Uporaba za FFS: ACTELLIC 50 EC
Uporaba na Uporaba proti Način uporabe Mesto uporabe GAP Št. tretiranj
navadni ječmen (Hordeum vulgare L. krhljev molj (Plodia interpunctella (HÜBNER, 1813))  TRETIRANJE PRIDELKOV ZA SKLADIŠČENJE  v zaščitenih prostorih  0,008 L  (na 1 tono zrnja)  1 
navadni ječmen (Hordeum vulgare L. močna pršica (Acarus siro)  TRETIRANJE PRIDELKOV ZA SKLADIŠČENJE  v zaščitenih prostorih  0,008 L  (na 1 tono zrnja)  1 
navadni ječmen (Hordeum vulgare L. mokarji (Tribolium MACLEAY, 1825)  TRETIRANJE PRIDELKOV ZA SKLADIŠČENJE  v zaščitenih prostorih  0,008 L  (na 1 tono zrnja)  1 
navadni ječmen (Hordeum vulgare L. vešče iz rodu Ephestia (Ephestia HEINRICH, 1956)  TRETIRANJE PRIDELKOV ZA SKLADIŠČENJE  v zaščitenih prostorih  0,008 L  (na 1 tono zrnja)  1 
navadni ječmen (Hordeum vulgare L. zobati žitnik (Oryzaephilus surinamensis (LINNAEUS, 1758))  TRETIRANJE PRIDELKOV ZA SKLADIŠČENJE  v zaščitenih prostorih  0,008 L  (na 1 tono zrnja)  1 
navadni ječmen (Hordeum vulgare L. žitni kutar (Rhizopertha dominica (FABRICIUS, 1792))  TRETIRANJE PRIDELKOV ZA SKLADIŠČENJE  v zaščitenih prostorih  0,008 L  (na 1 tono zrnja)  1 
navadni ječmen (Hordeum vulgare L. žitniki iz rodu Cryptolestes (Cryptolestes GANGLBAUER, 1899)  TRETIRANJE PRIDELKOV ZA SKLADIŠČENJE  v zaščitenih prostorih  0,008 L  (na 1 tono zrnja)  1 
navadni ječmen (Hordeum vulgare L. žužki (Sitophilus SCHOENHERR, 1838)  TRETIRANJE PRIDELKOV ZA SKLADIŠČENJE  v zaščitenih prostorih  0,008 L  (na 1 tono zrnja)  1 
navadni oves (Avena sativa L. krhljev molj (Plodia interpunctella (HÜBNER, 1813))  TRETIRANJE PRIDELKOV ZA SKLADIŠČENJE  v zaščitenih prostorih  0,008 L  (na 1 tono zrnja)  1 
navadni oves (Avena sativa L. močna pršica (Acarus siro)  TRETIRANJE PRIDELKOV ZA SKLADIŠČENJE  v zaščitenih prostorih  0,008 l  (na 1 tono zrnja)  1 
navadni oves (Avena sativa L. mokarji (Tribolium MACLEAY, 1825)  TRETIRANJE PRIDELKOV ZA SKLADIŠČENJE  v zaščitenih prostorih  0,008 L  (na 1 tono zrnja)  1 
navadni oves (Avena sativa L. vešče iz rodu Ephestia (Ephestia HEINRICH, 1956)  TRETIRANJE PRIDELKOV ZA SKLADIŠČENJE  v zaščitenih prostorih  0,008 L  (na 1 tono zrnja)  1 
navadni oves (Avena sativa L. zobati žitnik (Oryzaephilus surinamensis (LINNAEUS, 1758))  TRETIRANJE PRIDELKOV ZA SKLADIŠČENJE  v zaščitenih prostorih  0,008 L  (na 1 tono zrnja)  1 
navadni oves (Avena sativa L. žitni kutar (Rhizopertha dominica (FABRICIUS, 1792))  TRETIRANJE PRIDELKOV ZA SKLADIŠČENJE  v zaščitenih prostorih  0,008 L  (na 1 tono zrnja)  1 
navadni oves (Avena sativa L. žitniki iz rodu Cryptolestes (Cryptolestes GANGLBAUER, 1899)  TRETIRANJE PRIDELKOV ZA SKLADIŠČENJE  v zaščitenih prostorih  0,008 L  (na 1 tono zrnja)  1 
navadni oves (Avena sativa L. žužki (Sitophilus SCHOENHERR, 1838)  TRETIRANJE PRIDELKOV ZA SKLADIŠČENJE  v zaščitenih prostorih  0,008 L  (na 1 tono zrnja)  1 
pšenica (Triticum L. krhljev molj (Plodia interpunctella (HÜBNER, 1813))  TRETIRANJE PRIDELKOV ZA SKLADIŠČENJE  v zaščitenih prostorih  0,008 L  (na 1 tono zrnja)  1 
pšenica (Triticum L. močna pršica (Acarus siro)  TRETIRANJE PRIDELKOV ZA SKLADIŠČENJE  v zaščitenih prostorih  0,008 l  (na 1 tono zrnja)  1 
pšenica (Triticum L. mokarji (Tribolium MACLEAY, 1825)  TRETIRANJE PRIDELKOV ZA SKLADIŠČENJE  v zaščitenih prostorih  0,008 L  (na 1 tono zrnja)  1 
pšenica (Triticum L. vešče iz rodu Ephestia (Ephestia HEINRICH, 1956)  TRETIRANJE PRIDELKOV ZA SKLADIŠČENJE  v zaščitenih prostorih  0,008 L  (na 1 tono zrnja)  1 
pšenica (Triticum L. zobati žitnik (Oryzaephilus surinamensis (LINNAEUS, 1758))  TRETIRANJE PRIDELKOV ZA SKLADIŠČENJE  v zaščitenih prostorih  0,008 L  (na 1 tono zrnja)  1 
pšenica (Triticum L. žitni kutar (Rhizopertha dominica (FABRICIUS, 1792))  TRETIRANJE PRIDELKOV ZA SKLADIŠČENJE  v zaščitenih prostorih  0,008 L  (na 1 tono zrnja)  1 
pšenica (Triticum L. žitniki iz rodu Cryptolestes (Cryptolestes GANGLBAUER, 1899)  TRETIRANJE PRIDELKOV ZA SKLADIŠČENJE  v zaščitenih prostorih  0,008 L  (na 1 tono zrnja)  1 
pšenica (Triticum L. žužki (Sitophilus SCHOENHERR, 1838)  TRETIRANJE PRIDELKOV ZA SKLADIŠČENJE  v zaščitenih prostorih  0,008 L  (na 1 tono zrnja)  1 
skladišča kmetijskih pridelkov (skladišča kmetijskih pridelkov krhljev molj (Plodia interpunctella (HÜBNER, 1813))  TRETIRANJE PRAZNEGA SKLADIŠČA  v zaščitenih prostorih  0,032 L  (na 100 m2)   
skladišča kmetijskih pridelkov (skladišča kmetijskih pridelkov močna pršica (Acarus siro)  TRETIRANJE PRAZNEGA SKLADIŠČA  v zaščitenih prostorih  0,032 L  (na 100 m2)   
skladišča kmetijskih pridelkov (skladišča kmetijskih pridelkov mokarji (Tribolium MACLEAY, 1825)  TRETIRANJE PRAZNEGA SKLADIŠČA  v zaščitenih prostorih  0,032 L  (na 100 m2)   
skladišča kmetijskih pridelkov (skladišča kmetijskih pridelkov vešče iz rodu Ephestia (Ephestia HEINRICH, 1956)  TRETIRANJE PRAZNEGA SKLADIŠČA  v zaščitenih prostorih  0,032 L  (na 100 m2)   
skladišča kmetijskih pridelkov (skladišča kmetijskih pridelkov zobati žitnik (Oryzaephilus surinamensis (LINNAEUS, 1758))  TRETIRANJE PRAZNEGA SKLADIŠČA  v zaščitenih prostorih  0,032 L  (na 100 m2)   
skladišča kmetijskih pridelkov (skladišča kmetijskih pridelkov žitni kutar (Rhizopertha dominica (FABRICIUS, 1792))  TRETIRANJE PRAZNEGA SKLADIŠČA  v zaščitenih prostorih  0,032 L  (na 100 m2)   
skladišča kmetijskih pridelkov (skladišča kmetijskih pridelkov žitniki iz rodu Cryptolestes (Cryptolestes GANGLBAUER, 1899)  TRETIRANJE PRAZNEGA SKLADIŠČA  v zaščitenih prostorih  0,032 L  (na 100 m2)   
skladišča kmetijskih pridelkov (skladišča kmetijskih pridelkov žužki (Sitophilus SCHOENHERR, 1838)  TRETIRANJE PRAZNEGA SKLADIŠČA  v zaščitenih prostorih  0,032 L  (na 100 m2)