Uporaba za FFS: DECIS 2,5 EC
Uporaba na Uporaba proti Manjša uporaba Način uporabe Mesto uporabe GAP Št. tretiranj
gozdni nasad (gozdni nasad): YPFLE  gobar (Lymantria dispar (LINNAEUS, 1758)): LYMADI  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  0,4 l/ha   2 
gozdni nasad (gozdni nasad): YPFLE  hrastove listne ose (Apethymus spp.): x  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  0,4 l/ha   2 
gozdni nasad (gozdni nasad): YPFLE  mali zimski pedic (Operophtera brumata (LINNAEUS, 1758)): CHEIBR  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  0,4 l/ha   2 
gozdni nasad (gozdni nasad): YPFLE  velik zimski pedic (Erannis defoliaria (CLERCK, 1759)): HIBEDE  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  0,4 l/ha   2 
gozdni nasad (gozdni nasad): YPFLE  zeleni hrastov zavijač (Tortrix viridana LINNAEUS, 1758): TORTVI  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  0,4 l/ha   2 
gozdni nasad (gozdni nasad): YPFLE  zlatnica (Euproctis chrysorrhoea (LINNAEUS, 1758)): EUPRCH  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  0,4 l/ha   2 
koruza (silažna in za zrnje) (Zea mays L.): ZEAMX  koruzna vešča (Ostrinia nubilalis (HÜBNER, 1796)): PYRUNU  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  0,5 l/ha   2 
koruza (silažna in za zrnje) (Zea mays L.): ZEAMX  koruzni hrošč (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte): DIABVI  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  0,5 l/ha   2 
okrasne rastline (okrasne rastline): NNNZZ  listne uši (Aphididae): 1APHIF  DA FOLIARNO TRETIRANJE  v zaščitenih prostorih  0,07 %   2 
okrasne rastline (okrasne rastline): NNNZZ  sovke (Noctuidae (Janusz NOWACKI & Michael FIBIGER)): 1NOCTF  DA FOLIARNO TRETIRANJE  v zaščitenih prostorih  0,07 %   2 
oljka (Olea L.): OLVEU  kljunati oljkov rilčkar (Rhodocyrtus cribripennis): COENCR  DA FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  0,5 l/ha   2 
oljka (Olea L.): OLVEU  oljčna muha (Bactrocera oleae (Gmelin, 1788)): DACUOL  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  0,5 l/ha   2 
oljna ogrščica (Brassica napus subsp. oleifera): BRSNN  repičar (Meligethes aeneus (FABRICIUS, 1775)): MELIAE  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  0,3 l/ha   2 
oljna ogrščica (jarina in ozimnina) (Brassica napus subsp. oleifera): BRSNN  drugi škodljivi organizmi (drugi škodljivi organizmi): ZZYYAZ  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  0,3 l/ha   2 
strna žita (jarina in ozimnina) (strna žita): YCERE  listne uši (Aphididae): 1APHIF  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  0,2 - 0,3 l/ha   2 
strna žita (jarina in ozimnina) (strna žita): YCERE  rdeči žitni strgač (Oulema melanopus (L., 1758)): LEMAME  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  0,2 - 0,3 l/ha   2 
tobak (Nicotiana L.): NIOTA  siva breskova uš (Myzus persicae (SULZER, 1776)): MYZUPE  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  0,3 - 0,5 l/ha   2 
tobak (Nicotiana L.): NIOTA  sovke (Noctuidae (Janusz NOWACKI & Michael FIBIGER)): 1NOCTF  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  0,3 - 0,5 l/ha   2 
vinska trta za pridelavo namiznega grozdja (vinska trta za pridelavo namiznega grozdja): VITVI  ameriški škržatek (Scaphoideus titanus BALL, 1932): SCAPLI  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  0,5 l/ha   1 
vinska trta za pridelavo namiznega grozdja (vinska trta za pridelavo namiznega grozdja): VITVI  križasti grozdni sukač (Lobesia botrana (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)): POLYBO  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  0,5 l/ha   1 
vinska trta za pridelavo namiznega grozdja (vinska trta za pridelavo namiznega grozdja): VITVI  pasasti grozdni sukač (Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796)): CLYSAM  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  0,5 l/ha   1 
vinska trta za pridelavo vinskega grozdja (vinska trta za pridelavo vinskega grozdja): VITVI  ameriški škržatek (Scaphoideus titanus BALL, 1932): SCAPLI  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  0,5 l/ha   1 
vinska trta za pridelavo vinskega grozdja (vinska trta za pridelavo vinskega grozdja): VITVI  križasti grozdni sukač (Lobesia botrana (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)): POLYBO  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  0,5 l/ha   1 
vinska trta za pridelavo vinskega grozdja (vinska trta za pridelavo vinskega grozdja): VITVI  pasasti grozdni sukač (Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796)): CLYSAM  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  0,5 l/ha   2 

Opozorilo: Za dovoljene manjše uporabe na tem seznamu učinkovitost in fitotoksičnost sredstva ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo sredstva na navedenih rastlinah prevzema uporabnik sredstva!