Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 3.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

PYRUS 400 SC

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

pirimetanil

40

38082080

53112-28-0FRAC: D/9

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

Arysta LifeSciences Benelux SRL

Zastopnik, distributer:

KARSIA, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, izvoz-uvoz, Dutovlje, d.o.o. Poslovalnica Ljubljana,Tržaška cesta 132,Ljubljana

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.4.2024

 

Uporaba na:

PYUCO: hruška (Pyrus communis L.); MABSD: jablana (Malus domestica); FRAAN: jagoda (Fragaria x ananassa Duchense); RUBID: malina (Rubus idaeus L.); VITVI: trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.)

Uporaba proti:

VENTPI: hrušev škrlup (Venturia pirina ADERHOLD); VENTIN: jablanov škrlup (Venturia inaequalis (COOKE) G.WINT./ADERH.); BOTRCI: siva plesen (Botryotinia fuckeliana (DE BARY) WHETZEL)

Opozorila in obvestila:

SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

hruška: 56 dni, jablana: 56 dni, jagoda: 3 dni, malina: 7 dni, trta (za namizno in vinsko grozdje): 35 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

3433-150/06/13

17.3.2008

30.4.2024

Sprememba

327-02-261/03/25

27.11.2009

30.4.2024

Sprememba

U34330-168/13/1

23.1.2014

30.4.2024

Sprememba

U34330-168/13/6

24.9.2014

30.4.2024

Sprememba

U34330-168/13/9

12.6.2015

30.4.2024

Sprememba

U34330-151/15/2

11.11.2015

30.4.2024

Podaljšanje

U34330-168/13/14

28.2.2018

30.4.2024

Podaljšanje

U34330-168/13/17

5.4.2019

30.4.2024

Podaljšanje

U34330-1/20/11

26.3.2020

30.4.2024

Podaljšanje

U34330-1/22/13

1.4.2022

30.4.2024

Sprememba

U34330-151/15/7

18.5.2023

30.4.2024


| |