Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

ASSET FIVE (6)

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

dovoljenje za nujne primere

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

piretrin

4,65

38081010

8003-34-7IRAC: 3A

 

Formulacija:

koncentrat za emulzijo (EC)

Skupina nevarnosti:

GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

COPYR S.p.a.

Zastopnik, distributer:

METROB, D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

14.10.2023

 

Uporaba na:

1CIDG: agrumi (Citrus L.); ATICH: aktinidija (Actinidia chinensis Planchon); ABOME: aronija (Aronia melanocarpa (Michaux) Elliott); BEAVV: blitva (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. cicla (Linnaeus) Arcangeli); VACMY: borovnica (Vaccinium myrtillus L.); NNNOB: drobno sadje in jagodičevje, drugo (drobno sadje in jagodičevje, drugo); SINAL: gorjušica (Sinapis alba L.); YPFLG: gozdna drevesnica (gozdna drevesnica); FRAAN: jagoda (Fragaria x ananassa Duchense); SOLME: jajčevec (Solanum melongena L.); DOSKA: kaki (Diospyros kaki L.); DAUCA: korenje (Daucus carota subsp. sativus (Hoffmann) Arcangeli); NNNOS: koščičarji (koščičarji); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); CYLAV: leska (Corylus avellana L.); CIDLI: limonovec (Poncirus trifoliata (L.) RAFINESQUE); RUBID: malina (Rubus idaeus L.); CIDTK: mandarinovec (Citrus tankan HAYATA); NNNBA: okrasna drevesnica (okrasna drevesnica); LYPES: paradižnik (Solanum lycopersicum Linnaeus); NNNOK: pečkarji (pečkarji); CIDSI: pomarančevec (Citrus sinensis (L.) OSBECK); POROL: portulak (navadni tolščak) (Portulaca oleracea L.); 1RIBG: ribez (Ribes L.); RUBOC: robida (Rubus occidentalis L.); NNNOB: rozgasto sadje (rozgasto sadje); ERUVE: rukola (rukvica) (Eruca vesicaria subsp. sativa (Miller) Thellung); NNNBA: sadike (sadike); FIUCA: smokev (Ficus carica L.); LACSA: solata (Lactuca sativa L.); 3LETC: solatnice (solatnice); ASPOF: špargelj (Asparagus officinalis L.); SPQOL: špinača (Spinacia oleracea L.); NAAOF: vodna kreša (Nasturtium officinale Brown); 3HERC: zelišča in užitni cvetovi (Zelišča in užitni cvetovi)

Uporaba proti:

LPTNDE: koloradski hrošč (Leptinotarsa decemlineata (SAY, 1824)); CRIEAS: lisasta beluševka (Crioceris asparagi (Linnaeus)); 1APHIF: listne uši (Aphididae); HALYHA: marmorirana smrdljivka (Halyomorpha halys); DACUDO: orientalska sadna muha (Bactrocera dorsalis (Hendel)); CRIEDU: pikčasta beluševka (Crioceris duodecimpunctata (Linnaeus)); DROSSU: plodova vinska mušica (Drosophila suzukii (Matsumura)); TRIAVA: rastlinjakov ščitkar (Trialeurodes vaporariorum (WESTWOOD, 1856)); 1THRIG: resarji (Thrips LINNAEUS, 1758)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P411+P235: Hraniti pri temperaturi do … oC/… oF. Hraniti na hladnem. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.; SPe 8: Nevarno za čebele/ Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

agrumi: 3 dni, aktinidija: zagotovljena s časom uporabe, aronija: 3 dni, blitva: 3 dni, borovnica: 3 dni, drobno sadje in jagodičevje, drugo: 3 dni, gorjušica: 3 dni, gozdna drevesnica: karenca ni potrebna, jagoda: 3 dni, jajčevec: 3 dni, kaki: zagotovljena s časom uporabe, korenje: 3 dni, koščičarji: 7 dni, krompir: 3 dni, leska: zagotovljena s časom uporabe, limonovec: 3 dni, malina: 3 dni, mandarinovec: 3 dni, okrasna drevesnica: karenca ni potrebna, paradižnik: 3 dni, pečkarji: 7 dni, pomarančevec: 3 dni, portulak (navadni tolščak): 3 dni, ribez: 3 dni, robida: 3 dni, rozgasto sadje: 3 dni, rukola (rukvica): 3 dni, sadike: zagotovljena s časom uporabe, smokev: zagotovljena s časom uporabe, solata: 3 dni, solatnice: 3 dni, špargelj: zagotovljena s časom uporabe, špinača: 3 dni, vodna kreša: 3 dni, zelišča in užitni cvetovi: 3 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Dovoljenje za nujne primere

U34330-2/23/5

6.2.2023

14.10.2023


| |