Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 31.5.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

SENCOR SC 600

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

metribuzin

60

38083013

21087-64-9HRAC: 5

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

Bayer AG, Leverkusen

Zastopnik, distributer:

BAYER D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

AGROAVANT, D.O.O.

Datum veljavnosti:

31.7.2023

 

Uporaba na:

SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.)

Uporaba proti:

1POLG: dresni (Polygonum L.); BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); 1CHEG: metlike (Chenopodium L.); SENVU: navadni grint (Senecio vulgaris L.); CONAR: njivski slak (Convolvulus arvensis L.); TTTMM: ozkolistni plevel (ozkolistni plevel); GASSS: rogovilček (Galinsoga RUIZ & PAV. sp.)

Opozorila in obvestila:

R50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S36/37: Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.; S60: Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

krompir: 42 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

3433-551/09/4

3.3.2011

31.7.2023

Sprememba

3433-551/09/9

26.9.2012

31.7.2023

Sprememba

U34330-13/15/5

27.10.2016

31.7.2023

Sprememba

U34330-4/17/2

1.3.2017

31.7.2023

Podaljšanje

U34330-48/19/1

4.6.2019

31.7.2023

Podaljšanje

U34330-13/15/8

11.2.2021

31.7.2023

Podaljšanje

U34330-1/21/6

5.7.2021

31.7.2023

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-60/21/16

7.1.2022

31.7.2023


| |