Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 31.5.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0


 

Ime sredstva:

LASER 240 SC Povzetek odločbe

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

spinosad (spinosin A+spinosin D)

24

38081090

168316-95-8IRAC: 5

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

CORTEVA Agrisciences Bulgaria EOOD

Zastopnik, distributer:

KARSIA, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, izvoz-uvoz, Dutovlje, d.o.o. Poslovalnica Ljubljana,Tržaška cesta 132,Ljubljana

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.4.2024

 

Uporaba na:

VACCO: ameriška borovnica (Vaccinium corymbosum L.); CUUPG: bučka (Cucurbita pepo L. var. giromontiina Grebenshchikov); ALLCE: čebula (za čebulo) (Allium cepa L.); CUMME: dinja (Cucumis melo L.); FRAAN: jagoda (Fragaria x ananassa Duchense); SOLME: jajčevec (Solanum melongena L.); 1BRSG: kapusnice (Brassica L.); RIBUC: kosmulja (Ribes uva-crispa L.); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); CUMSA: kumara (Cucumis sativus L.); CITLA: lubenica (Citrullus lanatus (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI); RUBID: malina (Rubus idaeus L.); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); IUGRE: oreh (Juglans regia L.); CPSAN: paprika (Capsicum annuum L.); LYPES: paradižnik (Solanum lycopersicum Linnaeus); ALLPO: por (Allium porrum L.); 1RIBG: ribez (Ribes L.); RUBOC: robida (Rubus occidentalis L.); LACSA: solata (Lactuca sativa L.); SPQOL: špinača (Spinacia oleracea L.); VITVI: trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.)

Uporaba proti:

FRANOC: cvetlični resar (Frankliniella occidentalis (PERGANDE, 1895)); HELIAR: južna plodovrtka (Helicoverpa armigera (HÜBNER, 1808)); LPTNDE: koloradski hrošč (Leptinotarsa decemlineata (SAY, 1824)); RHAGCO: orehova muha (Rhagoletis completa); DROSSU: plodova vinska mušica (Drosophila suzukii (Matsumura)); 1SPODG: sovke iz rodu Spodoptera (Spodoptera); THRITB: tobakov resar (Thrips tabaci LINDEMAN, 1888)

Opozorila in obvestila:

R50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S21: Med uporabo ne kaditi.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.; SPe 8: Nevarno za čebele/ Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

ameriška borovnica: 3 dni, brusnica: 3 dni, čebula (za čebulo): 3 dni, dinja: 3 dni, jagoda: 1 dni, jajčevec: 3 dni, kapusnice: 3 dni, kosmulja: 3 dni, krompir: 7 dni, kumara: 3 dni, lubenica: 3 dni, malina: 3 dni, okrasne rastline: karenca ni potrebna, oreh: 30 dni, paprika: 3 dni, paradižnik: 3 dni, por: 3 dni, ribez: 3 dni, robida: 3 dni, solata: 14 dni, špinača: 14 dni, trta (za namizno in vinsko grozdje): 14 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-155/02

27.5.2003

7.3.2010

Sprememba

327-02-7/04/2

19.1.2004

7.3.2010

Začasno podaljšanje

327-02-155/02/6

16.3.2006

7.3.2010

Razširitev uporabe

327-02-155/02/7

8.6.2007

7.3.2010

Začasno podaljšanje

327-02-155/02/11

3.3.2008

7.3.2010

Sprememba

327-02-155/02/14

10.12.2008

7.3.2010

Sprememba

327-02-133/01/12

27.11.2009

7.3.2010

Podaljšanje

327-02-460/05/8

8.3.2010

30.4.2024

Sprememba

U34330-181/13/2

14.1.2014

30.4.2024

Razširitev uporabe

U34330-97/14/2

27.5.2014

30.4.2024

Sprememba

U34330-97/14/7

22.4.2015

30.4.2024

Sprememba

U34330-97/14/18

4.11.2015

30.4.2024

Sprememba

U34330-65/17/3

15.9.2017

30.4.2024

Podaljšanje

U34330-97/14/23

29.1.2020

30.4.2024

Podaljšanje

U34330-1/20/9

26.3.2020

30.4.2024

Sprememba

U34330-64/20/20

22.9.2020

30.4.2024

Podaljšanje

U34330-1/22/9

28.3.2022

30.4.2024


| |