Uporaba za FFS: ACTARA 25 WG
Uporaba na Uporaba proti Manjša uporaba Način uporabe Mesto uporabe GAP Št. tretiranj
(matični nasad ameriški škržatek (Scaphoideus titanus BALL, 1932)  DA FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  200 g/ha   3 
(trsnica, drevesnica, vzgajališče sadik ameriški škržatek (Scaphoideus titanus BALL, 1932)  DA FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  200 g/ha   3 
breskev (Prunus persica BATSCH listne uši (Aphididae)  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  100 - 125 g/ha   2 
hruška (Pyrus L. listne uši (Aphididae)  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  120 - 160 g/ha   2 
hruška (Pyrus L. navadna hruševa bolšica (Cacopsylla pyri (LINNAEUS, 1758))  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  240 g/ha   2 
jablana (Malus MILL. jablanova uš šiškarica (Dysaphis devecta (WALKER, 1849))  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  120 - 160 g/ha   2 
jablana (Malus MILL. jabolčna grizlica (Hoplocampa testudinea (KLUG, 1814))  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  200 g/ha   2 
jablana (Malus MILL. mokasta jablanova uš (Dysaphis plantaginea (PASSERINI, 1860))  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  120 - 160 g/ha   2 
jablana (Malus MILL. zelena jablanova uš (Aphis pomi DE GEER, 1773)  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  120 - 160 g/ha   2 
krompir (Solanum tuberosum L. koloradski hrošč (Leptinotarsa decemlineata (SAY, 1824))  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  60 - 80 g/ha   4 
okrasne rastline (okrasne rastline listne uši (Aphididae)  DA FOLIARNO TRETIRANJE  v zaščitenih prostorih  0,06 %   2 
okrasne rastline (okrasne rastline rastlinjakov ščitkar (Trialeurodes vaporariorum (WESTWOOD, 1856))  DA FOLIARNO TRETIRANJE  v zaščitenih prostorih  0,06 %   2 
okrasne rastline (okrasne rastline resarji (Thrips LINNAEUS, 1758)  DA FOLIARNO TRETIRANJE  v zaščitenih prostorih  0,06 %   2 
okrasne rastline (okrasne rastline sesajoče žuželke (sesajoče žuželke)  DA FOLIARNO TRETIRANJE  v zaščitenih prostorih  0,06 %   2 
paradižnik (Lycopersicon esculentum MILL. koloradski hrošč (Leptinotarsa decemlineata (SAY, 1824))  FOLIARNO TRETIRANJE V RASTLINJAKIH IN NA PROSTEM  na prostem  150 - 200 g/ha   2 
paradižnik (Lycopersicon esculentum MILL. listne uši (Aphididae)  FOLIARNO TRETIRANJE V RASTLINJAKIH IN NA PROSTEM  na prostem  150 - 200 g/ha   2 
paradižnik (Lycopersicon esculentum MILL. rastlinjakov ščitkar (Trialeurodes vaporariorum (WESTWOOD, 1856))  FOLIARNO TRETIRANJE V RASTLINJAKIH IN NA PROSTEM  na prostem  400 g/ha   2 
sadike (sadike cvetlični resar (Frankliniella occidentalis (PERGANDE, 1895))  TRETIRANJE V ZAŠČITENIH PROSTORIH  v zaščitenih prostorih  400 - 800 g/ha  (Namkanje platojev v zaščitenih prostorih.)  1 
sadike (sadike listne uši (Aphididae)  TRETIRANJE V ZAŠČITENIH PROSTORIH  v zaščitenih prostorih  400 - 800 g/ha  (Namakanje platojev v zaščitenih prostorih.)  1 
sadike (sadike rastlinjakov ščitkar (Trialeurodes vaporariorum (WESTWOOD, 1856))  TRETIRANJE V ZAŠČITENIH PROSTORIH  v zaščitenih prostorih  400 - 800 g/ha  (Namkanje platojev v zaščitenih prostorih.)  1 
sadike (sadike sesajoče žuželke (sesajoče žuželke)  TRETIRANJE V ZAŠČITENIH PROSTORIH  v zaščitenih prostorih  400 - 800 g/ha  (Namkanje platojev v zaščitenih prostorih.)  1 
sadike (sadike tobakov resar (Thrips tabaci LINDEMAN, 1888)  TRETIRANJE V ZAŠČITENIH PROSTORIH  v zaščitenih prostorih  400 - 800 g/ha  (Namkanje platojev v zaščitenih prostorih.)  1 
solata (Lactuca sativa L. listne uši (Aphididae)  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  200 g/ha   3 
vinska trta za pridelavo namiznega grozdja (vinska trta za pridelavo namiznega grozdja ameriški škržatek (Scaphoideus titanus BALL, 1932)  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  200 g/ha   3 
vinska trta za pridelavo namiznega grozdja (vinska trta za pridelavo namiznega grozdja zeleni škržatek (Empoasca vitis (GOETHE, 1875))  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  200 g/ha   3 
vinska trta za pridelavo vinskega grozdja (vinska trta za pridelavo vinskega grozdja ameriški škržatek (Scaphoideus titanus BALL, 1932)  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  200 g/ha   3 
vinska trta za pridelavo vinskega grozdja (vinska trta za pridelavo vinskega grozdja zeleni škržatek (Empoasca vitis (GOETHE, 1875))  FOLIARNO TRETIRANJE  na prostem  200 g/ha   3 

Opozorilo: Za dovoljene manjše uporabe na tem seznamu učinkovitost in fitotoksičnost sredstva ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo sredstva na navedenih rastlinah prevzema uporabnik sredstva!