Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 17.4.2024

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

ERGON

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

metsulfuron-metil

6,8

38083023

74223-64-6HRAC: 2

tifensulfuron-metil

68,2

38083023

79277-27-3HRAC: 2

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

Rotam Agrochemical Europe Ltd.

Zastopnik, distributer:

CERTIS BELCHIM SI D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.8.2026

 

Uporaba na:

HORVX: ječmen (jari) (Hordeum vulgare L.); TRZAX: pšenica (jari+ozimni) (Triticum aestivum L.)

Uporaba proti:

CHEAL: bela metlika (Chenopodium album (Linnaeus)); POLPE: breskova dresen (Persicaria maculosa Gray); BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); 1MATG: kamilice (Matricaria (Linnaeus)); ALCVU: navadna plahtica (Alchemilla xanthochlora Rothmaler); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (Linnaeus) Villars); CAPBP: navadni plešec (Capsella bursa-pastoris (Linnaeus) Medicus); POLCO: navadni slakovec (Fallopia convolvulus (Linnaeus) Löve); GAETE: navadni zebrat (Galeopsis tetrahit (Linnaeus)); SINAR: njivska gorjušica (Sinapis arvensis (Linnaeus)); MYOAR: njivska spominčica (Myosotis arvensis (Linnaeus) HILL); VIOAR: njivska vijolica (Viola arvensis MURR.); VERPE: perzijski jetičnik (Veronica persica POIR.); GALAP: plezajoča lakota (Galium aparine (Linnaeus)); PAPRH: poljski mak (Papaver rhoeas (Linnaeus)); POLAV: ptičja dresen (Polygonum aviculare (Linnaeus)); BRSNN: samosevna oljna ogrščica (Brassica napus (Linnaeus)); LAMPU: škrlatnordeča mrtva kopriva (Lamium purpureum (Linnaeus)); BBBPE: večletni širokolistni plevel (večletni širokolistni plevel)

Opozorila in obvestila:

R50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S60: Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

ječmen (jari): zagotovljena s časom uporabe, pšenica (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

3433-579/09/5

11.10.2010

31.8.2026

Sprememba

U34330-287/14/2

18.12.2014

31.8.2026

Sprememba

U34330-104/15/2

30.7.2015

31.8.2026

Sprememba

U34330-119/15/4

4.2.2016

31.8.2026

Sprememba

U34330-8/19/10

20.5.2019

31.8.2026

Podaljšanje

U34330-119/15/12

5.10.2020

31.8.2026

Podaljšanje

U34330-119/15/18

24.10.2022

31.8.2026

Sprememba

U34330-45/23/20

19.3.2024

31.8.2026

Podaljšanje

U34330-119/15/25

25.3.2024

31.8.2026


| |