Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 29.10.2020

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

EXOSEX

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

E,E 8,10-dodekadien-1-ol (codlemone)

0,1013

38081090

33956-49-9

 

Formulacija:

hlapljiv pripravek (dispenzer) (VP)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FEROMON

Proizvajalec:

INTRACHEM Bio Italia S.p.A.

Zastopnik, distributer:

KARSIA, DUTOVLJE, D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

10.5.2020

Zaloge v uporabi do:

8.11.2021

Zaloge v prodaji do:

8.11.2020

 

Uporaba na:

1IUGG: oreh (Juglans L.); NNNOK: pečkato sadno drevje (pečkarji)

Uporaba proti:

CARPPO: jabolčni zavijač (Cydia pomonella (LINNAEUS, 1758))

Opozorila in obvestila:

S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S37: Nositi primerne zaščitne rokavice.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

oreh: karenca ni potrebna, pečkato sadno drevje: karenca ni potrebna

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

3433-582/09/4

10.5.2010

10.5.2020


| |