Uporaba za FFS: ACROBAT MZ WG
Uporaba na Uporaba proti Način uporabe Mesto uporabe GAP Št. tretiranj
krompir (Solanum tuberosum L.): SOLTU  črna listna pegavost krompirja (Alternaria solani (ELL. & MART.) SORAUER): ALTESO  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  2 kg/ha   5 
krompir (Solanum tuberosum L.): SOLTU  krompirjeva plesen (Phytophthora infestans (MONT.) DE BARY): PHYTIN  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  2 kg/ha   5 
paradižnik (Lycopersicon esculentum MILL.): LYPES  črna listna pegavost krompirja (Alternaria solani (ELL. & MART.) SORAUER): ALTESO  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  2 kg/ha   3 
paradižnik (Lycopersicon esculentum MILL.): LYPES  krompirjeva plesen (Phytophthora infestans (MONT.) DE BARY): PHYTIN  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  2 kg/ha   3 
vinska trta za pridelavo namiznega grozdja (vinska trta za pridelavo namiznega grozdja): VITVI  peronospora vinske trte (Plasmopara viticola (BERK. & M.A.CURTIS) BERL. & DE TONI in SACC.): PLASVI  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  2,5 kg/ha   4 
vinska trta za pridelavo vinskega grozdja (vinska trta za pridelavo vinskega grozdja): VITVI  peronospora vinske trte (Plasmopara viticola (BERK. & M.A.CURTIS) BERL. & DE TONI in SACC.): PLASVI  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  2,5 kg/ha   4