Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 31.5.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

ALISEO

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

nikosulfuron

30

38083023

111991-09-4HRAC: 2

rimsulfuron

15

38083023

122931-48-0HRAC: 2

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

CORTEVA Agrisciences Bulgaria EOOD

Zastopnik, distributer:

KARSIA, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, izvoz-uvoz, Dutovlje, d.o.o. Poslovalnica Ljubljana,Tržaška cesta 132,Ljubljana

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.4.2024

 

Uporaba na:

ZEAMX: koruza (za zrnje in silažo) (Zea mays L. (partim))

Uporaba proti:

CHEAL: bela metlika (Chenopodium album L.); 1XANG: bodiči (Xanthium L.); POAAN: enoletna latovka (Poa annua L.); MERAN: enoletni golšec (Mercurialis annua L.); GGGAN: enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel); BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); 1ECHG: kostreba (Echinochloa P.B.); DIGSA: krvavordeča srakonja (Digitaria sanguinalis (L.) SCOP.); 1SETG: muhvič (Setaria P.B.); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (L.) VILL./CYR.); SOLNI: pasje zelišče (Solanum nigrum L.); MATCH: prava kamilica (Matricaria chamomilla L.); GGGPE: večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel); BBBPE: večletni širokolistni plevel (večletni širokolistni plevel)

Opozorila in obvestila:

R50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S60: Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

koruza (za zrnje in silažo): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

3433-550/09/7

14.2.2011

17.6.2013

Podaljšanje

3433-550/09/12

18.6.2013

30.4.2024

Sprememba

U34330-104/15/11

30.7.2015

30.4.2024

Podaljšanje

U34330-96/17/2

23.1.2018

30.4.2024

Sprememba

U34330-30/19/8

17.4.2019

30.4.2024

Podaljšanje

U34330-96/17/4

18.4.2019

30.4.2024

Sprememba

U34330-30/19/11

9.12.2019

30.4.2024

Sprememba

U34330-64/20/20

22.9.2020

30.4.2024

Podaljšanje

U34330-1/21/3

28.4.2021

30.4.2024

Podaljšanje

U34330-1/22/28

8.11.2022

30.4.2024


| |