Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 3.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

SAPROL PROTI BOLEZNIM VRTNIC

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

tritikonazol

1

38082050

131983-72-7FRAC: G/3

 

Formulacija:

koncentrat za emulzijo (EC)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

Evergreen Garden Care Österreich GmbH

Zastopnik, distributer:

SILK D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.4.2024

 

Uporaba na:

1ROSG: vrtnice (Rosa L.)

Uporaba proti:

DIPCRO: črna listna pegavost vrtnic (Diplocarpon rosae F.A.WOLF); SPHRPA: šipkova pepelovka (Podosphaera pannosa (Wallroth) de Bary); PHRAMU: šipkova rja (Phragmidium mucronatum (PERS. ex PERS.) SCHLECHTEND.)

Opozorila in obvestila:

R10: Vnetljivo.; R52/53: Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S16: Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S36/37: Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.; S60: Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

vrtnice: zagotovljena z načinom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

3433-581/08/4

20.2.2009

30.4.2024

Sprememba

3433-581/08/8

9.8.2011

30.4.2024

Sprememba

U34330-123/15/4

9.9.2015

30.4.2024

Sprememba

U34330-57/18/1

2.7.2018

30.4.2024

Podaljšanje

U34330-57/18/3

11.2.2019

30.4.2024

Podaljšanje

U34330-57/18/4

26.3.2020

30.4.2024

Podaljšanje

U34330-57/18/11

1.4.2022

30.4.2024


| |