Uporaba za FFS: REVYONA
Uporaba na Uporaba proti Način uporabe Mesto uporabe GAP Št. tretiranj Odmerek LWA
breskev (Prunus persica (Linnaeus) Batsch): PRNPS  cvetna monilija (Monilinia laxa (ADERHOLD & RUHLAND) HONEY): MONILA  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  1,8 l/ha   2   
breskev (Prunus persica (Linnaeus) Batsch): PRNPS  navadna sadna gniloba (Monilinia fructigena (ADERHOLD & RUHLAND) HONEY): MONIFG  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  1,8 l/ha   2   
češnja (Prunus avium L.): PRNAV  cvetna monilija (Monilinia laxa (ADERHOLD & RUHLAND) HONEY): MONILA  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  1,8 l/ha   2   
češnja (Prunus avium L.): PRNAV  navadna sadna gniloba (Monilinia fructigena (ADERHOLD & RUHLAND) HONEY): MONIFG  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  1,8 l/ha   2   
hruška (Pyrus communis L.): PYUCO  hrušev škrlup (Venturia pyrina Aderhold): VENTPI  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  2 l/ha   2  1.3 L/10.000m
hruška (Pyrus communis L.): PYUCO  jablanova pepelovka (Podosphaera leucotricha (Ellis & Everhart) Salmon): PODOLE  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  2 l/ha   2  1.3 L/10.000m
hruška (Pyrus communis L.): PYUCO  rjava hruševa (beluševa) pegavost (Stemphylium vesicarium (WALLR.) SIMMONS): PLEOAL  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  2 l/ha   2  1.3 L/10.000m
jablana (Malus domestica): MABSD  jablanov škrlup (Venturia inaequalis (Cooke) Winter): VENTIN  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  2 l/ha   2  1.3 L/10.000m
jablana (Malus domestica): MABSD  jablanova pepelovka (Podosphaera leucotricha (Ellis & Everhart) Salmon): PODOLE  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  2 l/ha   2  1.3 L/10.000m
jablana (Malus domestica): MABSD  rjava hruševa (beluševa) pegavost (Stemphylium vesicarium (WALLR.) SIMMONS): PLEOAL  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  2 l/ha   2  1.3 L/10.000m
koruza (za zrnje in silažo) (Zea mays L. (partim)): ZEAMX  fuzarioza korenin, stebla in klasa pšenice (Fusarium Link): 1FUSAG  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  1,25 l/ha   1   
koruza (za zrnje in silažo) (Zea mays L. (partim)): ZEAMX  koruzna progavost (Exserohilum turcicum (Passerini) K.J.Leonard & E.G.Suggs): SETOTU  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  1,25 l/ha   1   
koruza (za zrnje in silažo) (Zea mays L. (partim)): ZEAMX  očesna pegavost koruze (Aureobasidium zeae (Narita & Y.Hiratsuka) Dingley): KABAZE  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  1,25 l/ha   1   
marelica (Prunus armeniaca L.): PRNAR  cvetna monilija (Monilinia laxa (ADERHOLD & RUHLAND) HONEY): MONILA  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  1,8 l/ha   2   
marelica (Prunus armeniaca L.): PRNAR  navadna sadna gniloba (Monilinia fructigena (ADERHOLD & RUHLAND) HONEY): MONIFG  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  1,8 l/ha   2   
nektarina (Prunus persica BATSCH var. nucipersica (L.) SCHNEID.): PRNPN  cvetna monilija (Monilinia laxa (ADERHOLD & RUHLAND) HONEY): MONILA  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  1,8 l/ha   2   
nektarina (Prunus persica BATSCH var. nucipersica (L.) SCHNEID.): PRNPN  navadna sadna gniloba (Monilinia fructigena (ADERHOLD & RUHLAND) HONEY): MONIFG  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  1,8 l/ha   2   
oljna ogrščica (jarina in ozimnina) (Brassica napus L.): BRSNN  bela gniloba (Sclerotinia sclerotiorum (LIB.) DE BARY): SCLESC  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  2 l/ha   2   
oljna ogrščica (jarina in ozimnina) (Brassica napus L.): BRSNN  črne listne pegavosti (Alternaria Nees): ALTESP  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  2 l/ha   2   
oljna ogrščica (jarina in ozimnina) (Brassica napus L.): BRSNN  listna pegavost oljne ogrščice (Pyrenopeziza brassicae SUTTON & RAWLINSON): PYRPBR  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  1,5 l/ha   2   
oljna ogrščica (jarina in ozimnina) (Brassica napus L.): BRSNN  plesen kapusnic (Hyaloperonospora brassicae (Gäumann) Göker, Riethmuller, Voglmayr, Weiss & Oberwinkler): HPERBR  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  2 l/ha   2   
oljna ogrščica (jarina in ozimnina) (Brassica napus L.): BRSNN  suha trohnoba zelja (Plenodomus lingam (Tode) Höhnel): LEPTMA  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  1,5 l/ha   2   
oljna ogrščica (jarina in ozimnina) (Brassica napus L.): BRSNN  verticilijska uvelost (Verticillium sp.): VERTSP  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  1,5 l/ha   2   
sladkorna pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. altissima DOELL.): BEAVA  pesna listna pegavost (Cercospora beticola Saccardo): CERCBE  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  1,5 l/ha   2   
sladkorna pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. altissima DOELL.): BEAVA  pesna pepelasta plesen (Erysiphe betae (VANHA) WELTZIEN): ERYSBE  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  1,5 l/ha   2   
sladkorna pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. altissima DOELL.): BEAVA  pesna rja (Uromyces betae J.Kickx): UROMBE  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  1,5 l/ha   2   
sladkorna pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. altissima DOELL.): BEAVA  siva pesna listna pegavost (Ramularia beticola FAUTREY & LAMBOTTE): RAMUBE  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  1,5 l/ha   2   
sliva (Prunus domestica L.): PRNDO  cvetna monilija (Monilinia laxa (ADERHOLD & RUHLAND) HONEY): MONILA  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  1,8 l/ha   2   
sliva (Prunus domestica L.): PRNDO  navadna sadna gniloba (Monilinia fructigena (ADERHOLD & RUHLAND) HONEY): MONIFG  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  1,8 l/ha   2   
sončnica (za seme za olje/prehrano) (Helianthus annuus L.): HELAN  bela gniloba (Sclerotinia sclerotiorum (LIB.) DE BARY): SCLESC  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  1,5 l/ha   2   
sončnica (za seme za olje/prehrano) (Helianthus annuus L.): HELAN  črna pegavost sončnic (Plenodomus lindquistii (Frezzi) Gruyter, Aveskamp & Verkley): LEPTLI  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  1,5 l/ha   2   
sončnica (za seme za olje/prehrano) (Helianthus annuus L.): HELAN  črna pegavost sončničnih stebel (Diaporthe helianthi Muntanola-Cvetković, Mihaljcevic & Petrov): DIAPHE  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  1,5 l/ha   2   
sončnica (za seme za olje/prehrano) (Helianthus annuus L.): HELAN  črnorjava pegavost sončnic (Alternariaster helianthi (Hansford) E.G. Simmons): ALTEHE  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  1,5 l/ha   2   
trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.): VITVI  črna grozdna gniloba (Phyllosticta ampelicida (Engelmann) van der Aa): GUIGBI  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  2 l/ha   2  1 L/10.000m
trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.): VITVI  oidij vinske trte (Erysiphe necator Schweinitz): UNCINE  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  2 l/ha   2  1 L/10.000m
višnja (Prunus cerasus L.): PRNCE  cvetna monilija (Monilinia laxa (ADERHOLD & RUHLAND) HONEY): MONILA  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  1,8 l/ha   2   
višnja (Prunus cerasus L.): PRNCE  navadna sadna gniloba (Monilinia fructigena (ADERHOLD & RUHLAND) HONEY): MONIFG  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  1,8 l/ha   2