Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 31.5.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

MILBEKNOCK

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

milbemektin

0,931

38081090

51596-10-2 + 51596-11-3IRAC: 6

 

Formulacija:

koncentrat za emulzijo (EC)

Skupina nevarnosti:

Xn, N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

AKARICID, INSEKTICID

Proizvajalec:

Belchim Crop Protection N.V./S.A.

Zastopnik, distributer:

BELCHIM CROP PROTECTION SI D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.7.2023

 

Uporaba na:

HUMLU: hmelj (Humulus lupulus L.); FRAAN: jagoda (Fragaria x ananassa Duchense); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); NNNOK: pečkarji (pečkarji)

Uporaba proti:

1LIRIG: listne zavrtalke iz rodu Liriomyza (Liriomyza MIK, 1894); TETRUR: navadna pršica (Tetranychus urticae KOCH, 1836); METTUL: rdeča sadna pršica (Panonychus ulmi (KOCH, 1836))

Opozorila in obvestila:

R10: Vnetljivo.; R50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; R65: Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.; R67: Hlapi lahko pozročijo zaspanost in omotico.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S46: Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.; S60: Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.; S62: Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

hmelj: 21 dni, jagoda: 60 dni, okrasne rastline: zagotovljena z načinom uporabe, pečkarji: 14 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

3433-432/07/5

11.2.2008

31.7.2023

Sprememba

3433-432/07/9

26.6.2009

31.7.2023

Sprememba

3433-432/07/11

21.1.2010

31.7.2023

Sprememba

3433-432/07/16

17.8.2010

31.7.2023

Sprememba

U34330-37/14/2

25.2.2014

31.7.2023

Sprememba

U34330-37/14/4

26.3.2015

31.7.2023

Sprememba

U34330-104/15/6

30.7.2015

31.7.2023

Podaljšanje

U34330-37/14/11

5.2.2018

31.7.2023

Sprememba

U34330-8/19/2

30.1.2019

31.7.2023

Podaljšanje

U34330-48/19/6

12.6.2019

31.7.2023

Podaljšanje

U34330-1/21/12

16.7.2021

31.7.2023


| |