Uporaba za FFS: CUPRABLAU Z 35 WP
Uporaba na Uporaba proti Manjša uporaba Način uporabe Mesto uporabe GAP Št. tretiranj Odmerek LWA
(Cucumis sativus L.): CUMSA  bakterijski ožig (Pseudomonas syringae van Hall): PSDMSX  DA FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  1,5 kg/ha   2   
(Cucumis sativus L.): CUMSA  kumarna plesen (Pseudoperonospora cubensis (BERK. & M.A.CURTIS) ROSTOVZEV): PSPECU  DA FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  1,5 kg/ha   2   
aktinidija (Actinidia chinensis Planchon): ATICH  bakterijska pegavost aktinidije (Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson): PSDMVF  DA FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  2 kg/ha   4   
aktinidija (Actinidia chinensis Planchon): ATICH  bakterijski ožig aktinidije (Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto): PSDMAK  DA FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  2 kg/ha   4   
aktinidija (Actinidia chinensis Planchon): ATICH  gniloba koreninskega vratu (Phytophthora cactorum (LEBERT & COHN) J. SCHRÍTER): PHYTCC  DA FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  2 kg/ha   4   
aktinidija (Actinidia chinensis Planchon): ATICH  gnilobe iz rodu Phytophthora (Phytophthora de Bary): 1PHYTG  DA FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  2 kg/ha   4   
aktinidija (Actinidia chinensis Planchon): ATICH  padavica sadik (Alternaria alternata (Fries) Keissler): ALTEAL  DA FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  2 kg/ha   4   
ameriška borovnica (Vaccinium corymbosum L.): VACCO  bakterijska pegavost iz rodu Pseudomonas (Pseudomonas sp.): PSDMSP  DA FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  2 - 3 kg/ha   3   
ameriška borovnica (Vaccinium corymbosum L.): VACCO  cvetna monilija na borovnicah (Monilinia vaccinii-corymbosi (Reade) Honey): MONIVC  DA FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  2 - 3 kg/ha   3   
ameriška borovnica (Vaccinium corymbosum L.): VACCO  črna pegavost (Colletotrichum acutatum J.H. Simmonds): COLLAC  DA FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  2 - 3 kg/ha   3   
ameriška borovnica (Vaccinium corymbosum L.): VACCO  koreninska gniloba borovnic (Phytophthora cinnamomi Rands): PHYTCN  DA FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  2 - 3 kg/ha   3   
ameriška borovnica (Vaccinium corymbosum L.): VACCO  listne pegavosti iz rodu Ramularia (Ramularia UNGER): 1RAMUG  DA FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  2 - 3 kg/ha   3   
ameriška borovnica (Vaccinium corymbosum L.): VACCO  odmiranje stebel borovnic (Godronia cassandrae f. sp. vaccinii (Groves) Boerema & Verhoeven): GODRCV  DA FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  2 - 3 kg/ha   3   
ameriška borovnica (Vaccinium corymbosum L.): VACCO  sušenje vej na borovnicah (Diaporthe vaccinii Shear): DIAPVA  DA FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  2 - 3 kg/ha   3   
breskev (Prunus persica (Linnaeus) Batsch): PRNPS  breskova kodravost (Taphrina deformans (Berkeley) Tulasne): TAPHDE  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  3 kg/ha   3   
bučka (Cucurbita pepo L. var. giromontiina Grebenshchikov): CUUPG  bakterijski ožig (Pseudomonas syringae van Hall): PSDMSX  DA FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  1,5 kg/ha   2   
bučka (Cucurbita pepo L. var. giromontiina Grebenshchikov): CUUPG  kumarna plesen (Pseudoperonospora cubensis (BERK. & M.A.CURTIS) ROSTOVZEV): PSPECU  DA FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  1,5 kg/ha   2   
čebula (za čebulo) (Allium cepa L.): ALLCE  čebulna plesen (Peronospora destructor (BERK.) CASP. in BERK.): PERODE  DA FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  1,8 kg/ha   4   
čebula (za čebulo) (Allium cepa L.): ALLCE  česnova rja (Puccinia allii (DE CANDOLLE) RUDOLPH): PUCCAL  DA FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  1,8 kg/ha   4   
česen (Allium sativum L.): ALLSA  čebulna plesen (Peronospora destructor (BERK.) CASP. in BERK.): PERODE  DA FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  1,8 kg/ha   4   
česen (Allium sativum L.): ALLSA  česnova rja (Puccinia allii (DE CANDOLLE) RUDOLPH): PUCCAL  DA FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  1,8 kg/ha   4   
fižol (za sveže zrnje in stročje) (Phaseolus vulgaris L.): PHSVX  grahova plesen (Peronospora viciae f.sp. pisi (Sydow) Boerema & Verhoeven): PEROVI  DA FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  1,5 kg/ha   4   
grah (za sveže zrnje in stročje) (Pisum sativum L.): PIBSX  grahova plesen (Peronospora viciae f.sp. pisi (Sydow) Boerema & Verhoeven): PEROVI  DA FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  1,5 kg/ha   4   
hmelj (Humulus lupulus L.): HUMLU  hmeljna peronospora (Pseudoperonospora humuli (MIYABE & TAKAH.) G.W.WILS.): PSPEHU  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  5,5 kg/ha   2   
jagoda (Fragaria x ananassa Duchense): FRAAN  bakterijski ožig jagod (Xanthomonas fragariae Kennedy & King): XANTFR  DA FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  1,5 kg/ha   4   
jagoda (Fragaria x ananassa Duchense): FRAAN  bela jagodna listna pegavost (Ramularia grevilleana (Tulasne) Jorstad): MYCOFR  DA FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  1,5 kg/ha   4   
jagoda (Fragaria x ananassa Duchense): FRAAN  črna pegavost (Colletotrichum acutatum J.H. Simmonds): COLLAC  DA FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  1,5 kg/ha   4   
jagoda (Fragaria x ananassa Duchense): FRAAN  jagodna rdeča listna pegavost (Diplocarpon fragariae (Libert) Rossman): DIPCEA  DA FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  1,5 kg/ha   4   
koščičarji (koščičarji): NNNOS  listna luknjičavost koščičarjev (Wilsonomyces carpophilus (Léveillé) Adaskaveg, Ogawa & Butler): STIGCA  DA FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  2 kg/ha   3   
krompir (Solanum tuberosum L.): SOLTU  črna listna pegavost krompirja (Alternaria solani (ELL. & MART.) SORAUER): ALTESO  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  3 kg/ha   3   
krompir (Solanum tuberosum L.): SOLTU  krompirjeva plesen (Phytophthora infestans (MONT.) DE BARY): PHYTIN  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  3 kg/ha   3   
leska (Corylus avellana L.): CYLAV  bakterijski ožig leske (Xanthomonas arboricola pv. corylina (MILLER ET AL.) VAUTERIN ET AL.): XANTCY  DA FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  2 kg/ha   2   
nektarina (Prunus persica BATSCH var. nucipersica (L.) SCHNEID.): PRNPN  breskova kodravost (Taphrina deformans (Berkeley) Tulasne): TAPHDE  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  3 kg/ha   3   
oljka (Olea europaea L.): OLVEU  oljkova kozavost (Venturia oleaginea (Castagne) Rossman & Crous): CYCLOL  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  2 kg/ha   3   
oljka (Olea europaea L.): OLVEU  oljkova siva pegavost (Pseudocercospora cladosporioides (Saccardo) Braun): CERCCL  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  2 kg/ha   3   
oreh (Juglans regia L.): IUGRE  orehova (lešnikova) pegavost (Xanthomonas arboricola pv. juglandis (PIERCE) VAUTERIN ET AL.): XANTJU  DA FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  2 kg/ha   2   
paradižnik (Solanum lycopersicum Linnaeus): LYPES  črna listna pegavost krompirja (Alternaria solani (ELL. & MART.) SORAUER): ALTESO  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  3 kg/ha   3   
paradižnik (Solanum lycopersicum Linnaeus): LYPES  krompirjeva plesen (Phytophthora infestans (MONT.) DE BARY): PHYTIN  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  3 kg/ha   3   
pečkarji (pečkarji): NNNOK  hrušev ožig (Erwinia amylovora (BURRILL) WINSLOW ET AL.): ERWIAM  DA FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  0,57 - 2,5 kg/ha   8   
pečkarji (pečkarji): NNNOK  jablanov škrlup (Venturia inaequalis (Cooke) Winter): VENTIN  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  3 kg/ha   3   
šalotka (Allium ascalonicum L.): ALLAS  čebulna plesen (Peronospora destructor (BERK.) CASP. in BERK.): PERODE  DA FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  1,8 kg/ha   4   
šalotka (Allium ascalonicum L.): ALLAS  česnova rja (Puccinia allii (DE CANDOLLE) RUDOLPH): PUCCAL  DA FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  1,8 kg/ha   4   
trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.): VITVI  črna grozdna gniloba (Phyllosticta ampelicida (Engelmann) van der Aa): GUIGBI  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  3 kg/ha   3   
trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.): VITVI  črna pegavost vinske trte (Diaporthe neoviticola (Saccardo) Udayanga, P.W. Crous & K.D. Hyde): PHOPVI  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  3 kg/ha   3   
trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.): VITVI  peronospora vinske trte (Plasmopara viticola (BERK. & M.A.CURTIS) BERL. & DE TONI in SACC.): PLASVI  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  3 kg/ha   3   
trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.): VITVI  rdeči listni ožig vinske trte (Pseudopeziza tracheiphila MÜLLER-THURGAU): PSPZTR  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  3 kg/ha   3   

Opozorilo: Za dovoljene manjše uporabe na tem seznamu učinkovitost in fitotoksičnost sredstva ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo sredstva na navedenih rastlinah prevzema uporabnik sredstva!