Uporaba za FFS: BADGE WG
Uporaba na Uporaba proti Manjša uporaba Način uporabe Mesto uporabe GAP Št. tretiranj
hmelj (Humulus L.): 1HUMG  hmeljna peronospora (Pseudoperonospora humuli (MIYABE & TAKAH.) G.W.WILS.): PSPEHU  DA FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  7,14 kg/ha   2 
koščičasto sadno drevje (koščičarji): NNNOS  listna luknjičavost koščičarjev (Stigmina carpophila (LEV.) M.B.ELLIS): STIGCA  DA FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  3,5 kg/ha   4 
koščičasto sadno drevje (koščičarji): NNNOS  sadne gnilobe, monilije (Monilinia HONEY): MONISP  DA FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  3,5 kg/ha   4 
krompir (Solanum tuberosum L.): SOLTU  krompirjeva plesen (Phytophthora infestans (MONT.) DE BARY): PHYTIN  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  3 kg/ha   4 
okrasne rastline (okrasne rastline): NNNZZ  bakterijski ožig (Pseudomonas syringae): PSDMSX  DA FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  2,7 kg/ha   5 
okrasne rastline (okrasne rastline): NNNZZ  grenke gnilobe sadja (Gloeosporium SACC.): GLOESP  DA FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  2,7 kg/ha   5 
okrasne rastline (okrasne rastline): NNNZZ  pegavosti iz rodu Cercospora (Cercospora FRESEN): 1CERCG  DA FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  2,7 kg/ha   5 
okrasne rastline (okrasne rastline): NNNZZ  plesni (Peronosporaceae): 1PEROF  DA FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  2,7 kg/ha   5 
okrasne rastline (okrasne rastline): NNNZZ  rje (Uredinales): UREDAA  DA FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  2,7 kg/ha   5 
pečkato sadno drevje (pečkarji): NNNOK  (Erwinia spp.): ERWISP  DA FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  2,9 kg/ha   2 
sliva (Prunus domestica L.): PRNDO  rožičavost češpelj (Taphrina pruni): TAPHPR  DA FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  3,5 kg/ha   4 
vinska trta za pridelavo namiznega grozdja (vinska trta za pridelavo namiznega grozdja): VITVI  peronospora vinske trte (Plasmopara viticola (BERK. & M.A.CURTIS) BERL. & DE TONI in SACC.): PLASVI  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  1,25 - 2,5 kg/ha   5 
vinska trta za pridelavo vinskega grozdja (vinska trta za pridelavo vinskega grozdja): VITVI  peronospora vinske trte (Plasmopara viticola (BERK. & M.A.CURTIS) BERL. & DE TONI in SACC.): PLASVI  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  1,25 - 2,5 kg/ha   5 

Opozorilo: Za dovoljene manjše uporabe na tem seznamu učinkovitost in fitotoksičnost sredstva ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo sredstva na navedenih rastlinah prevzema uporabnik sredstva!