Seznam FFS registriranih za manjše uporabe    - datum izpisa: 30.3.2023 10:41:14

Ime FFS Veljavnost
registracije
Vrsta sredstva Aktivna snov in vsebnost Mesto uporabe Uporaba na Uporaba na GAP Št. tretiranj
ACTARA 25 WG  30.4.2019  INSEKTICID  tiametoksam (25%)  v trajnih rastlinjakih brez izpustov v okolje  okrasne rastline, necvetoče (okrasne rastline, necvetoče)  Trialeurodes vaporariorum (rastlinjakov ščitkar)  0,06 %  2 
ACTARA 25 WG  30.4.2019  INSEKTICID  tiametoksam (25%)  v trajnih rastlinjakih brez izpustov v okolje  okrasne rastline, necvetoče (okrasne rastline, necvetoče)  Aphididae (listne uši)  0,06 %  2 
ACTARA 25 WG  30.4.2019  INSEKTICID  tiametoksam (25%)  v trajnih rastlinjakih brez izpustov v okolje  okrasne rastline, necvetoče (okrasne rastline, necvetoče)  Thrips (resarji)  0,06 %  2 
ACTARA 25 WG  30.4.2019  INSEKTICID  tiametoksam (25%)  v trajnih rastlinjakih brez izpustov v okolje  okrasne rastline, necvetoče (okrasne rastline, necvetoče)  sesajoče žuželke (sesajoče žuželke)  0,06 %  2 
ACTARA 25 WG  30.4.2019  INSEKTICID  tiametoksam (25%)  v trajnih rastlinjakih brez izpustov v okolje  rezano cvetje (rezano cvetje)  Trialeurodes vaporariorum (rastlinjakov ščitkar)  0,06 %  2 
ACTARA 25 WG  30.4.2019  INSEKTICID  tiametoksam (25%)  v trajnih rastlinjakih brez izpustov v okolje  rezano cvetje (rezano cvetje)  Aphididae (listne uši)  0,06 %  2 
ACTARA 25 WG  30.4.2019  INSEKTICID  tiametoksam (25%)  v trajnih rastlinjakih brez izpustov v okolje  rezano cvetje (rezano cvetje)  Thrips (resarji)  0,06 %  2 
ACTARA 25 WG  30.4.2019  INSEKTICID  tiametoksam (25%)  v trajnih rastlinjakih brez izpustov v okolje  rezano cvetje (rezano cvetje)  sesajoče žuželke (sesajoče žuželke)  0,06 %  2 
AFINTO  31.8.2024  INSEKTICID  flonikamid (50%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Aphididae (listne uši)  0,014 %  3 
AFINTO  31.8.2024  INSEKTICID  flonikamid (50%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Insecta (žuželke)  0,014 %  3 
AFINTO  31.8.2024  INSEKTICID  flonikamid (50%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Trialeurodes vaporariorum (rastlinjakov ščitkar)  0,014 %  3 
AFINTO  31.8.2024  INSEKTICID  flonikamid (50%)  na prostem  sadna drevesnica (sadna drevesnica)  Aphididae (listne uši)  0,14 kg/ha  2 
AFINTO  31.8.2024  INSEKTICID  flonikamid (50%)  na prostem  sadna drevesnica (sadna drevesnica)  Insecta (žuželke)  0,14 kg/ha  2 
AFINTO  31.8.2024  INSEKTICID  flonikamid (50%)  v zaščitenih prostorih  Capsicum annuum (paprika)  Aphididae (listne uši)  0,12 kg/ha  2 
AFINTO  31.8.2024  INSEKTICID  flonikamid (50%)  v zaščitenih prostorih  Capsicum annuum (paprika)  Aphis gossypii (bombaževčeva uš)  0,12 kg/ha  2 
AFINTO  31.8.2024  INSEKTICID  flonikamid (50%)  v zaščitenih prostorih  Capsicum annuum (paprika)  Macrosiphum euphorbiae (Thomas) (velika krompirjeva uš)  0,12 kg/ha  2 
AFINTO  31.8.2024  INSEKTICID  flonikamid (50%)  v zaščitenih prostorih  Capsicum annuum (paprika)  Myzus persicae (siva breskova uš)  0,12 kg/ha  2 
AGIL 100 EC  30.11.2024  HERBICID  propakvizafop (10%)  na prostem  Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva (rdeča pesa)  večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel)  0,75 - 1,5 l/ha  1 
AGIL 100 EC  30.11.2024  HERBICID  propakvizafop (10%)  na prostem  Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva (rdeča pesa)  enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel)  0,75 - 1,5 l/ha  1 
AGREE WG  30.4.2024  INSEKTICID  Bacillus Thuringiensis var. Aizawai (50%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Fragaria x ananassa (jagoda)  Lepidoptera (metulji)  1 kg/ha  3 
AGREE WG  30.4.2024  INSEKTICID  Bacillus Thuringiensis var. Aizawai (50%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  jagodičevje (jagodičevje)  Lepidoptera (metulji)  1 kg/ha  3 
AGREE WG  30.4.2024  INSEKTICID  Bacillus Thuringiensis var. Aizawai (50%)  na prostem  Humulus lupulus (hmelj)  Ostrinia nubilalis (koruzna vešča)  1 kg/ha  3 
AGREE WG  30.4.2024  INSEKTICID  Bacillus Thuringiensis var. Aizawai (50%)  na prostem  Humulus lupulus (hmelj)  Lepidoptera (metulji)  1 kg/ha  3 
AGREE WG  30.4.2024  INSEKTICID  Bacillus Thuringiensis var. Aizawai (50%)  na prostem  Olea europaea (oljka)  Palpita unionalis (oljkova vešča)  1 kg/ha  3 
AGREE WG  30.4.2024  INSEKTICID  Bacillus Thuringiensis var. Aizawai (50%)  na prostem  Olea europaea (oljka)  Prays oleae (oljčni molj)  1 kg/ha  3 
AGREE WG  30.4.2024  INSEKTICID  Bacillus Thuringiensis var. Aizawai (50%)  na prostem  Malus domestica (jablana)  Operophtera brumata (mali zimski pedic)  1 kg/ha  3 
AGREE WG  30.4.2024  INSEKTICID  Bacillus Thuringiensis var. Aizawai (50%)  na prostem  Malus domestica (jablana)  Lepidoptera (metulji)  1 kg/ha  3 
AGREE WG  30.4.2024  INSEKTICID  Bacillus Thuringiensis var. Aizawai (50%)  na prostem  Pyrus communis (hruška)  Operophtera brumata (mali zimski pedic)  1 kg/ha  3 
AGREE WG  30.4.2024  INSEKTICID  Bacillus Thuringiensis var. Aizawai (50%)  na prostem  Pyrus communis (hruška)  Lepidoptera (metulji)  1 kg/ha  3 
AGREE WG  30.4.2024  INSEKTICID  Bacillus Thuringiensis var. Aizawai (50%)  na prostem  koščičarji (koščičarji)  Operophtera brumata (mali zimski pedic)  1 kg/ha  3 
AGREE WG  30.4.2024  INSEKTICID  Bacillus Thuringiensis var. Aizawai (50%)  na prostem  koščičarji (koščičarji)  Lepidoptera (metulji)  1 kg/ha  3 
ALIETTE FLASH  30.4.2023  FUNGICID, BAKTERICID  fosetil-Al (80%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  matični nasad (matični nasad)  Pseudomonas sp. (bakterijske pegavosti iz rodu Pseudomonas)  3 kg/ha  3 
ALIETTE FLASH  30.4.2023  FUNGICID, BAKTERICID  fosetil-Al (80%)  na prostem  sadna drevesnica (sadna drevesnica)  Pseudomonas sp. (bakterijske pegavosti iz rodu Pseudomonas)  2 - 3 kg/ha  2 
ALIETTE FLASH  30.4.2023  FUNGICID, BAKTERICID  fosetil-Al (80%)  na prostem  okrasna drevesnica (okrasna drevesnica)  Pseudomonas sp. (bakterijske pegavosti iz rodu Pseudomonas)  2 - 3 kg/ha  2 
ALIETTE FLASH  30.4.2023  FUNGICID, BAKTERICID  fosetil-Al (80%)  na prostem  gozdna drevesnica (gozdna drevesnica)  Pseudomonas sp. (bakterijske pegavosti iz rodu Pseudomonas)  2 - 3 kg/ha  2 
AQ-10  31.7.2034  FUNGICID  Ampelomyces quisqualis sev AQ10 (58%)  na prostem  Ribes (ribez)  Erysiphe (pepelovke iz rodu Erysiphe)  70 g/ha  2 
AQ-10  31.7.2034  FUNGICID  Ampelomyces quisqualis sev AQ10 (58%)  na prostem  Rubus occidentalis (robida)  Erysiphe (pepelovke iz rodu Erysiphe)  70 g/ha  2 
AQ-10  31.7.2034  FUNGICID  Ampelomyces quisqualis sev AQ10 (58%)  na prostem  Rubus idaeus (malina)  Erysiphe (pepelovke iz rodu Erysiphe)  70 g/ha  2 
AQ-10  31.7.2034  FUNGICID  Ampelomyces quisqualis sev AQ10 (58%)  na prostem  gozdna drevesnica (gozdna drevesnica)  Microsphaera alphitoides (hrastova pepelovka)  70 g/ha  2 
AQ-10  31.7.2034  FUNGICID  Ampelomyces quisqualis sev AQ10 (58%)  na prostem  gozd (gozd)  Microsphaera alphitoides (hrastova pepelovka)  70 g/ha  2 
AVTAR 75 NT  4.7.2021  FUNGICID  mankozeb (75%)  na prostem  igrišče za golf (igrišče za golf)  Calonectria graminicola (snežna plesen)  2 kg/ha  3 
AVTAR 75 NT  4.7.2021  FUNGICID  mankozeb (75%)  na prostem  igrišče za golf (igrišče za golf)  Typhula incarnata (snežni ožig)  2 kg/ha  3 
AVTAR 75 NT  4.7.2021  FUNGICID  mankozeb (75%)  na prostem  igrišče za golf (igrišče za golf)  Sclerotinia borealis (sklerocijska snežna plesen)  2 kg/ha  3 
BADGE WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (24,5%), baker v obliki bakrovega hidroksida (24,4%)  na prostem  pečkarji (pečkarji)  Erwinia spp.  2,9 kg/ha  2 
BADGE WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (24,5%), baker v obliki bakrovega hidroksida (24,4%)  na prostem  koščičarji (koščičarji)  Monilinia (sadne gnilobe, monilije)  3,5 kg/ha  4 
BADGE WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (24,5%), baker v obliki bakrovega hidroksida (24,4%)  na prostem  koščičarji (koščičarji)  Stigmina carpophila (listna luknjičavost koščičarjev)  3,5 kg/ha  4 
BADGE WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (24,5%), baker v obliki bakrovega hidroksida (24,4%)  na prostem  Prunus domestica (sliva)  Taphrina pruni (rožičavost češpelj)  3,5 kg/ha  4 
BADGE WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (24,5%), baker v obliki bakrovega hidroksida (24,4%)  na prostem  Humulus lupulus (hmelj)  Pseudoperonospora humuli (hmeljna peronospora)  7,14 kg/ha  2 
BADGE WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (24,5%), baker v obliki bakrovega hidroksida (24,4%)  na prostem  okrasne rastline (okrasne rastline)  Peronosporaceae (plesni)  2,7 kg/ha  5 
BADGE WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (24,5%), baker v obliki bakrovega hidroksida (24,4%)  na prostem  okrasne rastline (okrasne rastline)  Cercospora (pegavosti iz rodu Cercospora)  2,7 kg/ha  5 
BADGE WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (24,5%), baker v obliki bakrovega hidroksida (24,4%)  na prostem  okrasne rastline (okrasne rastline)  Gloeosporium (grenke gnilobe sadja)  2,7 kg/ha  5 
BADGE WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (24,5%), baker v obliki bakrovega hidroksida (24,4%)  na prostem  okrasne rastline (okrasne rastline)  Uredinales (rje)  2,7 kg/ha  5 
BADGE WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (24,5%), baker v obliki bakrovega hidroksida (24,4%)  na prostem  okrasne rastline (okrasne rastline)  Pseudomonas syringae (bakterijski ožig)  2,7 kg/ha  5 
BANVEL 480 S  31.12.2024  HERBICID  dikamba (48%)  na prostem  travna ruša (travna ruša (tepihi))  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  0,75 l/ha  1 
BANVEL 480 S  31.12.2024  HERBICID  dikamba (48%)  na prostem  travna ruša (travna ruša (tepihi))  večletni širokolistni plevel (večletni širokolistni plevel)  0,75 l/ha  1 
BANVEL 480 S  31.12.2024  HERBICID  dikamba (48%)  na prostem  železniške površine (železniške površine)  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  0,5 - 1 l/ha  1 
BANVEL 480 S  31.12.2024  HERBICID  dikamba (48%)  na prostem  železniške površine (železniške površine)  večletni širokolistni plevel (večletni širokolistni plevel)  0,5 - 1 l/ha  1 
BANVEL 480 S  31.12.2024  HERBICID  dikamba (48%)  na prostem  avtoceste/hitre ceste (avtoceste/hitre ceste)  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  0,5 - 1 l/ha  1 
BANVEL 480 S  31.12.2024  HERBICID  dikamba (48%)  na prostem  avtoceste/hitre ceste (avtoceste/hitre ceste)  večletni širokolistni plevel (večletni širokolistni plevel)  0,5 - 1 l/ha  1 
BELTANOL  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  8-hidroksikinolin (37,37%)  v zaščitenih prostorih  trsnica (trsnica)  Botryotinia fuckeliana (siva plesen)  0,7 %  1 
BENEVIA  14.9.2027  INSEKTICID  ciantraniliprol (10%)  na prostem  Raphanus sativus (redkev, vrtna)  Delia radicum (kapusova muha)  0,75 l/ha  1 
BENEVIA  14.9.2027  INSEKTICID  ciantraniliprol (10%)  na prostem  Brassica rapa (strniščna repa)  Delia radicum (kapusova muha)  0,75 l/ha  1 
BIOTIP FLORAL  31.8.2023  INSEKTICID  piretrin (1,82%)  na prostem  Vitis vinifera (trta)  Drosophila suzukii (plodova vinska mušica)  1,6 l/ha  3 
BIOTIP FLORAL  31.8.2023  INSEKTICID  piretrin (1,82%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Solanum lycopersicum (paradižnik)  Aphididae (listne uši)  1,6 l/ha  3 
BIOTIP FLORAL  31.8.2023  INSEKTICID  piretrin (1,82%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Solanum lycopersicum (paradižnik)  Thrips (resarji)  1,6 l/ha  3 
BIOTIP FLORAL  31.8.2023  INSEKTICID  piretrin (1,82%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Solanum lycopersicum (paradižnik)  Trialeurodes vaporariorum (rastlinjakov ščitkar)  1,6 l/ha  3 
BIOTIP FLORAL  31.8.2023  INSEKTICID  piretrin (1,82%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Solanum melongena (jajčevec)  Aphididae (listne uši)  1,6 l/ha  3 
BIOTIP FLORAL  31.8.2023  INSEKTICID  piretrin (1,82%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Solanum melongena (jajčevec)  Thrips (resarji)  1,6 l/ha  3 
BIOTIP FLORAL  31.8.2023  INSEKTICID  piretrin (1,82%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Solanum melongena (jajčevec)  Trialeurodes vaporariorum (rastlinjakov ščitkar)  1,6 l/ha  3 
BIOTIP FLORAL  31.8.2023  INSEKTICID  piretrin (1,82%)  v zaščitenih prostorih  Capsicum annuum (paprika)  Aphididae (listne uši)  1,6 l/ha  3 
BIOTIP FLORAL  31.8.2023  INSEKTICID  piretrin (1,82%)  v zaščitenih prostorih  Capsicum annuum (paprika)  Thrips (resarji)  1,6 l/ha  3 
BIOTIP FLORAL  31.8.2023  INSEKTICID  piretrin (1,82%)  v zaščitenih prostorih  Capsicum annuum (paprika)  Trialeurodes vaporariorum (rastlinjakov ščitkar)  1,6 l/ha  3 
BIOTIP FLORAL  31.8.2023  INSEKTICID  piretrin (1,82%)  v zaščitenih prostorih  Cucumis sativus (kumara)  Aphididae (listne uši)  1,6 l/ha  3 
BIOTIP FLORAL  31.8.2023  INSEKTICID  piretrin (1,82%)  v zaščitenih prostorih  Cucumis sativus (kumara)  Thrips (resarji)  1,6 l/ha  3 
BIOTIP FLORAL  31.8.2023  INSEKTICID  piretrin (1,82%)  v zaščitenih prostorih  Cucumis sativus (kumara)  Trialeurodes vaporariorum (rastlinjakov ščitkar)  1,6 l/ha  3 
BIOTIP FLORAL  31.8.2023  INSEKTICID  piretrin (1,82%)  na prostem  Lactuca sativa (solata)  Aphididae (listne uši)  1,6 l/ha  3 
BIOTIP FLORAL  31.8.2023  INSEKTICID  piretrin (1,82%)  na prostem  Lactuca sativa (solata)  Thrips (resarji)  1,6 l/ha  3 
BIOTIP FLORAL  31.8.2023  INSEKTICID  piretrin (1,82%)  na prostem  Lactuca sativa (solata)  Trialeurodes vaporariorum (rastlinjakov ščitkar)  1,6 l/ha  3 
BIOTIP FLORAL  31.8.2023  INSEKTICID  piretrin (1,82%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Aphididae (listne uši)  1,6 l/ha  3 
BIOTIP FLORAL  31.8.2023  INSEKTICID  piretrin (1,82%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Thrips (resarji)  1,6 l/ha  3 
BIOTIP FLORAL  31.8.2023  INSEKTICID  piretrin (1,82%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Trialeurodes vaporariorum (rastlinjakov ščitkar)  1,6 l/ha  3 
BIOTIP FLORAL  31.8.2023  INSEKTICID  piretrin (1,82%)  v zaščitenih prostorih  Lactuca sativa (solata)  Aphididae (listne uši)  1,18 l/ha  3 
BIOTIP FLORAL  31.8.2023  INSEKTICID  piretrin (1,82%)  v zaščitenih prostorih  Lactuca sativa (solata)  Thrips (resarji)  1,18 l/ha  3 
BIOTIP FLORAL  31.8.2023  INSEKTICID  piretrin (1,82%)  v zaščitenih prostorih  Lactuca sativa (solata)  Trialeurodes vaporariorum (rastlinjakov ščitkar)  1,18 l/ha  3 
BIOTIP FLORAL  31.8.2023  INSEKTICID  piretrin (1,82%)  na prostem  Vitis vinifera (trta)  Scaphoideus titanus (ameriški škržatek)  1,6 l/ha  3 
BIOTIP SULFO 800 SC  31.12.2024  FUNGICID  žveplo (80%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Sphaerotheca (pepelovke iz rodu Sphaerotheca)  3 l/ha  5 
BIOTIP SULFO 800 SC  31.12.2024  FUNGICID  žveplo (80%)  na prostem  Prunus armeniaca (marelica)  Sphaerotheca (pepelovke iz rodu Sphaerotheca)  6 l/ha  4 
BIOTIP SULFO 800 SC  31.12.2024  FUNGICID  žveplo (80%)  na prostem  Prunus domestica (sliva)  Sphaerotheca (pepelovke iz rodu Sphaerotheca)  6 l/ha  4 
BIOTIP SULFO 800 SC  31.12.2024  FUNGICID  žveplo (80%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Cucurbita pepo var. giromontiina (bučka)  Erysiphe cichoracearum (tobakova pepelasta plesen)  5 - 7,5 l/ha  6 
BIOTIP SULFO 800 SC  31.12.2024  FUNGICID  žveplo (80%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Cucurbita maxima (buča)  Erysiphe cichoracearum (tobakova pepelasta plesen)  5 - 7,5 l/ha  6 
BIOTIP SULFO 800 SC  31.12.2024  FUNGICID  žveplo (80%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Cucumis sativus (kumara)  Erysiphe cichoracearum (tobakova pepelasta plesen)  5 - 7,5 l/ha  6 
BIOTIP SULFO 800 SC  31.12.2024  FUNGICID  žveplo (80%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Citrullus lanatus (lubenica)  Erysiphe cichoracearum (tobakova pepelasta plesen)  5 - 7,5 l/ha  6 
BIOTIP SULFO 800 SC  31.12.2024  FUNGICID  žveplo (80%)  na prostem  Cucurbita pepo var. styriaca (buča, oljna)  Erysiphe cichoracearum (tobakova pepelasta plesen)  5 - 7,5 l/ha  6 
BIOTIP SULFO 800 SC  31.12.2024  FUNGICID  žveplo (80%)  na prostem  rozgasto sadje (rozgasto sadje)  Sphaerotheca mors-uvae (ameriška kosmuljeva pepelovka)  3 - 5 l/ha  4 
BIOTIP SULFO 800 SC  31.12.2024  FUNGICID  žveplo (80%)  na prostem  Ribes uva-crispa (kosmulja)  Sphaerotheca mors-uvae (ameriška kosmuljeva pepelovka)  3 - 5 l/ha  4 
BIOTIP SULFO 800 SC  31.12.2024  FUNGICID  žveplo (80%)  na prostem  Ribes (ribez)  Sphaerotheca mors-uvae (ameriška kosmuljeva pepelovka)  3 - 5 l/ha  4 
BIOTIP SULFO 800 SC  31.12.2024  FUNGICID  žveplo (80%)  na prostem  Vaccinium corymbosum (ameriška borovnica)  Sphaerotheca mors-uvae (ameriška kosmuljeva pepelovka)  3 - 5 l/ha  4 
BIOTIP SULFO 800 SC  31.12.2024  FUNGICID  žveplo (80%)  na prostem  Rubus idaeus (malina)  Sphaerotheca mors-uvae (ameriška kosmuljeva pepelovka)  3 - 5 l/ha  4 
BIOTIP SULFO 800 SC  31.12.2024  FUNGICID  žveplo (80%)  na prostem  Rubus occidentalis (robida)  Sphaerotheca mors-uvae (ameriška kosmuljeva pepelovka)  3 - 5 l/ha  4 
BIOTIP SULFO 800 SC  31.12.2024  FUNGICID  žveplo (80%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Fragaria x ananassa (jagoda)  Podosphaera aphanis (jagodna pepelovka)  3 - 5 l/ha  4 
BIOTIP SULFO 800 SC  31.12.2024  FUNGICID  žveplo (80%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Solanum lycopersicum (paradižnik)  Leveillula taurica (pepelovka razhudnikov)  5 - 8 l/ha  4 
BIOTIP SULFO 800 SC  31.12.2024  FUNGICID  žveplo (80%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Solanum melongena (jajčevec)  Leveillula taurica (pepelovka razhudnikov)  5 - 8 l/ha  4 
BIOTIP SULFO 800 SC  31.12.2024  FUNGICID  žveplo (80%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Pisum sativum (grah)  Erysiphe pisi (grahova pepelovka)  4 - 5 l/ha  6 
BIOTIP SULFO 800 SC  31.12.2024  FUNGICID  žveplo (80%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Vicia faba (bob)  Erysiphe pisi (grahova pepelovka)  4 - 5 l/ha  6 
BIOTIP SULFO 800 SC  31.12.2024  FUNGICID  žveplo (80%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Daucus carota subsp. sativus (korenje)  Erysiphe heraclei (pepelovka kobulnic)  2 l/ha  6 
BIOTIP SULFO 800 SC  31.12.2024  FUNGICID  žveplo (80%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Petroselinum crispum (peteršilj)  Erysiphe heraclei (pepelovka kobulnic)  2 l/ha  6 
BIOTIP SULFO 800 SC  31.12.2024  FUNGICID  žveplo (80%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Zelišča in užitni cvetovi (zelišča in užitni cvetovi)  Erysiphe (pepelovke iz rodu Erysiphe)  3 l/ha  6 
BIOTIP SULFO 800 SC  31.12.2024  FUNGICID  žveplo (80%)  na prostem  sadna drevesnica (sadna drevesnica)  Erysiphe (pepelovke iz rodu Erysiphe)  2 - 2,4 l/ha  3 
BIOTIP SULFO 800 SC  31.12.2024  FUNGICID  žveplo (80%)  na prostem  drobno sadje in jagodičevje, drugo (drobno sadje in jagodičevje, drugo)  Sphaerotheca mors-uvae (ameriška kosmuljeva pepelovka)  3 - 5 l/ha  4 
BIZON  31.12.2023  HERBICID  florasulam (0,38%), diflufenikan (10%), penoksulam (1,5%)  na prostem  Triticum spelta (pira (sevka))  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  1 l/ha  1 
BIZON  31.12.2023  HERBICID  florasulam (0,38%), diflufenikan (10%), penoksulam (1,5%)  na prostem  Triticum spelta (pira (sevka))  Apera spica-venti (navadni srakoperec)  1 l/ha  1 
BOTANIGARD WP  30.4.2023  INSEKTICID  Beauveria bassiana, sev GHA (22%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Frankliniella occidentalis (cvetlični resar)  0,6 - 0,75 kg/ha  25 
BOTANIGARD WP  30.4.2023  INSEKTICID  Beauveria bassiana, sev GHA (22%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Thrips tabaci (tobakov resar)  0,6 - 0,75 kg/ha  25 
BOTANIGARD WP  30.4.2023  INSEKTICID  Beauveria bassiana, sev GHA (22%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Echinothrips americanus (ameriški resar)  0,6 - 0,75 kg/ha  25 
BOTANIGARD WP  30.4.2023  INSEKTICID  Beauveria bassiana, sev GHA (22%)  na prostem  okrasne rastline (okrasne rastline)  Hepialus lupulinus (solatni koreninar)  1,5 kg/ha  3 
BOTANIGARD WP  30.4.2023  INSEKTICID  Beauveria bassiana, sev GHA (22%)  v zaščitenih prostorih  Rosa (vrtnice)  Frankliniella occidentalis (cvetlični resar)  0,9 kg/ha  25 
BOTANIGARD WP  30.4.2023  INSEKTICID  Beauveria bassiana, sev GHA (22%)  v zaščitenih prostorih  Rosa (vrtnice)  Thrips tabaci (tobakov resar)  0,9 kg/ha  25 
BOTANIGARD WP  30.4.2023  INSEKTICID  Beauveria bassiana, sev GHA (22%)  v zaščitenih prostorih  Rosa (vrtnice)  Echinothrips americanus (ameriški resar)  0,9 kg/ha  25 
BOTANIGARD WP  30.4.2023  INSEKTICID  Beauveria bassiana, sev GHA (22%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Rubus idaeus (malina)  Trialeurodes vaporariorum (rastlinjakov ščitkar)  0,75 kg/ha  12 
BOTANIGARD WP  30.4.2023  INSEKTICID  Beauveria bassiana, sev GHA (22%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Rubus idaeus (malina)  Bemisia tabaci (tobakov ščitkar)  0,75 kg/ha  12 
BOTANIGARD WP  30.4.2023  INSEKTICID  Beauveria bassiana, sev GHA (22%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Rubus idaeus (malina)  Bemisia argentifolii (srebreči ščitkar)  0,75 kg/ha  12 
BOTANIGARD WP  30.4.2023  INSEKTICID  Beauveria bassiana, sev GHA (22%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Rubus occidentalis (robida)  Trialeurodes vaporariorum (rastlinjakov ščitkar)  0,75 kg/ha  12 
BOTANIGARD WP  30.4.2023  INSEKTICID  Beauveria bassiana, sev GHA (22%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Rubus occidentalis (robida)  Bemisia tabaci (tobakov ščitkar)  0,75 kg/ha  12 
BOTANIGARD WP  30.4.2023  INSEKTICID  Beauveria bassiana, sev GHA (22%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Rubus occidentalis (robida)  Didymella fabae (vdrta bobova pegavost)  0,75 kg/ha  12 
BOTANIGARD WP  30.4.2023  INSEKTICID  Beauveria bassiana, sev GHA (22%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  sejančki (sejančki)  Trialeurodes vaporariorum (rastlinjakov ščitkar)  0,6 - 0,75 kg/ha  25 
BOTANIGARD WP  30.4.2023  INSEKTICID  Beauveria bassiana, sev GHA (22%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  sejančki (sejančki)  Bemisia tabaci (tobakov ščitkar)  0,6 - 0,75 kg/ha  25 
BOTANIGARD WP  30.4.2023  INSEKTICID  Beauveria bassiana, sev GHA (22%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  sejančki (sejančki)  Bemisia argentifolii (srebreči ščitkar)  0,6 - 0,75 kg/ha  25 
BOTANIGARD WP  30.4.2023  INSEKTICID  Beauveria bassiana, sev GHA (22%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  sadike (sadike)  Trialeurodes vaporariorum (rastlinjakov ščitkar)  0,6 - 0,75 kg/ha  25 
BOTANIGARD WP  30.4.2023  INSEKTICID  Beauveria bassiana, sev GHA (22%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  sadike (sadike)  Bemisia tabaci (tobakov ščitkar)  0,6 - 0,75 kg/ha  25 
BOTANIGARD WP  30.4.2023  INSEKTICID  Beauveria bassiana, sev GHA (22%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  sadike (sadike)  Bemisia argentifolii (srebreči ščitkar)  0,6 - 0,75 kg/ha  25 
BOTANIGARD WP  30.4.2023  INSEKTICID  Beauveria bassiana, sev GHA (22%)  na prostem  okrasne rastline (okrasne rastline)  Trialeurodes vaporariorum (rastlinjakov ščitkar)  0,6 kg/ha  25 
BOTANIGARD WP  30.4.2023  INSEKTICID  Beauveria bassiana, sev GHA (22%)  na prostem  okrasne rastline (okrasne rastline)  Bemisia tabaci (tobakov ščitkar)  0,6 kg/ha  25 
BOTANIGARD WP  30.4.2023  INSEKTICID  Beauveria bassiana, sev GHA (22%)  na prostem  okrasne rastline (okrasne rastline)  Bemisia argentifolii (srebreči ščitkar)  0,6 kg/ha  25 
BOUDHA  31.3.2024  HERBICID  metsulfuron-metil (25%), tribenuron-metil (25%)  na prostem  Avena sativa (oves)  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  20 g/ha  1 
BOXER  31.10.2024  HERBICID  prosulfokarb (80%)  na prostem  Daucus carota subsp. sativus (korenje)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  3 - 5 l/ha  1 
BOXER  31.10.2024  HERBICID  prosulfokarb (80%)  na prostem  Daucus carota subsp. sativus (korenje)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  3 - 5 l/ha  1 
BOXER  31.10.2024  HERBICID  prosulfokarb (80%)  na prostem  Petroselinum crispum (peteršilj)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  3 - 5 l/ha  1 
BOXER  31.10.2024  HERBICID  prosulfokarb (80%)  na prostem  Petroselinum crispum (peteršilj)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  3 - 5 l/ha  1 
BOXER  31.10.2024  HERBICID  prosulfokarb (80%)  na prostem  Apium graveolens var. rapaceum (zelena, gomoljna)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  3 - 5 l/ha  1 
BOXER  31.10.2024  HERBICID  prosulfokarb (80%)  na prostem  Apium graveolens var. rapaceum (zelena, gomoljna)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  3 - 5 l/ha  1 
BOXER  31.10.2024  HERBICID  prosulfokarb (80%)  na prostem  Apium graveolens var. dulce (zelena, stebelna)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  3 - 5 l/ha  1 
BOXER  31.10.2024  HERBICID  prosulfokarb (80%)  na prostem  Apium graveolens var. dulce (zelena, stebelna)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  3 - 5 l/ha  1 
BOXER  31.10.2024  HERBICID  prosulfokarb (80%)  na prostem  Lens culinaris (leča)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  5 l/ha  1 
BOXER  31.10.2024  HERBICID  prosulfokarb (80%)  na prostem  Lens culinaris (leča)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  5 l/ha  1 
BOXER  31.10.2024  HERBICID  prosulfokarb (80%)  na prostem  Pisum sativum (grah)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  5 l/ha  1 
BOXER  31.10.2024  HERBICID  prosulfokarb (80%)  na prostem  Pisum sativum (grah)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  5 l/ha  1 
BOXER  31.10.2024  HERBICID  prosulfokarb (80%)  na prostem  Papaver somniferum (mak, vrtni)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  5 l/ha  1 
BOXER  31.10.2024  HERBICID  prosulfokarb (80%)  na prostem  Papaver somniferum (mak, vrtni)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  5 l/ha  1 
BOXER  31.10.2024  HERBICID  prosulfokarb (80%)  na prostem  Secale cereale (rž)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  5 l/ha  1 
BOXER  31.10.2024  HERBICID  prosulfokarb (80%)  na prostem  Secale cereale (rž)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  5 l/ha  1 
BOXER  31.10.2024  HERBICID  prosulfokarb (80%)  na prostem  Allium sativum (česen)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  5 l/ha  1 
BOXER  31.10.2024  HERBICID  prosulfokarb (80%)  na prostem  Allium sativum (česen)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  5 l/ha  1 
BOXER  31.10.2024  HERBICID  prosulfokarb (80%)  na prostem  Allium ascalonicum (šalotka)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  5 l/ha  1 
BOXER  31.10.2024  HERBICID  prosulfokarb (80%)  na prostem  Allium ascalonicum (šalotka)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  5 l/ha  1 
BOXER  31.10.2024  HERBICID  prosulfokarb (80%)  na prostem  X Triticosecale (tritikala)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  5 l/ha  1 
BOXER  31.10.2024  HERBICID  prosulfokarb (80%)  na prostem  X Triticosecale (tritikala)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  5 l/ha  1 
BOXER  31.10.2024  HERBICID  prosulfokarb (80%)  na prostem  Cicer arietinum (čičerika)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  5 l/ha  1 
BOXER  31.10.2024  HERBICID  prosulfokarb (80%)  na prostem  Cicer arietinum (čičerika)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  5 l/ha  1 
BULLDOCK EC 25  31.10.2020  INSEKTICID  beta-ciflutrin (2,5%)  v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Aphididae (listne uši)  0,05 %  2 
BULLDOCK EC 25  31.10.2020  INSEKTICID  beta-ciflutrin (2,5%)  v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Pieris brassicae (kapusov belin)  0,05 %  2 
BULLDOCK EC 25  31.10.2020  INSEKTICID  beta-ciflutrin (2,5%)  v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Lepidoptera (metulji)  0,05 %  2 
BULLDOCK EC 25  31.10.2020  INSEKTICID  beta-ciflutrin (2,5%)  v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Thrips (resarji)  0,05 %  2 
CALYPSO SC 480  3.8.2020  INSEKTICID  tiakloprid (48%)  na prostem  sadna drevesnica (sadna drevesnica)  Aphididae (listne uši)  0,2 l/ha  2 
CALYPSO SC 480  3.8.2020  INSEKTICID  tiakloprid (48%)  na prostem  sadna drevesnica (sadna drevesnica)  sesajoče žuželke (sesajoče žuželke)  0,2 l/ha  2 
CALYPSO SC 480  3.8.2020  INSEKTICID  tiakloprid (48%)  na prostem  okrasna drevesnica (okrasna drevesnica)  Aphididae (listne uši)  0,2 l/ha  2 
CALYPSO SC 480  3.8.2020  INSEKTICID  tiakloprid (48%)  na prostem  okrasna drevesnica (okrasna drevesnica)  sesajoče žuželke (sesajoče žuželke)  0,2 l/ha  2 
CALYPSO SC 480  3.8.2020  INSEKTICID  tiakloprid (48%)  na prostem  gozdna drevesnica (gozdna drevesnica)  Aphididae (listne uši)  0,2 l/ha  2 
CALYPSO SC 480  3.8.2020  INSEKTICID  tiakloprid (48%)  na prostem  gozdna drevesnica (gozdna drevesnica)  sesajoče žuželke (sesajoče žuželke)  0,2 l/ha  2 
CALYPSO SC 480  3.8.2020  INSEKTICID  tiakloprid (48%)  na prostem  Vaccinium corymbosum (ameriška borovnica)  Lepidosaphes ulmi (vejičasti kapar)  0,2 l/ha  2 
CALYPSO SC 480  3.8.2020  INSEKTICID  tiakloprid (48%)  na prostem  Vaccinium corymbosum (ameriška borovnica)  Parthenolecanium persicae (breskov kapar)  0,2 l/ha  2 
CALYPSO SC 480  3.8.2020  INSEKTICID  tiakloprid (48%)  na prostem  Vaccinium corymbosum (ameriška borovnica)  Parthenolecanium corni (češpljev kapar)  0,2 l/ha  2 
CANTUS  31.7.2023  FUNGICID  boskalid (50%)  v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Botrytis (sive plesni)  0,1 %  1 
CENTIUM 36 CS  31.10.2024  HERBICID  klomazon (36%)  na prostem  Glycine max (soja)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  0,25 l/ha  1 
CENTIUM 36 CS  31.10.2024  HERBICID  klomazon (36%)  na prostem  Glycine max (soja)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  0,25 l/ha  1 
CENTIUM 36 CS  31.10.2024  HERBICID  klomazon (36%)  na prostem  Brassica napus subsp. rapifera (rumena koleraba)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  0,2 l/ha  1 
CENTIUM 36 CS  31.10.2024  HERBICID  klomazon (36%)  na prostem  Brassica napus subsp. rapifera (rumena koleraba)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  0,2 l/ha  1 
CENTIUM 36 CS  31.10.2024  HERBICID  klomazon (36%)  na prostem  Brassica rapa (strniščna repa)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  0,2 l/ha  1 
CENTIUM 36 CS  31.10.2024  HERBICID  klomazon (36%)  na prostem  Brassica rapa (strniščna repa)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  0,2 l/ha  1 
CHALLENGE  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Apium graveolens var. rapaceum (zelena, gomoljna)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  2,5 l/ha  1 
CHALLENGE  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Apium graveolens var. rapaceum (zelena, gomoljna)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  2,5 l/ha  1 
CHALLENGE  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Nicotiana (tobak)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  2,5 l/ha  1 
CHALLENGE  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Nicotiana (tobak)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  2,5 l/ha  1 
CHALLENGE  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Helianthus tuberosus (topinambur)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  2,5 l/ha  1 
CHALLENGE  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Helianthus tuberosus (topinambur)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  2,5 l/ha  1 
CHALLENGE  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Pastinaca sativa (pastinak)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  2,5 l/ha  1 
CHALLENGE  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Pastinaca sativa (pastinak)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  2,5 l/ha  1 
CHALLENGE  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Lens culinaris (leča)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  4 l/ha  1 
CHALLENGE  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Lens culinaris (leča)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  4 l/ha  1 
CHALLENGE  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Allium sativum (česen)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  2,5 l/ha  1 
CHALLENGE  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Allium sativum (česen)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  2,5 l/ha  1 
CHALLENGE  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Apium graveolens var. rapaceum (zelena, gomoljna)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  2,5 l/ha  1 
CHALLENGE  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Apium graveolens var. rapaceum (zelena, gomoljna)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  2,5 l/ha  1 
CHALLENGE  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Apium graveolens var. secalinum (zelena, listna)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  2,5 l/ha  1 
CHALLENGE  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Apium graveolens var. secalinum (zelena, listna)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  2,5 l/ha  1 
CHALLENGE  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Medicago sativa (lucerna)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  2 l/ha  1 
CHALLENGE  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Medicago sativa (lucerna)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  2 l/ha  1 
CHALLENGE  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Allium porrum (por)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  4 l/ha  1 
CHALLENGE  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Allium porrum (por)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  4 l/ha  1 
CHALLENGE 600  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Apium graveolens var. rapaceum (zelena, gomoljna)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  2,5 l/ha  1 
CHALLENGE 600  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Apium graveolens var. rapaceum (zelena, gomoljna)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  2,5 l/ha  1 
CHALLENGE 600  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Nicotiana (tobak)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  2,5 l/ha  1 
CHALLENGE 600  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Nicotiana (tobak)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  2,5 l/ha  1 
CHALLENGE 600  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Helianthus tuberosus (topinambur)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  2,5 l/ha  1 
CHALLENGE 600  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Helianthus tuberosus (topinambur)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  2,5 l/ha  1 
CHALLENGE 600  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Pastinaca sativa (pastinak)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  2,5 l/ha  1 
CHALLENGE 600  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Pastinaca sativa (pastinak)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  2,5 l/ha  1 
CHALLENGE 600  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Lens culinaris (leča)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  4 l/ha  1 
CHALLENGE 600  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Lens culinaris (leča)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  4 l/ha  1 
CHALLENGE 600  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Allium sativum (česen)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  2,5 l/ha  1 
CHALLENGE 600  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Allium sativum (česen)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  2,5 l/ha  1 
CHALLENGE 600  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Apium graveolens var. rapaceum (zelena, gomoljna)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  2,5 l/ha  1 
CHALLENGE 600  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Apium graveolens var. rapaceum (zelena, gomoljna)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  2,5 l/ha  1 
CHALLENGE 600  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Apium graveolens var. secalinum (zelena, listna)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  2,5 l/ha  1 
CHALLENGE 600  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Apium graveolens var. secalinum (zelena, listna)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  2,5 l/ha  1 
CHALLENGE 600  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Medicago sativa (lucerna)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  2 l/ha  1 
CHALLENGE 600  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Medicago sativa (lucerna)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  2 l/ha  1 
CHALLENGE 600  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Allium porrum (por)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  4 l/ha  1 
CHALLENGE 600  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Allium porrum (por)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  4 l/ha  1 
CHAMP FORMULA 2 FLO  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (24,4%)  na prostem  Allium cepa (čebula)  Peronosporaceae (plesni)  2,8 l/ha  4 
CHAMP FORMULA 2 FLO  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (24,4%)  na prostem  Allium sativum (česen)  Peronosporaceae (plesni)  2,8 l/ha  4 
CHAMP FORMULA 2 FLO  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (24,4%)  na prostem  Allium ascalonicum (šalotka)  Peronosporaceae (plesni)  2,8 l/ha  4 
CHAMP FORMULA 2 FLO  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (24,4%)  na prostem  Phaseolus vulgaris (fižol)  Peronosporaceae (plesni)  2,8 l/ha  4 
CHAMP FORMULA 2 FLO  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (24,4%)  na prostem  Pisum sativum (grah)  Peronosporaceae (plesni)  2,8 l/ha  4 
CHAMP FORMULA 2 FLO  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (24,4%)  na prostem  Lens culinaris (leča)  Peronosporaceae (plesni)  2,8 l/ha  4 
CHAMP FORMULA 2 FLO  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (24,4%)  na prostem  Lupinus albus (volčji bob, beli)  Peronosporaceae (plesni)  2,8 l/ha  4 
CHAMP FORMULA 2 FLO  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (24,4%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Peronosporaceae (plesni)  2,8 l/ha  3 
CHAMP FORMULA 2 FLO  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (24,4%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Capsicum annuum (paprika)  Phytophtora (glive iz rodu Phytophtora)  2,8 l/ha  4 
CHAMP FORMULA 2 FLO  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (24,4%)  na prostem  Asparagus officinalis (špargelj)  Phytophtora (glive iz rodu Phytophtora)  1,39 - 2,78 l/ha  4 
CHAMP FORMULA 2 FLO  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (24,4%)  na prostem  Asparagus officinalis (špargelj)  Pseudomonas sp. (bakterijske pegavosti iz rodu Pseudomonas)  1,39 - 2,78 l/ha  4 
CHAMP FORMULA 2 FLO  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (24,4%)  na prostem  Citrus (agrumi)  Phytophthora citricola (fitoftorna gniloba agrumov)  2,08 l/ha  4 
CHAMP FORMULA 2 FLO  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (24,4%)  na prostem  Citrus (agrumi)  Alternaria citri (alternarijska gniloba agrumov)  2,08 l/ha  4 
CHAMP FORMULA 2 FLO  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (24,4%)  na prostem  Citrus (agrumi)  Pseudomonas syringae pv. syringae van Hall  2,08 l/ha  4 
CHAMP FORMULA 2 FLO  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (24,4%)  na prostem  lupinarji (lupinarji)  Alternaria spp. (črne listne pegavosti)  2,08 l/ha  3 
CHAMP FORMULA 2 FLO  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (24,4%)  na prostem  lupinarji (lupinarji)  Gloeosporium (grenke gnilobe sadja)  2,08 l/ha  3 
CHAMP FORMULA 2 FLO  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (24,4%)  na prostem  lupinarji (lupinarji)  Cytospora sp. (breskov rak)  2,08 l/ha  3 
CHAMP FORMULA 2 FLO  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (24,4%)  na prostem  lupinarji (lupinarji)  Cryphonectria (glivične bolezni lesa iz rodu Cryphonectria)  2,08 l/ha  3 
CHAMP FORMULA 2 FLO  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (24,4%)  na prostem  lupinarji (lupinarji)  Xanthomonas sp. (ožigi, ki jih povzročajo glive iz rodu Xanthomonas)  2,08 l/ha  3 
CHAMP FORMULA 2 FLO  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (24,4%)  na prostem  lupinarji (lupinarji)  Pseudomonas sp. (bakterijske pegavosti iz rodu Pseudomonas)  2,08 l/ha  3 
CHAMP FORMULA 2 FLO  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (24,4%)  na prostem  Juglans regia (oreh)  Xanthomonas arboricola v. juglandis (orehova (lešnikova) pegavost)  1,39 - 4,17 l/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (50%)  na prostem  Allium cepa (čebula)  Peronospora destructor (čebulna plesen)  2 kg/ha  4 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (50%)  na prostem  Allium sativum (česen)  Peronospora destructor (čebulna plesen)  2 kg/ha  4 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (50%)  na prostem  Allium ascalonicum (šalotka)  Peronospora destructor (čebulna plesen)  2 kg/ha  4 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (50%)  na prostem  Phaseolus vulgaris (fižol)  Peronosporaceae (plesni)  2 kg/ha  4 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (50%)  na prostem  Pisum sativum (grah)  Peronosporaceae (plesni)  2 kg/ha  4 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (50%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Peronosporaceae (plesni)  2 kg/ha  3 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (50%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Capsicum annuum (paprika)  Phytophtora (glive iz rodu Phytophtora)  2 kg/ha  4 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (50%)  na prostem  Vaccinium corymbosum (ameriška borovnica)  Godronia cassandrae f. sp. vaccinii (odmiranje stebel borovnic)  0,75 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (50%)  na prostem  Vaccinium corymbosum (ameriška borovnica)  Diaporthe vaccinii (sušenje vej na borovnicah)  0,75 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (50%)  na prostem  Juglans regia (oreh)  Pseudomonas sp. (bakterijske pegavosti iz rodu Pseudomonas)  1 - 3 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (50%)  na prostem  Juglans regia (oreh)  Xanthomonas sp. (ožigi, ki jih povzročajo glive iz rodu Xanthomonas)  1 - 3 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (50%)  na prostem  Corylus avellana (leska)  Pseudomonas sp. (bakterijske pegavosti iz rodu Pseudomonas)  1,4 - 2,5 kg/ha  3 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (50%)  na prostem  Corylus avellana (leska)  Xanthomonas sp. (ožigi, ki jih povzročajo glive iz rodu Xanthomonas)  1,4 - 2,5 kg/ha  3 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (50%)  na prostem  Prunus avium (češnja)  Blumeria sp. (pepelovke iz rodu Blumeria)  2 - 3 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (50%)  na prostem  Prunus avium (češnja)  Pseudomonas sp. (bakterijske pegavosti iz rodu Pseudomonas)  2 - 3 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (50%)  na prostem  Prunus avium (češnja)  Xanthomonas sp. (ožigi, ki jih povzročajo glive iz rodu Xanthomonas)  2 - 3 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (50%)  na prostem  Prunus avium (češnja)  Taphrina (kodravosti iz rodu Taphrina)  2 - 3 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (50%)  na prostem  Prunus avium (češnja)  Stigmina sp. (listne luknjičavosti iz rodu Stigmina)  2 - 3 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (50%)  na prostem  Prunus avium (češnja)  Nectria (glive iz rodu Nectria)  2 - 3 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (50%)  na prostem  Prunus avium (češnja)  Fusicoccum (anamorphic genus) (glive iz rodu Fusicoccum)  2 - 3 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (50%)  na prostem  Prunus avium (češnja)  Cytospora sp. (breskov rak)  2 - 3 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (50%)  na prostem  Prunus cerasus (višnja)  Pseudomonas sp. (bakterijske pegavosti iz rodu Pseudomonas)  2 - 3 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (50%)  na prostem  Prunus cerasus (višnja)  Xanthomonas sp. (ožigi, ki jih povzročajo glive iz rodu Xanthomonas)  2 - 3 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (50%)  na prostem  Prunus cerasus (višnja)  Taphrina (kodravosti iz rodu Taphrina)  2 - 3 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (50%)  na prostem  Prunus cerasus (višnja)  Stigmina sp. (listne luknjičavosti iz rodu Stigmina)  2 - 3 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (50%)  na prostem  Prunus cerasus (višnja)  Nectria (glive iz rodu Nectria)  2 - 3 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (50%)  na prostem  Prunus cerasus (višnja)  Fusicoccum (anamorphic genus) (glive iz rodu Fusicoccum)  2 - 3 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (50%)  na prostem  Prunus cerasus (višnja)  Cytospora sp. (breskov rak)  2 - 3 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (50%)  na prostem  Prunus armeniaca (marelica)  Pseudomonas sp. (bakterijske pegavosti iz rodu Pseudomonas)  2 - 3 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (50%)  na prostem  Prunus armeniaca (marelica)  Xanthomonas sp. (ožigi, ki jih povzročajo glive iz rodu Xanthomonas)  2 - 3 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (50%)  na prostem  Prunus armeniaca (marelica)  Taphrina (kodravosti iz rodu Taphrina)  2 - 3 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (50%)  na prostem  Prunus armeniaca (marelica)  Stigmina sp. (listne luknjičavosti iz rodu Stigmina)  2 - 3 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (50%)  na prostem  Prunus armeniaca (marelica)  Nectria (glive iz rodu Nectria)  2 - 3 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (50%)  na prostem  Prunus armeniaca (marelica)  Fusicoccum (anamorphic genus) (glive iz rodu Fusicoccum)  2 - 3 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (50%)  na prostem  Prunus armeniaca (marelica)  Cytospora sp. (breskov rak)  2 - 3 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (50%)  na prostem  Prunus domestica (sliva)  Polystigma sp. (listne pegavosti iz rodu Polystigma)  2 - 3 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (50%)  na prostem  Prunus domestica (sliva)  Pseudomonas sp. (bakterijske pegavosti iz rodu Pseudomonas)  2 - 3 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (50%)  na prostem  Prunus domestica (sliva)  Xanthomonas sp. (ožigi, ki jih povzročajo glive iz rodu Xanthomonas)  2 - 3 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (50%)  na prostem  Prunus domestica (sliva)  Taphrina (kodravosti iz rodu Taphrina)  2 - 3 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (50%)  na prostem  Prunus domestica (sliva)  Stigmina sp. (listne luknjičavosti iz rodu Stigmina)  2 - 3 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (50%)  na prostem  Prunus domestica (sliva)  Nectria (glive iz rodu Nectria)  2 - 3 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (50%)  na prostem  Prunus domestica (sliva)  Fusicoccum (anamorphic genus) (glive iz rodu Fusicoccum)  2 - 3 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (50%)  na prostem  Prunus domestica (sliva)  Cytospora sp. (breskov rak)  2 - 3 kg/ha  2 
CHANON  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Glycine max (soja)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  3 l/ha  1 
CHANON  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Glycine max (soja)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  3 l/ha  1 
CHANON  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Phaseolus vulgaris (fižol)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  3 l/ha  1 
CHANON  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Phaseolus vulgaris (fižol)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  3 l/ha  1 
CHANON  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Pisum sativum (grah)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  3 l/ha  1 
CHANON  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Pisum sativum (grah)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  3 l/ha  1 
CHANON  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Lens culinaris (leča)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  3 l/ha  1 
CHANON  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Lens culinaris (leča)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  3 l/ha  1 
CHORUS FORTE  30.4.2024  FUNGICID  ciprodinil (7,5%), ditianon (11,5%)  na prostem  Mespilus germanica (nešplja)  Venturia (škrlup)  3,6 l/ha  2 
CLAP  30.4.2023  HERBICID  klopiralid (30%)  na prostem  Lilium (lilija)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  0,3 l/ha  1 
CLAP  30.4.2023  HERBICID  klopiralid (30%)  na prostem  Secale cereale (rž)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  0,4 l/ha  1 
CLAP  30.4.2023  HERBICID  klopiralid (30%)  na prostem  Brassica napus subsp. rapifera (rumena koleraba)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  0,4 l/ha  1 
CLAP  30.4.2023  HERBICID  klopiralid (30%)  na prostem  Camelina sativa (riček)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  0,4 l/ha  1 
CLAP  30.4.2023  HERBICID  klopiralid (30%)  na prostem  Linum usitatissimum (lan)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  0,4 l/ha  1 
CLAP  30.4.2023  HERBICID  klopiralid (30%)  na prostem  Papaver somniferum (mak, vrtni)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  0,4 l/ha  1 
CLAP  30.4.2023  HERBICID  klopiralid (30%)  na prostem  Sinapis alba (gorjušica)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  0,4 l/ha  1 
CLAP  30.4.2023  HERBICID  klopiralid (30%)  na prostem  Fragaria x ananassa (jagoda)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  0,4 l/ha  1 
CLAP  30.4.2023  HERBICID  klopiralid (30%)  na prostem  sadna drevesnica (sadna drevesnica)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  0,4 l/ha  1 
CLAP  30.4.2023  HERBICID  klopiralid (30%)  na prostem  Narcissus pseudonarcissus (narcisa)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  0,3 l/ha  1 
CLAP FORTE  30.4.2023  HERBICID  klopiralid (72%)  na prostem  Secale cereale (rž)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  0,167 kg/ha  1 
CLAP FORTE  30.4.2023  HERBICID  klopiralid (72%)  na prostem  Triticum spelta (pira (sevka))  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  0,167 kg/ha  1 
CLAP FORTE  30.4.2023  HERBICID  klopiralid (72%)  na prostem  Fragaria x ananassa (jagoda)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  0,167 kg/ha  1 
CLAP FORTE  30.4.2023  HERBICID  klopiralid (72%)  na prostem  sadna drevesnica (sadna drevesnica)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  0,167 kg/ha  1 
CLAP FORTE  30.4.2023  HERBICID  klopiralid (72%)  na prostem  Lilium (lilija)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  0,125 kg/ha  1 
CLAP FORTE  30.4.2023  HERBICID  klopiralid (72%)  na prostem  Camelina sativa (riček)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  0,167 kg/ha  1 
CLAP FORTE  30.4.2023  HERBICID  klopiralid (72%)  na prostem  Linum usitatissimum (lan)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  0,167 kg/ha  1 
CLAP FORTE  30.4.2023  HERBICID  klopiralid (72%)  na prostem  Sinapis alba (gorjušica)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  0,167 kg/ha  1 
CLAP FORTE  30.4.2023  HERBICID  klopiralid (72%)  na prostem  Narcissus pseudonarcissus (narcisa)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  0,125 kg/ha  1 
CLAP FORTE  30.4.2023  HERBICID  klopiralid (72%)  na prostem  Papaver somniferum (mak, vrtni)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  0,167 kg/ha  1 
CLAP FORTE  30.4.2023  HERBICID  klopiralid (72%)  na prostem  Brassica napus subsp. rapifera (rumena koleraba)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  0,167 kg/ha  1 
CLOMATE  31.10.2024  HERBICID  klomazon (36%)  na prostem  Cucurbita pepo var. styriaca (buča, oljna)  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  0,25 l/ha  1 
CLOMATE  31.10.2024  HERBICID  klomazon (36%)  na prostem  Glycine max (soja)  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  0,25 l/ha  1 
COLUMBO 0,8 MG  1.2.2025  INSEKTICID  cipermetrin (0,8%)  na prostem  Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva (rdeča pesa)  Agriotes spp. (strune)  12 kg/ha  1 
COLZAMID  31.12.2024  HERBICID  napropamid (45%)  na prostem  Cucurbita pepo var. styriaca (buča, oljna)  enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel)  2 - 2,5 l/ha  1 
COLZAMID  31.12.2024  HERBICID  napropamid (45%)  na prostem  Cucurbita pepo var. styriaca (buča, oljna)  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  2 - 2,5 l/ha  1 
COMMAND 36 CS  31.10.2019  HERBICID  klomazon (36%)  na prostem  Brassica napus subsp. rapifera (rumena koleraba)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  0,2 l/ha  1 
COMMAND 36 CS  31.10.2019  HERBICID  klomazon (36%)  na prostem  Brassica napus subsp. rapifera (rumena koleraba)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  0,2 l/ha  1 
COMMAND 36 CS  31.10.2019  HERBICID  klomazon (36%)  na prostem  Brassica rapa (strniščna repa)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  0,2 l/ha  1 
COMMAND 36 CS  31.10.2019  HERBICID  klomazon (36%)  na prostem  Brassica rapa (strniščna repa)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  0,2 l/ha  1 
COMMAND 36 CS  31.10.2019  HERBICID  klomazon (36%)  na prostem  Glycine max (soja)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  0,25 l/ha  1 
COMMAND 36 CS  31.10.2019  HERBICID  klomazon (36%)  na prostem  Glycine max (soja)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  0,25 l/ha  1 
CORAGEN  30.4.2025  INSEKTICID  klorantraniliprol (20%)  na prostem  Apium graveolens var. rapaceum (zelena, gomoljna)  Lepidoptera (metulji)  0,175 l/ha  2 
CORAGEN  30.4.2025  INSEKTICID  klorantraniliprol (20%)  na prostem  Armoracia rusticana (hren)  Lepidoptera (metulji)  0,175 l/ha  2 
CORAGEN  30.4.2025  INSEKTICID  klorantraniliprol (20%)  na prostem  Helianthus tuberosus (topinambur)  Lepidoptera (metulji)  0,175 l/ha  2 
CORAGEN  30.4.2025  INSEKTICID  klorantraniliprol (20%)  na prostem  Pastinaca sativa (pastinak)  Lepidoptera (metulji)  0,175 l/ha  2 
CORAGEN  30.4.2025  INSEKTICID  klorantraniliprol (20%)  na prostem  Petroselinum crispum (peteršilj)  Lepidoptera (metulji)  0,175 l/ha  2 
CORAGEN  30.4.2025  INSEKTICID  klorantraniliprol (20%)  na prostem  Raphanus sativus var. niger (redkev, črna)  Lepidoptera (metulji)  0,175 l/ha  2 
CORAGEN  30.4.2025  INSEKTICID  klorantraniliprol (20%)  na prostem  Tragopogon porrifolius (beli koren (porovolistna kozja brada))  Lepidoptera (metulji)  0,175 l/ha  2 
CORAGEN  30.4.2025  INSEKTICID  klorantraniliprol (20%)  na prostem  Scorzonera hispanica (črni koren (španski gadnjak))  Lepidoptera (metulji)  0,175 l/ha  2 
CORAGEN  30.4.2025  INSEKTICID  klorantraniliprol (20%)  na prostem  Brassica napus subsp. rapifera (rumena koleraba)  Lepidoptera (metulji)  0,175 l/ha  2 
CORAGEN  30.4.2025  INSEKTICID  klorantraniliprol (20%)  na prostem  Brassica rapa (strniščna repa)  Lepidoptera (metulji)  0,175 l/ha  2 
CORAGEN  30.4.2025  INSEKTICID  klorantraniliprol (20%)  na prostem  Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva (rdeča pesa)  Lepidoptera (metulji)  0,175 l/ha  2 
CORAGEN  30.4.2025  INSEKTICID  klorantraniliprol (20%)  na prostem  Juglans regia (oreh)  Cydia pomonella (jabolčni zavijač)  0,3 l/ha  2 
CORAGEN  30.4.2025  INSEKTICID  klorantraniliprol (20%)  na prostem  Castanea sativa (kostanj, pravi)  Cydia latiferreana (Walsingham) (ameriški lešnikov zavijač)  0,3 l/ha  2 
CORAGEN  30.4.2025  INSEKTICID  klorantraniliprol (20%)  na prostem  Castanea sativa (kostanj, pravi)  Cydia fagiglandana (Zeller) (žirov zavijač (kostanja))  0,3 l/ha  2 
CORAGEN  30.4.2025  INSEKTICID  klorantraniliprol (20%)  na prostem  Castanea sativa (kostanj, pravi)  Cydia splendana (Hübner) (pozni kostanjev zavijač)  0,3 l/ha  2 
COSAN  31.12.2024  FUNGICID  žveplo (79,6%)  na prostem  Pisum sativum (grah)  Erysiphe pisi (grahova pepelovka)  4 - 5 kg/ha  6 
COSAN  31.12.2024  FUNGICID  žveplo (79,6%)  na prostem  okrasne rastline (okrasne rastline)  Erysiphe (pepelovke iz rodu Erysiphe)  0,6 - 3,6 kg/ha  10 
COSAN  31.12.2024  FUNGICID  žveplo (79,6%)  na prostem  okrasne rastline (okrasne rastline)  Acaridae (pršice)  0,6 - 3,6 kg/ha  10 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Malus domestica (jablana)  Erwinia amylovora (hrušev ožig)  0,48 - 0,75 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Pyrus communis (hruška)  Erwinia amylovora (hrušev ožig)  0,48 - 0,75 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Cydonia oblonga (kutina)  Erwinia amylovora (hrušev ožig)  0,48 - 0,75 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Malus domestica (jablana)  Phytophthora cactorum (gniloba koreninskega vratu)  0,015 - 0,035 %  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Pyrus communis (hruška)  Phytophthora cactorum (gniloba koreninskega vratu)  0,015 - 0,035 %  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Cydonia oblonga (kutina)  Phytophthora cactorum (gniloba koreninskega vratu)  0,015 - 0,035 %  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Mespilus germanica (nešplja)  Spilocaea eriobotryae (škrlup na nešplji)  0,48 - 0,75 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Prunus persica (breskev)  Stigmina carpophila (listna luknjičavost koščičarjev)  1,6 - 2 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Prunus persica (breskev)  Monilinia laxa (cvetna monilija)  1,6 - 2 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Prunus persica (breskev)  Monilinia fructigena (navadna sadna gniloba)  1,6 - 2 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Prunus persica (breskev)  Venturia carpophila (breskov škrlup)  1,6 - 2 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Prunus persica (breskev)  Pseudomonas sp. (bakterijske pegavosti iz rodu Pseudomonas)  1,6 - 2 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Prunus persica (breskev)  Xanthomonas sp. (ožigi, ki jih povzročajo glive iz rodu Xanthomonas)  1,6 - 2 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Prunus armeniaca (marelica)  Stigmina carpophila (listna luknjičavost koščičarjev)  1,6 - 2 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Prunus armeniaca (marelica)  Monilinia laxa (cvetna monilija)  1,6 - 2 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Prunus armeniaca (marelica)  Monilinia fructigena (navadna sadna gniloba)  1,6 - 2 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Prunus armeniaca (marelica)  Venturia carpophila (breskov škrlup)  1,6 - 2 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Prunus armeniaca (marelica)  Pseudomonas sp. (bakterijske pegavosti iz rodu Pseudomonas)  1,6 - 2 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Prunus armeniaca (marelica)  Xanthomonas sp. (ožigi, ki jih povzročajo glive iz rodu Xanthomonas)  1,6 - 2 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Prunus avium (češnja)  Stigmina carpophila (listna luknjičavost koščičarjev)  1,6 - 2 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Prunus avium (češnja)  Monilinia laxa (cvetna monilija)  1,6 - 2 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Prunus avium (češnja)  Monilinia fructigena (navadna sadna gniloba)  1,6 - 2 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Prunus avium (češnja)  Blumeriella jaapii (češnjeva listna pegavost)  1,6 - 2 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Prunus avium (češnja)  Pseudomonas sp. (bakterijske pegavosti iz rodu Pseudomonas)  1,6 - 2 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Prunus avium (češnja)  Xanthomonas sp. (ožigi, ki jih povzročajo glive iz rodu Xanthomonas)  1,6 - 2 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Prunus domestica (sliva)  Stigmina carpophila (listna luknjičavost koščičarjev)  1,6 - 2 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Prunus domestica (sliva)  Monilinia laxa (cvetna monilija)  1,6 - 2 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Prunus domestica (sliva)  Monilinia fructigena (navadna sadna gniloba)  1,6 - 2 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Prunus domestica (sliva)  Pseudomonas sp. (bakterijske pegavosti iz rodu Pseudomonas)  1,6 - 2 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Prunus domestica (sliva)  Xanthomonas sp. (ožigi, ki jih povzročajo glive iz rodu Xanthomonas)  1,6 - 2 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Prunus persica (breskev)  Phytophthora cactorum (gniloba koreninskega vratu)  0,02 - 0,04 %  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Prunus armeniaca (marelica)  Phytophthora cactorum (gniloba koreninskega vratu)  0,02 - 0,04 %  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Prunus avium (češnja)  Phytophthora cactorum (gniloba koreninskega vratu)  0,02 - 0,04 %  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Prunus domestica (sliva)  Phytophthora cactorum (gniloba koreninskega vratu)  0,02 - 0,04 %  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Citrus (agrumi)  Phytophtora (glive iz rodu Phytophtora)  1,4 - 2,1 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Citrus (agrumi)  Capnodium citri MONTAGNE (sajavost agrumov)  1,4 - 2,1 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Citrus (agrumi)  Gloeosporium (grenke gnilobe sadja)  1,4 - 2,1 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Citrus (agrumi)  Xanthomonas campestris (črna listna pegavost)  1,4 - 2,1 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Olea europaea (oljka)  Cycloconium oleaginum (oljkova kozavost)  1,6 - 2 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Olea europaea (oljka)  Pseudomonas syringae subsp. savastanoi (bakterijski rak oljke)  1,6 - 2 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Olea europaea (oljka)  Capnodium MONTAGNE sp. (sajavost)  1,6 - 2 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Olea europaea (oljka)  Cladosporium (glive iz rodu Cladosporium)  1,6 - 2 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Actinidia chinensis (aktinidija)  Pseudomonas syringae (bakterijski ožig)  2 kg/ha  2 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Actinidia chinensis (aktinidija)  Alternaria spp. (črne listne pegavosti)  2 kg/ha  2 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Actinidia chinensis (aktinidija)  Phytophthora cactorum (gniloba koreninskega vratu)  0,055 - 0,1 %  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Juglans regia (oreh)  Cytospora corylicola (leskov rak)  1,6 - 1,7 kg/ha  2 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Juglans regia (oreh)  Pseudomonas sp. (bakterijske pegavosti iz rodu Pseudomonas)  1,6 - 1,7 kg/ha  2 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Juglans regia (oreh)  Xanthomonas sp. (ožigi, ki jih povzročajo glive iz rodu Xanthomonas)  1,6 - 1,7 kg/ha  2 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Corylus avellana (leska)  Cytospora corylicola (leskov rak)  1,6 - 1,7 kg/ha  2 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Corylus avellana (leska)  Pseudomonas sp. (bakterijske pegavosti iz rodu Pseudomonas)  1,6 - 1,7 kg/ha  2 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Corylus avellana (leska)  Xanthomonas sp. (ožigi, ki jih povzročajo glive iz rodu Xanthomonas)  1,6 - 1,7 kg/ha  2 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Castanea sativa (kostanj, pravi)  Cytospora corylicola (leskov rak)  1,6 - 1,7 kg/ha  2 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Castanea sativa (kostanj, pravi)  Mycosphaerella maculiformis (Persoon) Schröter (listna pegavost kostanjev)  1,6 - 1,7 kg/ha  2 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Castanea sativa (kostanj, pravi)  Pseudomonas sp. (bakterijske pegavosti iz rodu Pseudomonas)  1,6 - 1,7 kg/ha  2 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Castanea sativa (kostanj, pravi)  Xanthomonas sp. (ožigi, ki jih povzročajo glive iz rodu Xanthomonas)  1,6 - 1,7 kg/ha  2 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Ribes (ribez)  Mycosphaerella ribis (pegavost jagodičevja)  1,28 - 1,7 kg/ha  2 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Rubus idaeus (malina)  Mycosphaerella ribis (pegavost jagodičevja)  1,28 - 1,7 kg/ha  2 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Ribes uva-crispa (kosmulja)  Mycosphaerella ribis (pegavost jagodičevja)  1,28 - 1,7 kg/ha  2 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Morus (murva)  Mycosphaerella ribis (pegavost jagodičevja)  1,28 - 1,7 kg/ha  2 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Solanum lycopersicum (paradižnik)  Pseudomonas sp. (bakterijske pegavosti iz rodu Pseudomonas)  1,6 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Solanum lycopersicum (paradižnik)  Xanthomonas sp. (ožigi, ki jih povzročajo glive iz rodu Xanthomonas)  1,6 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Solanum melongena (jajčevec)  Pseudomonas sp. (bakterijske pegavosti iz rodu Pseudomonas)  1,6 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Solanum melongena (jajčevec)  Xanthomonas sp. (ožigi, ki jih povzročajo glive iz rodu Xanthomonas)  1,6 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Cucurbitaceae (bučevke)  Pseudoperonospora cubensis (kumarna plesen)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Cucurbitaceae (bučevke)  Colletotrichum lagenarium (kumarni ožig)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Cucurbitaceae (bučevke)  Pseudomonas syringae (bakterijski ožig)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Allium cepa (čebula)  Peronospora destructor (čebulna plesen)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Allium sativum (česen)  Peronospora destructor (čebulna plesen)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Allium ascalonicum (šalotka)  Peronospora destructor (čebulna plesen)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Allium cepa (čebula)  Peronospora destructor (čebulna plesen)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Lactuca sativa (solata)  Bremia lactucae (solatna plesen)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Lactuca sativa (solata)  Alternaria spp. (črne listne pegavosti)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Lactuca sativa (solata)  Microdochium panattonianum (solatna pegavost)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Lactuca sativa (solata)  Peronosporaceae (plesni)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Lactuca sativa (solata)  Colletotrichum (antraknoze)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Lactuca sativa (solata)  Xanthomonas sp. (ožigi, ki jih povzročajo glive iz rodu Xanthomonas)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Lactuca sativa (solata)  Pseudomonas sp. (bakterijske pegavosti iz rodu Pseudomonas)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Valerianella locusta (motovilec)  Bremia lactucae (solatna plesen)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Valerianella locusta (motovilec)  Alternaria spp. (črne listne pegavosti)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Valerianella locusta (motovilec)  Microdochium panattonianum (solatna pegavost)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Valerianella locusta (motovilec)  Peronosporaceae (plesni)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Valerianella locusta (motovilec)  Colletotrichum (antraknoze)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Valerianella locusta (motovilec)  Xanthomonas sp. (ožigi, ki jih povzročajo glive iz rodu Xanthomonas)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Valerianella locusta (motovilec)  Pseudomonas sp. (bakterijske pegavosti iz rodu Pseudomonas)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Cichorium endivia (endivija)  Bremia lactucae (solatna plesen)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Cichorium endivia (endivija)  Alternaria spp. (črne listne pegavosti)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Cichorium endivia (endivija)  Microdochium panattonianum (solatna pegavost)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Cichorium endivia (endivija)  Peronosporaceae (plesni)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Cichorium endivia (endivija)  Colletotrichum (antraknoze)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Cichorium endivia (endivija)  Xanthomonas sp. (ožigi, ki jih povzročajo glive iz rodu Xanthomonas)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Cichorium endivia (endivija)  Pseudomonas sp. (bakterijske pegavosti iz rodu Pseudomonas)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Lepidium sativum (vrtna kreša (draguša))  Bremia lactucae (solatna plesen)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Lepidium sativum (vrtna kreša (draguša))  Alternaria spp. (črne listne pegavosti)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Lepidium sativum (vrtna kreša (draguša))  Microdochium panattonianum (solatna pegavost)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Lepidium sativum (vrtna kreša (draguša))  Peronosporaceae (plesni)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Lepidium sativum (vrtna kreša (draguša))  Colletotrichum (antraknoze)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Lepidium sativum (vrtna kreša (draguša))  Xanthomonas sp. (ožigi, ki jih povzročajo glive iz rodu Xanthomonas)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Lepidium sativum (vrtna kreša (draguša))  Pseudomonas sp. (bakterijske pegavosti iz rodu Pseudomonas)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Spinacia oleracea (špinača)  Bremia lactucae (solatna plesen)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Spinacia oleracea (špinača)  Alternaria spp. (črne listne pegavosti)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Spinacia oleracea (špinača)  Microdochium panattonianum (solatna pegavost)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Spinacia oleracea (špinača)  Peronosporaceae (plesni)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Spinacia oleracea (špinača)  Colletotrichum (antraknoze)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Spinacia oleracea (špinača)  Xanthomonas sp. (ožigi, ki jih povzročajo glive iz rodu Xanthomonas)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  mladi listi ter poganjki vrtnin (mladi listi ter poganjki vrtnin)  Bremia lactucae (solatna plesen)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  mladi listi ter poganjki vrtnin (mladi listi ter poganjki vrtnin)  Alternaria spp. (črne listne pegavosti)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  mladi listi ter poganjki vrtnin (mladi listi ter poganjki vrtnin)  Microdochium panattonianum (solatna pegavost)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  mladi listi ter poganjki vrtnin (mladi listi ter poganjki vrtnin)  Peronosporaceae (plesni)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  mladi listi ter poganjki vrtnin (mladi listi ter poganjki vrtnin)  Colletotrichum (antraknoze)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  mladi listi ter poganjki vrtnin (mladi listi ter poganjki vrtnin)  Xanthomonas sp. (ožigi, ki jih povzročajo glive iz rodu Xanthomonas)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  mladi listi ter poganjki vrtnin (mladi listi ter poganjki vrtnin)  Pseudomonas sp. (bakterijske pegavosti iz rodu Pseudomonas)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Phaseolus vulgaris (fižol)  Colletotrichum lindemuthianum (fižolov ožig; vdrta fižolova pegavost)  0,66 - 1,5 kg/ha  5 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Phaseolus vulgaris (fižol)  Peronospora viciae f.sp. pisi (grahova plesen)  0,66 - 1,5 kg/ha  5 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Phaseolus vulgaris (fižol)  Phytophthora phaseoli Thaxter (fižolova plesen)  0,66 - 1,5 kg/ha  5 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Phaseolus vulgaris (fižol)  Phoma pinodella (grahova pegavost)  0,66 - 1,5 kg/ha  5 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Phaseolus vulgaris (fižol)  Didymella fabae (vdrta bobova pegavost)  0,66 - 1,5 kg/ha  5 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Pisum sativum (grah)  Colletotrichum lindemuthianum (fižolov ožig; vdrta fižolova pegavost)  0,66 - 1,5 kg/ha  5 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Pisum sativum (grah)  Peronospora viciae f.sp. pisi (grahova plesen)  0,66 - 1,5 kg/ha  5 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Pisum sativum (grah)  Phytophthora phaseoli Thaxter (fižolova plesen)  0,66 - 1,5 kg/ha  5 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Pisum sativum (grah)  Phoma pinodella (grahova pegavost)  0,66 - 1,5 kg/ha  5 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Pisum sativum (grah)  Didymella fabae (vdrta bobova pegavost)  0,66 - 1,5 kg/ha  5 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Vicia faba (bob)  Colletotrichum lindemuthianum (fižolov ožig; vdrta fižolova pegavost)  0,66 - 1,5 kg/ha  5 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Vicia faba (bob)  Peronospora viciae f.sp. pisi (grahova plesen)  0,66 - 1,5 kg/ha  5 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Vicia faba (bob)  Phytophthora phaseoli Thaxter (fižolova plesen)  0,66 - 1,5 kg/ha  5 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Vicia faba (bob)  Phoma pinodella (grahova pegavost)  0,66 - 1,5 kg/ha  5 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Vicia faba (bob)  Didymella fabae (vdrta bobova pegavost)  0,66 - 1,5 kg/ha  5 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  okrasne rastline (okrasne rastline)  Peronospora sparsa Berkeley (vrtnična plesen)  0,66 - 1,5 kg/ha  2 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  okrasne rastline (okrasne rastline)  Diplocarpon rosae (črna listna pegavost vrtnic)  0,66 - 1,5 kg/ha  2 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  okrasne rastline (okrasne rastline)  Alternaria spp. (črne listne pegavosti)  0,66 - 1,5 kg/ha  2 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  okrasne rastline (okrasne rastline)  Botryosphaeria obtusa (jablanova rjava listna pegavost)  0,66 - 1,5 kg/ha  2 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  okrasne rastline (okrasne rastline)  Peronospora sparsa Berkeley (vrtnična plesen)  0,66 - 1,5 kg/ha  2 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  okrasne rastline (okrasne rastline)  Diplocarpon rosae (črna listna pegavost vrtnic)  0,66 - 1,5 kg/ha  2 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  okrasne rastline (okrasne rastline)  Alternaria spp. (črne listne pegavosti)  0,66 - 1,5 kg/ha  2 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  okrasne rastline (okrasne rastline)  Botryosphaeria obtusa (jablanova rjava listna pegavost)  0,66 - 1,5 kg/ha  2 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Cupressus sp. (cipresa)  Seiridium cardinale (Wagener) Sutton & Gibson (cipresov rak)  2,6 - 3,6 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Spinacia oleracea (špinača)  Pseudomonas sp. (bakterijske pegavosti iz rodu Pseudomonas)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Vaccinium corymbosum (ameriška borovnica)  Pseudomonas sp. (bakterijske pegavosti iz rodu Pseudomonas)  2 - 3 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Vaccinium corymbosum (ameriška borovnica)  Monilinia vaccinii-corymbosi (cvetna monilija na borovnicah)  2 - 3 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Vaccinium corymbosum (ameriška borovnica)  Godronia cassandrae f. sp. vaccinii (odmiranje stebel borovnic)  2 - 3 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Vaccinium corymbosum (ameriška borovnica)  Diaporthe vaccinii (sušenje vej na borovnicah)  2 - 3 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Vaccinium corymbosum (ameriška borovnica)  Colletotrichum acutatum (črna pegavost)  2 - 3 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Vaccinium corymbosum (ameriška borovnica)  Mycosphaerella (listne pegavosti iz rodu Mycosphaerella)  2 - 3 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Vaccinium corymbosum (ameriška borovnica)  Phytophthora cinnamomi (koreninska gniloba borovnic)  2 - 3 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Fragaria x ananassa (jagoda)  Mycosphaerella fragariae (bela jagodna listna pegavost)  1,5 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Fragaria x ananassa (jagoda)  Diplocarpon earliana (jagodna rdeča listna pegavost)  1,5 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Fragaria x ananassa (jagoda)  Xanthomonas fragariae Kennedy & King (bakterijski ožig jagod)  1,5 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Fragaria x ananassa (jagoda)  Colletotrichum acutatum (črna pegavost)  1,5 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  drobno sadje in jagodičevje, drugo (drobno sadje in jagodičevje, drugo)  Mycosphaerella ribis (pegavost jagodičevja)  1,28 - 1,7 kg/ha  2 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Fragaria x ananassa (jagoda)  Colletotrichum acutatum (črna pegavost)  1,5 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Fragaria x ananassa (jagoda)  Xanthomonas fragariae Kennedy & King (bakterijski ožig jagod)  1,5 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Vaccinium corymbosum (ameriška borovnica)  Monilinia vaccinii-corymbosi (cvetna monilija na borovnicah)  2 - 3 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Vaccinium corymbosum (ameriška borovnica)  Godronia cassandrae f. sp. vaccinii (odmiranje stebel borovnic)  2 - 3 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Vaccinium corymbosum (ameriška borovnica)  Diaporthe vaccinii (sušenje vej na borovnicah)  2 - 3 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Vaccinium corymbosum (ameriška borovnica)  Pseudomonas sp. (bakterijske pegavosti iz rodu Pseudomonas)  2 - 3 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Vaccinium corymbosum (ameriška borovnica)  Colletotrichum acutatum (črna pegavost)  2 - 3 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Vaccinium corymbosum (ameriška borovnica)  Mycosphaerella (listne pegavosti iz rodu Mycosphaerella)  2 - 3 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Vaccinium corymbosum (ameriška borovnica)  Phytophthora cinnamomi (koreninska gniloba borovnic)  2 - 3 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  koščičarji (koščičarji)  Stigmina carpophila (listna luknjičavost koščičarjev)  2 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  pečkarji (pečkarji)  Erwinia amylovora (hrušev ožig)  0,57 - 2,5 kg/ha  8 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Actinidia chinensis (aktinidija)  Pseudomonas syringae pv. actinidiae (bakterijski ožig aktinidije)  2 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Actinidia chinensis (aktinidija)  Phytophthora cactorum (gniloba koreninskega vratu)  2 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Actinidia chinensis (aktinidija)  Phytophtora (glive iz rodu Phytophtora)  2 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Actinidia chinensis (aktinidija)  Alternaria alternata (padavica sadik)  2 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Actinidia chinensis (aktinidija)  Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson (bakterijska pegavost)  2 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Allium cepa (čebula)  Puccinia allii (česnova rja)  1,8 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Allium cepa (čebula)  Peronospora destructor (čebulna plesen)  1,8 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Allium sativum (česen)  Puccinia allii (česnova rja)  1,8 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Allium sativum (česen)  Peronospora destructor (čebulna plesen)  1,8 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Allium ascalonicum (šalotka)  Puccinia allii (česnova rja)  1,8 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Allium ascalonicum (šalotka)  Peronospora destructor (čebulna plesen)  1,8 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Pisum sativum (grah)  Peronospora viciae f.sp. pisi (grahova plesen)  1,5 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Phaseolus vulgaris (fižol)  Peronospora viciae f.sp. pisi (grahova plesen)  1,5 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Cucumis sativus (kumara)  Pseudoperonospora cubensis (kumarna plesen)  1,5 kg/ha  2 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Cucumis sativus (kumara)  Pseudomonas syringae pv. helianthi (bakterijski ožig bučnic)  1,5 kg/ha  2 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Cucurbita pepo var. giromontiina (bučka)  Pseudoperonospora cubensis (kumarna plesen)  1,5 kg/ha  2 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Cucurbita pepo var. giromontiina (bučka)  Pseudomonas syringae pv. helianthi (bakterijski ožig bučnic)  1,5 kg/ha  2 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Fragaria x ananassa (jagoda)  Mycosphaerella fragariae (bela jagodna listna pegavost)  1,5 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Fragaria x ananassa (jagoda)  Diplocarpon earliana (jagodna rdeča listna pegavost)  1,5 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Juglans regia (oreh)  Xanthomonas arboricola v. juglandis (orehova (lešnikova) pegavost)  2 kg/ha  2 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Corylus avellana (leska)  Xanthomonas arboricola pv. corylina (bakterijski ožig leske)  2 kg/ha  2 
CUPRABLAU Z 50 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (50%)  na prostem  Phaseolus vulgaris (fižol)  Uromyces appendiculatus (fižolova rja)  0,8 - 1,5 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z 50 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (50%)  na prostem  Phaseolus vulgaris (fižol)  Colletotrichum lindemuthianum (fižolov ožig; vdrta fižolova pegavost)  0,8 - 1,5 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z 50 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (50%)  na prostem  Pisum sativum (grah)  Uromyces appendiculatus (fižolova rja)  0,8 - 1,5 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z 50 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (50%)  na prostem  Pisum sativum (grah)  Colletotrichum lindemuthianum (fižolov ožig; vdrta fižolova pegavost)  0,8 - 1,5 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z 50 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (50%)  na prostem  Juglans regia (oreh)  Xanthomonas arboricola v. juglandis (orehova (lešnikova) pegavost)  2,4 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z 50 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (50%)  na prostem  Corylus avellana (leska)  Xanthomonas arboricola pv. corylina (bakterijski ožig leske)  2,4 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z 50 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (50%)  na prostem  Olea europaea (oljka)  Cycloconium oleaginum (oljkova kozavost)  1,4 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z ULTRA WP  31.12.2019  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  pečkarji (pečkarji)  razkuževanje ran (razkuževanje ran)  0,06 %  1 
CUPRABLAU Z ULTRA WP  31.12.2019  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Phaseolus vulgaris (fižol)  Ascochyta pisi (grahova pegavost)  1,5 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z ULTRA WP  31.12.2019  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Pisum sativum (grah)  Ascochyta pisi (grahova pegavost)  1,5 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z ULTRA WP  31.12.2019  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Olea europaea (oljka)  Cycloconium oleaginum (oljkova kozavost)  1,8 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z ULTRA WP  31.12.2019  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Olea europaea (oljka)  Mycocentrospora cladosporioides (oljkova siva pegavost)  1,8 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z ULTRA WP  31.12.2019  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Juglans regia (oreh)  Xanthomonas arboricola v. juglandis (orehova (lešnikova) pegavost)  3,1 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z ULTRA WP  31.12.2019  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega oksiklorida (35%)  na prostem  Corylus avellana (leska)  Xanthomonas arboricola pv. corylina (bakterijski ožig leske)  3,1 kg/ha  3 
CUPROXAT  30.4.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki trivalentnega bakrovega sulfata (34,5%)  na prostem  Allium cepa (čebula)  Peronospora destructor (čebulna plesen)  5,3 l/ha  4 
CUPROXAT  30.4.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki trivalentnega bakrovega sulfata (34,5%)  na prostem  Allium sativum (česen)  Peronospora destructor (čebulna plesen)  5,3 l/ha  4 
CUPROXAT  30.4.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki trivalentnega bakrovega sulfata (34,5%)  na prostem  Allium ascalonicum (šalotka)  Peronospora destructor (čebulna plesen)  5,3 l/ha  4 
CUPROXAT  30.4.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki trivalentnega bakrovega sulfata (34,5%)  na prostem  Phaseolus vulgaris (fižol)  Peronosporaceae (plesni)  5,3 l/ha  4 
CUPROXAT  30.4.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki trivalentnega bakrovega sulfata (34,5%)  na prostem  Pisum sativum (grah)  Peronosporaceae (plesni)  5,3 l/ha  4 
CUPROXAT  30.4.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki trivalentnega bakrovega sulfata (34,5%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Capsicum annuum (paprika)  Peronosporaceae (plesni)  5,3 l/ha  4 
CUPROXAT  30.4.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki trivalentnega bakrovega sulfata (34,5%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Peronosporaceae (plesni)  5,3 l/ha  3 
CUPROXAT  30.4.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki trivalentnega bakrovega sulfata (34,5%)  na prostem  Juglans regia (oreh)  Pseudomonas sp. (bakterijske pegavosti iz rodu Pseudomonas)  2,6 - 7,9 l/ha  3 
CUPROXAT  30.4.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki trivalentnega bakrovega sulfata (34,5%)  na prostem  Juglans regia (oreh)  Xanthomonas sp. (ožigi, ki jih povzročajo glive iz rodu Xanthomonas)  2,6 - 7,9 l/ha  3 
CUPROXAT  30.4.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki trivalentnega bakrovega sulfata (34,5%)  na prostem  Corylus avellana (leska)  Pseudomonas sp. (bakterijske pegavosti iz rodu Pseudomonas)  3,6 - 6,6 l/ha  3 
CUPROXAT  30.4.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki trivalentnega bakrovega sulfata (34,5%)  na prostem  Corylus avellana (leska)  Xanthomonas sp. (ožigi, ki jih povzročajo glive iz rodu Xanthomonas)  3,6 - 6,6 l/ha  3 
DASKOR 440  16.2.2020  INSEKTICID  klorpirifos-metil (40%), cipermetrin (4%)  na prostem  Papaver somniferum (mak, vrtni)  Aphididae (listne uši)  0,625 l/ha  1 
DECIS 2,5 EC  31.10.2024  INSEKTICID  deltametrin (2,5%)  v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Noctuidae (sovke)  0,07 %  2 
DECIS 2,5 EC  31.10.2024  INSEKTICID  deltametrin (2,5%)  v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Aphididae (listne uši)  0,07 %  2 
DECIS 2,5 EC  31.10.2024  INSEKTICID  deltametrin (2,5%)  na prostem  Olea europaea (oljka)  Rhodocyrtus cribripennis (kljunati oljkov rilčkar)  0,5 l/ha  2 
DECIS 2,5 EC  31.10.2024  INSEKTICID  deltametrin (2,5%)  na prostem  Malus domestica (jablana)  Halyomorpha halys (marmorirana smrdljivka)  0,5 l/ha  2 
DECIS 2,5 EC  31.10.2024  INSEKTICID  deltametrin (2,5%)  na prostem  Pyrus communis (hruška)  Halyomorpha halys (marmorirana smrdljivka)  0,5 l/ha  2 
DECIS 2,5 EC  31.10.2024  INSEKTICID  deltametrin (2,5%)  na prostem  Prunus persica (breskev)  Halyomorpha halys (marmorirana smrdljivka)  0,5 l/ha  2 
DECIS 2,5 EC  31.10.2024  INSEKTICID  deltametrin (2,5%)  na prostem  Prunus armeniaca (marelica)  Halyomorpha halys (marmorirana smrdljivka)  0,5 l/ha  2 
DECIS 2,5 EC  31.10.2024  INSEKTICID  deltametrin (2,5%)  na prostem  Prunus avium (češnja)  Halyomorpha halys (marmorirana smrdljivka)  0,5 l/ha  2 
DECIS 2,5 EC  31.10.2024  INSEKTICID  deltametrin (2,5%)  na prostem  Prunus domestica (sliva)  Halyomorpha halys (marmorirana smrdljivka)  0,5 l/ha  2 
DECIS 2,5 EC  31.10.2024  INSEKTICID  deltametrin (2,5%)  na prostem  Juglans regia (oreh)  Halyomorpha halys (marmorirana smrdljivka)  0,5 l/ha  2 
DECIS 2,5 EC  31.10.2024  INSEKTICID  deltametrin (2,5%)  na prostem  Corylus avellana (leska)  Halyomorpha halys (marmorirana smrdljivka)  0,5 l/ha  2 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  matični nasad (matični nasad)  Polystigma sp. (listne pegavosti iz rodu Polystigma)  0,75 kg/ha  6 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  matični nasad (matični nasad)  Stigmina sp. (listne luknjičavosti iz rodu Stigmina)  0,75 kg/ha  6 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  matični nasad (matični nasad)  Venturia (škrlup)  0,75 kg/ha  6 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  matični nasad (matični nasad)  Blumeria sp. (pepelovke iz rodu Blumeria)  0,75 kg/ha  6 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem  Prunus persica var. nucipersica (nektarina)  Stigmina carpophila (listna luknjičavost koščičarjev)  0,75 kg/ha  2 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem  Prunus persica var. nucipersica (nektarina)  Cytospora sp. (breskov rak)  0,75 kg/ha  2 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem  Prunus persica var. nucipersica (nektarina)  Fusicoccum amygdali (ožig breskove skorje)  0,75 kg/ha  2 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem  Prunus persica var. nucipersica (nektarina)  Stigmina sp. (listne luknjičavosti iz rodu Stigmina)  0,75 kg/ha  2 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem  Prunus persica (breskev)  Stigmina carpophila (listna luknjičavost koščičarjev)  0,75 kg/ha  2 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem  Prunus persica (breskev)  Cytospora sp. (breskov rak)  0,75 kg/ha  2 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem  Prunus persica (breskev)  Fusicoccum amygdali (ožig breskove skorje)  0,75 kg/ha  2 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem  Prunus persica (breskev)  Stigmina sp. (listne luknjičavosti iz rodu Stigmina)  0,75 kg/ha  2 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem  Prunus armeniaca (marelica)  Stigmina carpophila (listna luknjičavost koščičarjev)  0,75 kg/ha  2 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem  Prunus armeniaca (marelica)  Cytospora sp. (breskov rak)  0,75 kg/ha  2 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem  Prunus armeniaca (marelica)  Fusicoccum amygdali (ožig breskove skorje)  0,75 kg/ha  2 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem  Prunus armeniaca (marelica)  Stigmina sp. (listne luknjičavosti iz rodu Stigmina)  0,75 kg/ha  2 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem  Prunus avium (češnja)  Stigmina carpophila (listna luknjičavost koščičarjev)  0,75 kg/ha  2 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem  Prunus avium (češnja)  Blumeriella jaapii (češnjeva listna pegavost)  0,75 kg/ha  2 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem  Prunus avium (češnja)  Cytospora sp. (breskov rak)  0,75 kg/ha  2 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem  Prunus avium (češnja)  Stigmina sp. (listne luknjičavosti iz rodu Stigmina)  0,75 kg/ha  2 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem  Prunus cerasus (višnja)  Stigmina carpophila (listna luknjičavost koščičarjev)  0,75 kg/ha  2 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem  Prunus cerasus (višnja)  Blumeriella jaapii (češnjeva listna pegavost)  0,75 kg/ha  2 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem  Prunus cerasus (višnja)  Cytospora sp. (breskov rak)  0,75 kg/ha  2 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem  Prunus cerasus (višnja)  Stigmina sp. (listne luknjičavosti iz rodu Stigmina)  0,75 kg/ha  2 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem  Prunus domestica (sliva)  Stigmina carpophila (listna luknjičavost koščičarjev)  0,75 kg/ha  2 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem  Prunus domestica (sliva)  Polystigma rubrum (rdeča listna pegavost češpelj)  0,75 kg/ha  2 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem  Prunus domestica (sliva)  Cytospora sp. (breskov rak)  0,75 kg/ha  2 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem  Prunus domestica (sliva)  Fusicoccum amygdali (ožig breskove skorje)  0,75 kg/ha  2 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem  Prunus domestica (sliva)  Polystigma sp. (listne pegavosti iz rodu Polystigma)  0,75 kg/ha  2 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem  Prunus dulcis (mandljevec)  Stigmina carpophila (listna luknjičavost koščičarjev)  0,75 kg/ha  2 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem  Prunus dulcis (mandljevec)  Cytospora sp. (breskov rak)  0,75 kg/ha  2 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem  Prunus dulcis (mandljevec)  Fusicoccum amygdali (ožig breskove skorje)  0,75 kg/ha  2 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem  Prunus dulcis (mandljevec)  Stigmina sp. (listne luknjičavosti iz rodu Stigmina)  0,75 kg/ha  2 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem  Prunus domestica (sliva)  Stigmina sp. (listne luknjičavosti iz rodu Stigmina)  0,75 kg/ha  2 
DEVRINOL 45 FL  31.12.2024  HERBICID  napropamid (45%)  na prostem  Cucurbita pepo var. styriaca (buča, oljna)  enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel)  2 - 2,5 l/ha  1 
DEVRINOL 45 FL  31.12.2024  HERBICID  napropamid (45%)  na prostem  Cucurbita pepo var. styriaca (buča, oljna)  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  2 - 2,5 l/ha  1 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  Asparagus officinalis (špargelj)  Puccinia (rje iz rodu Puccinia)  0,5 l/ha  3 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  Asparagus officinalis (špargelj)  Stemphylium vesicarium (rjava hruševa (beluševa) pegavost)  0,5 l/ha  3 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  Cichorium intybus var. sativum (cikorija (za koren))  Puccinia hieracii (potrošnikova (radičeva) rja)  0,5 l/ha  3 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  Cichorium intybus var. sativum (cikorija (za koren))  Erysiphe cichoracearum (tobakova pepelasta plesen)  0,5 l/ha  3 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  Petroselinum crispum (peteršilj)  Erysiphe cruciferarum (pepelovka križnic)  0,5 l/ha  3 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  Petroselinum crispum (peteršilj)  Alternaria spp. (črne listne pegavosti)  0,5 l/ha  3 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  Pastinaca sativa (pastinak)  Erysiphe cruciferarum (pepelovka križnic)  0,5 l/ha  3 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  Pastinaca sativa (pastinak)  Alternaria spp. (črne listne pegavosti)  0,5 l/ha  3 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  Armoracia rusticana (hren)  Erysiphe cruciferarum (pepelovka križnic)  0,5 l/ha  3 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  Armoracia rusticana (hren)  Alternaria spp. (črne listne pegavosti)  0,5 l/ha  3 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  Brassica rapa (strniščna repa)  Alternaria brassicae (črna listna pegavost kapusnic)  0,5 l/ha  3 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  Brassica napus subsp. rapifera (rumena koleraba)  Alternaria brassicae (črna listna pegavost kapusnic)  0,5 l/ha  3 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  Foeniculum vulgare (navadni komarček (koromač))  Septoria (listne pegavosti iz rodu Septoria)  0,5 l/ha  3 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  Spinacia oleracea (špinača)  Uromyces betae (pesna rja)  0,5 l/ha  3 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  Beta vulgaris subsp. vulgaris var. cicla (blitva)  Uromyces betae (pesna rja)  0,5 l/ha  3 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  Rosa (vrtnice)  Phragmidium mucronatum (šipkova rja)  0,5 l/ha  2 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  Rosa (vrtnice)  Podosphaera pannosa (Wallroth) de Bary (šipkova pepelovka)  0,5 l/ha  2 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  Zelišča in užitni cvetovi (zelišča in užitni cvetovi)  Erysiphe (pepelovke iz rodu Erysiphe)  0,5 l/ha  2 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  Zelišča in užitni cvetovi (zelišča in užitni cvetovi)  Oidium (pepelovke iz rodu Oidium)  0,5 l/ha  2 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  Zelišča in užitni cvetovi (zelišča in užitni cvetovi)  Uromyces (rje iz rodu Uromyces)  0,5 l/ha  2 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  Zelišča in užitni cvetovi (zelišča in užitni cvetovi)  Puccinia (rje iz rodu Puccinia)  0,5 l/ha  2 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  začimbnice (začimbnice)  Erysiphe (pepelovke iz rodu Erysiphe)  0,5 l/ha  2 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  začimbnice (začimbnice)  Oidium (pepelovke iz rodu Oidium)  0,5 l/ha  2 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  začimbnice (začimbnice)  Uromyces (rje iz rodu Uromyces)  0,5 l/ha  2 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  začimbnice (začimbnice)  Puccinia (rje iz rodu Puccinia)  0,5 l/ha  2 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  okrasne rastline (okrasne rastline)  Erysiphe (pepelovke iz rodu Erysiphe)  0,5 l/ha  2 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  okrasne rastline (okrasne rastline)  Oidium (pepelovke iz rodu Oidium)  0,5 l/ha  2 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  okrasne rastline (okrasne rastline)  Uromyces (rje iz rodu Uromyces)  0,5 l/ha  2 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  okrasne rastline (okrasne rastline)  Puccinia (rje iz rodu Puccinia)  0,5 l/ha  2 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  Scorzonera hispanica (črni koren (španski gadnjak))  Puccinia (rje iz rodu Puccinia)  0,5 l/ha  3 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  Scorzonera hispanica (črni koren (španski gadnjak))  Puccinia (rje iz rodu Puccinia)  0,5 l/ha  3 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  Apium graveolens var. rapaceum (zelena, gomoljna)  Septoria (listne pegavosti iz rodu Septoria)  0,2 l/ha  3 
DIFENZONE  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  Petroselinum crispum (peteršilj)  Alternaria spp. (črne listne pegavosti)  0,5 l/ha  2 
DIFENZONE  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  Petroselinum crispum (peteršilj)  Erysiphe (pepelovke iz rodu Erysiphe)  0,5 l/ha  2 
DIFENZONE  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  Rubus idaeus (malina)  Phragmidium rubi-idaei (malinova rja)  0,4 l/ha  2 
DIFENZONE  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  Rubus idaeus (malina)  Didymella applanta (sušica malin)  0,4 l/ha  2 
DIFENZONE  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  Rubus occidentalis (robida)  Phragmidium violaceum (C.F.Schultz) Winter (vijoličasta rja robidnic)  0,4 l/ha  2 
DIFENZONE  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  Rubus occidentalis (robida)  Rhabdospora ruborum (Libert) Jorstad (odmiranje robidovih rozg)  0,4 l/ha  2 
DITHANE DG Neotec  4.7.2021  FUNGICID  mankozeb (75%)  na prostem  športne trate (športna trata)  Calonectria graminicola (snežna plesen)  2 kg/ha  3 
DITHANE DG Neotec  4.7.2021  FUNGICID  mankozeb (75%)  na prostem  športne trate (športna trata)  Typhula incarnata (snežni ožig)  2 kg/ha  3 
DITHANE DG Neotec  4.7.2021  FUNGICID  mankozeb (75%)  na prostem  športne trate (športna trata)  Sclerotinia borealis (sklerocijska snežna plesen)  2 kg/ha  3 
DITHANE M-45  4.7.2021  FUNGICID  mankozeb (80%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  matični nasad (matični nasad)  Blumeria sp. (pepelovke iz rodu Blumeria)  2 kg/ha  4 
DITHANE M-45  4.7.2021  FUNGICID  mankozeb (80%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  matični nasad (matični nasad)  Venturia (škrlup)  2 kg/ha  4 
DITHANE M-45  4.7.2021  FUNGICID  mankozeb (80%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  matični nasad (matični nasad)  Polystigma sp. (listne pegavosti iz rodu Polystigma)  2 kg/ha  4 
DITHANE M-45  4.7.2021  FUNGICID  mankozeb (80%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  matični nasad (matični nasad)  Stigmina sp. (listne luknjičavosti iz rodu Stigmina)  2 kg/ha  4 
DITHANE M-45  4.7.2021  FUNGICID  mankozeb (80%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  matični nasad (matični nasad)  Tranzschelia sp. (rje iz rodu Tranzschelia)  2 kg/ha  4 
DITHANE M-45  4.7.2021  FUNGICID  mankozeb (80%)  v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Septoria (listne pegavosti iz rodu Septoria)  0,2 %  3 
DITHANE M-45  4.7.2021  FUNGICID  mankozeb (80%)  v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Puccinia (rje iz rodu Puccinia)  0,2 %  3 
DITHANE M-45  4.7.2021  FUNGICID  mankozeb (80%)  v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Peronosporaceae (plesni)  0,2 %  3 
DITHANE M-45  4.7.2021  FUNGICID  mankozeb (80%)  na prostem  sadna drevesnica (sadna drevesnica)  Venturia inaequalis (jablanov škrlup)  2 kg/ha  4 
DITHANE M-45  4.7.2021  FUNGICID  mankozeb (80%)  na prostem  sadna drevesnica (sadna drevesnica)  Venturia pirina (hrušev škrlup)  2 kg/ha  4 
DITHANE M-45  4.7.2021  FUNGICID  mankozeb (80%)  na prostem  sadna drevesnica (sadna drevesnica)  Blumeriella jaapii (češnjeva listna pegavost)  2 kg/ha  4 
DITHANE M-45  4.7.2021  FUNGICID  mankozeb (80%)  na prostem  okrasna drevesnica (okrasna drevesnica)  Venturia inaequalis (jablanov škrlup)  2 kg/ha  4 
DITHANE M-45  4.7.2021  FUNGICID  mankozeb (80%)  na prostem  okrasna drevesnica (okrasna drevesnica)  Venturia pirina (hrušev škrlup)  2 kg/ha  4 
DITHANE M-45  4.7.2021  FUNGICID  mankozeb (80%)  na prostem  okrasna drevesnica (okrasna drevesnica)  Blumeriella jaapii (češnjeva listna pegavost)  2 kg/ha  4 
DITHANE M-45  4.7.2021  FUNGICID  mankozeb (80%)  na prostem  gozdna drevesnica (gozdna drevesnica)  Venturia inaequalis (jablanov škrlup)  2 kg/ha  4 
DITHANE M-45  4.7.2021  FUNGICID  mankozeb (80%)  na prostem  gozdna drevesnica (gozdna drevesnica)  Venturia pirina (hrušev škrlup)  2 kg/ha  4 
DITHANE M-45  4.7.2021  FUNGICID  mankozeb (80%)  na prostem  gozdna drevesnica (gozdna drevesnica)  Blumeriella jaapii (češnjeva listna pegavost)  2 kg/ha  4 
DR. METROB KLOMAZON  31.10.2019  HERBICID  klomazon (36%)  na prostem  Brassica napus subsp. rapifera (rumena koleraba)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  0,2 l/ha  1 
DR. METROB KLOMAZON  31.10.2019  HERBICID  klomazon (36%)  na prostem  Brassica napus subsp. rapifera (rumena koleraba)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  0,2 l/ha  1 
DR. METROB KLOMAZON  31.10.2019  HERBICID  klomazon (36%)  na prostem  Brassica rapa (strniščna repa)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  0,2 l/ha  1 
DR. METROB KLOMAZON  31.10.2019  HERBICID  klomazon (36%)  na prostem  Brassica rapa (strniščna repa)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  0,2 l/ha  1 
DR. METROB KLOMAZON  31.10.2019  HERBICID  klomazon (36%)  na prostem  Glycine max (soja)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  0,25 l/ha  1 
DR. METROB KLOMAZON  31.10.2019  HERBICID  klomazon (36%)  na prostem  Glycine max (soja)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  0,25 l/ha  1 
ECOMETAL  31.5.2024  LIMACID  metaldehid (1,5%)  na prostem  Cydonia oblonga (kutina)  Arion hortensis (vrtni lazar)  7 kg/ha  6 
ECOMETAL  31.5.2024  LIMACID  metaldehid (1,5%)  na prostem  Mespilus germanica (nešplja)  Deroceras reticulatum (mrežasti slinar)  7 kg/ha  6 
ECOMETAL  31.5.2024  LIMACID  metaldehid (1,5%)  na prostem  Eriobotrya japonica (japonska nešplja)  Deroceras reticulatum (mrežasti slinar)  7 kg/ha  6 
ECOMETAL  31.5.2024  LIMACID  metaldehid (1,5%)  na prostem  Prunus avium (češnja)  Deroceras reticulatum (mrežasti slinar)  7 kg/ha  6 
ECOMETAL  31.5.2024  LIMACID  metaldehid (1,5%)  na prostem  Prunus domestica (sliva)  Deroceras reticulatum (mrežasti slinar)  7 kg/ha  6 
ECOMETAL  31.5.2024  LIMACID  metaldehid (1,5%)  na prostem  Prunus persica (breskev)  Deroceras reticulatum (mrežasti slinar)  7 kg/ha  6 
ECOMETAL  31.5.2024  LIMACID  metaldehid (1,5%)  na prostem  Prunus persica var. nucipersica (nektarina)  Deroceras reticulatum (mrežasti slinar)  7 kg/ha  6 
ECOMETAL  31.5.2024  LIMACID  metaldehid (1,5%)  na prostem  Citrus (agrumi)  Arion hortensis (vrtni lazar)  7 kg/ha  6 
ECOMETAL  31.5.2024  LIMACID  metaldehid (1,5%)  na prostem  Citrus (agrumi)  Deroceras reticulatum (mrežasti slinar)  7 kg/ha  6 
ELATUS ERA  31.7.2023  FUNGICID  protiokonazol (15%), benzovindiflupir (7,5%)  na prostem  Triticum spelta (pira (sevka))  Puccinia striiformis (rumena rja)  1 l/ha  1 
ELATUS ERA  31.7.2023  FUNGICID  protiokonazol (15%), benzovindiflupir (7,5%)  na prostem  Triticum spelta (pira (sevka))  Puccinia recondita f. sp. recondita (ržena rja)  1 l/ha  1 
ELATUS ERA  31.7.2023  FUNGICID  protiokonazol (15%), benzovindiflupir (7,5%)  na prostem  Triticum spelta (pira (sevka))  Zymoseptoria tritici (pšenična listna pegavost)  1 l/ha  1 
ELATUS ERA  31.7.2023  FUNGICID  protiokonazol (15%), benzovindiflupir (7,5%)  na prostem  Triticum spelta (pira (sevka))  Parastagonospora nodorum (rjavenje pšeničnih plev)  1 l/ha  1 
ELATUS ERA  31.7.2023  FUNGICID  protiokonazol (15%), benzovindiflupir (7,5%)  na prostem  Triticum spelta (pira (sevka))  Fusarium spp. (fuzarioza korenin, stebla in klasa pšenice)  1 l/ha  1 
ELATUS ERA  31.7.2023  FUNGICID  protiokonazol (15%), benzovindiflupir (7,5%)  na prostem  Avena sativa (oves)  Puccinia coronata f. sp. avenae (ovsova rja)  1 l/ha  1 
ELATUS PLUS  2.3.2024  FUNGICID  benzovindiflupir (10%)  na prostem  Triticum spelta (pira (sevka))  Puccinia striiformis (rumena rja)  0,75 l/ha  1 
ELATUS PLUS  2.3.2024  FUNGICID  benzovindiflupir (10%)  na prostem  Triticum spelta (pira (sevka))  Puccinia recondita f. sp. recondita (ržena rja)  0,75 l/ha  1 
ELATUS PLUS  2.3.2024  FUNGICID  benzovindiflupir (10%)  na prostem  Triticum spelta (pira (sevka))  Zymoseptoria tritici (pšenična listna pegavost)  0,75 l/ha  1 
ELATUS PLUS  2.3.2024  FUNGICID  benzovindiflupir (10%)  na prostem  Triticum spelta (pira (sevka))  Parastagonospora nodorum (rjavenje pšeničnih plev)  0,75 l/ha  1 
ELATUS PLUS  2.3.2024  FUNGICID  benzovindiflupir (10%)  na prostem  Avena sativa (oves)  Puccinia coronata f. sp. avenae (ovsova rja)  0,75 l/ha  1 
EMINENT 125 EW  31.12.2024  FUNGICID  tetrakonazol (12,5%)  na prostem  Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima (sladkorna pesa)  Cercospora beticola (pesna listna pegavost)  0,8 l/ha  1 
EMINENT 125 EW  31.12.2024  FUNGICID  tetrakonazol (12,5%)  na prostem  Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima (sladkorna pesa)  Erysiphe betae (pesna pepelasta plesen)  0,8 l/ha  1 
EMINENT 125 EW  31.12.2024  FUNGICID  tetrakonazol (12,5%)  na prostem  Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima (sladkorna pesa)  Ramularia beticola (siva pesna listna pegavost)  0,8 l/ha  1 
EMPARTIS  31.7.2023  FUNGICID  boskalid (20%), krezoksim - metil (10%)  na prostem  Avena sativa (oves)  Zymoseptoria tritici (pšenična listna pegavost)  1,5 l/ha  2 
EMPARTIS  31.7.2023  FUNGICID  boskalid (20%), krezoksim - metil (10%)  na prostem  Avena sativa (oves)  Blumeria graminis (žitna pepelovka)  1,5 l/ha  2 
EMPARTIS  31.7.2023  FUNGICID  boskalid (20%), krezoksim - metil (10%)  na prostem  Avena sativa (oves)  Puccinia recondita (pšenična rja)  1,5 l/ha  2 
EMPARTIS  31.7.2023  FUNGICID  boskalid (20%), krezoksim - metil (10%)  na prostem  Avena sativa (oves)  Oculimacula yallundae (Walker & Spooner) Crous & Gams (lomljivost žitnih bilk)  1,5 l/ha  1 
ENVIDOR SC 240  21.9.2020  AKARICID  spirodiklofen (24%)  v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Panonychus ulmi (rdeča sadna pršica)  0,4 l/ha  1 
EXIREL  14.9.2027  INSEKTICID  ciantraniliprol (10%)  na prostem  Humulus lupulus (hmelj)  Otiorhynchus ligustici (lucernin rilčkar)  0,75 l/ha  1 
EXIREL  14.9.2027  INSEKTICID  ciantraniliprol (10%)  na prostem  Humulus lupulus (hmelj)  Psylliodes atenuatta (hmeljev bolhač)  0,75 l/ha  1 
FLEXIDOR  31.8.2025  HERBICID  izoksaben (50%)  na prostem  Pyrus communis (hruška)  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  0,25 l/ha  1 
FLEXIDOR  31.8.2025  HERBICID  izoksaben (50%)  na prostem  Allium ascalonicum (šalotka)  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  0,25 l/ha  1 
FLEXIDOR  31.8.2025  HERBICID  izoksaben (50%)  na prostem  Rheum rhabarbarum (rabarbara)  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  0,25 l/ha  1 
FLEXIDOR  31.8.2025  HERBICID  izoksaben (50%)  na prostem  okrasne rastline (okrasne rastline)  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  0,25 l/ha  1 
FLEXIDOR  31.8.2025  HERBICID  izoksaben (50%)  na prostem  okrasne rastline (okrasne rastline)  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  0,25 l/ha  1 
FLEXIDOR  31.8.2025  HERBICID  izoksaben (50%)  na prostem  pašnik (pašnik)  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  0,25 l/ha  1 
FLEXIDOR  31.8.2025  HERBICID  izoksaben (50%)  na prostem  Cucurbita pepo var. styriaca (buča, oljna)  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  0,75 l/ha  1 
FLEXIDOR  31.8.2025  HERBICID  izoksaben (50%)  na prostem  Valeriana officinalis (baldrijan)  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  0,25 l/ha  1 
FLEXIDOR  31.8.2025  HERBICID  izoksaben (50%)  na prostem  okrasne rastline (okrasne rastline)  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  0,25 l/ha  1 
FLEXIDOR  31.8.2025  HERBICID  izoksaben (50%)  na prostem  okrasne rastline (okrasne rastline)  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  0,25 l/ha  1 
FLORA VERDE  31.8.2023  INSEKTICID  piretrin (1,82%)  na prostem  Vitis vinifera (trta)  Scaphoideus titanus (ameriški škržatek)  1,6 l/ha  3 
FLORA VERDE  31.8.2023  INSEKTICID  piretrin (1,82%)  na prostem  Vitis vinifera (trta)  Drosophila suzukii (plodova vinska mušica)  1,6 l/ha  3 
FLORA VERDE  31.8.2023  INSEKTICID  piretrin (1,82%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Solanum lycopersicum (paradižnik)  Aphididae (listne uši)  1,6 l/ha  3 
FLORA VERDE  31.8.2023  INSEKTICID  piretrin (1,82%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Solanum lycopersicum (paradižnik)  Thrips (resarji)  1,6 l/ha  3 
FLORA VERDE  31.8.2023  INSEKTICID  piretrin (1,82%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Solanum lycopersicum (paradižnik)  Trialeurodes vaporariorum (rastlinjakov ščitkar)  1,6 l/ha  3 
FLORA VERDE  31.8.2023  INSEKTICID  piretrin (1,82%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Solanum melongena (jajčevec)  Aphididae (listne uši)  1,6 l/ha  3 
FLORA VERDE  31.8.2023  INSEKTICID  piretrin (1,82%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Solanum melongena (jajčevec)  Thrips (resarji)  1,6 l/ha  3 
FLORA VERDE  31.8.2023  INSEKTICID  piretrin (1,82%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Solanum melongena (jajčevec)  Trialeurodes vaporariorum (rastlinjakov ščitkar)  1,6 l/ha  3 
FLORA VERDE  31.8.2023  INSEKTICID  piretrin (1,82%)  v zaščitenih prostorih  Capsicum annuum (paprika)  Aphididae (listne uši)  1,6 l/ha  3 
FLORA VERDE  31.8.2023  INSEKTICID  piretrin (1,82%)  v zaščitenih prostorih  Capsicum annuum (paprika)  Thrips (resarji)  1,6 l/ha  3 
FLORA VERDE  31.8.2023  INSEKTICID  piretrin (1,82%)  v zaščitenih prostorih  Capsicum annuum (paprika)  Trialeurodes vaporariorum (rastlinjakov ščitkar)  1,6 l/ha  3 
FLORA VERDE  31.8.2023  INSEKTICID  piretrin (1,82%)  v zaščitenih prostorih  Cucumis sativus (kumara)  Aphididae (listne uši)  1,6 l/ha  3 
FLORA VERDE  31.8.2023  INSEKTICID  piretrin (1,82%)  v zaščitenih prostorih  Cucumis sativus (kumara)  Thrips (resarji)  1,6 l/ha  3 
FLORA VERDE  31.8.2023  INSEKTICID  piretrin (1,82%)  v zaščitenih prostorih  Cucumis sativus (kumara)  Trialeurodes vaporariorum (rastlinjakov ščitkar)  1,6 l/ha  3 
FLORA VERDE  31.8.2023  INSEKTICID  piretrin (1,82%)  na prostem  Lactuca sativa (solata)  Aphididae (listne uši)  1,6 l/ha  3 
FLORA VERDE  31.8.2023  INSEKTICID  piretrin (1,82%)  na prostem  Lactuca sativa (solata)  Thrips (resarji)  1,6 l/ha  3 
FLORA VERDE  31.8.2023  INSEKTICID  piretrin (1,82%)  na prostem  Lactuca sativa (solata)  Trialeurodes vaporariorum (rastlinjakov ščitkar)  1,6 l/ha  3 
FLORA VERDE  31.8.2023  INSEKTICID  piretrin (1,82%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Aphididae (listne uši)  1,6 l/ha  3 
FLORA VERDE  31.8.2023  INSEKTICID  piretrin (1,82%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Thrips (resarji)  1,6 l/ha  3 
FLORA VERDE  31.8.2023  INSEKTICID  piretrin (1,82%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Trialeurodes vaporariorum (rastlinjakov ščitkar)  1,6 l/ha  3 
FLORA VERDE  31.8.2023  INSEKTICID  piretrin (1,82%)  v zaščitenih prostorih  Lactuca sativa (solata)  Aphididae (listne uši)  1,18 l/ha  3 
FLORA VERDE  31.8.2023  INSEKTICID  piretrin (1,82%)  v zaščitenih prostorih  Lactuca sativa (solata)  Thrips (resarji)  1,18 l/ha  3 
FLORA VERDE  31.8.2023  INSEKTICID  piretrin (1,82%)  v zaščitenih prostorih  Lactuca sativa (solata)  Trialeurodes vaporariorum (rastlinjakov ščitkar)  1,18 l/ha  3 
FLUROSTAR 200  31.12.2025  HERBICID  fluroksipir (20%)  na prostem  avtoceste/hitre ceste (avtoceste/hitre ceste)  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  0,75 - 2 l/ha  1 
FLUROSTAR 200  31.12.2025  HERBICID  fluroksipir (20%)  na prostem  avtoceste/hitre ceste (avtoceste/hitre ceste)  večletni širokolistni plevel (večletni širokolistni plevel)  0,75 - 2 l/ha  1 
FLUROSTAR 200  31.12.2025  HERBICID  fluroksipir (20%)  na prostem  železniške površine (železniške površine)  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  0,75 - 2 l/ha  1 
FLUROSTAR 200  31.12.2025  HERBICID  fluroksipir (20%)  na prostem  železniške površine (železniške površine)  večletni širokolistni plevel (večletni širokolistni plevel)  0,75 - 2 l/ha  1 
FOCUS ULTRA  31.5.2024  HERBICID  cikloksidim (10%)  na prostem  Trifolium (detelja)  večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel)  1 - 2 l/ha  1 
FOCUS ULTRA  31.5.2024  HERBICID  cikloksidim (10%)  na prostem  Trifolium (detelja)  samonikla žita (samonikla žita)  1 - 2 l/ha  1 
FOCUS ULTRA  31.5.2024  HERBICID  cikloksidim (10%)  na prostem  Trifolium (detelja)  enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel)  1 - 2 l/ha  1 
FOLICUR EW 250  31.8.2023  FUNGICID  tebukonazol (25%)  na prostem  igrišče za golf (igrišče za golf)  Sclerotinia homoeocarpa (dolarske lise)  1 l/ha  3 
FOLICUR EW 250  31.8.2023  FUNGICID  tebukonazol (25%)  na prostem  igrišče za golf (igrišče za golf)  Rhizoctonia solani (bela noga krompirja)  1 l/ha  3 
FOLICUR EW 250  31.8.2023  FUNGICID  tebukonazol (25%)  na prostem  igrišče za golf (igrišče za golf)  Coprinus psychromoribidus  1 l/ha  3 
FOLICUR EW 250  31.8.2023  FUNGICID  tebukonazol (25%)  na prostem  igrišče za golf (igrišče za golf)  Typhula incarnata (snežni ožig)  1 l/ha  3 
FOLICUR EW 250  31.8.2023  FUNGICID  tebukonazol (25%)  na prostem  igrišče za golf (igrišče za golf)  Typhula ishikariensis (pegasti snežni ožig)  1 l/ha  3 
FOLICUR EW 250  31.8.2023  FUNGICID  tebukonazol (25%)  na prostem  igrišče za golf (igrišče za golf)  Calonectria graminicola (snežna plesen)  1 l/ha  3 
FOLICUR EW 250  31.8.2023  FUNGICID  tebukonazol (25%)  na prostem  Vaccinium corymbosum (ameriška borovnica)  Monilinia vaccinii-corymbosi (cvetna monilija na borovnicah)  0,8 l/ha  1 
FONGANIL GOLD  24.3.2023  FUNGICID  metalaksil-M (49,49%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  matični nasad (matični nasad)  Phytophtora (glive iz rodu Phytophtora)  0,025 l  1 
FONGANIL GOLD  24.3.2023  FUNGICID  metalaksil-M (49,49%)  na prostem  sadna drevesnica (sadna drevesnica)  Phytophtora (glive iz rodu Phytophtora)  0,025 l  1 
FONGANIL GOLD  24.3.2023  FUNGICID  metalaksil-M (49,49%)  na prostem  sadna drevesnica (sadna drevesnica)  Pythium (glive iz rodu Pythium)  0,025 l  1 
FONGANIL GOLD  24.3.2023  FUNGICID  metalaksil-M (49,49%)  na prostem  sadna drevesnica (sadna drevesnica)  Phytophtora (glive iz rodu Phytophtora)  0,013 %  1 
FONGANIL GOLD  24.3.2023  FUNGICID  metalaksil-M (49,49%)  na prostem  sadna drevesnica (sadna drevesnica)  Pythium (glive iz rodu Pythium)  0,013 %  1 
FONGANIL GOLD  24.3.2023  FUNGICID  metalaksil-M (49,49%)  na prostem  okrasna drevesnica (okrasna drevesnica)  Phytophtora (glive iz rodu Phytophtora)  0,025 l  1 
FONGANIL GOLD  24.3.2023  FUNGICID  metalaksil-M (49,49%)  na prostem  okrasna drevesnica (okrasna drevesnica)  Pythium (glive iz rodu Pythium)  0,025 l  1 
FONGANIL GOLD  24.3.2023  FUNGICID  metalaksil-M (49,49%)  na prostem  okrasna drevesnica (okrasna drevesnica)  Phytophtora (glive iz rodu Phytophtora)  0,013 %  1 
FONGANIL GOLD  24.3.2023  FUNGICID  metalaksil-M (49,49%)  na prostem  okrasna drevesnica (okrasna drevesnica)  Pythium (glive iz rodu Pythium)  0,013 %  1 
FONGANIL GOLD  24.3.2023  FUNGICID  metalaksil-M (49,49%)  na prostem  gozdna drevesnica (gozdna drevesnica)  Phytophtora (glive iz rodu Phytophtora)  0,025 l  1 
FONGANIL GOLD  24.3.2023  FUNGICID  metalaksil-M (49,49%)  na prostem  gozdna drevesnica (gozdna drevesnica)  Pythium (glive iz rodu Pythium)  0,025 l  1 
FONGANIL GOLD  24.3.2023  FUNGICID  metalaksil-M (49,49%)  na prostem  gozdna drevesnica (gozdna drevesnica)  Phytophtora (glive iz rodu Phytophtora)  0,013 %  1 
FONGANIL GOLD  24.3.2023  FUNGICID  metalaksil-M (49,49%)  na prostem  gozdna drevesnica (gozdna drevesnica)  Pythium (glive iz rodu Pythium)  0,013 %  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  solatnice (solatnice)  Chaetocnema tibialis (pesni bolhač)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  solatnice (solatnice)  Agriotes spp. (strune)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  solatnice (solatnice)  Ceutorhynchus assimilis (brazdasti kljunotaj)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  solatnice (solatnice)  Blaniulus guttulatus (Bosc) (pikčasta stonoga)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  solatnice (solatnice)  Centipeda (strige)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  solatnice (solatnice)  Chamaepsila rosae (korenjeva muha)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  solatnice (solatnice)  Hylemya sp. (cvetna muha)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  solatnice (solatnice)  Melolontha melolontha (poljski majski hrošč)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  solatnice (solatnice)  Tipula (travniški komarji)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  solatnice (solatnice)  drugi škodljivi organizmi (drugi škodljivi organizmi)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  solatnice (solatnice)  Agrotis (talne sovke)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Brassica rapa (strniščna repa)  Chaetocnema tibialis (pesni bolhač)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Brassica rapa (strniščna repa)  Agriotes spp. (strune)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Brassica rapa (strniščna repa)  Ceutorhynchus assimilis (brazdasti kljunotaj)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Brassica rapa (strniščna repa)  Blaniulus guttulatus (Bosc) (pikčasta stonoga)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Brassica rapa (strniščna repa)  Centipeda (strige)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Brassica rapa (strniščna repa)  Chamaepsila rosae (korenjeva muha)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Brassica rapa (strniščna repa)  Hylemya sp. (cvetna muha)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Brassica rapa (strniščna repa)  Melolontha melolontha (poljski majski hrošč)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Brassica rapa (strniščna repa)  Tipula (travniški komarji)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Brassica rapa (strniščna repa)  drugi škodljivi organizmi (drugi škodljivi organizmi)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Brassica rapa (strniščna repa)  Agrotis (talne sovke)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Apium graveolens var. dulce (zelena, stebelna)  Chaetocnema tibialis (pesni bolhač)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Apium graveolens var. dulce (zelena, stebelna)  Agriotes spp. (strune)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Apium graveolens var. dulce (zelena, stebelna)  Ceutorhynchus assimilis (brazdasti kljunotaj)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Apium graveolens var. dulce (zelena, stebelna)  Blaniulus guttulatus (Bosc) (pikčasta stonoga)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Apium graveolens var. dulce (zelena, stebelna)  Centipeda (strige)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Apium graveolens var. dulce (zelena, stebelna)  Chamaepsila rosae (korenjeva muha)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Apium graveolens var. dulce (zelena, stebelna)  Hylemya sp. (cvetna muha)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Apium graveolens var. dulce (zelena, stebelna)  Melolontha melolontha (poljski majski hrošč)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Apium graveolens var. dulce (zelena, stebelna)  Tipula (travniški komarji)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Apium graveolens var. dulce (zelena, stebelna)  drugi škodljivi organizmi (drugi škodljivi organizmi)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Apium graveolens var. dulce (zelena, stebelna)  Agrotis (talne sovke)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Foeniculum vulgare var. azoricum (sladki komarček)  Chaetocnema tibialis (pesni bolhač)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Foeniculum vulgare var. azoricum (sladki komarček)  Agriotes spp. (strune)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Foeniculum vulgare var. azoricum (sladki komarček)  Ceutorhynchus assimilis (brazdasti kljunotaj)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Foeniculum vulgare var. azoricum (sladki komarček)  Blaniulus guttulatus (Bosc) (pikčasta stonoga)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Foeniculum vulgare var. azoricum (sladki komarček)  Centipeda (strige)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Foeniculum vulgare var. azoricum (sladki komarček)  Chamaepsila rosae (korenjeva muha)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Foeniculum vulgare var. azoricum (sladki komarček)  Hylemya sp. (cvetna muha)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Foeniculum vulgare var. azoricum (sladki komarček)  Melolontha melolontha (poljski majski hrošč)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Foeniculum vulgare var. azoricum (sladki komarček)  Tipula (travniški komarji)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Foeniculum vulgare var. azoricum (sladki komarček)  drugi škodljivi organizmi (drugi škodljivi organizmi)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Foeniculum vulgare var. azoricum (sladki komarček)  Agrotis (talne sovke)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Phaseolus vulgaris (fižol)  Chaetocnema tibialis (pesni bolhač)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Phaseolus vulgaris (fižol)  Agriotes spp. (strune)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Phaseolus vulgaris (fižol)  Ceutorhynchus assimilis (brazdasti kljunotaj)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Phaseolus vulgaris (fižol)  Blaniulus guttulatus (Bosc) (pikčasta stonoga)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Phaseolus vulgaris (fižol)  Centipeda (strige)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Phaseolus vulgaris (fižol)  Chamaepsila rosae (korenjeva muha)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Phaseolus vulgaris (fižol)  Hylemya sp. (cvetna muha)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Phaseolus vulgaris (fižol)  Melolontha melolontha (poljski majski hrošč)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Phaseolus vulgaris (fižol)  Tipula (travniški komarji)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Phaseolus vulgaris (fižol)  drugi škodljivi organizmi (drugi škodljivi organizmi)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Phaseolus vulgaris (fižol)  Agrotis (talne sovke)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Pisum sativum (grah)  Chaetocnema tibialis (pesni bolhač)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Pisum sativum (grah)  Agriotes spp. (strune)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Pisum sativum (grah)  Ceutorhynchus assimilis (brazdasti kljunotaj)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Pisum sativum (grah)  Blaniulus guttulatus (Bosc) (pikčasta stonoga)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Pisum sativum (grah)  Centipeda (strige)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Pisum sativum (grah)  Chamaepsila rosae (korenjeva muha)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Pisum sativum (grah)  Hylemya sp. (cvetna muha)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Pisum sativum (grah)  Melolontha melolontha (poljski majski hrošč)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Pisum sativum (grah)  Tipula (travniški komarji)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Pisum sativum (grah)  drugi škodljivi organizmi (drugi škodljivi organizmi)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Pisum sativum (grah)  Agrotis (talne sovke)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Valerianella locusta (motovilec)  Chaetocnema tibialis (pesni bolhač)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Valerianella locusta (motovilec)  Agriotes spp. (strune)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Valerianella locusta (motovilec)  Ceutorhynchus assimilis (brazdasti kljunotaj)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Valerianella locusta (motovilec)  Blaniulus guttulatus (Bosc) (pikčasta stonoga)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Valerianella locusta (motovilec)  Centipeda (strige)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Valerianella locusta (motovilec)  Chamaepsila rosae (korenjeva muha)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Valerianella locusta (motovilec)  Hylemya sp. (cvetna muha)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Valerianella locusta (motovilec)  Melolontha melolontha (poljski majski hrošč)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Valerianella locusta (motovilec)  Tipula (travniški komarji)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Valerianella locusta (motovilec)  drugi škodljivi organizmi (drugi škodljivi organizmi)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Valerianella locusta (motovilec)  Agrotis (talne sovke)  16 - 20 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Glycine max (soja)  Agriotes spp. (strune)  12 - 16 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Glycine max (soja)  Agrotis (talne sovke)  12 - 16 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Glycine max (soja)  Chaetocnema tibialis (pesni bolhač)  12 - 16 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Glycine max (soja)  Hylemya sp. (cvetna muha)  12 - 16 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Glycine max (soja)  drugi škodljivi organizmi (drugi škodljivi organizmi)  12 - 16 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Zea mays subsp. saccharata (sladka koruza)  Agrotis (talne sovke)  12 - 16 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Zea mays subsp. saccharata (sladka koruza)  Tipula (travniški komarji)  12 - 16 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Zea mays subsp. saccharata (sladka koruza)  Hylemya sp. (cvetna muha)  12 - 16 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Zea mays subsp. saccharata (sladka koruza)  drugi škodljivi organizmi (drugi škodljivi organizmi)  12 - 16 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Zea mays subsp. saccharata (sladka koruza)  Agriotes spp. (strune)  12 - 16 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Zea mays subsp. saccharata (sladka koruza)  Diabrotica virgifera virgifera (koruzni hrošč)  12 - 16 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Zea mays subsp. saccharata (sladka koruza)  Scutigerella immaculata (vrtna stonoga)  12 - 16 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima (sladkorna pesa)  Tipula (travniški komarji)  12 - 16 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima (sladkorna pesa)  Chaetocnema tibialis (pesni bolhač)  12 - 16 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima (sladkorna pesa)  drugi škodljivi organizmi (drugi škodljivi organizmi)  12 - 16 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima (sladkorna pesa)  Agriotes spp. (strune)  12 - 16 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima (sladkorna pesa)  Atomaria linearis (mahovinar)  12 - 16 kg/ha  1 
FORCE EVO  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima (sladkorna pesa)  Scutigerella immaculata (vrtna stonoga)  12 - 16 kg/ha  1 
FRESCO  31.12.2025  HERBICID  metobromuron (40%)  na prostem  Asparagus officinalis (špargelj)  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  3,75 l/ha  1 
FRESCO  31.12.2025  HERBICID  metobromuron (40%)  na prostem  Asparagus officinalis (špargelj)  enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel)  3,75 l/ha  1 
FRESCO  31.12.2025  HERBICID  metobromuron (40%)  na prostem  Nicotiana (tobak)  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  3,75 l/ha  1 
FRESCO  31.12.2025  HERBICID  metobromuron (40%)  na prostem  Nicotiana (tobak)  enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel)  3,75 l/ha  1 
FRESCO  31.12.2025  HERBICID  metobromuron (40%)  na prostem  okrasne rastline (okrasne rastline)  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  1,25 - 3,75 l/ha  1 
FRESCO  31.12.2025  HERBICID  metobromuron (40%)  na prostem  okrasne rastline (okrasne rastline)  enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel)  1,25 - 3,75 l/ha  1 
FRESCO  31.12.2025  HERBICID  metobromuron (40%)  na prostem  Pastinaca sativa (pastinak)  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  1,25 - 2 l/ha  1 
FRESCO  31.12.2025  HERBICID  metobromuron (40%)  na prostem  Pastinaca sativa (pastinak)  enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel)  1,25 - 2 l/ha  1 
FRESCO  31.12.2025  HERBICID  metobromuron (40%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Valerianella locusta (motovilec)  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  1 - 1,25 l/ha  1 
FRESCO  31.12.2025  HERBICID  metobromuron (40%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Valerianella locusta (motovilec)  enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel)  1 - 1,25 l/ha  1 
FRESCO  31.12.2025  HERBICID  metobromuron (40%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Zelišča in užitni cvetovi (zelišča in užitni cvetovi)  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  1 - 1,25 l/ha  1 
FRESCO  31.12.2025  HERBICID  metobromuron (40%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Zelišča in užitni cvetovi (zelišča in užitni cvetovi)  enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel)  1 - 1,25 l/ha  1 
FRUTAPON (staro ime BELO OLJE - FRUTAPON)  31.12.2017  INSEKTICID  parafinsko olje (98%)  na prostem  Vaccinium corymbosum (ameriška borovnica)  Coccoidae (kaparji)  3 %  1 
FRUTAPON (staro ime BELO OLJE - FRUTAPON)  31.12.2017  INSEKTICID  parafinsko olje (98%)  na prostem  Vaccinium corymbosum (ameriška borovnica)  drugi škodljivi organizmi (drugi škodljivi organizmi)  3 %  1 
FUSILADE FORTE  31.12.2024  HERBICID  fluazifop-p-butil (15%)  na prostem  Cucurbita pepo var. styriaca (buča, oljna)  enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel)  0,8 - 1,3 l/ha  1 
FUSILADE FORTE  31.12.2024  HERBICID  fluazifop-p-butil (15%)  na prostem  Cucurbita pepo var. styriaca (buča, oljna)  večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel)  0,8 - 1,3 l/ha  1 
FUSILADE FORTE  31.12.2024  HERBICID  fluazifop-p-butil (15%)  na prostem  Fagopyrum esculentum (ajda)  enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel)  0,8 - 1,3 l/ha  1 
FUSILADE FORTE  31.12.2024  HERBICID  fluazifop-p-butil (15%)  na prostem  Fagopyrum esculentum (ajda)  večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel)  0,8 - 1,3 l/ha  1 
FUSILADE MAX  31.12.2024  HERBICID  fluazifop-p-butil (12,5%)  na prostem  Fagopyrum esculentum (ajda)  večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel)  1,5 l/ha  1 
FUSILADE MAX  31.12.2024  HERBICID  fluazifop-p-butil (12,5%)  na prostem  Fagopyrum esculentum (ajda)  enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel)  1 l/ha  1 
FUSILADE MAX  31.12.2024  HERBICID  fluazifop-p-butil (12,5%)  na prostem  Cucurbita pepo var. styriaca (buča, oljna)  večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel)  1,5 l/ha  1 
FUSILADE MAX  31.12.2024  HERBICID  fluazifop-p-butil (12,5%)  na prostem  Cucurbita pepo var. styriaca (buča, oljna)  enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel)  1 l/ha  1 
FYTOSAVE  22.4.2031  FUNGICID  COS-OGA (1,25%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  mladi listi ter poganjki vrtnin (mladi listi ter poganjki vrtnin)  Erysiphaceae (bolezni iz družine Erysiphaceae)  2 l/ha  5 
FYTOSAVE  22.4.2031  FUNGICID  COS-OGA (1,25%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Valerianella locusta (motovilec)  Erysiphaceae (bolezni iz družine Erysiphaceae)  2 l/ha  5 
FYTOSAVE  22.4.2031  FUNGICID  COS-OGA (1,25%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Lactuca sativa (solata)  Erysiphaceae (bolezni iz družine Erysiphaceae)  2 l/ha  5 
FYTOSAVE  22.4.2031  FUNGICID  COS-OGA (1,25%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Cichorium intybus var. foliosum (radič (listni, glavnati, štrucar))  Erysiphaceae (bolezni iz družine Erysiphaceae)  2 l/ha  5 
FYTOSAVE  22.4.2031  FUNGICID  COS-OGA (1,25%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Spinacia oleracea (špinača)  Erysiphaceae (bolezni iz družine Erysiphaceae)  2 l/ha  5 
FYTOSAVE  22.4.2031  FUNGICID  COS-OGA (1,25%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Nasturtium officinale (vodna kreša)  Erysiphaceae (bolezni iz družine Erysiphaceae)  2 l/ha  5 
FYTOSAVE  22.4.2031  FUNGICID  COS-OGA (1,25%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Lepidium sativum (vrtna kreša (draguša))  Erysiphaceae (bolezni iz družine Erysiphaceae)  2 l/ha  5 
FYTOSAVE  22.4.2031  FUNGICID  COS-OGA (1,25%)  na prostem  Cucurbitaceae (bučevke)  Erysiphaceae (bolezni iz družine Erysiphaceae)  2 l/ha  5 
FYTOSAVE  22.4.2031  FUNGICID  COS-OGA (1,25%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Erysiphaceae (bolezni iz družine Erysiphaceae)  2 l/ha  8 
FYTOSAVE  22.4.2031  FUNGICID  COS-OGA (1,25%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Pisum sativum (grah)  Erysiphaceae (bolezni iz družine Erysiphaceae)  2 l/ha  5 
FYTOSAVE  22.4.2031  FUNGICID  COS-OGA (1,25%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Pisum sativum (grah)  Erysiphaceae (bolezni iz družine Erysiphaceae)  2 l/ha  5 
FYTOSAVE  22.4.2031  FUNGICID  COS-OGA (1,25%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Phaseolus vulgaris (fižol)  Erysiphaceae (bolezni iz družine Erysiphaceae)  2 l/ha  5 
FYTOSAVE  22.4.2031  FUNGICID  COS-OGA (1,25%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  rozgasto sadje (rozgasto sadje)  Erysiphaceae (bolezni iz družine Erysiphaceae)  2 l/ha  5 
FYTOSAVE  22.4.2031  FUNGICID  COS-OGA (1,25%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Rubus occidentalis (robida)  Erysiphaceae (bolezni iz družine Erysiphaceae)  2 l/ha  5 
FYTOSAVE  22.4.2031  FUNGICID  COS-OGA (1,25%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Rubus idaeus (malina)  Erysiphaceae (bolezni iz družine Erysiphaceae)  2 l/ha  5 
FYTOSAVE  22.4.2031  FUNGICID  COS-OGA (1,25%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Vaccinium myrtillus (borovnica)  Erysiphaceae (bolezni iz družine Erysiphaceae)  2 l/ha  5 
FYTOSAVE  22.4.2031  FUNGICID  COS-OGA (1,25%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Vaccinium vitis-idaea (brusnica)  Erysiphaceae (bolezni iz družine Erysiphaceae)  2 l/ha  5 
FYTOSAVE  22.4.2031  FUNGICID  COS-OGA (1,25%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Ribes (ribez)  Erysiphaceae (bolezni iz družine Erysiphaceae)  2 l/ha  5 
FYTOSAVE  22.4.2031  FUNGICID  COS-OGA (1,25%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Ribes uva-crispa (kosmulja)  Erysiphaceae (bolezni iz družine Erysiphaceae)  2 l/ha  5 
FYTOSAVE  22.4.2031  FUNGICID  COS-OGA (1,25%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Actinidia arguta (drobnoplodni kivi)  Erysiphaceae (bolezni iz družine Erysiphaceae)  2 l/ha  5 
FYTOSAVE  22.4.2031  FUNGICID  COS-OGA (1,25%)  na prostem  Prunus armeniaca (marelica)  Erysiphaceae (bolezni iz družine Erysiphaceae)  2 l/ha  5 
FYTOSAVE  22.4.2031  FUNGICID  COS-OGA (1,25%)  na prostem  Prunus persica (breskev)  Erysiphaceae (bolezni iz družine Erysiphaceae)  2 l/ha  5 
FYTOSAVE  22.4.2031  FUNGICID  COS-OGA (1,25%)  na prostem  Prunus domestica (sliva)  Erysiphaceae (bolezni iz družine Erysiphaceae)  2 l/ha  5 
FYTOSAVE  22.4.2031  FUNGICID  COS-OGA (1,25%)  na prostem  Prunus avium (češnja)  Erysiphaceae (bolezni iz družine Erysiphaceae)  2 l/ha  5 
FYTOSAVE  22.4.2031  FUNGICID  COS-OGA (1,25%)  na prostem  Prunus cerasus (višnja)  Erysiphaceae (bolezni iz družine Erysiphaceae)  2 l/ha  5 
FYTOSAVE  22.4.2031  FUNGICID  COS-OGA (1,25%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Fragaria x ananassa (jagoda)  Erysiphaceae (bolezni iz družine Erysiphaceae)  2 l/ha  7 
FYTOSAVE  22.4.2031  FUNGICID  COS-OGA (1,25%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  drobno sadje in jagodičevje, drugo (drobno sadje in jagodičevje, drugo)  Erysiphaceae (bolezni iz družine Erysiphaceae)  2 l/ha  5 
HARMONY 50 SX  31.10.2023  HERBICID  tifensulfuron-metil (50%)  na prostem  Glycine max (soja)  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)    1 
HARPUN  31.7.2036  INSEKTICID  piriproksifen (10%)  na prostem  Malus domestica (jablana)  Diaspidiotus perniciosus (ameriški kapar)  0,5 l/ha  2 
IMIDAN 50 WG  1.5.2022  INSEKTICID  fosmet (50%)  na prostem  Prunus avium (češnja)  Rhagoletis cerasi (češnjeva muha)  1,5 kg/ha  1 
IMIDAN 50 WG  1.5.2022  INSEKTICID  fosmet (50%)  na prostem  Prunus avium (češnja)  Drosophila suzukii (plodova vinska mušica)  1,5 kg/ha  1 
IMIDAN 50 WG  1.5.2022  INSEKTICID  fosmet (50%)  na prostem  Prunus cerasus (višnja)  Rhagoletis cerasi (češnjeva muha)  1,5 kg/ha  1 
IMIDAN 50 WG  1.5.2022  INSEKTICID  fosmet (50%)  na prostem  Prunus cerasus (višnja)  Drosophila suzukii (plodova vinska mušica)  1,5 kg/ha  1 
IMIDAN 50 WG  1.5.2022  INSEKTICID  fosmet (50%)  na prostem  Prunus persica (breskev)  Drosophila suzukii (plodova vinska mušica)  1,5 kg/ha  2 
IMIDAN 50 WG  1.5.2022  INSEKTICID  fosmet (50%)  na prostem  Prunus persica var. nucipersica (nektarina)  Drosophila suzukii (plodova vinska mušica)  1,5 kg/ha  2 
IMIDAN 50 WG  1.5.2022  INSEKTICID  fosmet (50%)  na prostem  Juglans (orehx)  Cydia pomonella (jabolčni zavijač)  1,5 kg/ha  2 
IMIDAN 50 WG  1.5.2022  INSEKTICID  fosmet (50%)  na prostem  Juglans (orehx)  Rhagoletis completa (orehova muha)  1,5 kg/ha  2 
IMIDAN 50 WG  1.5.2022  INSEKTICID  fosmet (50%)  na prostem  Malus domestica (jablana)  Anthonomus pomorum (jablanov cvetožer)  1 kg/ha  1 
IMTREX XE  31.12.2023  FUNGICID  fluksapiroksad (6,25%)  na prostem  Avena sativa (oves)  Blumeria graminis (žitna pepelovka)  2 l/ha  1 
IMTREX XE  31.12.2023  FUNGICID  fluksapiroksad (6,25%)  na prostem  Avena sativa (oves)  Oculimacula yallundae (Walker & Spooner) Crous & Gams (lomljivost žitnih bilk)  2 l/ha  1 
IMTREX XE  31.12.2023  FUNGICID  fluksapiroksad (6,25%)  na prostem  Avena sativa (oves)  Puccinia hordei (ječmenova rja)  2 l/ha  1 
IMTREX XE  31.12.2023  FUNGICID  fluksapiroksad (6,25%)  na prostem  Avena sativa (oves)  Pyrenophora teres (ječmenova mrežasta pegavost)  2 l/ha  1 
IMTREX XE  31.12.2023  FUNGICID  fluksapiroksad (6,25%)  na prostem  Avena sativa (oves)  Rhynchosporium secalis (ječmenov listni ožig)  2 l/ha  1 
IMTREX XE  31.12.2023  FUNGICID  fluksapiroksad (6,25%)  na prostem  Avena sativa (oves)  Ramularia collo-cygni (ječmenova ramularijska pegavost)  2 l/ha  1 
KAMBA 480 SL  31.12.2023  HERBICID  dikamba (48%)  na prostem  železniške površine (železniške površine)  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  0,6 l/ha  1 
KAMBA 480 SL  31.12.2023  HERBICID  dikamba (48%)  na prostem  železniške površine (železniške površine)  večletni širokolistni plevel (večletni širokolistni plevel)  0,6 l/ha  1 
KAMBA 480 SL  31.12.2023  HERBICID  dikamba (48%)  na prostem  avtoceste/hitre ceste (avtoceste/hitre ceste)  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  0,6 l/ha  1 
KAMBA 480 SL  31.12.2023  HERBICID  dikamba (48%)  na prostem  avtoceste/hitre ceste (avtoceste/hitre ceste)  večletni širokolistni plevel (večletni širokolistni plevel)  0,6 l/ha  1 
KANEMITE SC  31.8.2025  AKARICID  acekvinocil (16,4%)  v zaščitenih prostorih  Cucumis sativus (kumara)  Tetranychus urticae (navadna pršica)  0,625 - 1,25 l/ha  2 
KANEMITE SC  31.8.2025  AKARICID  acekvinocil (16,4%)  na prostem  Cucumis sativus (kumara)  Tetranychus urticae (navadna pršica)  1,25 l/ha  1 
KANEMITE SC  31.8.2025  AKARICID  acekvinocil (16,4%)  na prostem  Prunus avium (češnja)  Tetranychus urticae (navadna pršica)  0,625 l/ha  1 
KANEMITE SC  31.8.2025  AKARICID  acekvinocil (16,4%)  na prostem  Prunus avium (češnja)  Panonychus ulmi (rdeča sadna pršica)  0,625 l/ha  1 
KANEMITE SC  31.8.2025  AKARICID  acekvinocil (16,4%)  na prostem  Prunus cerasus (višnja)  Tetranychus urticae (navadna pršica)  0,625 l/ha  1 
KANEMITE SC  31.8.2025  AKARICID  acekvinocil (16,4%)  na prostem  Prunus cerasus (višnja)  Panonychus ulmi (rdeča sadna pršica)  0,625 l/ha  1 
KANEMITE SC  31.8.2025  AKARICID  acekvinocil (16,4%)  na prostem  Prunus domestica (sliva)  Tetranychus urticae (navadna pršica)  0,625 l/ha  1 
KANEMITE SC  31.8.2025  AKARICID  acekvinocil (16,4%)  na prostem  Prunus domestica (sliva)  Panonychus ulmi (rdeča sadna pršica)  0,625 l/ha  1 
KANEMITE SC  31.8.2025  AKARICID  acekvinocil (16,4%)  na prostem  Rubus idaeus (malina)  Eriophyidae (pršice šiškarice)  1,25 l/ha  1 
KANEMITE SC  31.8.2025  AKARICID  acekvinocil (16,4%)  na prostem  Rubus occidentalis (robida)  Eriophyidae (pršice šiškarice)  1,25 l/ha  1 
KARATE ZEON 5 CS  31.3.2025  INSEKTICID  lambda-cihalotrin (5%)  na prostem  matični nasadi jablan (matični nasadi jablan)  grizoče žuželke (grizoče žuželke)  0,018 %  1 
KARATE ZEON 5 CS  31.3.2025  INSEKTICID  lambda-cihalotrin (5%)  na prostem  matični nasadi jablan (matični nasadi jablan)  sesajoče žuželke (sesajoče žuželke)  0,018 %  1 
KARATE ZEON 5 CS  31.3.2025  INSEKTICID  lambda-cihalotrin (5%)  v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Halyomorpha halys (marmorirana smrdljivka)  0,03 %  2 
KARATE ZEON 5 CS  31.3.2025  INSEKTICID  lambda-cihalotrin (5%)  na prostem  Pyrus communis (hruška)  Halyomorpha halys (marmorirana smrdljivka)  0,018 %  2 
KARATE ZEON 5 CS  31.3.2025  INSEKTICID  lambda-cihalotrin (5%)  na prostem  Solanum lycopersicum (paradižnik)  Halyomorpha halys (marmorirana smrdljivka)  0,15 l/ha  2 
KARATE ZEON 5 CS  31.3.2025  INSEKTICID  lambda-cihalotrin (5%)  na prostem  Solanum melongena (jajčevec)  Halyomorpha halys (marmorirana smrdljivka)  0,15 l/ha  2 
KARATE ZEON 5 CS  31.3.2025  INSEKTICID  lambda-cihalotrin (5%)  na prostem  Cucumis sativus (kumara)  Halyomorpha halys (marmorirana smrdljivka)  0,15 l/ha  2 
KARATE ZEON 5 CS  31.3.2025  INSEKTICID  lambda-cihalotrin (5%)  na prostem  Brassica napus (oljna ogrščica)  Aphididae (listne uši)  0,15 l/ha  2 
KARATE ZEON 5 CS  31.3.2025  INSEKTICID  lambda-cihalotrin (5%)  na prostem  Brassica napus (oljna ogrščica)  Ceutorhynchus (kljunotaji)  0,15 l/ha  2 
KARATE ZEON 5 CS  31.3.2025  INSEKTICID  lambda-cihalotrin (5%)  na prostem  Brassica napus (oljna ogrščica)  Brassicogethes aeneus (repičar)  0,15 l/ha  2 
KARATE ZEON 5 CS  31.3.2025  INSEKTICID  lambda-cihalotrin (5%)  na prostem  Brassica napus (oljna ogrščica)  grizoče žuželke (grizoče žuželke)  0,15 l/ha  2 
KARATE ZEON 5 CS  31.3.2025  INSEKTICID  lambda-cihalotrin (5%)  na prostem  Brassica napus (oljna ogrščica)  sesajoče žuželke (sesajoče žuželke)  0,15 l/ha  2 
KARATE ZEON 5 CS  31.3.2025  INSEKTICID  lambda-cihalotrin (5%)  na prostem  Allium cepa (čebula)  Thrips (resarji)  0,15 l/ha  2 
KARATE ZEON 5 CS  31.3.2025  INSEKTICID  lambda-cihalotrin (5%)  na prostem  Allium cepa (čebula)  grizoče žuželke (grizoče žuželke)  0,15 l/ha  2 
KARATE ZEON 5 CS  31.3.2025  INSEKTICID  lambda-cihalotrin (5%)  na prostem  Allium cepa (čebula)  sesajoče žuželke (sesajoče žuželke)  0,15 l/ha  2 
KARATE ZEON 5 CS  31.3.2025  INSEKTICID  lambda-cihalotrin (5%)  na prostem  Allium ascalonicum (šalotka)  Thrips (resarji)  0,15 l/ha  2 
KARATE ZEON 5 CS  31.3.2025  INSEKTICID  lambda-cihalotrin (5%)  na prostem  Allium ascalonicum (šalotka)  grizoče žuželke (grizoče žuželke)  0,15 l/ha  2 
KARATE ZEON 5 CS  31.3.2025  INSEKTICID  lambda-cihalotrin (5%)  na prostem  Allium ascalonicum (šalotka)  sesajoče žuželke (sesajoče žuželke)  0,15 l/ha  2 
KARATE ZEON 5 CS  31.3.2025  INSEKTICID  lambda-cihalotrin (5%)  na prostem  Allium sativum (česen)  Thrips (resarji)  0,15 l/ha  2 
KARATE ZEON 5 CS  31.3.2025  INSEKTICID  lambda-cihalotrin (5%)  na prostem  Allium sativum (česen)  grizoče žuželke (grizoče žuželke)  0,15 l/ha  2 
KARATE ZEON 5 CS  31.3.2025  INSEKTICID  lambda-cihalotrin (5%)  na prostem  Allium sativum (česen)  sesajoče žuželke (sesajoče žuželke)  0,15 l/ha  2 
KARATE ZEON 5 CS  31.3.2025  INSEKTICID  lambda-cihalotrin (5%)  na prostem  Brassica rapa subsp. pekinensis (kitajski kapus)  Phyllotreta sp. (bolhači)  0,15 l/ha  1 
KARATE ZEON 5 CS  31.3.2025  INSEKTICID  lambda-cihalotrin (5%)  na prostem  Brassica rapa subsp. pekinensis (kitajski kapus)  grizoče žuželke (grizoče žuželke)  0,15 l/ha  1 
KARATE ZEON 5 CS  31.3.2025  INSEKTICID  lambda-cihalotrin (5%)  na prostem  Brassica rapa subsp. pekinensis (kitajski kapus)  sesajoče žuželke (sesajoče žuželke)  0,15 l/ha  1 
KARATE ZEON 5 CS  31.3.2025  INSEKTICID  lambda-cihalotrin (5%)  na prostem  Brassica oleracea var. botrytis (cvetača)  Phyllotreta sp. (bolhači)  0,15 l/ha  2 
KARATE ZEON 5 CS  31.3.2025  INSEKTICID  lambda-cihalotrin (5%)  na prostem  Brassica oleracea var. botrytis (cvetača)  grizoče žuželke (grizoče žuželke)  0,15 l/ha  2 
KARATE ZEON 5 CS  31.3.2025  INSEKTICID  lambda-cihalotrin (5%)  na prostem  Brassica oleracea var. botrytis (cvetača)  sesajoče žuželke (sesajoče žuželke)  0,15 l/ha  2 
KARATE ZEON 5 CS  31.3.2025  INSEKTICID  lambda-cihalotrin (5%)  na prostem  Asparagus officinalis (špargelj)  Platyparea poeciloptera (beluševa muha)  0,15 l/ha  2 
KARATE ZEON 5 CS  31.3.2025  INSEKTICID  lambda-cihalotrin (5%)  na prostem  Eruca vesicaria subsp. sativa (rukola (rukvica))  Phyllotreta sp. (bolhači)  0,15 l/ha  2 
KARATE ZEON 5 CS  31.3.2025  INSEKTICID  lambda-cihalotrin (5%)  na prostem  Eruca vesicaria subsp. sativa (rukola (rukvica))  grizoče žuželke (grizoče žuželke)  0,15 l/ha  2 
KARATE ZEON 5 CS  31.3.2025  INSEKTICID  lambda-cihalotrin (5%)  na prostem  Eruca vesicaria subsp. sativa (rukola (rukvica))  sesajoče žuželke (sesajoče žuželke)  0,15 l/ha  2 
KARATE ZEON 5 CS  31.3.2025  INSEKTICID  lambda-cihalotrin (5%)  na prostem  Armoracia rusticana (hren)  Phyllotreta sp. (bolhači)  0,15 l/ha  2 
KARATE ZEON 5 CS  31.3.2025  INSEKTICID  lambda-cihalotrin (5%)  na prostem  Armoracia rusticana (hren)  grizoče žuželke (grizoče žuželke)  0,15 l/ha  2 
KARATE ZEON 5 CS  31.3.2025  INSEKTICID  lambda-cihalotrin (5%)  na prostem  Armoracia rusticana (hren)  sesajoče žuželke (sesajoče žuželke)  0,15 l/ha  2 
KARATE ZEON 5 CS  31.3.2025  INSEKTICID  lambda-cihalotrin (5%)  na prostem  Vicia faba (bob)  Aphididae (listne uši)  0,15 l/ha  2 
KARATE ZEON 5 CS  31.3.2025  INSEKTICID  lambda-cihalotrin (5%)  na prostem  Vicia faba (bob)  grizoče žuželke (grizoče žuželke)  0,15 l/ha  2 
KARATE ZEON 5 CS  31.3.2025  INSEKTICID  lambda-cihalotrin (5%)  na prostem  Vicia faba (bob)  sesajoče žuželke (sesajoče žuželke)  0,15 l/ha  2 
KARATE ZEON 5 CS  31.3.2025  INSEKTICID  lambda-cihalotrin (5%)  na prostem  Lens culinaris (leča)  Aphididae (listne uši)  0,15 l/ha  2 
KARATE ZEON 5 CS  31.3.2025  INSEKTICID  lambda-cihalotrin (5%)  na prostem  Lens culinaris (leča)  grizoče žuželke (grizoče žuželke)  0,15 l/ha  2 
KARATE ZEON 5 CS  31.3.2025  INSEKTICID  lambda-cihalotrin (5%)  na prostem  Lens culinaris (leča)  sesajoče žuželke (sesajoče žuželke)  0,15 l/ha  2 
KARATE ZEON 5 CS  31.3.2025  INSEKTICID  lambda-cihalotrin (5%)  na prostem  sadna drevesnica (sadna drevesnica)  Aphididae (listne uši)  0,18 l/ha  2 
KARATE ZEON 5 CS  31.3.2025  INSEKTICID  lambda-cihalotrin (5%)  na prostem  sadna drevesnica (sadna drevesnica)  grizoče žuželke (grizoče žuželke)  0,18 l/ha  2 
KARATE ZEON 5 CS  31.3.2025  INSEKTICID  lambda-cihalotrin (5%)  na prostem  sadna drevesnica (sadna drevesnica)  sesajoče žuželke (sesajoče žuželke)  0,18 l/ha  2 
KARATE ZEON 5 CS  31.3.2025  INSEKTICID  lambda-cihalotrin (5%)  na prostem  okrasna drevesnica (okrasna drevesnica)  Aphididae (listne uši)  0,18 l/ha  2 
KARATE ZEON 5 CS  31.3.2025  INSEKTICID  lambda-cihalotrin (5%)  na prostem  okrasna drevesnica (okrasna drevesnica)  grizoče žuželke (grizoče žuželke)  0,18 l/ha  2 
KARATE ZEON 5 CS  31.3.2025  INSEKTICID  lambda-cihalotrin (5%)  na prostem  okrasna drevesnica (okrasna drevesnica)  sesajoče žuželke (sesajoče žuželke)  0,18 l/ha  2 
KARATE ZEON 5 CS  31.3.2025  INSEKTICID  lambda-cihalotrin (5%)  na prostem  gozdna drevesnica (gozdna drevesnica)  Aphididae (listne uši)  0,18 l/ha  2 
KARATE ZEON 5 CS  31.3.2025  INSEKTICID  lambda-cihalotrin (5%)  na prostem  gozdna drevesnica (gozdna drevesnica)  grizoče žuželke (grizoče žuželke)  0,18 l/ha  2 
KARATE ZEON 5 CS  31.3.2025  INSEKTICID  lambda-cihalotrin (5%)  na prostem  gozdna drevesnica (gozdna drevesnica)  sesajoče žuželke (sesajoče žuželke)  0,18 l/ha  2 
KARATE ZEON 5 CS  31.3.2025  INSEKTICID  lambda-cihalotrin (5%)  na prostem  matični nasadi jablan (matični nasadi jablan)  Cacopsylla pyri (navadna hruševa bolšica)  0,018 %  1 
KARATE ZEON 5 CS  31.3.2025  INSEKTICID  lambda-cihalotrin (5%)  v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Aphididae (listne uši)  0,03 %  2 
KARATE ZEON 5 CS  31.3.2025  INSEKTICID  lambda-cihalotrin (5%)  v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Trialeurodes vaporariorum (rastlinjakov ščitkar)  0,03 %  2 
KARATE ZEON 5 CS  31.3.2025  INSEKTICID  lambda-cihalotrin (5%)  v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Thrips (resarji)  0,03 %  2 
KARATE ZEON 5 CS  31.3.2025  INSEKTICID  lambda-cihalotrin (5%)  v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Phyllotreta sp. (bolhači)  0,03 %  2 
KARATE ZEON 5 CS  31.3.2025  INSEKTICID  lambda-cihalotrin (5%)  na prostem  Humulus lupulus (hmelj)  sesajoče žuželke (sesajoče žuželke)  0,007 - 0,01 %  2 
KARATE ZEON 5 CS  31.3.2025  INSEKTICID  lambda-cihalotrin (5%)  na prostem  Humulus lupulus (hmelj)  Ostrinia nubilalis (koruzna vešča)  0,007 - 0,01 %  2 
KARATE ZEON 5 CS  31.3.2025  INSEKTICID  lambda-cihalotrin (5%)  na prostem  Humulus lupulus (hmelj)  Psylliodes atenuatta (hmeljev bolhač)  0,007 - 0,01 %  2 
KARBICURE  1.11.2024  FUNGICID  kalijev hidrogen karbonat (85%)  na prostem  Humulus lupulus (hmelj)  Podopshaera macularis (hmeljeva pepelovka)  5 kg/ha  5 
KARBICURE  1.11.2024  FUNGICID  kalijev hidrogen karbonat (85%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Zelišča in užitni cvetovi (zelišča in užitni cvetovi)  Erysiphaceae (bolezni iz družine Erysiphaceae)  3 kg/ha  8 
KARBICURE  1.11.2024  FUNGICID  kalijev hidrogen karbonat (85%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  začimbnice (začimbnice)  Erysiphaceae (bolezni iz družine Erysiphaceae)  3 kg/ha  8 
KARBICURE  1.11.2024  FUNGICID  kalijev hidrogen karbonat (85%)  na prostem  Lycium barbarum (goji jagoda)  Erysiphaceae (bolezni iz družine Erysiphaceae)  3 kg/ha  8 
KARIS 10 CS  6.5.2021  INSEKTICID  lambda-cihalotrin (10%)  na prostem  Humulus (hmeljx)  Psylliodes atenuatta (hmeljev bolhač)  0,125 l/ha  2 
KARIS 10 CS  6.5.2021  INSEKTICID  lambda-cihalotrin (10%)  na prostem  Humulus (hmeljx)  Phorodon humuli (hmeljeva listna uš)  0,125 l/ha  2 
KARIS 10 CS  6.5.2021  INSEKTICID  lambda-cihalotrin (10%)  na prostem  Humulus (hmeljx)  Ostrinia nubilalis (koruzna vešča)  0,125 l/ha  2 
KINTO PLUS  31.10.2023  FUNGICID  fluksapiroksad (3,33%), tritikonazol (3,33%), fludioksonil (3,33%)  v zaščitenih prostorih  Avena sativa (oves)  Calonectria graminicola (snežna plesen)  0,15 l  1 
KINTO PLUS  31.10.2023  FUNGICID  fluksapiroksad (3,33%), tritikonazol (3,33%), fludioksonil (3,33%)  v zaščitenih prostorih  Avena sativa (oves)  Fusarium spp. (fuzarioza korenin, stebla in klasa pšenice)  0,15 l  1 
KINTO PLUS  31.10.2023  FUNGICID  fluksapiroksad (3,33%), tritikonazol (3,33%), fludioksonil (3,33%)  v zaščitenih prostorih  Avena sativa (oves)  Ustilago avenae (ovsena prašnata snet)  0,15 l  1 
KOCIDE 2000  30.4.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (53,8%)  na prostem  Pyrus communis (hruška)  Erwinia amylovora (hrušev ožig)  2 kg/ha  3 
KOCIDE 2000  30.4.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (53,8%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Solanum lycopersicum (paradižnik)  Pseudomonas sp. (bakterijske pegavosti iz rodu Pseudomonas)  2 kg/ha  5 
KOCIDE 2000  30.4.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (53,8%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Solanum melongena (jajčevec)  Pseudomonas sp. (bakterijske pegavosti iz rodu Pseudomonas)  2 kg/ha  5 
KOCIDE 2000  30.4.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (53,8%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Solanum melongena (jajčevec)  Phytophthora infestans (krompirjeva plesen)  2 kg/ha  5 
KOCIDE 2000  30.4.2023  FUNGICID, BAKTERICID  baker v obliki bakrovega hidroksida (53,8%)  na prostem  Malus domestica (jablana)  Erwinia amylovora (hrušev ožig)  2 kg/ha  3 
KUDOS  31.12.2024  FITOREGULATOR  proheksadion-kalcij (10%)  na prostem  Malus domestica (jablana)  Erwinia amylovora (hrušev ožig)  1,25 kg/ha  2 
KUDOS  31.12.2024  FITOREGULATOR  proheksadion-kalcij (10%)  na prostem  Pyrus communis (hruška)  Erwinia amylovora (hrušev ožig)  1,25 kg/ha  2 
KUMULUS DF  31.12.2024  FUNGICID  žveplo (80%)  na prostem  Ribes uva-crispa (kosmulja)  Sphaerotheca mors-uvae (ameriška kosmuljeva pepelovka)  4 - 5 kg/ha  6 
KUMULUS DF  31.12.2024  FUNGICID  žveplo (80%)  na prostem  Ribes (ribez)  Sphaerotheca mors-uvae (ameriška kosmuljeva pepelovka)  4 - 5 kg/ha  6 
KUMULUS DF  31.12.2024  FUNGICID  žveplo (80%)  na prostem  Humulus lupulus (hmelj)  Podopshaera macularis (hmeljeva pepelovka)  3 - 7,5 kg/ha  10 
KUMULUS DF  31.12.2024  FUNGICID  žveplo (80%)  na prostem  Quercus (hrast)  Microsphaera alphitoides (hrastova pepelovka)  1,2 kg/ha  3 
KUMULUS DF  31.12.2024  FUNGICID  žveplo (80%)  na prostem  okrasne rastline (okrasne rastline)  Erysiphe (pepelovke iz rodu Erysiphe)  0,5 - 3 kg/ha  10 
KUMULUS DF  31.12.2024  FUNGICID  žveplo (80%)  na prostem  okrasne rastline (okrasne rastline)  Acaridae (pršice)  0,5 - 3 kg/ha  10 
LASER 240 SC  30.4.2024  INSEKTICID  spinosad (spinosin A+spinosin D) (24%)  na prostem  Juglans regia (oreh)  Rhagoletis completa (orehova muha)  0,15 l/ha  3 
LASER 240 SC  30.4.2024  INSEKTICID  spinosad (spinosin A+spinosin D) (24%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Rubus idaeus (malina)  Drosophila suzukii (plodova vinska mušica)  0,4 l/ha  2 
LASER 240 SC  30.4.2024  INSEKTICID  spinosad (spinosin A+spinosin D) (24%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Rubus occidentalis (robida)  Drosophila suzukii (plodova vinska mušica)  0,4 l/ha  2 
LASER 240 SC  30.4.2024  INSEKTICID  spinosad (spinosin A+spinosin D) (24%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Vaccinium corymbosum (ameriška borovnica)  Drosophila suzukii (plodova vinska mušica)  0,4 l/ha  2 
LASER 240 SC  30.4.2024  INSEKTICID  spinosad (spinosin A+spinosin D) (24%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Vaccinium vitis-idaea (brusnica)  Drosophila suzukii (plodova vinska mušica)  0,4 l/ha  2 
LASER 240 SC  30.4.2024  INSEKTICID  spinosad (spinosin A+spinosin D) (24%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Ribes (ribez)  Drosophila suzukii (plodova vinska mušica)  0,4 l/ha  2 
LASER 240 SC  30.4.2024  INSEKTICID  spinosad (spinosin A+spinosin D) (24%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Ribes uva-crispa (kosmulja)  Drosophila suzukii (plodova vinska mušica)  0,4 l/ha  2 
LASER 240 SC  30.4.2024  INSEKTICID  spinosad (spinosin A+spinosin D) (24%)  na prostem  Fragaria x ananassa (jagoda)  Drosophila suzukii (plodova vinska mušica)  0,3 l/ha  3 
LASER 240 SC  30.4.2024  INSEKTICID  spinosad (spinosin A+spinosin D) (24%)  na prostem  Vitis vinifera (trta)  Drosophila suzukii (plodova vinska mušica)  0,22 l/ha  2 
LASER 240 SC  30.4.2024  INSEKTICID  spinosad (spinosin A+spinosin D) (24%)  v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Frankliniella occidentalis (cvetlični resar)  0,4 l/ha  2 
LASER PLUS  30.4.2024  INSEKTICID  spinosad (spinosin A+spinosin D) (48%)  na prostem  Juglans regia (oreh)  Rhagoletis completa (orehova muha)  0,075 l/ha  3 
LASER PLUS  30.4.2024  INSEKTICID  spinosad (spinosin A+spinosin D) (48%)  na prostem  Rubus idaeus (malina)  Drosophila suzukii (plodova vinska mušica)  0,2 l/ha  2 
LASER PLUS  30.4.2024  INSEKTICID  spinosad (spinosin A+spinosin D) (48%)  na prostem  Rubus occidentalis (robida)  Drosophila suzukii (plodova vinska mušica)  0,2 l/ha  2 
LASER PLUS  30.4.2024  INSEKTICID  spinosad (spinosin A+spinosin D) (48%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Vaccinium myrtillus (borovnica)  Drosophila suzukii (plodova vinska mušica)  0,2 l/ha  2 
LASER PLUS  30.4.2024  INSEKTICID  spinosad (spinosin A+spinosin D) (48%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Vaccinium vitis-idaea (brusnica)  Drosophila suzukii (plodova vinska mušica)  0,2 l/ha  2 
LASER PLUS  30.4.2024  INSEKTICID  spinosad (spinosin A+spinosin D) (48%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Ribes (ribez)  Drosophila suzukii (plodova vinska mušica)  0,2 l/ha  2 
LASER PLUS  30.4.2024  INSEKTICID  spinosad (spinosin A+spinosin D) (48%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Ribes uva-crispa (kosmulja)  Drosophila suzukii (plodova vinska mušica)  0,2 l/ha  2 
LASER PLUS  30.4.2024  INSEKTICID  spinosad (spinosin A+spinosin D) (48%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Fragaria x ananassa (jagoda)  Drosophila suzukii (plodova vinska mušica)  0,15 l/ha  3 
LASER PLUS  30.4.2024  INSEKTICID  spinosad (spinosin A+spinosin D) (48%)  na prostem  Vitis vinifera (trta)  Drosophila suzukii (plodova vinska mušica)  0,11 l/ha  2 
LASER PLUS  30.4.2024  INSEKTICID  spinosad (spinosin A+spinosin D) (48%)  na prostem  Vitis vinifera (trta)  Oxythyrea funesta (lisasta minica)  0,11 l/ha  2 
LASER PLUS  30.4.2024  INSEKTICID  spinosad (spinosin A+spinosin D) (48%)  na prostem  Vitis vinifera (trta)  Altica sp. (bolhači iz rodu Altica)  0,11 l/ha  2 
LASER PLUS  30.4.2024  INSEKTICID  spinosad (spinosin A+spinosin D) (48%)  v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Frankliniella occidentalis (cvetlični resar)  0,2 l/ha  2 
LASER PLUS  30.4.2024  INSEKTICID  spinosad (spinosin A+spinosin D) (48%)  na prostem  Phaseolus vulgaris (fižol)  Frankliniella occidentalis (cvetlični resar)  0,25 l/ha  3 
LASER PLUS  30.4.2024  INSEKTICID  spinosad (spinosin A+spinosin D) (48%)  na prostem  Phaseolus vulgaris (fižol)  Spodoptera (sovke iz rodu Spodoptera)  0,25 l/ha  3 
LASER PLUS  30.4.2024  INSEKTICID  spinosad (spinosin A+spinosin D) (48%)  na prostem  Phaseolus vulgaris (fižol)  Heliothis (sovke iz rodu Heliothis)  0,25 l/ha  3 
LASER PLUS  30.4.2024  INSEKTICID  spinosad (spinosin A+spinosin D) (48%)  na prostem  Lepidium sativum (vrtna kreša (draguša))  Frankliniella occidentalis (cvetlični resar)  0,25 l/ha  3 
LASER PLUS  30.4.2024  INSEKTICID  spinosad (spinosin A+spinosin D) (48%)  na prostem  Lepidium sativum (vrtna kreša (draguša))  Spodoptera (sovke iz rodu Spodoptera)  0,25 l/ha  3 
LASER PLUS  30.4.2024  INSEKTICID  spinosad (spinosin A+spinosin D) (48%)  na prostem  Lepidium sativum (vrtna kreša (draguša))  Heliothis (sovke iz rodu Heliothis)  0,25 l/ha  3 
LASER PLUS  30.4.2024  INSEKTICID  spinosad (spinosin A+spinosin D) (48%)  na prostem  Cynara scolymus (artičoka)  Frankliniella occidentalis (cvetlični resar)  0,25 l/ha  3