Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 31.5.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0


 

Ime sredstva:

PROMANAL AF NEU Povzetek odločbe

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

parafinsko olje

1,2

38081090

8042-47-5FRAC: N/NC

 

Formulacija:

druge tekočine, ki se uporabljajo nerazredčene (AL)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

W. Neudorff GmbH KG

Zastopnik, distributer:

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2024

 

Uporaba na:

NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline)

Uporaba proti:

1COCCF: kaparji (Coccoidae); 1TETRF: pršice prelke (Tetranychidae)

Opozorila in obvestila:

H412: Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; R52/53: Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S60: Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

okrasne rastline: karenca ni potrebna

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-203/01

20.9.2002

30.1.2014

Sprememba

327-02-214/03

24.7.2003

30.1.2014

Sprememba

327-02-45/01/6

27.11.2009

30.1.2014

Začasno podaljšanje

327-02-203/01/6

10.6.2011

30.1.2014

Sprememba

3433-86/08/9

20.12.2012

30.1.2014

Podaljšanje

U34330-5/14/1

31.1.2014

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-1/20/35

4.12.2020

31.12.2024

Sprememba

U34330-5/14/15

24.1.2022

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-1/22/35

14.11.2022

31.12.2024


| |