Uporaba za FFS: ACROBAT MZ WG
Uporaba na Uporaba proti Način uporabe Mesto uporabe GAP Št. tretiranj
krompir (Solanum tuberosum L. črna listna pegavost krompirja (Alternaria solani (ELL. & MART.) SORAUER)  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  2 kg/ha   5 
krompir (Solanum tuberosum L. krompirjeva plesen (Phytophthora infestans (MONT.) DE BARY)  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  2 kg/ha   5 
paradižnik (Lycopersicon esculentum MILL. črna listna pegavost krompirja (Alternaria solani (ELL. & MART.) SORAUER)  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  2 kg/ha   3 
paradižnik (Lycopersicon esculentum MILL. krompirjeva plesen (Phytophthora infestans (MONT.) DE BARY)  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  2 kg/ha   3 
vinska trta za pridelavo namiznega grozdja (vinska trta za pridelavo namiznega grozdja peronospora vinske trte (Plasmopara viticola (BERK. & M.A.CURTIS) BERL. & DE TONI in SACC.)  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  2,5 kg/ha   4 
vinska trta za pridelavo vinskega grozdja (vinska trta za pridelavo vinskega grozdja peronospora vinske trte (Plasmopara viticola (BERK. & M.A.CURTIS) BERL. & DE TONI in SACC.)  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  2,5 kg/ha   4