Uporaba za FFS: ACTIVUS 40 WG
Uporaba na Uporaba proti Način uporabe Mesto uporabe GAP Št. tretiranj
čebula (Allium cepa L. enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel)  TRETIRANJE PO SETVI/SAJENJU.  na prostem  5 kg/ha   1 
čebula (Allium cepa L. enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  TRETIRANJE PO SETVI/SAJENJU.  na prostem  5 kg/ha   1 
koruza (silažna in za zrnje) (Zea mays L. enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel)  TRETIRANJE PRED ALI PO VZNIKU POSEVKA  na prostem  4 kg/ha   1 
koruza (silažna in za zrnje) (Zea mays L. enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  TRETIRANJE PRED ALI PO VZNIKU POSEVKA  na prostem  4 kg/ha   1 
krompir (Solanum tuberosum L. enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel)  TRETIRANJE PO SETVI, VENDAR PRED VZNIKOM  na prostem  5 kg/ha   1 
krompir (Solanum tuberosum L. enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  TRETIRANJE PO SETVI, VENDAR PRED VZNIKOM  na prostem  5 kg/ha   1 
navadna pšenica (Triticum aestivum L. enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel)  TRETIRANJE PO VZNIKU POSEVKA  na prostem  4 kg/ha   1 
navadna pšenica (Triticum aestivum L. enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  TRETIRANJE PO VZNIKU POSEVKA  na prostem  4 kg/ha   1 
ozimna tritikala (X Triticosecale Wittm. enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel)  TRETIRANJE PO VZNIKU POSEVKA  na prostem  4 kg/ha   1 
ozimna tritikala (X Triticosecale Wittm. enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  TRETIRANJE PO VZNIKU POSEVKA  na prostem  4 kg/ha   1 
ozimni ječmen (Hordeum L. enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel)  TRETIRANJE PO VZNIKU POSEVKA  na prostem  4 kg/ha   1 
ozimni ječmen (Hordeum L. enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  TRETIRANJE PO VZNIKU POSEVKA  na prostem  4 kg/ha   1