Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

MIMIC

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

tebufenozid

24

38081090

112410-23-8IRAC: 18

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

Xn

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

NISSO Chemical Europe GmbH

Zastopnik, distributer:

KARSIA, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, izvoz-uvoz, Dutovlje, d.o.o. Poslovalnica Ljubljana,Tržaška cesta 132,Ljubljana

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.8.2024

 

Uporaba na:

BRSOK: brokoli (Brassica oleracea var. italica Plenck); BRSOL: glavnato zelje (Brassica oleracea L. convar. capitata); MABSD: jablana (Malus domestica); BRSPK: kitajski kapus (Brassica rapa subsp. pekinensis (Loureiro) Hanelt); BRSOA: listni ohrovt (Brassica oleracea var. viridis); BRSOS: ohrovt, glavnati (Brassica oleracea convar. capitata var. subauda L.); VITVI: trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.)

Uporaba proti:

CARPPO: jabolčni zavijač (Cydia pomonella (LINNAEUS, 1758)); PIERBR: kapusov belin (Pieris brassicae (LINNAEUS, 1758)); PLUTMA: kapusov molj (Plutella xylostella (LINNAEUS, 1758)); POLYBO: križasti grozdni sukač (Lobesia botrana (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)); 1LACAG: listne sovke iz rodu Lacanobia (Lacanobia BILLBERG, 1820); 1MAMEG: listne sovke iz rodu Mamestra (Mamestra OCHSENHEIMER, 1816); CLYSAM: pasasti grozdni sukač (Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796)); PANDHE: pasasti sadni lupinar (Pandemis heparana (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)); CACOPO: rjavi sadni lupinar (Archips podana (Scopoli, 1763)); CAPURE: sadni zavijač (Adoxophyes orana (FISCHER v. RÖSLERSTAMM, 1834)); 1AGROG: talne sovke (Agrotis OCHSENHEIMER, 1816)

Opozorila in obvestila:

R40: Možen rakotvoren učinek.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S36/37: Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

brokoli: 14 dni, glavnato zelje: 14 dni, jablana: 14 dni, kitajski kapus: 14 dni, listni ohrovt: 14 dni, ohrovt, glavnati: 14 dni, trta (za namizno in vinsko grozdje): 21 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Podaljšanje

327-02-277/01

12.3.2002

31.8.2024

Sprememba

327-02-223/03

24.7.2003

31.8.2024

Začasno podaljšanje

327-02-277/01/5

12.2.2007

31.8.2024

Sprememba

327-02-133/01/12

27.11.2009

31.8.2024

Začasno podaljšanje

327-02-277/01/6

14.1.2010

31.8.2024

Začasno podaljšanje

327-02-277/01/10

27.12.2010

31.8.2024

Začasno podaljšanje

327-02-277/01/12

10.6.2011

31.8.2024

Začasno podaljšanje

U34330-89/13/5

20.5.2015

31.8.2024

Začasno podaljšanje

U34330-89/13/10

22.9.2016

31.8.2024

Sprememba

327-02-251/01

24.7.2001

26.6.2003

Sprememba

327-02-251/01/1

3.10.2001

23.2.2005

Podaljšanje

U34330-89/13/15

17.9.2018

31.8.2024

Sprememba

U34330-89/13/25

15.1.2021

31.8.2024

Podaljšanje

U34330-89/13/33

24.5.2022

31.8.2024


| |