Uporaba za FFS: CLINIC XTREME (staro ime CREDIT XTREME)
Uporaba na Uporaba proti Način uporabe Mesto uporabe GAP Št. tretiranj Odmerek LWA
gozdna drevesnica (gozdna drevesnica): YPFLG  enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel): GGGAN  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  1,2 - 6,67 l/ha   1   
gozdna drevesnica (gozdna drevesnica): YPFLG  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel): BBBAN  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  1,2 - 6,67 l/ha   1   
gozdna drevesnica (gozdna drevesnica): YPFLG  večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel): GGGPE  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  1,2 - 6,67 l/ha   1   
gozdna drevesnica (gozdna drevesnica): YPFLG  večletni širokolistni plevel (večletni širokolistni plevel): BBBPE  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  1,2 - 6,67 l/ha   1   
gozdni nasad (gozdni nasad): YPFLE  enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel): GGGAN  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  2 - 5,33 l/ha   1   
gozdni nasad (gozdni nasad): YPFLE  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel): BBBAN  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  2 - 5,33 l/ha   1   
gozdni nasad (gozdni nasad): YPFLE  večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel): GGGPE  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  2 - 5,33 l/ha   1   
gozdni nasad (gozdni nasad): YPFLE  večletni širokolistni plevel (večletni širokolistni plevel): BBBPE  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  2 - 5,33 l/ha   1   
koruza (Zea mays L. (partim)): ZEAMX  enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel): GGGAN  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  1,2 - 4 l/ha   1   
koruza (Zea mays L. (partim)): ZEAMX  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel): BBBAN  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  1,2 - 4 l/ha   1   
koruza (Zea mays L. (partim)): ZEAMX  večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel): GGGPE  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  1,2 - 4 l/ha   1   
koruza (Zea mays L. (partim)): ZEAMX  večletni širokolistni plevel (večletni širokolistni plevel): BBBPE  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  1,2 - 4 l/ha   1   
koščičarji (koščičarji): NNNOS  enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel): GGGAN  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  2 - 5,33 l/ha   1   
koščičarji (koščičarji): NNNOS  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel): BBBAN  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  2 - 5,33 l/ha   1   
koščičarji (koščičarji): NNNOS  večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel): GGGPE  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  2 - 5,33 l/ha   1   
koščičarji (koščičarji): NNNOS  večletni širokolistni plevel (večletni širokolistni plevel): BBBPE  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  2 - 5,33 l/ha   1   
krmna pesa (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. crassa Helm): BEAVC  enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel): GGGAN  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  1,2 - 4 l/ha   1   
krmna pesa (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. crassa Helm): BEAVC  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel): BBBAN  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  1,2 - 4 l/ha   1   
krmna pesa (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. crassa Helm): BEAVC  večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel): GGGPE  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  1,2 - 4 l/ha   1   
krmna pesa (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. crassa Helm): BEAVC  večletni širokolistni plevel (večletni širokolistni plevel): BBBPE  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  1,2 - 4 l/ha   1   
krompir (Solanum tuberosum L.): SOLTU  enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel): GGGAN  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  1,2 - 4 l/ha   1   
krompir (Solanum tuberosum L.): SOLTU  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel): BBBAN  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  1,2 - 4 l/ha   1   
krompir (Solanum tuberosum L.): SOLTU  večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel): GGGPE  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  1,2 - 4 l/ha   1   
krompir (Solanum tuberosum L.): SOLTU  večletni širokolistni plevel (večletni širokolistni plevel): BBBPE  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  1,2 - 4 l/ha   1   
lupinarji (lupinarji): NNNOG  enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel): GGGAN  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  2 - 5,33 l/ha   1   
lupinarji (lupinarji): NNNOG  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel): BBBAN  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  2 - 5,33 l/ha   1   
lupinarji (lupinarji): NNNOG  večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel): GGGPE  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  2 - 5,33 l/ha   1   
lupinarji (lupinarji): NNNOG  večletni širokolistni plevel (večletni širokolistni plevel): BBBPE  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  2 - 5,33 l/ha   1   
neobdelano kmetijsko zemljišče (praha) (neobdelano kmetijsko zemljišče): YACKR  enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel): GGGAN  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  3,33 l/ha   1   
neobdelano kmetijsko zemljišče (praha) (neobdelano kmetijsko zemljišče): YACKR  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel): BBBAN  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  3,33 l/ha   1   
neobdelano kmetijsko zemljišče (praha) (neobdelano kmetijsko zemljišče): YACKR  večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel): GGGPE  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  3,33 l/ha   1   
neobdelano kmetijsko zemljišče (praha) (neobdelano kmetijsko zemljišče): YACKR  večletni širokolistni plevel (večletni širokolistni plevel): BBBPE  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  3,33 l/ha   1   
okrasna drevesnica (okrasna drevesnica): NNNBA  enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel): GGGAN  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  1,2 - 6,67 l/ha   1   
okrasna drevesnica (okrasna drevesnica): NNNBA  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel): BBBAN  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  1,2 - 6,67 l/ha   1   
okrasna drevesnica (okrasna drevesnica): NNNBA  večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel): GGGPE  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  1,2 - 6,67 l/ha   1   
okrasna drevesnica (okrasna drevesnica): NNNBA  večletni širokolistni plevel (večletni širokolistni plevel): BBBPE  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  1,2 - 6,67 l/ha   1   
oljna ogrščica (jarina in ozimnina) (Brassica napus L.): BRSNN  enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel): GGGAN  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  1,2 - 4 l/ha   1   
oljna ogrščica (jarina in ozimnina) (Brassica napus L.): BRSNN  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel): BBBAN  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  1,2 - 4 l/ha   1   
oljna ogrščica (jarina in ozimnina) (Brassica napus L.): BRSNN  večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel): GGGPE  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  1,2 - 4 l/ha   1   
oljna ogrščica (jarina in ozimnina) (Brassica napus L.): BRSNN  večletni širokolistni plevel (večletni širokolistni plevel): BBBPE  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  1,2 - 4 l/ha   1   
pečkarji (pečkarji): NNNOK  enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel): GGGAN  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  2 - 5,33 l/ha   1   
pečkarji (pečkarji): NNNOK  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel): BBBAN  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  2 - 5,33 l/ha   1   
pečkarji (pečkarji): NNNOK  večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel): GGGPE  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  2 - 5,33 l/ha   1   
pečkarji (pečkarji): NNNOK  večletni širokolistni plevel (večletni širokolistni plevel): BBBPE  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  2 - 5,33 l/ha   1   
sladkorna pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. altissima DOELL.): BEAVA  enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel): GGGAN  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  1,2 - 4 l/ha   1   
sladkorna pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. altissima DOELL.): BEAVA  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel): BBBAN  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  1,2 - 4 l/ha   1   
sladkorna pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. altissima DOELL.): BEAVA  večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel): GGGPE  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  1,2 - 4 l/ha   1   
sladkorna pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. altissima DOELL.): BEAVA  večletni širokolistni plevel (večletni širokolistni plevel): BBBPE  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  1,2 - 4 l/ha   1   
sončnica (za seme za olje/prehrano) (Helianthus annuus L.): HELAN  enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel): GGGAN  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  1,2 - 4 l/ha   1   
sončnica (za seme za olje/prehrano) (Helianthus annuus L.): HELAN  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel): BBBAN  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  1,2 - 4 l/ha   1   
sončnica (za seme za olje/prehrano) (Helianthus annuus L.): HELAN  večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel): GGGPE  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  1,2 - 4 l/ha   1   
sončnica (za seme za olje/prehrano) (Helianthus annuus L.): HELAN  večletni širokolistni plevel (večletni širokolistni plevel): BBBPE  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  1,2 - 4 l/ha   1   
strna žita (jarina in ozimnina) (strna žita): YCERE  enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel): GGGAN  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  1,2 - 4 l/ha   1   
strna žita (jarina in ozimnina) (strna žita): YCERE  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel): BBBAN  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  1,2 - 4 l/ha   1   
strna žita (jarina in ozimnina) (strna žita): YCERE  večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel): GGGPE  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  1,2 - 4 l/ha   1   
strna žita (jarina in ozimnina) (strna žita): YCERE  večletni širokolistni plevel (večletni širokolistni plevel): BBBPE  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  1,2 - 4 l/ha   1   
strnišče (strnišče): YSTEG  enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel): GGGAN  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  1,33 - 4 l/ha   1   
strnišče (strnišče): YSTEG  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel): BBBAN  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  1,33 - 4 l/ha   1   
strnišče (strnišče): YSTEG  večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel): GGGPE  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  1,33 - 4 l/ha   1   
strnišče (strnišče): YSTEG  večletni širokolistni plevel (večletni širokolistni plevel): BBBPE  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  1,33 - 4 l/ha   1   
travnik (travnik): NNNFW  kislice (Rumex L.): 1RUMG  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  2,66 - 4 l/ha   1   
travnik (travnik): NNNFW  osati (Cirsium MILL): 1CIRG  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  2,66 - 4 l/ha   1   
travnik (travnik): NNNFW  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel): TTTMM  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  2,66 - 4 l/ha   1   
travnik (travnik): NNNFW  širokolistni plevel (širokolistni plevel): TTTDD  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  2,66 - 4 l/ha   1   
trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.): VITVI  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel): TTTMM  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  2 - 5,33 l/ha   1   
trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.): VITVI  širokolistni plevel (širokolistni plevel): TTTDD  NESELEKTIVNI HERBICID  na prostem  2 - 5,33 l/ha   1