Uporaba za FFS: DECIS 2,5 EC
Uporaba na Uporaba proti Manjša uporaba Način uporabe Mesto uporabe GAP Št. tretiranj Odmerek LWA
breskev (Prunus persica (Linnaeus) Batsch): PRNPS  marmorirana smrdljivka (Halyomorpha halys Stal): HALYHA  DA FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  0,5 l/ha   2   
češnja (Prunus avium L.): PRNAV  marmorirana smrdljivka (Halyomorpha halys Stal): HALYHA  DA FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  0,5 l/ha   2   
gozdni nasad (gozdni nasad): YPFLE  gobar (Lymantria dispar (LINNAEUS, 1758)): LYMADI  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  0,4 l/ha   2   
gozdni nasad (gozdni nasad): YPFLE  hrastove listne ose (Tenthredo): x  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  0,4 l/ha   2   
gozdni nasad (gozdni nasad): YPFLE  mali zimski pedic (Operophtera brumata L.): CHEIBR  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  0,4 l/ha   2   
gozdni nasad (gozdni nasad): YPFLE  velik zimski pedic (Erannis defoliaria (CLERCK, 1759)): HIBEDE  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  0,4 l/ha   2   
gozdni nasad (gozdni nasad): YPFLE  zeleni hrastov zavijač (Tortrix viridana LINNAEUS, 1758): TORTVI  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  0,4 l/ha   2   
gozdni nasad (gozdni nasad): YPFLE  zlatnica (Euproctis chrysorrhoea (LINNAEUS, 1758)): EUPRCH  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  0,4 l/ha   2   
hruška (Pyrus communis L.): PYUCO  marmorirana smrdljivka (Halyomorpha halys Stal): HALYHA  DA FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  0,5 l/ha   2   
jablana (Malus domestica): MABSD  marmorirana smrdljivka (Halyomorpha halys Stal): HALYHA  DA FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  0,5 l/ha   2   
koruza (za zrnje in silažo) (Zea mays L. (partim)): ZEAMX  koruzna vešča (Ostrinia nubilalis (HÜBNER, 1796)): PYRUNU  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  0,5 l/ha   2   
koruza (za zrnje in silažo) (Zea mays L. (partim)): ZEAMX  koruzni hrošč (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte): DIABVI  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  0,5 l/ha   2   
leska (Corylus avellana L.): CYLAV  marmorirana smrdljivka (Halyomorpha halys Stal): HALYHA  DA FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  0,5 l/ha   2   
marelica (Prunus armeniaca L.): PRNAR  marmorirana smrdljivka (Halyomorpha halys Stal): HALYHA  DA FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  0,5 l/ha   2   
matični vinograd (matični vinograd ameriški škržatek (Scaphoideus titanus BALL, 1932): SCAPLI  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  0,5 l/ha   1   
matičnjak (matičnjak ameriški škržatek (Scaphoideus titanus BALL, 1932): SCAPLI  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  0,5 l/ha   2   
okrasne rastline (okrasne rastline): NNNZZ  listne uši (Aphididae): 1APHIF  DA FOLIARNO TRETIRANJE  v zaščitenih prostorih  0,07 %   2   
okrasne rastline (okrasne rastline): NNNZZ  sovke (Noctuidae (Janusz NOWACKI & Michael FIBIGER)): 1NOCTF  DA FOLIARNO TRETIRANJE  v zaščitenih prostorih  0,07 %   2   
oljka (Olea europaea L.): OLVEU  kljunati oljkov rilčkar (Rhynchites cribripennis (Desbrochers)): COENCR  DA FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  0,5 l/ha   2   
oljka (Olea europaea L.): OLVEU  oljčna muha (Bactrocera oleae (Gmelin)): DACUOL  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  0,5 l/ha   2   
oljna ogrščica (Brassica napus L.): BRSNN  repičar (Brassicogethes aeneus (Fabricius)): MELIAE  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  0,3 l/ha   2   
oljna ogrščica (jarina in ozimnina) (Brassica napus L.): BRSNN  drugi škodljivi organizmi (Pests (general)): ZZYYAZ  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  0,3 l/ha   2   
oreh (Juglans regia L.): IUGRE  marmorirana smrdljivka (Halyomorpha halys Stal): HALYHA  DA FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  0,5 l/ha   2   
sliva (Prunus domestica L.): PRNDO  marmorirana smrdljivka (Halyomorpha halys Stal): HALYHA  DA FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  0,5 l/ha   2   
strna žita (jarina in ozimnina) (strna žita): YCERE  listne uši (Aphididae): 1APHIF  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  0,2 - 0,3 l/ha   2   
strna žita (jarina in ozimnina) (strna žita): YCERE  rdeči žitni strgač (Oulema melanopus (L., 1758)): LEMAME  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  0,2 - 0,3 l/ha   2   
tobak (Nicotiana L.): NIOTA  siva breskova uš (Myzus persicae (SULZER, 1776)): MYZUPE  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  0,3 - 0,5 l/ha   2   
tobak (Nicotiana L.): NIOTA  sovke (Noctuidae (Janusz NOWACKI & Michael FIBIGER)): 1NOCTF  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  0,3 - 0,5 l/ha   2   
trsnica (trsnica): NNNBA  ameriški škržatek (Scaphoideus titanus BALL, 1932): SCAPLI  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  0,5 l/ha   2   
trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.): VITVI  ameriški škržatek (Scaphoideus titanus BALL, 1932): SCAPLI  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  0,5 l/ha   1   
trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.): VITVI  križasti grozdni sukač (Lobesia botrana (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)): POLYBO  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  0,5 l/ha   1   
trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.): VITVI  pasasti grozdni sukač (Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796)): CLYSAM  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  0,5 l/ha   1   

Opozorilo: Za dovoljene manjše uporabe na tem seznamu učinkovitost in fitotoksičnost sredstva ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo sredstva na navedenih rastlinah prevzema uporabnik sredstva!