaba na:

CUUPO: navadna buča, oljna (Cucurbita pepo L. var. oleifera PIETSCH); GLXMA: navadna soja (Glycine max (L.) MERR.); BRSNN: oljna ogrščica (Brassica napus subsp. oleifera); BRSNA: rumena koleraba (Brassica napus L. var. napobrassica (L.) PETERM./REICHENB); BRSRR: strniščna repa (Brassica rapa L. subsp. rapa (DC.) METZG.)

Uporaba proti:

CHEAL: bela metlika (Chenopodium album L.); POAAN: enoletna latovka (Poa annua L.); 1VERG: jetičnik (Veronica L.); ECHCG: navadna kostreba (Echinochloa crus-galli (L.) P.BEAUV.); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (L.) VILL./CYR.); CAPBP: navadni plešec (Capsella bursa-pastoris (L.) MEDIK.); SONAR: njivska škrbinka (Sonchus arvensis L.); TTTMM: ozkolistni plevel (ozkolistni plevel); VERPE: perzijski jetičnik (Veronica persica POIR.); GALAP: plezajoča lakota (Galium aparine L.); TTTDD: širokolistni plevel (širokolistni plevel); LAMPU: škrlatnordeča mrtva kopriva (Lamium purpureum L.)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H413: Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

navadna buča, oljna: zagotovljena s časom uporabe, navadna soja: zagotovljena s časom uporabe, oljna ogrščica: zagotovljena s časom uporabe, rumena koleraba: zagotovljena s časom uporabe, strniščna repa: zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija nujno potrebnega FFS

3433-422/07/2

12.7.2007

1.6.2010

Registracija nujno potrebnega FFS

3433-422/07/9

2.6.2010

7.8.2012

Registracija

3433-422/07/17

8.8.2012

31.10.2023

Razširitev uporabe

U34330-123/13/3

12.9.2013

31.10.2023

Sprememba

U34330-46/15/6

29.7.2015

31.10.2023

Sprememba

U34330-49/19/5

16.7.2019

31.10.2023

Podaljšanje

U34330-48/19/12

3.10.2019

31.10.2023

Sprememba

U34330-49/19/9

27.7.2021

31.10.2023

Podaljšanje

U34330-1/21/17

18.10.2021

31.10.2023


| |