Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 3.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

CENTIUM 36 CS

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

klomazon

36

38083027

81777-89-1HRAC: 13

 

Formulacija:

kapsulirana suspenzija (CS)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

FMC Agricultural Solutions A/S

Zastopnik, distributer:

KARSIA, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, izvoz-uvoz, Dutovlje, d.o.o. Poslovalnica Ljubljana,Tržaška cesta 132,Ljubljana

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.10.2024

 

Uporaba na:

CUUPO: buča, oljna (za seme za olje/prehrano) (Cucurbita pepo L. var. styriaca Grebenshchikov); BRSNN: oljna ogrščica (jari+ozimni) (Brassica napus L.); BRSNA: rumena koleraba (Brassica napus subsp. rapifera Metzger); GLXMA: soja (za seme za olje/prehrano) (Glycine max (L.) MERR.); BRSRR: strniščna repa (Brassica rapa L.)

Uporaba proti:

CHEAL: bela metlika (Chenopodium album L.); POAAN: enoletna latovka (Poa annua L.); 1VERG: jetičnik (Veronica L.); ECHCG: navadna kostreba (Echinochloa crus-galli (L.) P.BEAUV.); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (L.) VILL./CYR.); CAPBP: navadni plešec (Capsella bursa-pastoris (L.) MEDIK.); SONAR: njivska škrbinka (Sonchus arvensis L.); TTTMM: ozkolistni plevel (ozkolistni plevel); VERPE: perzijski jetičnik (Veronica persica POIR.); GALAP: plezajoča lakota (Galium aparine L.); TTTDD: širokolistni plevel (širokolistni plevel); LAMPU: škrlatnordeča mrtva kopriva (Lamium purpureum L.)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H413: Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

buča, oljna (za seme za olje/prehrano): zagotovljena s časom uporabe, oljna ogrščica (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe, rumena koleraba: zagotovljena s časom uporabe, soja (za seme za olje/prehrano): zagotovljena s časom uporabe, strniščna repa: zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija nujno potrebnega FFS

3433-422/07/2

12.7.2007

1.6.2010

Registracija nujno potrebnega FFS

3433-422/07/9

2.6.2010

7.8.2012

Registracija

3433-422/07/17

8.8.2012

31.10.2024

Razširitev uporabe

U34330-123/13/3

12.9.2013

31.10.2024

Sprememba

U34330-46/15/6

29.7.2015

31.10.2024

Sprememba

U34330-49/19/5

16.7.2019

31.10.2024

Podaljšanje

U34330-48/19/12

3.10.2019

31.10.2024

Sprememba

U34330-49/19/9

27.7.2021

31.10.2024

Podaljšanje

U34330-1/21/17

18.10.2021

31.10.2024

Podaljšanje

U34330-1/22/44

12.12.2022

31.10.2024


| |