Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

NATURALIS

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

Beauveria bassiana, sev ATCC 74040

0,0185

38081090

63428-82-0IRAC: UNF

 

Formulacija:

oljna disperzija (OD)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

CBC (Europe) S.r.l.

Zastopnik, distributer:

KARSIA, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, izvoz-uvoz, Dutovlje, d.o.o. Poslovalnica Ljubljana,Tržaška cesta 132,Ljubljana

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.4.2024

 

Uporaba na:

ABOME: aronija (Aronia melanocarpa (Michaux) Elliott); PRNPS: breskev (Prunus persica (Linnaeus) Batsch); BRSOK: brokoli (Brassica oleracea var. italica Plenck); CUUMA: buča (Cucurbita maxima DUCH.); CUUPG: bučka (Cucurbita pepo L. var. giromontiina Grebenshchikov); BRSOB: cvetača (Brassica oleracea L. var. botrytis); PRNAV: češnja (Prunus avium L.); CUMME: dinja (Cucumis melo L.); CICEL: endivija (Cichorium endivia L.); PHSVX: fižol (za sveže in suho zrnje ter stročje) (Phaseolus vulgaris L.); PYUCO: hruška (Pyrus communis L.); MABSD: jablana (Malus domestica); FRAAN: jagoda (Fragaria x ananassa Duchense); SOLME: jajčevec (Solanum melongena L.); DOSKA: kaki (Diospyros kaki L.); RIBUC: kosmulja (Ribes uva-crispa L.); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); CUMSA: kumara (Cucumis sativus L.); CYLAV: leska (Corylus avellana L.); CITLA: lubenica (Citrullus lanatus (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI); RUBID: malina (Rubus idaeus L.); PRNAR: marelica (Prunus armeniaca L.); PRNPN: nektarina (Prunus persica BATSCH var. nucipersica (L.) SCHNEID.); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); OLVEU: oljka (Olea europaea L.); CPSAN: paprika (Capsicum annuum L.); LYPES: paradižnik (Solanum lycopersicum Linnaeus); CICIF: radič (listni, glavnati, štrucar) (Cichorium intybus L. var. foliosum HEGI); 1RIBG: ribez (Ribes L.); RUBOC: robida (Rubus occidentalis L.); PRNDO: sliva (Prunus domestica L.); LACSA: solata (Lactuca sativa L.); VITVI: trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.); PRNCE: višnja (Prunus cerasus L.)

Uporaba proti:

CERTCA: breskova muha (Ceratitis capitata (WIEDEMANN, 1824)); TAETME: breskvin trips (Taeniothrips meridionalis); FRANOC: cvetlični resar (Frankliniella occidentalis (PERGANDE, 1895)); RHAGCE: češnjeva muha (Rhagoletis cerasi (LINNAEUS, 1758)); ALEUPR: kapusov ščitkar (Aleyrodes proletella); CURCNU: lešnikar (Curculio nucum L., 1758); 1APHIF: listne uši (Aphididae); PSYLPI: navadna hruševa bolšica (Cacopsylla pyri (LINNAEUS, 1758)); TETRUR: navadna pršica (Tetranychus urticae KOCH, 1836); DACUOL: oljčna muha (Bactrocera oleae (Gmelin, 1788)); TRIAVA: rastlinjakov ščitkar (Trialeurodes vaporariorum (WESTWOOD, 1856)); METTUL: rdeča sadna pršica (Panonychus ulmi (KOCH, 1836)); 1THRIG: resarji (Thrips LINNAEUS, 1758); THRIMA: rožni resar (Thrips major); EOTECA: rumena (gabrova) pršica (Eotetranychus carpini (OUDEMANS, 1905)); NASORN: solatna listna uš; velika ribezova uš (Nasonovia ribisnigri); AGRISP: strune (Agriotes spp.); THRITB: tobakov resar (Thrips tabaci LINDEMAN, 1888); BEMITA: tobakov ščitkar (Bemisia tabaci (GENNADIUS, 1889))

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; P260: Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. ; P264: Po uporabi temeljito umiti … ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P363: Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo. ; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

aronija: karenca ni potrebna, breskev: karenca ni potrebna, brokoli: karenca ni potrebna, buča: karenca ni potrebna, bučka: karenca ni potrebna, cvetača: karenca ni potrebna, češnja: karenca ni potrebna, dinja: karenca ni potrebna, endivija: karenca ni potrebna, fižol (za sveže in suho zrnje ter stročje): karenca ni potrebna, hruška: karenca ni potrebna, jablana: karenca ni potrebna, jagoda: karenca ni potrebna, jajčevec: karenca ni potrebna, kaki: karenca ni potrebna, kosmulja: karenca ni potrebna, krompir: karenca ni potrebna, kumara: karenca ni potrebna, leska: karenca ni potrebna, lubenica: karenca ni potrebna, malina: karenca ni potrebna, marelica: karenca ni potrebna, nektarina: karenca ni potrebna, okrasne rastline: karenca ni potrebna, oljka: karenca ni potrebna, paprika: karenca ni potrebna, paradižnik: karenca ni potrebna, radič (listni, glavnati, štrucar): karenca ni potrebna, ribez: karenca ni potrebna, robida: karenca ni potrebna, sliva: karenca ni potrebna, solata: karenca ni potrebna, trta (za namizno in vinsko grozdje): karenca ni potrebna, višnja: karenca ni potrebna

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija nujno potrebnega FFS

3433-614/08/4

21.11.2008

31.12.2013

Registracija nujno potrebnega FFS

3433-614/08/6

5.3.2009

31.12.2013

Sprememba

3433-614/08/7

1.2.2010

31.12.2013

Sprememba

3433-614/08/8

22.2.2013

31.12.2013

Registracija

U34330-115/15/3

9.2.2016

30.4.2024

Sprememba

U34330-115/15/9

29.11.2018

30.4.2024

Sprememba

U34330-101/19/2

4.2.2020

30.4.2024

Podaljšanje

U34330-1/20/14

26.3.2020

30.4.2024

Sprememba

U34330-115/15/13

7.1.2021

30.4.2024

Podaljšanje

U34330-1/22/10

28.3.2022

30.4.2024


| |