Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 22.2.2024

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

TRIATHLON SPREJ

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

abamektin

0,0015

38081090

71751-41-2IRAC: 6

piretrin

0,04

38081010

8003-34-7IRAC: 3A

 

Formulacija:

druge tekočine, ki se uporabljajo nerazredčene (AL)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

INSEKTICID, AKARICID

Proizvajalec:

COMPO GMBH

Zastopnik, distributer:

METROB, D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

19.4.2023

Zaloge v uporabi do:

30.9.2024

Zaloge v prodaji do:

30.9.2023

 

Uporaba na:

NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline)

Uporaba proti:

1COCCF: kaparji (Coccoidae); 1APHIF: listne uši (Aphididae); CACYMA: pelargonijev bakrenček (Cacyreus marshalli Butler); 1TETRF: pršice prelke (Tetranychidae Donnadieu); TRIAVA: rastlinjakov ščitkar (Trialeurodes vaporariorum (WESTWOOD)); 1THRIG: resarji (Thrips (Linnaeus)); 1PSEUF: volnati kaparji (Pseudococcidae)

Opozorila in obvestila:

S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

okrasne rastline: karenca ni potrebna

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Vzporedno trgovsko ime

U34330-110/13/2

5.8.2013

19.4.2023

Sprememba

U34330-248/14/3

24.10.2014

19.4.2023

Sprememba

U34330-110/13/5

28.6.2018

19.4.2023

Sprememba

U34330-103/18/2

17.12.2018

19.4.2023

Podaljšanje

U34330-110/13/8

22.10.2019

19.4.2023

Podaljšanje

U34330-1/21/4

28.4.2021

19.4.2023

Prenehanje dovoljenja

U34330-110/13/11

19.4.2023

19.4.2023


| |