Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 31.5.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0


 

Ime sredstva:

KARATE ZEON 5 CS Povzetek odločbe

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

lambda-cihalotrin

5

38081010

91465-08-6IRAC: 3A

 

Formulacija:

kapsulirana suspenzija (CS)

Skupina nevarnosti:

N, Xn

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG

Zastopnik, distributer:

SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.3.2025

 

Uporaba na:

VICFX: bob (za sveže in suho zrnje ter stročje) (Vicia faba L.); BRSOF: brstični ohrovt (Brassica oleracea L. var. gemmifera DC./ZENK); BRSOB: cvetača (Brassica oleracea L. var. botrytis); ALLCE: čebula (za čebulo) (Allium cepa L.); ALLSA: česen (Allium sativum L.); PHSVX: fižol (za stročje) (Phaseolus vulgaris L.); BRSOL: glavnato zelje (Brassica oleracea L. convar. capitata); YPFLG: gozdna drevesnica (gozdna drevesnica); PIBSX: grah (za sveže in suho zrnje ter stročje) (Pisum sativum L.); HUMLU: hmelj (Humulus lupulus L.); ARWLA: hren (Armoracia rusticana Gärtner, Meyer & Scherbius); PYUCO: hruška (Pyrus communis L.); SOLME: jajčevec (Solanum melongena L.); HORVX: ječmen (jari+ozimni) (Hordeum vulgare L.); BRSPK: kitajski kapus (Brassica rapa subsp. pekinensis (Loureiro) Hanelt); BEAVC: krmna pesa (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. crassa Helm); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); CUMSA: kumara (Cucumis sativus L.); LENCU: leča (za sveže in suho zrnje ter stročje) (Lens culinaris); PAPSO: mak, vrtni (za seme za olje/prehrano) (Papaver somniferum L.); NNNBA: matični nasadi jablan (matični nasadi jablan); NNNBA: okrasna drevesnica (okrasna drevesnica); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); BRSNN: oljna ogrščica (jari+ozimni) (Brassica napus L.); BRSNN: oljna ogrščica (za semensko pridelavo) (Brassica napus L.); AVESA: oves (jari+ozimni) (Avena sativa L.); CPSAN: paprika (Capsicum annuum L.); LYPES: paradižnik (Solanum lycopersicum Linnaeus); ALLPO: por (Allium porrum L.); TRZAX: pšenica (jari+ozimni) (Triticum aestivum L.); RAPSR: redkev, vrtna (Raphanus sativus L.); ERUVE: rukola (rukvica) (Eruca vesicaria subsp. sativa (Miller) Thellung); SECCE: rž (jari+ozimni) (Secale cereale L.); NNNBA: sadna drevesnica (sadna drevesnica); BEAVA: sladkorna pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. altissima DOELL.); BRSRR: strniščna repa (Brassica rapa L.); ALLAS: šalotka (Allium ascalonicum L.); ASPOF: špargelj (Asparagus officinalis L.); SPQOL: špinača (Spinacia oleracea L.); 1TTLG: tritikala (jari+ozimni) (X Triticosecale Wittm.); APUGR: zelena, gomoljna (Apium graveolens var. rapaceum (Miller) Poiret); APUGS: zelena, listna (Apium graveolens var. secalinum Alefeld); APUGD: zelena, stebelna (Apium graveolens var. dulce (Miller) de Candolle)

Uporaba proti:

PLPRPO: beluševa muha (Platyparea poeciloptera (SCHRANK, 1776)); PHYESP: bolhači (Phyllotreta sp.); x: grizoče žuželke (grizoče žuželke); PSYIAT: hmeljev bolhač (Psylliodes attenuata (Koch)); PHODHU: hmeljeva listna uš (Phorodon humuli (SCHRANK)); PIERBR: kapusov belin (Pieris brassicae (LINNAEUS, 1758)); BARABR: kapusova sovka (Mamestra brassicae L.); 1CEUTG: kljunotaji (Ceutorhynchus GERMAR, 1824); LPTNDE: koloradski hrošč (Leptinotarsa decemlineata (SAY, 1824)); PYRUNU: koruzna vešča (Ostrinia nubilalis (HÜBNER, 1796)); 1MAMEG: listne sovke iz rodu Mamestra (Mamestra OCHSENHEIMER, 1816); 1APHIF: listne uši (Aphididae); HALYHA: marmorirana smrdljivka (Halyomorpha halys); PSYLPI: navadna hruševa bolšica (Cacopsylla pyri (LINNAEUS, 1758)); TRIAVA: rastlinjakov ščitkar (Trialeurodes vaporariorum (WESTWOOD, 1856)); LEMAME: rdeči žitni strgač (Oulema melanopus (L., 1758)); MELIAE: repičar (Brassicogethes aeneus (Fabricius)); 1THRIG: resarji (Thrips LINNAEUS, 1758); 1insec: sesajoče žuželke (sesajoče žuželke); POLIOL: zelenjadna sovka (Lacanobia oleracea (LINNAEUS, 1758))

Opozorila in obvestila:

R20/22: Zdravju škodljivo pri vdihavanju in pri zaužitju.; R50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S20/21: Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.; S36/37/39: Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.; S46: Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

bob (za sveže in suho zrnje ter stročje): 14 dni, brstični ohrovt: 21 dni, cvetača: 7 dni, čebula (za čebulo): 28 dni, česen: 28 dni, fižol (za stročje): 7 dni, glavnato zelje: 21 dni, gozdna drevesnica: karenca ni potrebna, grah (za sveže in suho zrnje ter stročje): 7 dni, hmelj: 21 dni, hren: 7 dni, hruška: 14 dni, jajčevec: 3 dni, ječmen (jari+ozimni): 30 dni, kitajski kapus: 7 dni, krmna pesa: 15 dni, krompir: 7 dni, kumara: 3 dni, leča (za sveže in suho zrnje ter stročje): 14 dni, mak, vrtni (za seme za olje/prehrano): zagotovljena s časom uporabe, matični nasadi jablan: zagotovljena z načinom uporabe, okrasna drevesnica: karenca ni potrebna, okrasne rastline: karenca ni potrebna, oljna ogrščica (jari+ozimni): 28 dni, oljna ogrščica (za semensko pridelavo): karenca ni potrebna, oves (jari+ozimni): 30 dni, paprika: 3 dni, paradižnik: 3 dni, por: 14 dni, pšenica (jari+ozimni): 30 dni, redkev, vrtna: 3 dni, rukola (rukvica): 7 dni, rž (jari+ozimni): 30 dni, sadna drevesnica: zagotovljena z načinom uporabe, sladkorna pesa: 15 dni, strniščna repa: 14 dni, šalotka: 28 dni, špargelj: zagotovljena s časom uporabe, špinača: 3 dni, tritikala (jari+ozimni): 30 dni, zelena, gomoljna: 7 dni, zelena, listna: 7 dni, zelena, stebelna: 7 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-315/02/7

29.10.2003

29.3.2007

Sprememba

327-02-315/02/12

7.7.2004

29.3.2007

Sprememba

327-02-315/02/8

11.10.2004

29.3.2007

Razširitev uporabe

327-02-187/04/2

1.10.2004

29.3.2007

Sprememba

327-02-315/02/26

31.1.2006

29.3.2007

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

327-02-583/05/4

25.5.2006

31.12.2006

Podaljšanje

327-02-315/02/36

30.3.2007

31.3.2025

Razširitev uporabe

327-02-187/04/9

9.7.2007

31.3.2025

Registracija nujno potrebnega FFS

3433-541/09/3

14.8.2009

31.3.2025

Sprememba

327-02-176/02/14

27.11.2009

31.3.2025

Razširitev uporabe

343-3/10/4

14.7.2010

31.3.2025

Razširitev uporabe

3433-537/09/4

14.9.2010

31.3.2025

Registracija nujno potrebnega FFS

327-02-315/02/43

14.3.2011

31.3.2025

Razširitev uporabe

U34330-14/13/2

7.3.2013

31.3.2025

Sprememba

U34330-61/14/3

1.4.2014

31.3.2025

Sprememba

U34330-14/13/6

17.11.2015

31.3.2025

Sprememba

U34330-14/13/10

31.3.2016

31.3.2025

Podaljšanje

U34330-14/13/16

24.2.2017

31.3.2025

Sprememba

U34330-14/13/24

24.5.2018

31.3.2025

Podaljšanje

U34330-14/13/28

13.3.2019

31.3.2025

Podaljšanje

U34330-14/13/37

11.2.2021

31.3.2025

Podaljšanje

U34330-14/13/47

26.1.2023

31.3.2025

Sprememba

U34330-14/13/54

21.4.2023

31.3.2025


| |