Uporaba za FFS: DAIMYO F
Uporaba na Uporaba proti Način uporabe Mesto uporabe GAP Št. tretiranj Odmerek LWA
trta (za vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.): VITVI  peronospora vinske trte (Plasmopara viticola (BERK. & M.A.CURTIS) BERL. & DE TONI in SACC.): PLASVI  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  2,5 l/ha   6