Seznam FFS registriranih za manjše uporabe    - datum izpisa: 18.4.2024 22:57:15

Ime FFS Veljavnost
registracije
Vrsta sredstva Aktivna snov in vsebnost Mesto uporabe Uporaba na Uporaba na GAP Št. tretiranj
ACTARA 25 WG  30.4.2019  INSEKTICID  tiametoksam (25%)  v trajnih rastlinjakih brez izpustov v okolje  okrasne rastline (okrasne rastline)  Trialeurodes vaporariorum (rastlinjakov ščitkar)  0,06 %  2 
ACTARA 25 WG  30.4.2019  INSEKTICID  tiametoksam (25%)  v trajnih rastlinjakih brez izpustov v okolje  okrasne rastline (okrasne rastline)  Aphididae (listne uši)  0,06 %  2 
ACTARA 25 WG  30.4.2019  INSEKTICID  tiametoksam (25%)  v trajnih rastlinjakih brez izpustov v okolje  okrasne rastline (okrasne rastline)  Thrips (resarji)  0,06 %  2 
ACTARA 25 WG  30.4.2019  INSEKTICID  tiametoksam (25%)  v trajnih rastlinjakih brez izpustov v okolje  okrasne rastline (okrasne rastline)  Insecta (žuželke, sesajoče)  0,06 %  2 
ACTARA 25 WG  30.4.2019  INSEKTICID  tiametoksam (25%)  v trajnih rastlinjakih brez izpustov v okolje  rezano cvetje (rezano cvetje)  Trialeurodes vaporariorum (rastlinjakov ščitkar)  0,06 %  2 
ACTARA 25 WG  30.4.2019  INSEKTICID  tiametoksam (25%)  v trajnih rastlinjakih brez izpustov v okolje  rezano cvetje (rezano cvetje)  Aphididae (listne uši)  0,06 %  2 
ACTARA 25 WG  30.4.2019  INSEKTICID  tiametoksam (25%)  v trajnih rastlinjakih brez izpustov v okolje  rezano cvetje (rezano cvetje)  Thrips (resarji)  0,06 %  2 
ACTARA 25 WG  30.4.2019  INSEKTICID  tiametoksam (25%)  v trajnih rastlinjakih brez izpustov v okolje  rezano cvetje (rezano cvetje)  Insecta (žuželke, sesajoče)  0,06 %  2 
AFINTO  31.8.2024  INSEKTICID  flonikamid (50%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Aphididae (listne uši)  0,014 %  3 
AFINTO  31.8.2024  INSEKTICID  flonikamid (50%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Insecta (žuželke)  0,014 %  3 
AFINTO  31.8.2024  INSEKTICID  flonikamid (50%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Trialeurodes vaporariorum (rastlinjakov ščitkar)  0,014 %  3 
AFINTO  31.8.2024  INSEKTICID  flonikamid (50%)  na prostem  sadna drevesnica (sadna drevesnica)  Aphididae (listne uši)  0,14 kg/ha  2 
AFINTO  31.8.2024  INSEKTICID  flonikamid (50%)  na prostem  sadna drevesnica (sadna drevesnica)  Insecta (žuželke)  0,14 kg/ha  2 
AFINTO  31.8.2024  INSEKTICID  flonikamid (50%)  v zaščitenih prostorih  Capsicum annuum (paprika)  Aphididae (listne uši)  0,12 kg/ha  2 
AFINTO  31.8.2024  INSEKTICID  flonikamid (50%)  v zaščitenih prostorih  Capsicum annuum (paprika)  Aphis gossypii (bombaževčeva uš)  0,12 kg/ha  2 
AFINTO  31.8.2024  INSEKTICID  flonikamid (50%)  v zaščitenih prostorih  Capsicum annuum (paprika)  Macrosiphum euphorbiae (velika krompirjeva uš)  0,12 kg/ha  2 
AFINTO  31.8.2024  INSEKTICID  flonikamid (50%)  v zaščitenih prostorih  Capsicum annuum (paprika)  Myzus persicae (siva breskova uš)  0,12 kg/ha  2 
AGIL 100 EC  30.11.2024  HERBICID  propakvizafop (10%)  na prostem  Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva (rdeča pesa)  večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel)  0,75 - 1,5 l/ha  1 
AGIL 100 EC  30.11.2024  HERBICID  propakvizafop (10%)  na prostem  Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva (rdeča pesa)  enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel)  0,75 - 1,5 l/ha  1 
AGIL 100 EC  30.11.2024  HERBICID  propakvizafop (10%)  na prostem  železniške površine (železniške površine)  enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel)  1 - 1,5 l/ha  1 
AGIL 100 EC  30.11.2024  HERBICID  propakvizafop (10%)  na prostem  železniške površine (železniške površine)  večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel)  1 - 1,5 l/ha  1 
AGIL 100 EC  30.11.2024  HERBICID  propakvizafop (10%)  na prostem  avtoceste/hitre ceste (avtoceste/hitre ceste)  enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel)  1 - 1,5 l/ha  1 
AGIL 100 EC  30.11.2024  HERBICID  propakvizafop (10%)  na prostem  avtoceste/hitre ceste (avtoceste/hitre ceste)  večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel)  1 - 1,5 l/ha  1 
AGREE WG  30.6.2026  INSEKTICID  Bacillus Thuringiensis subsp. Aizawai sev GC-91 (50%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Fragaria x ananassa (jagoda)  Lepidoptera (metulji)  1 kg/ha  3 
AGREE WG  30.6.2026  INSEKTICID  Bacillus Thuringiensis subsp. Aizawai sev GC-91 (50%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  jagodičevje (jagodičevje)  Lepidoptera (metulji)  1 kg/ha  3 
AGREE WG  30.6.2026  INSEKTICID  Bacillus Thuringiensis subsp. Aizawai sev GC-91 (50%)  na prostem  Humulus lupulus (hmelj)  Ostrinia nubilalis (koruzna vešča)  1 kg/ha  3 
AGREE WG  30.6.2026  INSEKTICID  Bacillus Thuringiensis subsp. Aizawai sev GC-91 (50%)  na prostem  Humulus lupulus (hmelj)  Lepidoptera (metulji)  1 kg/ha  3 
AGREE WG  30.6.2026  INSEKTICID  Bacillus Thuringiensis subsp. Aizawai sev GC-91 (50%)  na prostem  Olea europaea (oljka)  Palpita vitrealis (oljkova vešča)  1 kg/ha  3 
AGREE WG  30.6.2026  INSEKTICID  Bacillus Thuringiensis subsp. Aizawai sev GC-91 (50%)  na prostem  Olea europaea (oljka)  Prays oleae (oljčni molj)  1 kg/ha  3 
AGREE WG  30.6.2026  INSEKTICID  Bacillus Thuringiensis subsp. Aizawai sev GC-91 (50%)  na prostem  Malus domestica (jablana)  Operophtera brumata (mali zimski pedic)  1 kg/ha  3 
AGREE WG  30.6.2026  INSEKTICID  Bacillus Thuringiensis subsp. Aizawai sev GC-91 (50%)  na prostem  Malus domestica (jablana)  Lepidoptera (metulji)  1 kg/ha  3 
AGREE WG  30.6.2026  INSEKTICID  Bacillus Thuringiensis subsp. Aizawai sev GC-91 (50%)  na prostem  Pyrus communis (hruška)  Operophtera brumata (mali zimski pedic)  1 kg/ha  3 
AGREE WG  30.6.2026  INSEKTICID  Bacillus Thuringiensis subsp. Aizawai sev GC-91 (50%)  na prostem  Pyrus communis (hruška)  Lepidoptera (metulji)  1 kg/ha  3 
AGREE WG  30.6.2026  INSEKTICID  Bacillus Thuringiensis subsp. Aizawai sev GC-91 (50%)  na prostem  koščičarji (koščičarji)  Operophtera brumata (mali zimski pedic)  1 kg/ha  3 
AGREE WG  30.6.2026  INSEKTICID  Bacillus Thuringiensis subsp. Aizawai sev GC-91 (50%)  na prostem  koščičarji (koščičarji)  Lepidoptera (metulji)  1 kg/ha  3 
ALIETTE FLASH  15.3.2026  FUNGICID, BAKTERICID  fosetil-Al (80%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  matični nasad (matični nasad)  Pseudomonas sp. (bakterijska pegavost iz rodu Pseudomonas)  3 kg/ha  3 
ALIETTE FLASH  15.3.2026  FUNGICID, BAKTERICID  fosetil-Al (80%)  na prostem  sadna drevesnica (sadna drevesnica)  Pseudomonas sp. (bakterijska pegavost iz rodu Pseudomonas)  2 - 3 kg/ha  2 
ALIETTE FLASH  15.3.2026  FUNGICID, BAKTERICID  fosetil-Al (80%)  na prostem  okrasna drevesnica (okrasna drevesnica)  Pseudomonas sp. (bakterijska pegavost iz rodu Pseudomonas)  2 - 3 kg/ha  2 
ALIETTE FLASH  15.3.2026  FUNGICID, BAKTERICID  fosetil-Al (80%)  na prostem  gozdna drevesnica (gozdna drevesnica)  Pseudomonas sp. (bakterijska pegavost iz rodu Pseudomonas)  2 - 3 kg/ha  2 
ALIVE  28.2.2028  HERBICID  propakvizafop (10%)  na prostem  Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva (rdeča pesa)  enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel)  1,2 l/ha  1 
ALIVE  28.2.2028  HERBICID  propakvizafop (10%)  na prostem  Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva (rdeča pesa)  večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel)  1,2 l/ha  1 
ALIVE  28.2.2028  HERBICID  propakvizafop (10%)  na prostem  Papaver somniferum (mak, vrtni)  enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel)  1,2 l/ha  1 
ALIVE  28.2.2028  HERBICID  propakvizafop (10%)  na prostem  Papaver somniferum (mak, vrtni)  večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel)  1,2 l/ha  1 
ALIVE  28.2.2028  HERBICID  propakvizafop (10%)  na prostem  Linum usitatissimum (lan)  enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel)  1,2 l/ha  1 
ALIVE  28.2.2028  HERBICID  propakvizafop (10%)  na prostem  Linum usitatissimum (lan)  večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel)  1,2 l/ha  1 
ALIVE  28.2.2028  HERBICID  propakvizafop (10%)  na prostem  Apium graveolens var. rapaceum (zelena, gomoljna)  enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel)  1,2 l/ha  1 
ALIVE  28.2.2028  HERBICID  propakvizafop (10%)  na prostem  Apium graveolens var. rapaceum (zelena, gomoljna)  večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel)  1,2 l/ha  1 
ALIVE  28.2.2028  HERBICID  propakvizafop (10%)  na prostem  Pastinaca sativa (pastinak)  enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel)  1,2 l/ha  1 
ALIVE  28.2.2028  HERBICID  propakvizafop (10%)  na prostem  Pastinaca sativa (pastinak)  večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel)  1,2 l/ha  1 
ALIVE  28.2.2028  HERBICID  propakvizafop (10%)  na prostem  Brassica napus subsp. rapifera (rumena koleraba)  enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel)  1,2 l/ha  1 
ALIVE  28.2.2028  HERBICID  propakvizafop (10%)  na prostem  Brassica napus subsp. rapifera (rumena koleraba)  večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel)  1,2 l/ha  1 
ALIVE  28.2.2028  HERBICID  propakvizafop (10%)  na prostem  Armoracia rusticana (hren)  enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel)  1,2 l/ha  1 
ALIVE  28.2.2028  HERBICID  propakvizafop (10%)  na prostem  Armoracia rusticana (hren)  večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel)  1,2 l/ha  1 
ALIVE  28.2.2028  HERBICID  propakvizafop (10%)  na prostem  Raphanus sativus var. niger (redkev, črna)  enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel)  1,2 l/ha  1 
ALIVE  28.2.2028  HERBICID  propakvizafop (10%)  na prostem  Raphanus sativus var. niger (redkev, črna)  večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel)  1,2 l/ha  1 
ALIVE  28.2.2028  HERBICID  propakvizafop (10%)  na prostem  Raphanus sativus (redkev, vrtna)  enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel)  1,2 l/ha  1 
ALIVE  28.2.2028  HERBICID  propakvizafop (10%)  na prostem  Raphanus sativus (redkev, vrtna)  večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel)  1,2 l/ha  1 
ALIVE  28.2.2028  HERBICID  propakvizafop (10%)  na prostem  Brassica rapa (strniščna repa)  enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel)  1,2 l/ha  1 
ALIVE  28.2.2028  HERBICID  propakvizafop (10%)  na prostem  Brassica rapa (strniščna repa)  večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel)  1,2 l/ha  1 
ALIVE  28.2.2028  HERBICID  propakvizafop (10%)  na prostem  Tragopogon porrifolius (beli koren (porovolistna kozja brada))  enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel)  1,2 l/ha  1 
ALIVE  28.2.2028  HERBICID  propakvizafop (10%)  na prostem  Tragopogon porrifolius (beli koren (porovolistna kozja brada))  večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel)  1,2 l/ha  1 
ALIVE  28.2.2028  HERBICID  propakvizafop (10%)  na prostem  Raphanus sativus var. longipinnatus (kitajska redkev)  enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel)  1,2 l/ha  1 
ALIVE  28.2.2028  HERBICID  propakvizafop (10%)  na prostem  Raphanus sativus var. longipinnatus (kitajska redkev)  večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel)  1,2 l/ha  1 
AQ-10  31.7.2034  FUNGICID  Ampelomyces quisqualis sev AQ10 (58%)  na prostem  Ribes (ribez)  Erysiphe (pepelovke iz rodu Erysiphe)  70 g/ha  2 
AQ-10  31.7.2034  FUNGICID  Ampelomyces quisqualis sev AQ10 (58%)  na prostem  Rubus occidentalis (robida)  Erysiphe (pepelovke iz rodu Erysiphe)  70 g/ha  2 
AQ-10  31.7.2034  FUNGICID  Ampelomyces quisqualis sev AQ10 (58%)  na prostem  Rubus idaeus (malina)  Erysiphe (pepelovke iz rodu Erysiphe)  70 g/ha  2 
AQ-10  31.7.2034  FUNGICID  Ampelomyces quisqualis sev AQ10 (58%)  na prostem  gozdna drevesnica (gozdna drevesnica)  Erysiphe alphitoides (hrastova pepelovka)  70 g/ha  2 
AQ-10  31.7.2034  FUNGICID  Ampelomyces quisqualis sev AQ10 (58%)  na prostem  gozd (gozd)  Erysiphe alphitoides (hrastova pepelovka)  70 g/ha  2 
ASSET FIVE  15.6.2027  INSEKTICID  piretrin (4,65%)  na prostem  koščičarji (koščičarji)  Drosophila suzukii (plodova vinska mušica)  0,96 l/ha  3 
ASSET FIVE  15.6.2027  INSEKTICID  piretrin (4,65%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Fragaria x ananassa (jagoda)  Drosophila suzukii (plodova vinska mušica)  0,64 l/ha  3 
ASSET FIVE  15.6.2027  INSEKTICID  piretrin (4,65%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  rozgasto sadje (rozgasto sadje)  Drosophila suzukii (plodova vinska mušica)  0,51 l/ha  3 
ASSET FIVE  15.6.2027  INSEKTICID  piretrin (4,65%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  rozgasto sadje (rozgasto sadje)  Halyomorpha halys (marmorirana smrdljivka)  0,51 l/ha  3 
ASSET FIVE  15.6.2027  INSEKTICID  piretrin (4,65%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  drobno sadje in jagodičevje, drugo (drobno sadje in jagodičevje, drugo)  Drosophila suzukii (plodova vinska mušica)  0,51 l/ha  3 
ASSET FIVE  15.6.2027  INSEKTICID  piretrin (4,65%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  drobno sadje in jagodičevje, drugo (drobno sadje in jagodičevje, drugo)  Halyomorpha halys (marmorirana smrdljivka)  0,51 l/ha  3 
ASSET FIVE  15.6.2027  INSEKTICID  piretrin (4,65%)  na prostem  Diospyros kaki (kaki)  Halyomorpha halys (marmorirana smrdljivka)  0,96 l/ha  3 
ASSET FIVE  15.6.2027  INSEKTICID  piretrin (4,65%)  na prostem  Ficus carica (smokev)  Halyomorpha halys (marmorirana smrdljivka)  0,96 l/ha  3 
ASSET FIVE  15.6.2027  INSEKTICID  piretrin (4,65%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Aphididae (listne uši)  0,64 l/ha  2 
ASSET FIVE  15.6.2027  INSEKTICID  piretrin (4,65%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Halyomorpha halys (marmorirana smrdljivka)  0,64 l/ha  2 
ASSET FIVE  15.6.2027  INSEKTICID  piretrin (4,65%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  vrtnine (vrtnine)  Aphididae (listne uši)  0,51 l/ha  3 
ASSET FIVE  15.6.2027  INSEKTICID  piretrin (4,65%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  vrtnine (vrtnine)  Thripidae (resarji)  0,51 l/ha  3 
ASSET FIVE  15.6.2027  INSEKTICID  piretrin (4,65%)  na prostem  pečkarji (pečkarji)  Anthonomus pomorum (jablanov cvetožer)  0,96 l/ha  2 
ASSET FIVE  15.6.2027  INSEKTICID  piretrin (4,65%)  na prostem  Corylus avellana (leska)  Curculio nucum (lešnikar)  0,96 l/ha  3 
ASSET FIVE  15.6.2027  INSEKTICID  piretrin (4,65%)  na prostem  Olea europaea (oljka)  Halyomorpha halys (marmorirana smrdljivka)  0,96 l/ha  3 
ASSET FIVE  15.6.2027  INSEKTICID  piretrin (4,65%)  na prostem  Vitis vinifera (trta)  Scaphoideus titanus (ameriški škržatek)  0,96 l/ha  3 
ASSET FIVE  15.6.2027  INSEKTICID  piretrin (4,65%)  na prostem  Vitis vinifera (trta)  Drosophila suzukii (plodova vinska mušica)  0,96 l/ha  3 
ASSET FIVE  15.6.2027  INSEKTICID  piretrin (4,65%)  na prostem  Triticum aestivum (pšenica)  Oulema melanopus (rdeči žitni strgač)  0,38 l/ha  3 
ASSET FIVE  15.6.2027  INSEKTICID  piretrin (4,65%)  na prostem  Secale cereale (rž)  Oulema melanopus (rdeči žitni strgač)  0,38 l/ha  3 
ASSET FIVE  15.6.2027  INSEKTICID  piretrin (4,65%)  na prostem  Humulus lupulus (hmelj)  Phorodon humuli (hmeljeva listna uš)  0,96 l/ha  3 
ASSET FIVE  15.6.2027  INSEKTICID  piretrin (4,65%)  na prostem  Humulus lupulus (hmelj)  Psylliodes attenuata (hmeljev bolhač)  0,96 l/ha  3 
ASSET FIVE  15.6.2027  INSEKTICID  piretrin (4,65%)  na prostem  Brassica oleracea convar. capitata (glavnato zelje)  Aphididae (listne uši)  0,45 l/ha  3 
ASSET FIVE  15.6.2027  INSEKTICID  piretrin (4,65%)  na prostem  Brassica oleracea convar. capitata (glavnato zelje)  Phyllotreta sp. (kapusov bolhač)  0,45 l/ha  3 
ASSET FIVE  15.6.2027  INSEKTICID  piretrin (4,65%)  na prostem  Asparagus officinalis (špargelj)  Crioceris asparagi (beluševka)  0,51 l/ha  3 
ASSET FIVE  15.6.2027  INSEKTICID  piretrin (4,65%)  na prostem  Asparagus officinalis (špargelj)  Crioceris duodecimpunctata (pikčasta beluševka)  0,51 l/ha  3 
ASSET FIVE  15.6.2027  INSEKTICID  piretrin (4,65%)  na prostem  Asparagus officinalis (špargelj)  Aphididae (listne uši)  0,51 l/ha  3 
ASSET FIVE  15.6.2027  INSEKTICID  piretrin (4,65%)  na prostem  Daucus carota subsp. sativus (korenje)  Aphididae (listne uši)  0,38 l/ha  3 
ASSET FIVE  15.6.2027  INSEKTICID  piretrin (4,65%)  na prostem  Daucus carota subsp. sativus (korenje)  Thripidae (resarji)  0,38 l/ha  3 
ASSET FIVE  15.6.2027  INSEKTICID  piretrin (4,65%)  na prostem  okrasna drevesnica (okrasna drevesnica)  Halyomorpha halys (marmorirana smrdljivka)  0,96 l/ha  3 
ASSET FIVE  15.6.2027  INSEKTICID  piretrin (4,65%)  na prostem  gozdna drevesnica (gozdna drevesnica)  Halyomorpha halys (marmorirana smrdljivka)  0,96 l/ha  3 
AVTAR 75 NT  4.7.2021  FUNGICID  mankozeb (75%)  na prostem  igrišče za golf (igrišče za golf)  Microdochium nivale (snežna plesen)  2 kg/ha  3 
AVTAR 75 NT  4.7.2021  FUNGICID  mankozeb (75%)  na prostem  igrišče za golf (igrišče za golf)  Typhula incarnata (snežni ožig)  2 kg/ha  3 
AVTAR 75 NT  4.7.2021  FUNGICID  mankozeb (75%)  na prostem  igrišče za golf (igrišče za golf)  Sclerotinia borealis (sklerocijska snežna plesen)  2 kg/ha  3 
BADGE WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (24,5%), bakrove spojine - bakrov hidroksid (24,4%)  na prostem  pečkarji (pečkarji)  Erwinia (ožigi iz rodu Erwinia)  2,9 kg/ha  2 
BADGE WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (24,5%), bakrove spojine - bakrov hidroksid (24,4%)  na prostem  koščičarji (koščičarji)  Monilinia sp. (sadna gniloba, monilija)  3,5 kg/ha  4 
BADGE WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (24,5%), bakrove spojine - bakrov hidroksid (24,4%)  na prostem  koščičarji (koščičarji)  Wilsonomyces carpophilus (listna luknjičavost koščičarjev)  3,5 kg/ha  4 
BADGE WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (24,5%), bakrove spojine - bakrov hidroksid (24,4%)  na prostem  Prunus domestica (sliva)  Taphrina pruni (rožičavost češpelj)  3,5 kg/ha  4 
BADGE WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (24,5%), bakrove spojine - bakrov hidroksid (24,4%)  na prostem  Humulus lupulus (hmelj)  Pseudoperonospora humuli (hmeljna peronospora)  7,14 kg/ha  2 
BADGE WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (24,5%), bakrove spojine - bakrov hidroksid (24,4%)  na prostem  okrasne rastline (okrasne rastline)  Peronosporaceae (plesni)  2,7 kg/ha  5 
BADGE WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (24,5%), bakrove spojine - bakrov hidroksid (24,4%)  na prostem  okrasne rastline (okrasne rastline)  Cercospora (pegavosti iz rodu Cercospora)  2,7 kg/ha  5 
BADGE WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (24,5%), bakrove spojine - bakrov hidroksid (24,4%)  na prostem  okrasne rastline (okrasne rastline)  Gloeosporium sp. (grenka gniloba sadja)  2,7 kg/ha  5 
BADGE WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (24,5%), bakrove spojine - bakrov hidroksid (24,4%)  na prostem  okrasne rastline (okrasne rastline)  Pucciniales (rje)  2,7 kg/ha  5 
BADGE WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (24,5%), bakrove spojine - bakrov hidroksid (24,4%)  na prostem  okrasne rastline (okrasne rastline)  Pseudomonas syringae (bakterijski ožig)  2,7 kg/ha  5 
BANJO  28.2.2025  FUNGICID  fluazinam (50%)  na prostem  Brassica napus subsp. rapifera (rumena koleraba)  Alternaria (črne listne pegavosti)  0,2 l/ha  2 
BANJO  28.2.2025  FUNGICID  fluazinam (50%)  na prostem  Brassica rapa (strniščna repa)  Alternaria (črne listne pegavosti)  0,2 l/ha  2 
BANJO  28.2.2025  FUNGICID  fluazinam (50%)  na prostem  Armoracia rusticana (hren)  Alternaria (črne listne pegavosti)  0,2 l/ha  2 
BANJO  28.2.2025  FUNGICID  fluazinam (50%)  na prostem  Raphanus sativus (redkev, vrtna)  Alternaria (črne listne pegavosti)  0,2 l/ha  2 
BANJO  28.2.2025  FUNGICID  fluazinam (50%)  na prostem  Raphanus sativus var. niger (redkev, črna)  Alternaria (črne listne pegavosti)  0,2 l/ha  2 
BANJO  28.2.2025  FUNGICID  fluazinam (50%)  na prostem  Apium graveolens var. rapaceum (zelena, gomoljna)  Alternaria (črne listne pegavosti)  0,2 l/ha  2 
BANJO  28.2.2025  FUNGICID  fluazinam (50%)  na prostem  Daucus carota subsp. sativus (korenje)  Alternaria (črne listne pegavosti)  0,2 l/ha  2 
BANJO  28.2.2025  FUNGICID  fluazinam (50%)  na prostem  Pastinaca sativa (pastinak)  Alternaria (črne listne pegavosti)  0,2 l/ha  2 
BANJO  28.2.2025  FUNGICID  fluazinam (50%)  na prostem  Petroselinum crispum (peteršilj)  Alternaria (črne listne pegavosti)  0,2 l/ha  2 
BANVEL 480 S  31.3.2028  HERBICID  dikamba (48%)  na prostem  travna ruša (travna ruša (tepihi))  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  0,75 l/ha  1 
BANVEL 480 S  31.3.2028  HERBICID  dikamba (48%)  na prostem  travna ruša (travna ruša (tepihi))  večletni širokolistni plevel (večletni širokolistni plevel)  0,75 l/ha  1 
BANVEL 480 S  31.3.2028  HERBICID  dikamba (48%)  na prostem  železniške površine (železniške površine)  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  0,5 - 1 l/ha  1 
BANVEL 480 S  31.3.2028  HERBICID  dikamba (48%)  na prostem  železniške površine (železniške površine)  večletni širokolistni plevel (večletni širokolistni plevel)  0,5 - 1 l/ha  1 
BANVEL 480 S  31.3.2028  HERBICID  dikamba (48%)  na prostem  avtoceste/hitre ceste (avtoceste/hitre ceste)  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  0,5 - 1 l/ha  1 
BANVEL 480 S  31.3.2028  HERBICID  dikamba (48%)  na prostem  avtoceste/hitre ceste (avtoceste/hitre ceste)  večletni širokolistni plevel (večletni širokolistni plevel)  0,5 - 1 l/ha  1 
BELOUKHA  31.8.2024  HERBICID  pelargonska kislina (68%)  na prostem  rozgasto sadje (rozgasto sadje)  koreninski in debelni poganjki (koreninski in debelni poganjki)  16 l/ha  2 
BELOUKHA  31.8.2024  HERBICID  pelargonska kislina (68%)  na prostem  rozgasto sadje (rozgasto sadje)  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  16 l/ha  2 
BELOUKHA  31.8.2024  HERBICID  pelargonska kislina (68%)  na prostem  drobno sadje in jagodičevje, drugo (drobno sadje in jagodičevje, drugo)  koreninski in debelni poganjki (koreninski in debelni poganjki)  16 l/ha  2 
BELOUKHA  31.8.2024  HERBICID  pelargonska kislina (68%)  na prostem  drobno sadje in jagodičevje, drugo (drobno sadje in jagodičevje, drugo)  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  16 l/ha  2 
BELOUKHA  31.8.2024  HERBICID  pelargonska kislina (68%)  na prostem  Rubus occidentalis (robida)  koreninski in debelni poganjki (koreninski in debelni poganjki)  16 l/ha  2 
BELOUKHA  31.8.2024  HERBICID  pelargonska kislina (68%)  na prostem  Rubus occidentalis (robida)  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  16 l/ha  2 
BELOUKHA  31.8.2024  HERBICID  pelargonska kislina (68%)  na prostem  Rubus idaeus (malina)  koreninski in debelni poganjki (koreninski in debelni poganjki)  16 l/ha  2 
BELOUKHA  31.8.2024  HERBICID  pelargonska kislina (68%)  na prostem  Rubus idaeus (malina)  enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel)  16 l/ha  2 
BELOUKHA  31.8.2024  HERBICID  pelargonska kislina (68%)  na prostem  Rubus (križanci) (križanci maline in robide)  enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel)  16 l/ha  2 
BELOUKHA  31.8.2024  HERBICID  pelargonska kislina (68%)  na prostem  Rubus (križanci) (križanci maline in robide)  koreninski in debelni poganjki (koreninski in debelni poganjki)  16 l/ha  2 
BELOUKHA  31.8.2024  HERBICID  pelargonska kislina (68%)  na prostem  Vaccinium myrtillus (borovnica)  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  16 l/ha  2 
BELOUKHA  31.8.2024  HERBICID  pelargonska kislina (68%)  na prostem  Vaccinium myrtillus (borovnica)  koreninski in debelni poganjki (koreninski in debelni poganjki)  16 l/ha  2 
BELOUKHA  31.8.2024  HERBICID  pelargonska kislina (68%)  na prostem  Vaccinium corymbosum (ameriška borovnica)  enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel)  16 l/ha  2 
BELOUKHA  31.8.2024  HERBICID  pelargonska kislina (68%)  na prostem  Vaccinium corymbosum (ameriška borovnica)  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  16 l/ha  2 
BELOUKHA  31.8.2024  HERBICID  pelargonska kislina (68%)  na prostem  Vaccinium vitis-idaea (brusnica)  koreninski in debelni poganjki (koreninski in debelni poganjki)  16 l/ha  2 
BELOUKHA  31.8.2024  HERBICID  pelargonska kislina (68%)  na prostem  Vaccinium vitis-idaea (brusnica)  enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel)  16 l/ha  2 
BELOUKHA  31.8.2024  HERBICID  pelargonska kislina (68%)  na prostem  Ribes uva-crispa (kosmulja)  koreninski in debelni poganjki (koreninski in debelni poganjki)  16 l/ha  2 
BELOUKHA  31.8.2024  HERBICID  pelargonska kislina (68%)  na prostem  Ribes uva-crispa (kosmulja)  enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel)  16 l/ha  2 
BELOUKHA  31.8.2024  HERBICID  pelargonska kislina (68%)  na prostem  Ribes (ribez)  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  16 l/ha  2 
BELOUKHA  31.8.2024  HERBICID  pelargonska kislina (68%)  na prostem  Ribes (ribez)  enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel)  16 l/ha  2 
BELOUKHA  31.8.2024  HERBICID  pelargonska kislina (68%)  na prostem  Rosa canina (šipek)  enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel)  16 l/ha  2 
BELOUKHA  31.8.2024  HERBICID  pelargonska kislina (68%)  na prostem  Rosa canina (šipek)  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  16 l/ha  2 
BELOUKHA  31.8.2024  HERBICID  pelargonska kislina (68%)  na prostem  Morus (murva)  enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel)  16 l/ha  2 
BELOUKHA  31.8.2024  HERBICID  pelargonska kislina (68%)  na prostem  Morus (murva)  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  16 l/ha  2 
BELOUKHA  31.8.2024  HERBICID  pelargonska kislina (68%)  na prostem  Sambucus nigra (bezeg)  enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel)  16 l/ha  2 
BELOUKHA  31.8.2024  HERBICID  pelargonska kislina (68%)  na prostem  Sambucus nigra (bezeg)  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  16 l/ha  2 
BELOUKHA  31.8.2024  HERBICID  pelargonska kislina (68%)  na prostem  železniške površine (železniške površine)  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  16 l/ha  2 
BELOUKHA  31.8.2024  HERBICID  pelargonska kislina (68%)  na prostem  železniške površine (železniške površine)  enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel)  16 l/ha  2 
BELOUKHA  31.8.2024  HERBICID  pelargonska kislina (68%)  na prostem  avtoceste/hitre ceste (avtoceste/hitre ceste)  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  16 l/ha  2 
BELOUKHA  31.8.2024  HERBICID  pelargonska kislina (68%)  na prostem  avtoceste/hitre ceste (avtoceste/hitre ceste)  enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel)  16 l/ha  2 
BELOUKHA  31.8.2024  HERBICID  pelargonska kislina (68%)  na prostem  Humulus lupulus (hmelj)  koreninski in debelni poganjki (koreninski in debelni poganjki)  5,3 l/ha  1 
BELOUKHA  31.8.2024  HERBICID  pelargonska kislina (68%)  na prostem  rozgasto sadje (rozgasto sadje)  enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel)  16 l/ha  2 
BELOUKHA  31.8.2024  HERBICID  pelargonska kislina (68%)  na prostem  drobno sadje in jagodičevje, drugo (drobno sadje in jagodičevje, drugo)  enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel)  16 l/ha  2 
BELOUKHA  31.8.2024  HERBICID  pelargonska kislina (68%)  na prostem  Rubus occidentalis (robida)  enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel)  16 l/ha  2 
BELOUKHA  31.8.2024  HERBICID  pelargonska kislina (68%)  na prostem  Rubus idaeus (malina)  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  16 l/ha  2 
BELOUKHA  31.8.2024  HERBICID  pelargonska kislina (68%)  na prostem  Rubus (križanci) (križanci maline in robide)  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  16 l/ha  2 
BELOUKHA  31.8.2024  HERBICID  pelargonska kislina (68%)  na prostem  Vaccinium myrtillus (borovnica)  enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel)  16 l/ha  2 
BELOUKHA  31.8.2024  HERBICID  pelargonska kislina (68%)  na prostem  Vaccinium corymbosum (ameriška borovnica)  koreninski in debelni poganjki (koreninski in debelni poganjki)  16 l/ha  2 
BELOUKHA  31.8.2024  HERBICID  pelargonska kislina (68%)  na prostem  Vaccinium vitis-idaea (brusnica)  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  16 l/ha  2 
BELOUKHA  31.8.2024  HERBICID  pelargonska kislina (68%)  na prostem  Ribes uva-crispa (kosmulja)  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  16 l/ha  2 
BELOUKHA  31.8.2024  HERBICID  pelargonska kislina (68%)  na prostem  Ribes (ribez)  koreninski in debelni poganjki (koreninski in debelni poganjki)  16 l/ha  2 
BELOUKHA  31.8.2024  HERBICID  pelargonska kislina (68%)  na prostem  Rosa canina (šipek)  koreninski in debelni poganjki (koreninski in debelni poganjki)  16 l/ha  2 
BELOUKHA  31.8.2024  HERBICID  pelargonska kislina (68%)  na prostem  Morus (murva)  koreninski in debelni poganjki (koreninski in debelni poganjki)  16 l/ha  2 
BELOUKHA  31.8.2024  HERBICID  pelargonska kislina (68%)  na prostem  Sambucus nigra (bezeg)  koreninski in debelni poganjki (koreninski in debelni poganjki)  16 l/ha  2 
BELTANOL  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  8-hidroksikinolin (37,37%)  v zaščitenih prostorih  trsnica (trsnica)  Botrytis cinerea (siva plesen)  0,7 %  1 
BENEVIA  14.9.2027  INSEKTICID  ciantraniliprol (10%)  na prostem  Raphanus sativus var. niger (redkev, črna)  Delia radicum (kapusova muha)  0,75 l/ha  1 
BENEVIA  14.9.2027  INSEKTICID  ciantraniliprol (10%)  na prostem  Brassica oleracea var. botrytis (cvetača)  Phyllotreta sp. (kapusov bolhač)  0,45 l/ha  1 
BENEVIA  14.9.2027  INSEKTICID  ciantraniliprol (10%)  na prostem  Brassica oleracea var. italica (brokoli)  Phyllotreta sp. (kapusov bolhač)  0,45 l/ha  1 
BENEVIA  14.9.2027  INSEKTICID  ciantraniliprol (10%)  na prostem  Brassica oleracea convar. capitata (glavnato zelje)  Phyllotreta sp. (kapusov bolhač)  0,45 l/ha  1 
BENEVIA  14.9.2027  INSEKTICID  ciantraniliprol (10%)  na prostem  Brassica oleracea var. gemmifera (brstični ohrovt)  Phyllotreta sp. (kapusov bolhač)  0,45 l/ha  1 
BENEVIA  14.9.2027  INSEKTICID  ciantraniliprol (10%)  na prostem  Raphanus sativus (redkev, vrtna)  Phyllotreta sp. (kapusov bolhač)  0,45 l/ha  1 
BENEVIA  14.9.2027  INSEKTICID  ciantraniliprol (10%)  na prostem  Raphanus sativus var. niger (redkev, črna)  Phyllotreta sp. (kapusov bolhač)  0,45 l/ha  1 
BENEVIA  14.9.2027  INSEKTICID  ciantraniliprol (10%)  na prostem  Brassica rapa (strniščna repa)  Phyllotreta sp. (kapusov bolhač)  0,45 l/ha  1 
BENEVIA  14.9.2027  INSEKTICID  ciantraniliprol (10%)  na prostem  Raphanus sativus (redkev, vrtna)  Delia radicum (kapusova muha)  0,75 l/ha  1 
BENEVIA  14.9.2027  INSEKTICID  ciantraniliprol (10%)  na prostem  Brassica rapa (strniščna repa)  Delia radicum (kapusova muha)  0,75 l/ha  1 
BENTA 480 SL  31.5.2026  HERBICID  bentazon (48%)  na prostem  Vicia faba (bob)  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  1 - 2 l/ha  2 
BIOTIP FLORAL  15.6.2027  INSEKTICID  piretrin (1,86%)  na prostem  Vitis vinifera (trta)  Drosophila suzukii (plodova vinska mušica)  1,6 l/ha  3 
BIOTIP FLORAL  15.6.2027  INSEKTICID  piretrin (1,86%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Solanum lycopersicum (paradižnik)  Aphididae (listne uši)  1,6 l/ha  3 
BIOTIP FLORAL  15.6.2027  INSEKTICID  piretrin (1,86%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Solanum lycopersicum (paradižnik)  Thrips (resarji)  1,6 l/ha  3 
BIOTIP FLORAL  15.6.2027  INSEKTICID  piretrin (1,86%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Solanum lycopersicum (paradižnik)  Trialeurodes vaporariorum (rastlinjakov ščitkar)  1,6 l/ha  3 
BIOTIP FLORAL  15.6.2027  INSEKTICID  piretrin (1,86%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Solanum melongena (jajčevec)  Aphididae (listne uši)  1,6 l/ha  3 
BIOTIP FLORAL  15.6.2027  INSEKTICID  piretrin (1,86%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Solanum melongena (jajčevec)  Thrips (resarji)  1,6 l/ha  3 
BIOTIP FLORAL  15.6.2027  INSEKTICID  piretrin (1,86%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Solanum melongena (jajčevec)  Trialeurodes vaporariorum (rastlinjakov ščitkar)  1,6 l/ha  3 
BIOTIP FLORAL  15.6.2027  INSEKTICID  piretrin (1,86%)  v zaščitenih prostorih  Capsicum annuum (paprika)  Aphididae (listne uši)  1,6 l/ha  3 
BIOTIP FLORAL  15.6.2027  INSEKTICID  piretrin (1,86%)  v zaščitenih prostorih  Capsicum annuum (paprika)  Thrips (resarji)  1,6 l/ha  3 
BIOTIP FLORAL  15.6.2027  INSEKTICID  piretrin (1,86%)  v zaščitenih prostorih  Capsicum annuum (paprika)  Trialeurodes vaporariorum (rastlinjakov ščitkar)  1,6 l/ha  3 
BIOTIP FLORAL  15.6.2027  INSEKTICID  piretrin (1,86%)  v zaščitenih prostorih  Cucumis sativus (kumara)  Aphididae (listne uši)  1,6 l/ha  3 
BIOTIP FLORAL  15.6.2027  INSEKTICID  piretrin (1,86%)  v zaščitenih prostorih  Cucumis sativus (kumara)  Thrips (resarji)  1,6 l/ha  3 
BIOTIP FLORAL  15.6.2027  INSEKTICID  piretrin (1,86%)  v zaščitenih prostorih  Cucumis sativus (kumara)  Trialeurodes vaporariorum (rastlinjakov ščitkar)  1,6 l/ha  3 
BIOTIP FLORAL  15.6.2027  INSEKTICID  piretrin (1,86%)  na prostem  Lactuca sativa (solata)  Aphididae (listne uši)  1,6 l/ha  3 
BIOTIP FLORAL  15.6.2027  INSEKTICID  piretrin (1,86%)  na prostem  Lactuca sativa (solata)  Thrips (resarji)  1,6 l/ha  3 
BIOTIP FLORAL  15.6.2027  INSEKTICID  piretrin (1,86%)  na prostem  Lactuca sativa (solata)  Trialeurodes vaporariorum (rastlinjakov ščitkar)  1,6 l/ha  3 
BIOTIP FLORAL  15.6.2027  INSEKTICID  piretrin (1,86%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Aphididae (listne uši)  1,6 l/ha  3 
BIOTIP FLORAL  15.6.2027  INSEKTICID  piretrin (1,86%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Thrips (resarji)  1,6 l/ha  3 
BIOTIP FLORAL  15.6.2027  INSEKTICID  piretrin (1,86%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Trialeurodes vaporariorum (rastlinjakov ščitkar)  1,6 l/ha  3 
BIOTIP FLORAL  15.6.2027  INSEKTICID  piretrin (1,86%)  v zaščitenih prostorih  Lactuca sativa (solata)  Aphididae (listne uši)  1,18 l/ha  3 
BIOTIP FLORAL  15.6.2027  INSEKTICID  piretrin (1,86%)  v zaščitenih prostorih  Lactuca sativa (solata)  Thrips (resarji)  1,18 l/ha  3 
BIOTIP FLORAL  15.6.2027  INSEKTICID  piretrin (1,86%)  v zaščitenih prostorih  Lactuca sativa (solata)  Trialeurodes vaporariorum (rastlinjakov ščitkar)  1,18 l/ha  3 
BIOTIP FLORAL  15.6.2027  INSEKTICID  piretrin (1,86%)  na prostem  Vitis vinifera (trta)  Scaphoideus titanus (ameriški škržatek)  1,6 l/ha  3 
BIOTIP SULFO 800 SC  31.12.2024  FUNGICID  žveplo (80%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Sphaerotheca (pepelovke iz rodu Sphaerotheca)  3 l/ha  5 
BIOTIP SULFO 800 SC  31.12.2024  FUNGICID  žveplo (80%)  na prostem  Prunus armeniaca (marelica)  Sphaerotheca (pepelovke iz rodu Sphaerotheca)  6 l/ha  4 
BIOTIP SULFO 800 SC  31.12.2024  FUNGICID  žveplo (80%)  na prostem  Prunus domestica (sliva)  Sphaerotheca (pepelovke iz rodu Sphaerotheca)  6 l/ha  4 
BIOTIP SULFO 800 SC  31.12.2024  FUNGICID  žveplo (80%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Cucurbita pepo var. giromontiina (bučka)  Golovinomyces cichoracearum (tobakova pepelasta plesen)  5 - 7,5 l/ha  6 
BIOTIP SULFO 800 SC  31.12.2024  FUNGICID  žveplo (80%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Cucurbita maxima (buča)  Golovinomyces cichoracearum (tobakova pepelasta plesen)  5 - 7,5 l/ha  6 
BIOTIP SULFO 800 SC  31.12.2024  FUNGICID  žveplo (80%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Cucumis sativus (kumara)  Golovinomyces cichoracearum (tobakova pepelasta plesen)  5 - 7,5 l/ha  6 
BIOTIP SULFO 800 SC  31.12.2024  FUNGICID  žveplo (80%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Citrullus lanatus (lubenica)  Golovinomyces cichoracearum (tobakova pepelasta plesen)  5 - 7,5 l/ha  6 
BIOTIP SULFO 800 SC  31.12.2024  FUNGICID  žveplo (80%)  na prostem  Cucurbita pepo var. styriaca (buča, oljna)  Golovinomyces cichoracearum (tobakova pepelasta plesen)  5 - 7,5 l/ha  6 
BIOTIP SULFO 800 SC  31.12.2024  FUNGICID  žveplo (80%)  na prostem  rozgasto sadje (rozgasto sadje)  Podosphaera mors-uvae (ameriška kosmuljeva pepelovka)  3 - 5 l/ha  4 
BIOTIP SULFO 800 SC  31.12.2024  FUNGICID  žveplo (80%)  na prostem  Ribes uva-crispa (kosmulja)  Podosphaera mors-uvae (ameriška kosmuljeva pepelovka)  3 - 5 l/ha  4 
BIOTIP SULFO 800 SC  31.12.2024  FUNGICID  žveplo (80%)  na prostem  Ribes (ribez)  Podosphaera mors-uvae (ameriška kosmuljeva pepelovka)  3 - 5 l/ha  4 
BIOTIP SULFO 800 SC  31.12.2024  FUNGICID  žveplo (80%)  na prostem  Vaccinium corymbosum (ameriška borovnica)  Podosphaera mors-uvae (ameriška kosmuljeva pepelovka)  3 - 5 l/ha  4 
BIOTIP SULFO 800 SC  31.12.2024  FUNGICID  žveplo (80%)  na prostem  Rubus idaeus (malina)  Podosphaera mors-uvae (ameriška kosmuljeva pepelovka)  3 - 5 l/ha  4 
BIOTIP SULFO 800 SC  31.12.2024  FUNGICID  žveplo (80%)  na prostem  Rubus occidentalis (robida)  Podosphaera mors-uvae (ameriška kosmuljeva pepelovka)  3 - 5 l/ha  4 
BIOTIP SULFO 800 SC  31.12.2024  FUNGICID  žveplo (80%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Fragaria x ananassa (jagoda)  Podosphaera aphanis (jagodna pepelovka)  3 - 5 l/ha  4 
BIOTIP SULFO 800 SC  31.12.2024  FUNGICID  žveplo (80%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Solanum lycopersicum (paradižnik)  Leveillula taurica (pepelovka razhudnikov)  5 - 8 l/ha  4 
BIOTIP SULFO 800 SC  31.12.2024  FUNGICID  žveplo (80%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Solanum melongena (jajčevec)  Leveillula taurica (pepelovka razhudnikov)  5 - 8 l/ha  4 
BIOTIP SULFO 800 SC  31.12.2024  FUNGICID  žveplo (80%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Pisum sativum (grah)  Erysiphe pisi (grahova pepelovka)  4 - 5 l/ha  6 
BIOTIP SULFO 800 SC  31.12.2024  FUNGICID  žveplo (80%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Vicia faba (bob)  Erysiphe pisi (grahova pepelovka)  4 - 5 l/ha  6 
BIOTIP SULFO 800 SC  31.12.2024  FUNGICID  žveplo (80%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Daucus carota subsp. sativus (korenje)  Erysiphe heraclei (pepelovka kobulnic)  2 l/ha  6 
BIOTIP SULFO 800 SC  31.12.2024  FUNGICID  žveplo (80%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Petroselinum crispum (peteršilj)  Erysiphe heraclei (pepelovka kobulnic)  2 l/ha  6 
BIOTIP SULFO 800 SC  31.12.2024  FUNGICID  žveplo (80%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Zelišča in užitni cvetovi (zelišča in užitni cvetovi)  Erysiphe (pepelovke iz rodu Erysiphe)  3 l/ha  6 
BIOTIP SULFO 800 SC  31.12.2024  FUNGICID  žveplo (80%)  na prostem  sadna drevesnica (sadna drevesnica)  Erysiphe (pepelovke iz rodu Erysiphe)  2 - 2,4 l/ha  3 
BIOTIP SULFO 800 SC  31.12.2024  FUNGICID  žveplo (80%)  na prostem  drobno sadje in jagodičevje, drugo (drobno sadje in jagodičevje, drugo)  Podosphaera mors-uvae (ameriška kosmuljeva pepelovka)  3 - 5 l/ha  4 
BIZON  15.1.2027  HERBICID  florasulam (0,38%), diflufenikan (10%), penoksulam (1,5%)  na prostem  Triticum spelta (pira (sevka))  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  1 l/ha  1 
BIZON  15.1.2027  HERBICID  florasulam (0,38%), diflufenikan (10%), penoksulam (1,5%)  na prostem  Triticum spelta (pira (sevka))  Apera spica-venti (navadni srakoperec)  1 l/ha  1 
BONACA  31.12.2025  HERBICID  fluroksipir (25%)  na prostem  Papaver somniferum (mak, vrtni)  večletni širokolistni plevel (večletni širokolistni plevel)  0,5 - 0,6 l/ha  1 
BONACA  31.12.2025  HERBICID  fluroksipir (25%)  na prostem  Papaver somniferum (mak, vrtni)  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  0,5 - 0,6 l/ha  1 
BOTANIGARD WP  30.9.2026  INSEKTICID  Beauveria bassiana sev GHA (22%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Frankliniella occidentalis (cvetlični resar)  0,6 - 0,75 kg/ha  25 
BOTANIGARD WP  30.9.2026  INSEKTICID  Beauveria bassiana sev GHA (22%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Thrips tabaci (tobakov resar)  0,6 - 0,75 kg/ha  25 
BOTANIGARD WP  30.9.2026  INSEKTICID  Beauveria bassiana sev GHA (22%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Echinothrips americanus (ameriški resar)  0,6 - 0,75 kg/ha  25 
BOTANIGARD WP  30.9.2026  INSEKTICID  Beauveria bassiana sev GHA (22%)  na prostem  okrasne rastline (okrasne rastline)  Korscheltellus lupulina (solatni koreninar)  1,5 kg/ha  3 
BOTANIGARD WP  30.9.2026  INSEKTICID  Beauveria bassiana sev GHA (22%)  v zaščitenih prostorih  Rosa (vrtnice)  Frankliniella occidentalis (cvetlični resar)  0,9 kg/ha  25 
BOTANIGARD WP  30.9.2026  INSEKTICID  Beauveria bassiana sev GHA (22%)  v zaščitenih prostorih  Rosa (vrtnice)  Thrips tabaci (tobakov resar)  0,9 kg/ha  25 
BOTANIGARD WP  30.9.2026  INSEKTICID  Beauveria bassiana sev GHA (22%)  v zaščitenih prostorih  Rosa (vrtnice)  Echinothrips americanus (ameriški resar)  0,9 kg/ha  25 
BOTANIGARD WP  30.9.2026  INSEKTICID  Beauveria bassiana sev GHA (22%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Rubus idaeus (malina)  Trialeurodes vaporariorum (rastlinjakov ščitkar)  0,75 kg/ha  12 
BOTANIGARD WP  30.9.2026  INSEKTICID  Beauveria bassiana sev GHA (22%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Rubus idaeus (malina)  Bemisia tabaci (tobakov ščitkar)  0,75 kg/ha  12 
BOTANIGARD WP  30.9.2026  INSEKTICID  Beauveria bassiana sev GHA (22%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Rubus occidentalis (robida)  Trialeurodes vaporariorum (rastlinjakov ščitkar)  0,75 kg/ha  12 
BOTANIGARD WP  30.9.2026  INSEKTICID  Beauveria bassiana sev GHA (22%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Rubus occidentalis (robida)  Bemisia tabaci (tobakov ščitkar)  0,75 kg/ha  12 
BOTANIGARD WP  30.9.2026  INSEKTICID  Beauveria bassiana sev GHA (22%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Rubus occidentalis (robida)  Ascochyta fabae (vdrta bobova pegavost)  0,75 kg/ha  12 
BOTANIGARD WP  30.9.2026  INSEKTICID  Beauveria bassiana sev GHA (22%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  sejančki (sejančki)  Trialeurodes vaporariorum (rastlinjakov ščitkar)  0,6 - 0,75 kg/ha  25 
BOTANIGARD WP  30.9.2026  INSEKTICID  Beauveria bassiana sev GHA (22%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  sejančki (sejančki)  Bemisia tabaci (tobakov ščitkar)  0,6 - 0,75 kg/ha  25 
BOTANIGARD WP  30.9.2026  INSEKTICID  Beauveria bassiana sev GHA (22%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  sadike (sadike)  Trialeurodes vaporariorum (rastlinjakov ščitkar)  0,6 - 0,75 kg/ha  25 
BOTANIGARD WP  30.9.2026  INSEKTICID  Beauveria bassiana sev GHA (22%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  sadike (sadike)  Bemisia tabaci (tobakov ščitkar)  0,6 - 0,75 kg/ha  25 
BOTANIGARD WP  30.9.2026  INSEKTICID  Beauveria bassiana sev GHA (22%)  na prostem  okrasne rastline (okrasne rastline)  Trialeurodes vaporariorum (rastlinjakov ščitkar)  0,6 kg/ha  25 
BOTANIGARD WP  30.9.2026  INSEKTICID  Beauveria bassiana sev GHA (22%)  na prostem  okrasne rastline (okrasne rastline)  Bemisia tabaci (tobakov ščitkar)  0,6 kg/ha  25 
BOTECTOR  31.1.2025  FUNGICID  Aureobasidium pullulans (de Bary) Arnaud (seva DSM 14940 in 14941) (100%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  rozgasto sadje (rozgasto sadje)  Botrytis cinerea (siva plesen)  1 kg/ha  6 
BOTECTOR  31.1.2025  FUNGICID  Aureobasidium pullulans (de Bary) Arnaud (seva DSM 14940 in 14941) (100%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Vaccinium corymbosum (ameriška borovnica)  Botrytis cinerea (siva plesen)  1 kg/ha  6 
BOTECTOR  31.1.2025  FUNGICID  Aureobasidium pullulans (de Bary) Arnaud (seva DSM 14940 in 14941) (100%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Ribes (ribez)  Botrytis cinerea (siva plesen)  1 kg/ha  6 
BOTECTOR  31.1.2025  FUNGICID  Aureobasidium pullulans (de Bary) Arnaud (seva DSM 14940 in 14941) (100%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Ribes uva-crispa (kosmulja)  Botrytis cinerea (siva plesen)  1 kg/ha  6 
BOTECTOR  31.1.2025  FUNGICID  Aureobasidium pullulans (de Bary) Arnaud (seva DSM 14940 in 14941) (100%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Vaccinium vitis-idaea (brusnica)  Botrytis cinerea (siva plesen)  1 kg/ha  6 
BOUDHA  31.8.2027  HERBICID  metsulfuron-metil (25%), tribenuron-metil (25%)  na prostem  Avena sativa (oves)  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  20 g/ha  1 
BOXER  31.1.2028  HERBICID  prosulfokarb (80%)  na prostem  Daucus carota subsp. sativus (korenje)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  3 - 5 l/ha  1 
BOXER  31.1.2028  HERBICID  prosulfokarb (80%)  na prostem  Daucus carota subsp. sativus (korenje)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  3 - 5 l/ha  1 
BOXER  31.1.2028  HERBICID  prosulfokarb (80%)  na prostem  Petroselinum crispum (peteršilj)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  3 - 5 l/ha  1 
BOXER  31.1.2028  HERBICID  prosulfokarb (80%)  na prostem  Petroselinum crispum (peteršilj)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  3 - 5 l/ha  1 
BOXER  31.1.2028  HERBICID  prosulfokarb (80%)  na prostem  Apium graveolens var. rapaceum (zelena, gomoljna)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  3 - 5 l/ha  1 
BOXER  31.1.2028  HERBICID  prosulfokarb (80%)  na prostem  Apium graveolens var. rapaceum (zelena, gomoljna)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  3 - 5 l/ha  1 
BOXER  31.1.2028  HERBICID  prosulfokarb (80%)  na prostem  Apium graveolens var. dulce (zelena, stebelna)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  3 - 5 l/ha  1 
BOXER  31.1.2028  HERBICID  prosulfokarb (80%)  na prostem  Apium graveolens var. dulce (zelena, stebelna)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  3 - 5 l/ha  1 
BOXER  31.1.2028  HERBICID  prosulfokarb (80%)  na prostem  Lens culinaris (leča)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  5 l/ha  1 
BOXER  31.1.2028  HERBICID  prosulfokarb (80%)  na prostem  Lens culinaris (leča)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  5 l/ha  1 
BOXER  31.1.2028  HERBICID  prosulfokarb (80%)  na prostem  Pisum sativum (grah)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  5 l/ha  1 
BOXER  31.1.2028  HERBICID  prosulfokarb (80%)  na prostem  Pisum sativum (grah)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  5 l/ha  1 
BOXER  31.1.2028  HERBICID  prosulfokarb (80%)  na prostem  Papaver somniferum (mak, vrtni)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  5 l/ha  1 
BOXER  31.1.2028  HERBICID  prosulfokarb (80%)  na prostem  Papaver somniferum (mak, vrtni)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  5 l/ha  1 
BOXER  31.1.2028  HERBICID  prosulfokarb (80%)  na prostem  Secale cereale (rž)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  5 l/ha  1 
BOXER  31.1.2028  HERBICID  prosulfokarb (80%)  na prostem  Secale cereale (rž)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  5 l/ha  1 
BOXER  31.1.2028  HERBICID  prosulfokarb (80%)  na prostem  Allium sativum (česen)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  5 l/ha  1 
BOXER  31.1.2028  HERBICID  prosulfokarb (80%)  na prostem  Allium sativum (česen)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  5 l/ha  1 
BOXER  31.1.2028  HERBICID  prosulfokarb (80%)  na prostem  Allium ascalonicum (šalotka)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  5 l/ha  1 
BOXER  31.1.2028  HERBICID  prosulfokarb (80%)  na prostem  Allium ascalonicum (šalotka)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  5 l/ha  1 
BOXER  31.1.2028  HERBICID  prosulfokarb (80%)  na prostem  X Triticosecale (tritikala)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  5 l/ha  1 
BOXER  31.1.2028  HERBICID  prosulfokarb (80%)  na prostem  X Triticosecale (tritikala)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  5 l/ha  1 
BOXER  31.1.2028  HERBICID  prosulfokarb (80%)  na prostem  Cicer arietinum (čičerika)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  5 l/ha  1 
BOXER  31.1.2028  HERBICID  prosulfokarb (80%)  na prostem  Cicer arietinum (čičerika)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  5 l/ha  1 
BULLDOCK EC 25  31.10.2020  INSEKTICID  beta-ciflutrin (2,5%)  v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Aphididae (listne uši)  0,05 %  2 
BULLDOCK EC 25  31.10.2020  INSEKTICID  beta-ciflutrin (2,5%)  v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Pieris brassicae (kapusov belin)  0,05 %  2 
BULLDOCK EC 25  31.10.2020  INSEKTICID  beta-ciflutrin (2,5%)  v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Lepidoptera (metulji)  0,05 %  2 
BULLDOCK EC 25  31.10.2020  INSEKTICID  beta-ciflutrin (2,5%)  v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Thrips (resarji)  0,05 %  2 
CALYPSO SC 480  3.8.2020  INSEKTICID  tiakloprid (48%)  na prostem  sadna drevesnica (sadna drevesnica)  Aphididae (listne uši)  0,2 l/ha  2 
CALYPSO SC 480  3.8.2020  INSEKTICID  tiakloprid (48%)  na prostem  sadna drevesnica (sadna drevesnica)  Insecta (žuželke, sesajoče)  0,2 l/ha  2 
CALYPSO SC 480  3.8.2020  INSEKTICID  tiakloprid (48%)  na prostem  okrasna drevesnica (okrasna drevesnica)  Aphididae (listne uši)  0,2 l/ha  2 
CALYPSO SC 480  3.8.2020  INSEKTICID  tiakloprid (48%)  na prostem  okrasna drevesnica (okrasna drevesnica)  Insecta (žuželke, sesajoče)  0,2 l/ha  2 
CALYPSO SC 480  3.8.2020  INSEKTICID  tiakloprid (48%)  na prostem  gozdna drevesnica (gozdna drevesnica)  Aphididae (listne uši)  0,2 l/ha  2 
CALYPSO SC 480  3.8.2020  INSEKTICID  tiakloprid (48%)  na prostem  gozdna drevesnica (gozdna drevesnica)  Insecta (žuželke, sesajoče)  0,2 l/ha  2 
CALYPSO SC 480  3.8.2020  INSEKTICID  tiakloprid (48%)  na prostem  Vaccinium corymbosum (ameriška borovnica)  Lepidosaphes ulmi (vejičasti kapar)  0,2 l/ha  2 
CALYPSO SC 480  3.8.2020  INSEKTICID  tiakloprid (48%)  na prostem  Vaccinium corymbosum (ameriška borovnica)  Parthenolecanium persicae (breskov kapar)  0,2 l/ha  2 
CALYPSO SC 480  3.8.2020  INSEKTICID  tiakloprid (48%)  na prostem  Vaccinium corymbosum (ameriška borovnica)  Parthenolecanium corni (češpljev kapar)  0,2 l/ha  2 
CANTUS  15.4.2027  FUNGICID  boskalid (50%)  v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Botrytis (sive plesni)  0,1 %  1 
CASINO ROYALE  31.1.2025  FUNGICID  boskalid (26,7%), piraklostrobin (6,7%)  na prostem  Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva (rdeča pesa)  Erysiphe betae (pesna pepelasta plesen)  1 kg/ha  1 
CASINO ROYALE  31.1.2025  FUNGICID  boskalid (26,7%), piraklostrobin (6,7%)  na prostem  Apium graveolens var. rapaceum (zelena, gomoljna)  Sclerotinia sclerotiorum (bela gniloba)  1,5 kg/ha  1 
CASINO ROYALE  31.1.2025  FUNGICID  boskalid (26,7%), piraklostrobin (6,7%)  na prostem  Pastinaca sativa (pastinak)  Alternaria (črne listne pegavosti)  0,75 kg/ha  1 
CASINO ROYALE  31.1.2025  FUNGICID  boskalid (26,7%), piraklostrobin (6,7%)  na prostem  Pastinaca sativa (pastinak)  Erysiphe heraclei (pepelovka kobulnic)  0,75 kg/ha  1 
CASINO ROYALE  31.1.2025  FUNGICID  boskalid (26,7%), piraklostrobin (6,7%)  na prostem  Petroselinum crispum (peteršilj)  Alternaria (črne listne pegavosti)  0,75 kg/ha  1 
CASINO ROYALE  31.1.2025  FUNGICID  boskalid (26,7%), piraklostrobin (6,7%)  na prostem  Petroselinum crispum (peteršilj)  Erysiphe heraclei (pepelovka kobulnic)  0,75 kg/ha  1 
CASINO ROYALE  31.1.2025  FUNGICID  boskalid (26,7%), piraklostrobin (6,7%)  na prostem  Raphanus sativus (redkev, vrtna)  Botrytis cinerea (siva plesen)  1,5 kg/ha  1 
CASINO ROYALE  31.1.2025  FUNGICID  boskalid (26,7%), piraklostrobin (6,7%)  na prostem  Raphanus sativus (redkev, vrtna)  Rhizoctonia solani (bela noga krompirja)  1,5 kg/ha  1 
CASINO ROYALE  31.1.2025  FUNGICID  boskalid (26,7%), piraklostrobin (6,7%)  na prostem  Raphanus sativus var. niger (redkev, črna)  Botrytis cinerea (siva plesen)  1,5 kg/ha  1 
CASINO ROYALE  31.1.2025  FUNGICID  boskalid (26,7%), piraklostrobin (6,7%)  na prostem  Raphanus sativus var. niger (redkev, črna)  Rhizoctonia solani (bela noga krompirja)  1,5 kg/ha  1 
CASINO ROYALE  31.1.2025  FUNGICID  boskalid (26,7%), piraklostrobin (6,7%)  na prostem  Armoracia rusticana (hren)  Peronosporaceae (plesni)  1,5 kg/ha  1 
CASINO ROYALE  31.1.2025  FUNGICID  boskalid (26,7%), piraklostrobin (6,7%)  na prostem  Armoracia rusticana (hren)  Alternaria (črne listne pegavosti)  1,5 kg/ha  1 
CASINO ROYALE  31.1.2025  FUNGICID  boskalid (26,7%), piraklostrobin (6,7%)  na prostem  Armoracia rusticana (hren)  Erysiphe (pepelovke iz rodu Erysiphe)  1,5 kg/ha  1 
CASINO ROYALE  31.1.2025  FUNGICID  boskalid (26,7%), piraklostrobin (6,7%)  na prostem  Brassica napus subsp. rapifera (rumena koleraba)  Peronosporaceae (plesni)  1 kg/ha  1 
CASINO ROYALE  31.1.2025  FUNGICID  boskalid (26,7%), piraklostrobin (6,7%)  na prostem  Brassica napus subsp. rapifera (rumena koleraba)  Alternaria (črne listne pegavosti)  1 kg/ha  1 
CASINO ROYALE  31.1.2025  FUNGICID  boskalid (26,7%), piraklostrobin (6,7%)  na prostem  Brassica napus subsp. rapifera (rumena koleraba)  Erysiphe (pepelovke iz rodu Erysiphe)  1 kg/ha  1 
CASINO ROYALE  31.1.2025  FUNGICID  boskalid (26,7%), piraklostrobin (6,7%)  na prostem  Brassica rapa (strniščna repa)  Botrytis cinerea (siva plesen)  1,5 kg/ha  1 
CASINO ROYALE  31.1.2025  FUNGICID  boskalid (26,7%), piraklostrobin (6,7%)  na prostem  Brassica rapa (strniščna repa)  Rhizoctonia solani (bela noga krompirja)  1,5 kg/ha  1 
CASINO ROYALE  31.1.2025  FUNGICID  boskalid (26,7%), piraklostrobin (6,7%)  na prostem  Cichorium intybus var. sativum (cikorija (za koren))  Alternaria (črne listne pegavosti)  1,5 kg/ha  1 
CASINO ROYALE  31.1.2025  FUNGICID  boskalid (26,7%), piraklostrobin (6,7%)  na prostem  Cichorium intybus var. sativum (cikorija (za koren))  Puccinia (rje iz rodu Puccinia)  1,5 kg/ha  1 
CASINO ROYALE  31.1.2025  FUNGICID  boskalid (26,7%), piraklostrobin (6,7%)  na prostem  Scorzonera hispanica (črni koren (španski gadnjak))  Botrytis cinerea (siva plesen)  1,5 kg/ha  1 
CASINO ROYALE  31.1.2025  FUNGICID  boskalid (26,7%), piraklostrobin (6,7%)  na prostem  Scorzonera hispanica (črni koren (španski gadnjak))  Sclerotinia sclerotiorum (bela gniloba)  1,5 kg/ha  1 
CASINO ROYALE  31.1.2025  FUNGICID  boskalid (26,7%), piraklostrobin (6,7%)  na prostem  Scorzonera hispanica (črni koren (španski gadnjak))  Rhizoctonia solani (bela noga krompirja)  1,5 kg/ha  1 
CASINO ROYALE  31.1.2025  FUNGICID  boskalid (26,7%), piraklostrobin (6,7%)  na prostem  Allium ascalonicum (šalotka)  Peronospora destructor (čebulna plesen)  1 kg/ha  1 
CASINO ROYALE  31.1.2025  FUNGICID  boskalid (26,7%), piraklostrobin (6,7%)  na prostem  Allium ascalonicum (šalotka)  Alternaria (črne listne pegavosti)  1 kg/ha  1 
CASINO ROYALE  31.1.2025  FUNGICID  boskalid (26,7%), piraklostrobin (6,7%)  na prostem  Allium ascalonicum (šalotka)  Stemphylium (rjave pegavosti)  1 kg/ha  1 
CASINO ROYALE  31.1.2025  FUNGICID  boskalid (26,7%), piraklostrobin (6,7%)  na prostem  Solanum melongena (jajčevec)  Phytophthora infestans (krompirjeva plesen)  1,5 kg/ha  1 
CASINO ROYALE  31.1.2025  FUNGICID  boskalid (26,7%), piraklostrobin (6,7%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Botrytis cinerea (siva plesen)  0,1 - 0,18 kg/ha  2 
CASINO ROYALE  31.1.2025  FUNGICID  boskalid (26,7%), piraklostrobin (6,7%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Sclerotinia sclerotiorum (bela gniloba)  0,1 - 0,18 kg/ha  2 
CASINO ROYALE  31.1.2025  FUNGICID  boskalid (26,7%), piraklostrobin (6,7%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Rhizoctonia solani (bela noga krompirja)  0,1 - 0,18 kg/ha  2 
CASINO ROYALE  31.1.2025  FUNGICID  boskalid (26,7%), piraklostrobin (6,7%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Alternaria (črne listne pegavosti)  0,1 - 0,18 kg/ha  2 
CASINO ROYALE  31.1.2025  FUNGICID  boskalid (26,7%), piraklostrobin (6,7%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Erysiphe (pepelovke iz rodu Erysiphe)  0,1 - 0,18 kg/ha  2 
CENTIUM 36 CS  31.10.2024  HERBICID  klomazon (36%)  na prostem  Glycine max (soja)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  0,25 l/ha  1 
CENTIUM 36 CS  31.10.2024  HERBICID  klomazon (36%)  na prostem  Glycine max (soja)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  0,25 l/ha  1 
CENTIUM 36 CS  31.10.2024  HERBICID  klomazon (36%)  na prostem  Brassica napus subsp. rapifera (rumena koleraba)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  0,2 l/ha  1 
CENTIUM 36 CS  31.10.2024  HERBICID  klomazon (36%)  na prostem  Brassica napus subsp. rapifera (rumena koleraba)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  0,2 l/ha  1 
CENTIUM 36 CS  31.10.2024  HERBICID  klomazon (36%)  na prostem  Brassica rapa (strniščna repa)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  0,2 l/ha  1 
CENTIUM 36 CS  31.10.2024  HERBICID  klomazon (36%)  na prostem  Brassica rapa (strniščna repa)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  0,2 l/ha  1 
CHALLENGE  31.10.2027  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Apium graveolens var. rapaceum (zelena, gomoljna)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  2,5 l/ha  1 
CHALLENGE  31.10.2027  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Apium graveolens var. rapaceum (zelena, gomoljna)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  2,5 l/ha  1 
CHALLENGE  31.10.2027  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Nicotiana (tobak)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  2,5 l/ha  1 
CHALLENGE  31.10.2027  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Nicotiana (tobak)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  2,5 l/ha  1 
CHALLENGE  31.10.2027  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Helianthus tuberosus (topinambur)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  2,5 l/ha  1 
CHALLENGE  31.10.2027  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Helianthus tuberosus (topinambur)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  2,5 l/ha  1 
CHALLENGE  31.10.2027  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Pastinaca sativa (pastinak)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  2,5 l/ha  1 
CHALLENGE  31.10.2027  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Pastinaca sativa (pastinak)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  2,5 l/ha  1 
CHALLENGE  31.10.2027  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Lens culinaris (leča)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  4 l/ha  1 
CHALLENGE  31.10.2027  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Lens culinaris (leča)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  4 l/ha  1 
CHALLENGE  31.10.2027  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Allium sativum (česen)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  2,5 l/ha  1 
CHALLENGE  31.10.2027  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Allium sativum (česen)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  2,5 l/ha  1 
CHALLENGE  31.10.2027  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Apium graveolens var. rapaceum (zelena, gomoljna)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  2,5 l/ha  1 
CHALLENGE  31.10.2027  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Apium graveolens var. rapaceum (zelena, gomoljna)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  2,5 l/ha  1 
CHALLENGE  31.10.2027  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Apium graveolens var. secalinum (zelena, listna)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  2,5 l/ha  1 
CHALLENGE  31.10.2027  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Apium graveolens var. secalinum (zelena, listna)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  2,5 l/ha  1 
CHALLENGE  31.10.2027  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Medicago sativa (lucerna)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  2 l/ha  1 
CHALLENGE  31.10.2027  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Medicago sativa (lucerna)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  2 l/ha  1 
CHALLENGE  31.10.2027  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Allium porrum (por)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  4 l/ha  1 
CHALLENGE  31.10.2027  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Allium porrum (por)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  4 l/ha  1 
CHALLENGE 600  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Apium graveolens var. rapaceum (zelena, gomoljna)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  2,5 l/ha  1 
CHALLENGE 600  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Apium graveolens var. rapaceum (zelena, gomoljna)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  2,5 l/ha  1 
CHALLENGE 600  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Nicotiana (tobak)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  2,5 l/ha  1 
CHALLENGE 600  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Nicotiana (tobak)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  2,5 l/ha  1 
CHALLENGE 600  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Helianthus tuberosus (topinambur)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  2,5 l/ha  1 
CHALLENGE 600  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Helianthus tuberosus (topinambur)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  2,5 l/ha  1 
CHALLENGE 600  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Pastinaca sativa (pastinak)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  2,5 l/ha  1 
CHALLENGE 600  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Pastinaca sativa (pastinak)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  2,5 l/ha  1 
CHALLENGE 600  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Lens culinaris (leča)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  4 l/ha  1 
CHALLENGE 600  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Lens culinaris (leča)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  4 l/ha  1 
CHALLENGE 600  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Allium sativum (česen)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  2,5 l/ha  1 
CHALLENGE 600  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Allium sativum (česen)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  2,5 l/ha  1 
CHALLENGE 600  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Apium graveolens var. rapaceum (zelena, gomoljna)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  2,5 l/ha  1 
CHALLENGE 600  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Apium graveolens var. rapaceum (zelena, gomoljna)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  2,5 l/ha  1 
CHALLENGE 600  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Apium graveolens var. secalinum (zelena, listna)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  2,5 l/ha  1 
CHALLENGE 600  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Apium graveolens var. secalinum (zelena, listna)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  2,5 l/ha  1 
CHALLENGE 600  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Medicago sativa (lucerna)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  2 l/ha  1 
CHALLENGE 600  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Medicago sativa (lucerna)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  2 l/ha  1 
CHALLENGE 600  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Allium porrum (por)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  4 l/ha  1 
CHALLENGE 600  31.7.2023  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Allium porrum (por)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  4 l/ha  1 
CHAMP FORMULA 2 FLO  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (24,4%)  na prostem  Allium cepa (čebula)  Peronosporaceae (plesni)  2,8 l/ha  4 
CHAMP FORMULA 2 FLO  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (24,4%)  na prostem  Allium sativum (česen)  Peronosporaceae (plesni)  2,8 l/ha  4 
CHAMP FORMULA 2 FLO  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (24,4%)  na prostem  Allium ascalonicum (šalotka)  Peronosporaceae (plesni)  2,8 l/ha  4 
CHAMP FORMULA 2 FLO  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (24,4%)  na prostem  Phaseolus vulgaris (fižol)  Peronosporaceae (plesni)  2,8 l/ha  4 
CHAMP FORMULA 2 FLO  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (24,4%)  na prostem  Pisum sativum (grah)  Peronosporaceae (plesni)  2,8 l/ha  4 
CHAMP FORMULA 2 FLO  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (24,4%)  na prostem  Lens culinaris (leča)  Peronosporaceae (plesni)  2,8 l/ha  4 
CHAMP FORMULA 2 FLO  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (24,4%)  na prostem  Lupinus albus (volčji bob, beli)  Peronosporaceae (plesni)  2,8 l/ha  4 
CHAMP FORMULA 2 FLO  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (24,4%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Peronosporaceae (plesni)  2,8 l/ha  3 
CHAMP FORMULA 2 FLO  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (24,4%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Capsicum annuum (paprika)  Phytophthora (gnilobe iz rodu Phytophthora)  2,8 l/ha  4 
CHAMP FORMULA 2 FLO  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (24,4%)  na prostem  Asparagus officinalis (špargelj)  Phytophthora (gnilobe iz rodu Phytophthora)  1,39 - 2,78 l/ha  4 
CHAMP FORMULA 2 FLO  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (24,4%)  na prostem  Asparagus officinalis (špargelj)  Pseudomonas sp. (bakterijska pegavost iz rodu Pseudomonas)  1,39 - 2,78 l/ha  4 
CHAMP FORMULA 2 FLO  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (24,4%)  na prostem  Citrus (agrumi)  Phytophthora citricola (fitoftorna gniloba agrumov)  2,08 l/ha  4 
CHAMP FORMULA 2 FLO  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (24,4%)  na prostem  Citrus (agrumi)  Alternaria citri (alternarijska gniloba agrumov)  2,08 l/ha  4 
CHAMP FORMULA 2 FLO  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (24,4%)  na prostem  Citrus (agrumi)  Pseudomonas syringae pv. syringae (bakterijski rak dreves)  2,08 l/ha  4 
CHAMP FORMULA 2 FLO  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (24,4%)  na prostem  lupinarji (lupinarji)  Alternaria (črne listne pegavosti)  2,08 l/ha  3 
CHAMP FORMULA 2 FLO  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (24,4%)  na prostem  lupinarji (lupinarji)  Gloeosporium sp. (grenka gniloba sadja)  2,08 l/ha  3 
CHAMP FORMULA 2 FLO  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (24,4%)  na prostem  lupinarji (lupinarji)  Cytospora (raki)  2,08 l/ha  3 
CHAMP FORMULA 2 FLO  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (24,4%)  na prostem  lupinarji (lupinarji)  Cryphonectria (glivične bolezni lesa iz rodu Cryphonectria)  2,08 l/ha  3 
CHAMP FORMULA 2 FLO  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (24,4%)  na prostem  lupinarji (lupinarji)  Xanthomonas sp. (ožig, ki ga povzročajo bakterije iz rodu Xanthomonas)  2,08 l/ha  3 
CHAMP FORMULA 2 FLO  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (24,4%)  na prostem  lupinarji (lupinarji)  Pseudomonas sp. (bakterijska pegavost iz rodu Pseudomonas)  2,08 l/ha  3 
CHAMP FORMULA 2 FLO  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (24,4%)  na prostem  Juglans regia (oreh)  Xanthomonas arboricola pv. juglandis (orehova (lešnikova) pegavost)  1,39 - 4,17 l/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (50%)  na prostem  Allium cepa (čebula)  Peronospora destructor (čebulna plesen)  2 kg/ha  4 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (50%)  na prostem  Allium sativum (česen)  Peronospora destructor (čebulna plesen)  2 kg/ha  4 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (50%)  na prostem  Allium ascalonicum (šalotka)  Peronospora destructor (čebulna plesen)  2 kg/ha  4 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (50%)  na prostem  Phaseolus vulgaris (fižol)  Peronosporaceae (plesni)  2 kg/ha  4 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (50%)  na prostem  Pisum sativum (grah)  Peronosporaceae (plesni)  2 kg/ha  4 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (50%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Peronosporaceae (plesni)  2 kg/ha  3 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (50%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Capsicum annuum (paprika)  Phytophthora (gnilobe iz rodu Phytophthora)  2 kg/ha  4 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (50%)  na prostem  Vaccinium corymbosum (ameriška borovnica)  Godronia cassandrae f. sp. vaccinii (odmiranje stebel borovnic)  0,75 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (50%)  na prostem  Vaccinium corymbosum (ameriška borovnica)  Diaporthe vaccinii (sušenje vej na borovnicah)  0,75 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (50%)  na prostem  Juglans regia (oreh)  Pseudomonas sp. (bakterijska pegavost iz rodu Pseudomonas)  1 - 3 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (50%)  na prostem  Juglans regia (oreh)  Xanthomonas sp. (ožig, ki ga povzročajo bakterije iz rodu Xanthomonas)  1 - 3 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (50%)  na prostem  Corylus avellana (leska)  Pseudomonas sp. (bakterijska pegavost iz rodu Pseudomonas)  1,4 - 2,5 kg/ha  3 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (50%)  na prostem  Corylus avellana (leska)  Xanthomonas sp. (ožig, ki ga povzročajo bakterije iz rodu Xanthomonas)  1,4 - 2,5 kg/ha  3 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (50%)  na prostem  Prunus avium (češnja)  Blumeria sp. (pepelovka iz rodu Blumeria)  2 - 3 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (50%)  na prostem  Prunus avium (češnja)  Pseudomonas sp. (bakterijska pegavost iz rodu Pseudomonas)  2 - 3 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (50%)  na prostem  Prunus avium (češnja)  Xanthomonas sp. (ožig, ki ga povzročajo bakterije iz rodu Xanthomonas)  2 - 3 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (50%)  na prostem  Prunus avium (češnja)  Taphrina sp. (kodravost iz rodu Taphrina)  2 - 3 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (50%)  na prostem  Prunus avium (češnja)  Pseudocercospora (listne luknjičavosti)  2 - 3 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (50%)  na prostem  Prunus avium (češnja)  Nectria (gnilobe iz rodu Nectria)  2 - 3 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (50%)  na prostem  Prunus avium (češnja)  Botryosphaeria (glive iz rodu Botryosphaeria)  2 - 3 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (50%)  na prostem  Prunus avium (češnja)  Cytospora (raki)  2 - 3 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (50%)  na prostem  Prunus cerasus (višnja)  Pseudomonas sp. (bakterijska pegavost iz rodu Pseudomonas)  2 - 3 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (50%)  na prostem  Prunus cerasus (višnja)  Xanthomonas sp. (ožig, ki ga povzročajo bakterije iz rodu Xanthomonas)  2 - 3 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (50%)  na prostem  Prunus cerasus (višnja)  Taphrina sp. (kodravost iz rodu Taphrina)  2 - 3 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (50%)  na prostem  Prunus cerasus (višnja)  Pseudocercospora (listne luknjičavosti)  2 - 3 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (50%)  na prostem  Prunus cerasus (višnja)  Nectria (gnilobe iz rodu Nectria)  2 - 3 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (50%)  na prostem  Prunus cerasus (višnja)  Botryosphaeria (glive iz rodu Botryosphaeria)  2 - 3 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (50%)  na prostem  Prunus cerasus (višnja)  Cytospora (raki)  2 - 3 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (50%)  na prostem  Prunus armeniaca (marelica)  Pseudomonas sp. (bakterijska pegavost iz rodu Pseudomonas)  2 - 3 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (50%)  na prostem  Prunus armeniaca (marelica)  Xanthomonas sp. (ožig, ki ga povzročajo bakterije iz rodu Xanthomonas)  2 - 3 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (50%)  na prostem  Prunus armeniaca (marelica)  Taphrina sp. (kodravost iz rodu Taphrina)  2 - 3 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (50%)  na prostem  Prunus armeniaca (marelica)  Pseudocercospora (listne luknjičavosti)  2 - 3 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (50%)  na prostem  Prunus armeniaca (marelica)  Nectria (gnilobe iz rodu Nectria)  2 - 3 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (50%)  na prostem  Prunus armeniaca (marelica)  Botryosphaeria (glive iz rodu Botryosphaeria)  2 - 3 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (50%)  na prostem  Prunus armeniaca (marelica)  Cytospora (raki)  2 - 3 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (50%)  na prostem  Prunus domestica (sliva)  Polystigma (listne pegavosti iz rodu Polystigma)  2 - 3 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (50%)  na prostem  Prunus domestica (sliva)  Pseudomonas sp. (bakterijska pegavost iz rodu Pseudomonas)  2 - 3 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (50%)  na prostem  Prunus domestica (sliva)  Xanthomonas sp. (ožig, ki ga povzročajo bakterije iz rodu Xanthomonas)  2 - 3 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (50%)  na prostem  Prunus domestica (sliva)  Taphrina sp. (kodravost iz rodu Taphrina)  2 - 3 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (50%)  na prostem  Prunus domestica (sliva)  Pseudocercospora (listne luknjičavosti)  2 - 3 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (50%)  na prostem  Prunus domestica (sliva)  Nectria (gnilobe iz rodu Nectria)  2 - 3 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (50%)  na prostem  Prunus domestica (sliva)  Botryosphaeria (glive iz rodu Botryosphaeria)  2 - 3 kg/ha  2 
CHAMPION 50 WG  24.1.2023  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov hidroksid (50%)  na prostem  Prunus domestica (sliva)  Cytospora (raki)  2 - 3 kg/ha  2 
CHANON  31.10.2027  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Glycine max (soja)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  3 l/ha  1 
CHANON  31.10.2027  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Glycine max (soja)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  3 l/ha  1 
CHANON  31.10.2027  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Phaseolus vulgaris (fižol)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  3 l/ha  1 
CHANON  31.10.2027  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Phaseolus vulgaris (fižol)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  3 l/ha  1 
CHANON  31.10.2027  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Pisum sativum (grah)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  3 l/ha  1 
CHANON  31.10.2027  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Pisum sativum (grah)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  3 l/ha  1 
CHANON  31.10.2027  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Lens culinaris (leča)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  3 l/ha  1 
CHANON  31.10.2027  HERBICID  aklonifen (60%)  na prostem  Lens culinaris (leča)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  3 l/ha  1 
CHORUS FORTE  31.8.2025  FUNGICID  ciprodinil (7,5%), ditianon (11,5%)  na prostem  Mespilus germanica (nešplja)  Venturia sp. (škrlup)  3,6 l/ha  2 
CLAP  30.9.2025  HERBICID  klopiralid (30%)  na prostem  Secale cereale (rž)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  0,4 l/ha  1 
CLAP  30.9.2025  HERBICID  klopiralid (30%)  na prostem  Brassica napus subsp. rapifera (rumena koleraba)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  0,4 l/ha  1 
CLAP  30.9.2025  HERBICID  klopiralid (30%)  na prostem  Camelina sativa (riček)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  0,4 l/ha  1 
CLAP  30.9.2025  HERBICID  klopiralid (30%)  na prostem  Linum usitatissimum (lan)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  0,4 l/ha  1 
CLAP  30.9.2025  HERBICID  klopiralid (30%)  na prostem  Papaver somniferum (mak, vrtni)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  0,4 l/ha  1 
CLAP  30.9.2025  HERBICID  klopiralid (30%)  na prostem  Sinapis alba (gorjušica)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  0,4 l/ha  1 
CLAP  30.9.2025  HERBICID  klopiralid (30%)  na prostem  Fragaria x ananassa (jagoda)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  0,4 l/ha  1 
CLAP  30.9.2025  HERBICID  klopiralid (30%)  na prostem  sadna drevesnica (sadna drevesnica)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  0,4 l/ha  1 
CLAP  30.9.2025  HERBICID  klopiralid (30%)  na prostem  Narcissus pseudonarcissus (narcisa)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  0,3 l/ha  1 
CLAP  30.9.2025  HERBICID  klopiralid (30%)  na prostem  Lilium (lilija)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  0,3 l/ha  1 
CLAP FORTE  30.9.2025  HERBICID  klopiralid (72%)  na prostem  Narcissus pseudonarcissus (narcisa)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  0,125 kg/ha  1 
CLAP FORTE  30.9.2025  HERBICID  klopiralid (72%)  na prostem  Secale cereale (rž)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  0,167 kg/ha  1 
CLAP FORTE  30.9.2025  HERBICID  klopiralid (72%)  na prostem  Triticum spelta (pira (sevka))  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  0,167 kg/ha  1 
CLAP FORTE  30.9.2025  HERBICID  klopiralid (72%)  na prostem  Fragaria x ananassa (jagoda)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  0,167 kg/ha  1 
CLAP FORTE  30.9.2025  HERBICID  klopiralid (72%)  na prostem  sadna drevesnica (sadna drevesnica)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  0,167 kg/ha  1 
CLAP FORTE  30.9.2025  HERBICID  klopiralid (72%)  na prostem  Lilium (lilija)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  0,125 kg/ha  1 
CLAP FORTE  30.9.2025  HERBICID  klopiralid (72%)  na prostem  Camelina sativa (riček)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  0,167 kg/ha  1 
CLAP FORTE  30.9.2025  HERBICID  klopiralid (72%)  na prostem  Linum usitatissimum (lan)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  0,167 kg/ha  1 
CLAP FORTE  30.9.2025  HERBICID  klopiralid (72%)  na prostem  Sinapis alba (gorjušica)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  0,167 kg/ha  1 
CLAP FORTE  30.9.2025  HERBICID  klopiralid (72%)  na prostem  Papaver somniferum (mak, vrtni)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  0,167 kg/ha  1 
CLAP FORTE  30.9.2025  HERBICID  klopiralid (72%)  na prostem  Brassica napus subsp. rapifera (rumena koleraba)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  0,167 kg/ha  1 
CLOMATE  31.10.2024  HERBICID  klomazon (36%)  na prostem  Cucurbita pepo var. styriaca (buča, oljna)  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  0,25 l/ha  1 
CLOMATE  31.10.2024  HERBICID  klomazon (36%)  na prostem  Glycine max (soja)  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  0,25 l/ha  1 
COLUMBO 0,8 MG  1.2.2025  INSEKTICID  cipermetrin (0,8%)  na prostem  Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva (rdeča pesa)  Agriotes (strune)  12 kg/ha  1 
COLZAMID  31.12.2024  HERBICID  napropamid (45%)  na prostem  Cucurbita pepo var. styriaca (buča, oljna)  enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel)  2 - 2,5 l/ha  1 
COLZAMID  31.12.2024  HERBICID  napropamid (45%)  na prostem  Cucurbita pepo var. styriaca (buča, oljna)  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  2 - 2,5 l/ha  1 
COMMAND 36 CS  31.10.2019  HERBICID  klomazon (36%)  na prostem  Brassica napus subsp. rapifera (rumena koleraba)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  0,2 l/ha  1 
COMMAND 36 CS  31.10.2019  HERBICID  klomazon (36%)  na prostem  Brassica napus subsp. rapifera (rumena koleraba)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  0,2 l/ha  1 
COMMAND 36 CS  31.10.2019  HERBICID  klomazon (36%)  na prostem  Brassica rapa (strniščna repa)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  0,2 l/ha  1 
COMMAND 36 CS  31.10.2019  HERBICID  klomazon (36%)  na prostem  Brassica rapa (strniščna repa)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  0,2 l/ha  1 
COMMAND 36 CS  31.10.2019  HERBICID  klomazon (36%)  na prostem  Glycine max (soja)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  0,25 l/ha  1 
COMMAND 36 CS  31.10.2019  HERBICID  klomazon (36%)  na prostem  Glycine max (soja)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  0,25 l/ha  1 
CORAGEN  30.4.2025  INSEKTICID  klorantraniliprol (20%)  na prostem  Apium graveolens var. rapaceum (zelena, gomoljna)  Lepidoptera (metulji)  0,175 l/ha  2 
CORAGEN  30.4.2025  INSEKTICID  klorantraniliprol (20%)  na prostem  Armoracia rusticana (hren)  Lepidoptera (metulji)  0,175 l/ha  2 
CORAGEN  30.4.2025  INSEKTICID  klorantraniliprol (20%)  na prostem  Helianthus tuberosus (topinambur)  Lepidoptera (metulji)  0,175 l/ha  2 
CORAGEN  30.4.2025  INSEKTICID  klorantraniliprol (20%)  na prostem  Pastinaca sativa (pastinak)  Lepidoptera (metulji)  0,175 l/ha  2 
CORAGEN  30.4.2025  INSEKTICID  klorantraniliprol (20%)  na prostem  Petroselinum crispum (peteršilj)  Lepidoptera (metulji)  0,175 l/ha  2 
CORAGEN  30.4.2025  INSEKTICID  klorantraniliprol (20%)  na prostem  Raphanus sativus var. niger (redkev, črna)  Lepidoptera (metulji)  0,175 l/ha  2 
CORAGEN  30.4.2025  INSEKTICID  klorantraniliprol (20%)  na prostem  Tragopogon porrifolius (beli koren (porovolistna kozja brada))  Lepidoptera (metulji)  0,175 l/ha  2 
CORAGEN  30.4.2025  INSEKTICID  klorantraniliprol (20%)  na prostem  Scorzonera hispanica (črni koren (španski gadnjak))  Lepidoptera (metulji)  0,175 l/ha  2 
CORAGEN  30.4.2025  INSEKTICID  klorantraniliprol (20%)  na prostem  Brassica napus subsp. rapifera (rumena koleraba)  Lepidoptera (metulji)  0,175 l/ha  2 
CORAGEN  30.4.2025  INSEKTICID  klorantraniliprol (20%)  na prostem  Brassica rapa (strniščna repa)  Lepidoptera (metulji)  0,175 l/ha  2 
CORAGEN  30.4.2025  INSEKTICID  klorantraniliprol (20%)  na prostem  Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva (rdeča pesa)  Lepidoptera (metulji)  0,175 l/ha  2 
CORAGEN  30.4.2025  INSEKTICID  klorantraniliprol (20%)  na prostem  Juglans regia (oreh)  Cydia pomonella (jabolčni zavijač)  0,3 l/ha  2 
CORAGEN  30.4.2025  INSEKTICID  klorantraniliprol (20%)  na prostem  Castanea sativa (kostanj, pravi)  Cydia latiferreana (ameriški lešnikov zavijač)  0,3 l/ha  2 
CORAGEN  30.4.2025  INSEKTICID  klorantraniliprol (20%)  na prostem  Castanea sativa (kostanj, pravi)  Cydia fagiglandana (žirov zavijač (kostanja))  0,3 l/ha  2 
CORAGEN  30.4.2025  INSEKTICID  klorantraniliprol (20%)  na prostem  Castanea sativa (kostanj, pravi)  Cydia splendana (pozni kostanjev zavijač)  0,3 l/ha  2 
COSAN  31.12.2024  FUNGICID  žveplo (79,6%)  na prostem  Pisum sativum (grah)  Erysiphe pisi (grahova pepelovka)  4 - 5 kg/ha  6 
COSAN  31.12.2024  FUNGICID  žveplo (79,6%)  na prostem  okrasne rastline (okrasne rastline)  Erysiphe (pepelovke iz rodu Erysiphe)  0,6 - 3,6 kg/ha  10 
COSAN  31.12.2024  FUNGICID  žveplo (79,6%)  na prostem  okrasne rastline (okrasne rastline)  Acaridae (pršice)  0,6 - 3,6 kg/ha  10 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Malus domestica (jablana)  Erwinia amylovora (hrušev ožig)  0,48 - 0,75 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Pyrus communis (hruška)  Erwinia amylovora (hrušev ožig)  0,48 - 0,75 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Cydonia oblonga (kutina)  Erwinia amylovora (hrušev ožig)  0,48 - 0,75 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Malus domestica (jablana)  Phytophthora cactorum (gniloba koreninskega vratu)  0,015 - 0,035 %  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Pyrus communis (hruška)  Phytophthora cactorum (gniloba koreninskega vratu)  0,015 - 0,035 %  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Cydonia oblonga (kutina)  Phytophthora cactorum (gniloba koreninskega vratu)  0,015 - 0,035 %  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Mespilus germanica (nešplja)  Venturia inaequalis (jablanov škrlup)  0,48 - 0,75 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Prunus persica (breskev)  Wilsonomyces carpophilus (listna luknjičavost koščičarjev)  1,6 - 2 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Prunus persica (breskev)  Monilinia laxa (cvetna monilija)  1,6 - 2 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Prunus persica (breskev)  Monilinia fructigena (navadna sadna gniloba)  1,6 - 2 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Prunus persica (breskev)  Venturia carpophila (breskov škrlup)  1,6 - 2 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Prunus persica (breskev)  Pseudomonas sp. (bakterijska pegavost iz rodu Pseudomonas)  1,6 - 2 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Prunus persica (breskev)  Xanthomonas sp. (ožig, ki ga povzročajo bakterije iz rodu Xanthomonas)  1,6 - 2 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Prunus armeniaca (marelica)  Wilsonomyces carpophilus (listna luknjičavost koščičarjev)  1,6 - 2 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Prunus armeniaca (marelica)  Monilinia laxa (cvetna monilija)  1,6 - 2 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Prunus armeniaca (marelica)  Monilinia fructigena (navadna sadna gniloba)  1,6 - 2 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Prunus armeniaca (marelica)  Venturia carpophila (breskov škrlup)  1,6 - 2 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Prunus armeniaca (marelica)  Pseudomonas sp. (bakterijska pegavost iz rodu Pseudomonas)  1,6 - 2 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Prunus armeniaca (marelica)  Xanthomonas sp. (ožig, ki ga povzročajo bakterije iz rodu Xanthomonas)  1,6 - 2 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Prunus avium (češnja)  Wilsonomyces carpophilus (listna luknjičavost koščičarjev)  1,6 - 2 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Prunus avium (češnja)  Monilinia laxa (cvetna monilija)  1,6 - 2 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Prunus avium (češnja)  Monilinia fructigena (navadna sadna gniloba)  1,6 - 2 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Prunus avium (češnja)  Blumeriella jaapii (češnjeva listna pegavost)  1,6 - 2 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Prunus avium (češnja)  Pseudomonas sp. (bakterijska pegavost iz rodu Pseudomonas)  1,6 - 2 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Prunus avium (češnja)  Xanthomonas sp. (ožig, ki ga povzročajo bakterije iz rodu Xanthomonas)  1,6 - 2 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Prunus domestica (sliva)  Wilsonomyces carpophilus (listna luknjičavost koščičarjev)  1,6 - 2 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Prunus domestica (sliva)  Monilinia laxa (cvetna monilija)  1,6 - 2 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Prunus domestica (sliva)  Monilinia fructigena (navadna sadna gniloba)  1,6 - 2 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Prunus domestica (sliva)  Pseudomonas sp. (bakterijska pegavost iz rodu Pseudomonas)  1,6 - 2 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Prunus domestica (sliva)  Xanthomonas sp. (ožig, ki ga povzročajo bakterije iz rodu Xanthomonas)  1,6 - 2 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Prunus persica (breskev)  Phytophthora cactorum (gniloba koreninskega vratu)  0,02 - 0,04 %  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Prunus armeniaca (marelica)  Phytophthora cactorum (gniloba koreninskega vratu)  0,02 - 0,04 %  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Prunus avium (češnja)  Phytophthora cactorum (gniloba koreninskega vratu)  0,02 - 0,04 %  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Prunus domestica (sliva)  Phytophthora cactorum (gniloba koreninskega vratu)  0,02 - 0,04 %  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Citrus (agrumi)  Phytophthora (gnilobe iz rodu Phytophthora)  1,4 - 2,1 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Citrus (agrumi)  Capnodium citri (sajavost agrumov)  1,4 - 2,1 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Citrus (agrumi)  Gloeosporium sp. (grenka gniloba sadja)  1,4 - 2,1 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Citrus (agrumi)  Xanthomonas campestris (črna listna pegavost)  1,4 - 2,1 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Olea europaea (oljka)  Venturia oleaginea (oljkova kozavost)  1,6 - 2 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Olea europaea (oljka)  Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (bakterijski rak oljke)  1,6 - 2 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Olea europaea (oljka)  Capnodium sp. (sajavost)  1,6 - 2 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Olea europaea (oljka)  Cladosporium (glive iz rodu Cladosporium)  1,6 - 2 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Actinidia chinensis (aktinidija)  Pseudomonas syringae (bakterijski ožig)  2 kg/ha  2 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Actinidia chinensis (aktinidija)  Alternaria (črne listne pegavosti)  2 kg/ha  2 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Actinidia chinensis (aktinidija)  Phytophthora cactorum (gniloba koreninskega vratu)  0,055 - 0,1 %  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Juglans regia (oreh)  Cytospora corylicola (leskov rak)  1,6 - 1,7 kg/ha  2 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Juglans regia (oreh)  Pseudomonas sp. (bakterijska pegavost iz rodu Pseudomonas)  1,6 - 1,7 kg/ha  2 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Juglans regia (oreh)  Xanthomonas sp. (ožig, ki ga povzročajo bakterije iz rodu Xanthomonas)  1,6 - 1,7 kg/ha  2 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Corylus avellana (leska)  Cytospora corylicola (leskov rak)  1,6 - 1,7 kg/ha  2 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Corylus avellana (leska)  Pseudomonas sp. (bakterijska pegavost iz rodu Pseudomonas)  1,6 - 1,7 kg/ha  2 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Corylus avellana (leska)  Xanthomonas sp. (ožig, ki ga povzročajo bakterije iz rodu Xanthomonas)  1,6 - 1,7 kg/ha  2 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Castanea sativa (kostanj, pravi)  Cytospora corylicola (leskov rak)  1,6 - 1,7 kg/ha  2 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Castanea sativa (kostanj, pravi)  Mycosphaerella maculiformis (listna pegavost kostanjev)  1,6 - 1,7 kg/ha  2 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Castanea sativa (kostanj, pravi)  Pseudomonas sp. (bakterijska pegavost iz rodu Pseudomonas)  1,6 - 1,7 kg/ha  2 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Castanea sativa (kostanj, pravi)  Xanthomonas sp. (ožig, ki ga povzročajo bakterije iz rodu Xanthomonas)  1,6 - 1,7 kg/ha  2 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Ribes (ribez)  Mycosphaerella grossulariae (ribezova septorijska listna pegavost)  1,28 - 1,7 kg/ha  2 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Rubus idaeus (malina)  Mycosphaerella grossulariae (ribezova septorijska listna pegavost)  1,28 - 1,7 kg/ha  2 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Ribes uva-crispa (kosmulja)  Mycosphaerella grossulariae (ribezova septorijska listna pegavost)  1,28 - 1,7 kg/ha  2 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Morus (murva)  Mycosphaerella grossulariae (ribezova septorijska listna pegavost)  1,28 - 1,7 kg/ha  2 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Solanum lycopersicum (paradižnik)  Pseudomonas sp. (bakterijska pegavost iz rodu Pseudomonas)  1,6 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Solanum lycopersicum (paradižnik)  Xanthomonas sp. (ožig, ki ga povzročajo bakterije iz rodu Xanthomonas)  1,6 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Solanum melongena (jajčevec)  Pseudomonas sp. (bakterijska pegavost iz rodu Pseudomonas)  1,6 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Solanum melongena (jajčevec)  Xanthomonas sp. (ožig, ki ga povzročajo bakterije iz rodu Xanthomonas)  1,6 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Cucurbitaceae (bučevke)  Pseudoperonospora cubensis (kumarna plesen)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Cucurbitaceae (bučevke)  Colletotrichum orbiculare (kumarni ožig)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Cucurbitaceae (bučevke)  Pseudomonas syringae (bakterijski ožig)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Allium cepa (čebula)  Peronospora destructor (čebulna plesen)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Allium sativum (česen)  Peronospora destructor (čebulna plesen)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Allium ascalonicum (šalotka)  Peronospora destructor (čebulna plesen)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Allium cepa (čebula)  Peronospora destructor (čebulna plesen)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Lactuca sativa (solata)  Bremia lactucae (solatna plesen)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Lactuca sativa (solata)  Alternaria (črne listne pegavosti)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Lactuca sativa (solata)  Microdochium panattonianum (solatna pegavost)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Lactuca sativa (solata)  Peronosporaceae (plesni)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Lactuca sativa (solata)  Colletotrichum (antraknoze)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Lactuca sativa (solata)  Xanthomonas sp. (ožig, ki ga povzročajo bakterije iz rodu Xanthomonas)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Lactuca sativa (solata)  Pseudomonas sp. (bakterijska pegavost iz rodu Pseudomonas)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Valerianella locusta (motovilec)  Bremia lactucae (solatna plesen)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Valerianella locusta (motovilec)  Alternaria (črne listne pegavosti)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Valerianella locusta (motovilec)  Microdochium panattonianum (solatna pegavost)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Valerianella locusta (motovilec)  Peronosporaceae (plesni)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Valerianella locusta (motovilec)  Colletotrichum (antraknoze)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Valerianella locusta (motovilec)  Xanthomonas sp. (ožig, ki ga povzročajo bakterije iz rodu Xanthomonas)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Valerianella locusta (motovilec)  Pseudomonas sp. (bakterijska pegavost iz rodu Pseudomonas)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Cichorium endivia (endivija)  Bremia lactucae (solatna plesen)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Cichorium endivia (endivija)  Alternaria (črne listne pegavosti)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Cichorium endivia (endivija)  Microdochium panattonianum (solatna pegavost)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Cichorium endivia (endivija)  Peronosporaceae (plesni)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Cichorium endivia (endivija)  Colletotrichum (antraknoze)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Cichorium endivia (endivija)  Xanthomonas sp. (ožig, ki ga povzročajo bakterije iz rodu Xanthomonas)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Cichorium endivia (endivija)  Pseudomonas sp. (bakterijska pegavost iz rodu Pseudomonas)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Lepidium sativum (vrtna kreša (draguša))  Bremia lactucae (solatna plesen)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Lepidium sativum (vrtna kreša (draguša))  Alternaria (črne listne pegavosti)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Lepidium sativum (vrtna kreša (draguša))  Microdochium panattonianum (solatna pegavost)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Lepidium sativum (vrtna kreša (draguša))  Peronosporaceae (plesni)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Lepidium sativum (vrtna kreša (draguša))  Colletotrichum (antraknoze)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Lepidium sativum (vrtna kreša (draguša))  Xanthomonas sp. (ožig, ki ga povzročajo bakterije iz rodu Xanthomonas)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Lepidium sativum (vrtna kreša (draguša))  Pseudomonas sp. (bakterijska pegavost iz rodu Pseudomonas)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Spinacia oleracea (špinača)  Bremia lactucae (solatna plesen)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Spinacia oleracea (špinača)  Alternaria (črne listne pegavosti)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Spinacia oleracea (špinača)  Microdochium panattonianum (solatna pegavost)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Spinacia oleracea (špinača)  Peronosporaceae (plesni)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Spinacia oleracea (špinača)  Colletotrichum (antraknoze)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Spinacia oleracea (špinača)  Xanthomonas sp. (ožig, ki ga povzročajo bakterije iz rodu Xanthomonas)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  mladi listi ter poganjki vrtnin (mladi listi ter poganjki vrtnin)  Bremia lactucae (solatna plesen)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  mladi listi ter poganjki vrtnin (mladi listi ter poganjki vrtnin)  Alternaria (črne listne pegavosti)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  mladi listi ter poganjki vrtnin (mladi listi ter poganjki vrtnin)  Microdochium panattonianum (solatna pegavost)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  mladi listi ter poganjki vrtnin (mladi listi ter poganjki vrtnin)  Peronosporaceae (plesni)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  mladi listi ter poganjki vrtnin (mladi listi ter poganjki vrtnin)  Colletotrichum (antraknoze)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  mladi listi ter poganjki vrtnin (mladi listi ter poganjki vrtnin)  Xanthomonas sp. (ožig, ki ga povzročajo bakterije iz rodu Xanthomonas)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  mladi listi ter poganjki vrtnin (mladi listi ter poganjki vrtnin)  Pseudomonas sp. (bakterijska pegavost iz rodu Pseudomonas)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Phaseolus vulgaris (fižol)  Colletotrichum lindemuthianum (fižolov ožig)  0,66 - 1,5 kg/ha  5 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Phaseolus vulgaris (fižol)  Peronospora viciae f.sp. pisi (grahova plesen)  0,66 - 1,5 kg/ha  5 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Phaseolus vulgaris (fižol)  Phytophthora phaseoli (fižolova plesen)  0,66 - 1,5 kg/ha  5 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Phaseolus vulgaris (fižol)  Didymella pinodella (grahova pegavost)  0,66 - 1,5 kg/ha  5 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Phaseolus vulgaris (fižol)  Ascochyta fabae (vdrta bobova pegavost)  0,66 - 1,5 kg/ha  5 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Pisum sativum (grah)  Colletotrichum lindemuthianum (fižolov ožig)  0,66 - 1,5 kg/ha  5 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Pisum sativum (grah)  Peronospora viciae f.sp. pisi (grahova plesen)  0,66 - 1,5 kg/ha  5 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Pisum sativum (grah)  Phytophthora phaseoli (fižolova plesen)  0,66 - 1,5 kg/ha  5 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Pisum sativum (grah)  Didymella pinodella (grahova pegavost)  0,66 - 1,5 kg/ha  5 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Pisum sativum (grah)  Ascochyta fabae (vdrta bobova pegavost)  0,66 - 1,5 kg/ha  5 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Vicia faba (bob)  Colletotrichum lindemuthianum (fižolov ožig)  0,66 - 1,5 kg/ha  5 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Vicia faba (bob)  Peronospora viciae f.sp. pisi (grahova plesen)  0,66 - 1,5 kg/ha  5 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Vicia faba (bob)  Phytophthora phaseoli (fižolova plesen)  0,66 - 1,5 kg/ha  5 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Vicia faba (bob)  Didymella pinodella (grahova pegavost)  0,66 - 1,5 kg/ha  5 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Vicia faba (bob)  Ascochyta fabae (vdrta bobova pegavost)  0,66 - 1,5 kg/ha  5 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  okrasne rastline (okrasne rastline)  Peronospora sparsa (vrtnična plesen)  0,66 - 1,5 kg/ha  2 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  okrasne rastline (okrasne rastline)  Diplocarpon rosae (črna listna pegavost vrtnic)  0,66 - 1,5 kg/ha  2 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  okrasne rastline (okrasne rastline)  Alternaria (črne listne pegavosti)  0,66 - 1,5 kg/ha  2 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  okrasne rastline (okrasne rastline)  Diplodia seriata (jablanova rjava listna pegavost)  0,66 - 1,5 kg/ha  2 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  okrasne rastline (okrasne rastline)  Peronospora sparsa (vrtnična plesen)  0,66 - 1,5 kg/ha  2 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  okrasne rastline (okrasne rastline)  Diplocarpon rosae (črna listna pegavost vrtnic)  0,66 - 1,5 kg/ha  2 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  okrasne rastline (okrasne rastline)  Alternaria (črne listne pegavosti)  0,66 - 1,5 kg/ha  2 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  okrasne rastline (okrasne rastline)  Diplodia seriata (jablanova rjava listna pegavost)  0,66 - 1,5 kg/ha  2 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Cupressus sp. (cipresa)  Seiridium cardinale (cipresov rak)  2,6 - 3,6 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Spinacia oleracea (špinača)  Pseudomonas sp. (bakterijska pegavost iz rodu Pseudomonas)  1,5 kg/ha  1 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Vaccinium corymbosum (ameriška borovnica)  Pseudomonas sp. (bakterijska pegavost iz rodu Pseudomonas)  2 - 3 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Vaccinium corymbosum (ameriška borovnica)  Monilinia vaccinii-corymbosi (cvetna monilija na borovnicah)  2 - 3 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Vaccinium corymbosum (ameriška borovnica)  Godronia cassandrae f. sp. vaccinii (odmiranje stebel borovnic)  2 - 3 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Vaccinium corymbosum (ameriška borovnica)  Diaporthe vaccinii (sušenje vej na borovnicah)  2 - 3 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Vaccinium corymbosum (ameriška borovnica)  Colletotrichum acutatum (črna pegavost)  2 - 3 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Vaccinium corymbosum (ameriška borovnica)  Ramularia (listne pegavosti iz rodu Ramularia)  2 - 3 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Vaccinium corymbosum (ameriška borovnica)  Phytophthora cinnamomi (koreninska gniloba borovnic)  2 - 3 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Fragaria x ananassa (jagoda)  Ramularia grevilleana (bela jagodna listna pegavost)  1,5 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Fragaria x ananassa (jagoda)  Diplocarpon fragariae (jagodna rdeča listna pegavost)  1,5 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Fragaria x ananassa (jagoda)  Xanthomonas fragariae (bakterijski ožig jagod)  1,5 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Fragaria x ananassa (jagoda)  Colletotrichum acutatum (črna pegavost)  1,5 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WG  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  drobno sadje in jagodičevje, drugo (drobno sadje in jagodičevje, drugo)  Mycosphaerella grossulariae (ribezova septorijska listna pegavost)  1,28 - 1,7 kg/ha  2 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Fragaria x ananassa (jagoda)  Colletotrichum acutatum (črna pegavost)  1,5 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Fragaria x ananassa (jagoda)  Xanthomonas fragariae (bakterijski ožig jagod)  1,5 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Vaccinium corymbosum (ameriška borovnica)  Monilinia vaccinii-corymbosi (cvetna monilija na borovnicah)  2 - 3 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Vaccinium corymbosum (ameriška borovnica)  Godronia cassandrae f. sp. vaccinii (odmiranje stebel borovnic)  2 - 3 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Vaccinium corymbosum (ameriška borovnica)  Diaporthe vaccinii (sušenje vej na borovnicah)  2 - 3 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Vaccinium corymbosum (ameriška borovnica)  Pseudomonas sp. (bakterijska pegavost iz rodu Pseudomonas)  2 - 3 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Vaccinium corymbosum (ameriška borovnica)  Colletotrichum acutatum (črna pegavost)  2 - 3 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Vaccinium corymbosum (ameriška borovnica)  Ramularia (listne pegavosti iz rodu Ramularia)  2 - 3 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Vaccinium corymbosum (ameriška borovnica)  Phytophthora cinnamomi (koreninska gniloba borovnic)  2 - 3 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  koščičarji (koščičarji)  Wilsonomyces carpophilus (listna luknjičavost koščičarjev)  2 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  pečkarji (pečkarji)  Erwinia amylovora (hrušev ožig)  0,57 - 2,5 kg/ha  8 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Actinidia chinensis (aktinidija)  Pseudomonas syringae pv. actinidiae (bakterijski ožig aktinidije)  2 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Actinidia chinensis (aktinidija)  Phytophthora cactorum (gniloba koreninskega vratu)  2 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Actinidia chinensis (aktinidija)  Phytophthora (gnilobe iz rodu Phytophthora)  2 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Actinidia chinensis (aktinidija)  Alternaria alternata (padavica sadik)  2 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Actinidia chinensis (aktinidija)  Pseudomonas viridiflava (bakterijska pegavost aktinidije)  2 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Allium cepa (čebula)  Puccinia allii (česnova rja)  1,8 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Allium cepa (čebula)  Peronospora destructor (čebulna plesen)  1,8 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Allium sativum (česen)  Puccinia allii (česnova rja)  1,8 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Allium sativum (česen)  Peronospora destructor (čebulna plesen)  1,8 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Allium ascalonicum (šalotka)  Puccinia allii (česnova rja)  1,8 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Allium ascalonicum (šalotka)  Peronospora destructor (čebulna plesen)  1,8 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Pisum sativum (grah)  Peronospora viciae f.sp. pisi (grahova plesen)  1,5 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Phaseolus vulgaris (fižol)  Peronospora viciae f.sp. pisi (grahova plesen)  1,5 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Cucumis sativus (kumara)  Pseudoperonospora cubensis (kumarna plesen)  1,5 kg/ha  2 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Cucumis sativus (kumara)  Pseudomonas syringae (bakterijski ožig)  1,5 kg/ha  2 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Cucurbita pepo var. giromontiina (bučka)  Pseudoperonospora cubensis (kumarna plesen)  1,5 kg/ha  2 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Cucurbita pepo var. giromontiina (bučka)  Pseudomonas syringae (bakterijski ožig)  1,5 kg/ha  2 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Fragaria x ananassa (jagoda)  Ramularia grevilleana (bela jagodna listna pegavost)  1,5 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Fragaria x ananassa (jagoda)  Diplocarpon fragariae (jagodna rdeča listna pegavost)  1,5 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Juglans regia (oreh)  Xanthomonas arboricola pv. juglandis (orehova (lešnikova) pegavost)  2 kg/ha  2 
CUPRABLAU Z 35 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Corylus avellana (leska)  Xanthomonas arboricola pv. corylina (bakterijski ožig leske)  2 kg/ha  2 
CUPRABLAU Z 50 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (50%)  na prostem  Phaseolus vulgaris (fižol)  Uromyces appendiculatus (fižolova rja)  0,8 - 1,5 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z 50 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (50%)  na prostem  Phaseolus vulgaris (fižol)  Colletotrichum lindemuthianum (fižolov ožig)  0,8 - 1,5 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z 50 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (50%)  na prostem  Pisum sativum (grah)  Uromyces appendiculatus (fižolova rja)  0,8 - 1,5 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z 50 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (50%)  na prostem  Pisum sativum (grah)  Colletotrichum lindemuthianum (fižolov ožig)  0,8 - 1,5 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z 50 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (50%)  na prostem  Juglans regia (oreh)  Xanthomonas arboricola pv. juglandis (orehova (lešnikova) pegavost)  2,4 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z 50 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (50%)  na prostem  Corylus avellana (leska)  Xanthomonas arboricola pv. corylina (bakterijski ožig leske)  2,4 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z 50 WP  31.12.2024  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (50%)  na prostem  Olea europaea (oljka)  Venturia oleaginea (oljkova kozavost)  1,4 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z ULTRA WP  31.12.2019  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  pečkarji (pečkarji)  razkuževanje ran (razkuževanje ran)  0,06 %  1 
CUPRABLAU Z ULTRA WP  31.12.2019  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Phaseolus vulgaris (fižol)  Ascochyta pisi (grahova pegavost)  1,5 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z ULTRA WP  31.12.2019  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Pisum sativum (grah)  Ascochyta pisi (grahova pegavost)  1,5 kg/ha  4 
CUPRABLAU Z ULTRA WP  31.12.2019  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Olea europaea (oljka)  Venturia oleaginea (oljkova kozavost)  1,8 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z ULTRA WP  31.12.2019  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Olea europaea (oljka)  Pseudocercospora cladosporioides (oljkova siva pegavost)  1,8 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z ULTRA WP  31.12.2019  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Juglans regia (oreh)  Xanthomonas arboricola pv. juglandis (orehova (lešnikova) pegavost)  3,1 kg/ha  3 
CUPRABLAU Z ULTRA WP  31.12.2019  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)  na prostem  Corylus avellana (leska)  Xanthomonas arboricola pv. corylina (bakterijski ožig leske)  3,1 kg/ha  3 
CUPROXAT  30.4.2025  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - trivalentni bakrov sulfat (34,5%)  na prostem  Allium cepa (čebula)  Peronospora destructor (čebulna plesen)  5,3 l/ha  4 
CUPROXAT  30.4.2025  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - trivalentni bakrov sulfat (34,5%)  na prostem  Allium sativum (česen)  Peronospora destructor (čebulna plesen)  5,3 l/ha  4 
CUPROXAT  30.4.2025  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - trivalentni bakrov sulfat (34,5%)  na prostem  Allium ascalonicum (šalotka)  Peronospora destructor (čebulna plesen)  5,3 l/ha  4 
CUPROXAT  30.4.2025  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - trivalentni bakrov sulfat (34,5%)  na prostem  Phaseolus vulgaris (fižol)  Peronosporaceae (plesni)  5,3 l/ha  4 
CUPROXAT  30.4.2025  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - trivalentni bakrov sulfat (34,5%)  na prostem  Pisum sativum (grah)  Peronosporaceae (plesni)  5,3 l/ha  4 
CUPROXAT  30.4.2025  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - trivalentni bakrov sulfat (34,5%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  Capsicum annuum (paprika)  Peronosporaceae (plesni)  5,3 l/ha  4 
CUPROXAT  30.4.2025  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - trivalentni bakrov sulfat (34,5%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Peronosporaceae (plesni)  5,3 l/ha  3 
CUPROXAT  30.4.2025  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - trivalentni bakrov sulfat (34,5%)  na prostem  Juglans regia (oreh)  Pseudomonas sp. (bakterijska pegavost iz rodu Pseudomonas)  2,6 - 7,9 l/ha  3 
CUPROXAT  30.4.2025  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - trivalentni bakrov sulfat (34,5%)  na prostem  Juglans regia (oreh)  Xanthomonas sp. (ožig, ki ga povzročajo bakterije iz rodu Xanthomonas)  2,6 - 7,9 l/ha  3 
CUPROXAT  30.4.2025  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - trivalentni bakrov sulfat (34,5%)  na prostem  Corylus avellana (leska)  Pseudomonas sp. (bakterijska pegavost iz rodu Pseudomonas)  3,6 - 6,6 l/ha  3 
CUPROXAT  30.4.2025  FUNGICID, BAKTERICID  bakrove spojine - trivalentni bakrov sulfat (34,5%)  na prostem  Corylus avellana (leska)  Xanthomonas sp. (ožig, ki ga povzročajo bakterije iz rodu Xanthomonas)  3,6 - 6,6 l/ha  3 
DASKOR 440  16.2.2020  INSEKTICID  klorpirifos-metil (40%), cipermetrin (4%)  na prostem  Papaver somniferum (mak, vrtni)  Aphididae (listne uši)  0,625 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Fragaria x ananassa (jagoda)  Aphididae (listne uši)  0,075 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Fragaria x ananassa (jagoda)  Anthonomus rubi (jagodov cvetožer)  0,075 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Fragaria x ananassa (jagoda)  Cecidomyiidae (hržice)  0,075 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Daucus carota subsp. sativus (korenje)  Aphididae (listne uši)  0,075 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Daucus carota subsp. sativus (korenje)  Lepidoptera (metulji)  0,075 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Daucus carota subsp. sativus (korenje)  Chamaepsila rosae (korenjeva muha)  0,075 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Daucus carota subsp. sativus (korenje)  Thysanoptera (resokrilci)  0,075 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Armoracia rusticana (hren)  Aphididae (listne uši)  0,075 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Armoracia rusticana (hren)  Lepidoptera (metulji)  0,075 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Armoracia rusticana (hren)  Agrotis (talne sovke)  0,075 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Armoracia rusticana (hren)  Thysanoptera (resokrilci)  0,075 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Petroselinum crispum (peteršilj)  Aphididae (listne uši)  0,075 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Petroselinum crispum (peteršilj)  Lepidoptera (metulji)  0,075 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Petroselinum crispum (peteršilj)  Agrotis (talne sovke)  0,075 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Petroselinum crispum (peteršilj)  Thysanoptera (resokrilci)  0,075 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Apium graveolens var. rapaceum (zelena, gomoljna)  Aphididae (listne uši)  0,075 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Apium graveolens var. rapaceum (zelena, gomoljna)  Lepidoptera (metulji)  0,075 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Apium graveolens var. rapaceum (zelena, gomoljna)  Agrotis (talne sovke)  0,075 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Apium graveolens var. rapaceum (zelena, gomoljna)  Thysanoptera (resokrilci)  0,075 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Scorzonera hispanica (črni koren (španski gadnjak))  Aphididae (listne uši)  0,075 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Scorzonera hispanica (črni koren (španski gadnjak))  Lepidoptera (metulji)  0,075 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Scorzonera hispanica (črni koren (španski gadnjak))  Agrotis (talne sovke)  0,075 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Scorzonera hispanica (črni koren (španski gadnjak))  Thysanoptera (resokrilci)  0,075 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Raphanus sativus var. niger (redkev, črna)  Aphididae (listne uši)  0,075 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Raphanus sativus var. niger (redkev, črna)  Lepidoptera (metulji)  0,075 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Raphanus sativus var. niger (redkev, črna)  Agrotis (talne sovke)  0,075 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Raphanus sativus var. niger (redkev, črna)  Thysanoptera (resokrilci)  0,075 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Raphanus sativus (redkev, vrtna)  Aphididae (listne uši)  0,075 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Raphanus sativus (redkev, vrtna)  Lepidoptera (metulji)  0,075 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Raphanus sativus (redkev, vrtna)  Agrotis (talne sovke)  0,075 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Raphanus sativus (redkev, vrtna)  Thysanoptera (resokrilci)  0,075 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Beta vulgaris (pesa)  Aphididae (listne uši)  0,075 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Beta vulgaris (pesa)  Lepidoptera (metulji)  0,075 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Beta vulgaris (pesa)  Pegomya hyoscyami (pesna muha)  0,075 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Beta vulgaris (pesa)  Thysanoptera (resokrilci)  0,075 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Allium cepa (čebula)  Acrolepiopsis assectella (čebulni molj)  0,075 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Allium cepa (čebula)  Aphididae (listne uši)  0,075 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Allium cepa (čebula)  Liriomyza (listne zavrtalke iz rodu Liriomyza)  0,075 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Allium cepa (čebula)  Thysanoptera (resokrilci)  0,075 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Allium cepa (čebula)  Acrolepiopsis assectella (čebulni molj)  0,075 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Allium cepa (čebula)  Aphididae (listne uši)  0,075 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Allium cepa (čebula)  Liriomyza (listne zavrtalke iz rodu Liriomyza)  0,075 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Allium cepa (čebula)  Thysanoptera (resokrilci)  0,075 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Allium ascalonicum (šalotka)  Acrolepiopsis assectella (čebulni molj)  0,075 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Allium ascalonicum (šalotka)  Aphididae (listne uši)  0,075 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Allium ascalonicum (šalotka)  Liriomyza (listne zavrtalke iz rodu Liriomyza)  0,075 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Allium ascalonicum (šalotka)  Thysanoptera (resokrilci)  0,075 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Allium sativum (česen)  Acrolepiopsis assectella (čebulni molj)  0,075 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Allium sativum (česen)  Aphididae (listne uši)  0,075 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Allium sativum (česen)  Liriomyza (listne zavrtalke iz rodu Liriomyza)  0,075 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Allium sativum (česen)  Thysanoptera (resokrilci)  0,075 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Solanum lycopersicum (paradižnik)  Aleyrodidae (ščitkarji)  0,125 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Solanum lycopersicum (paradižnik)  Aphididae (listne uši)  0,125 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Solanum lycopersicum (paradižnik)  Lepidoptera (metulji)  0,125 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Solanum lycopersicum (paradižnik)  Thysanoptera (resokrilci)  0,125 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Solanum lycopersicum (paradižnik)  Tortricidae (zavijači)  0,125 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Solanum melongena (jajčevec)  Aleyrodidae (ščitkarji)  0,125 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Solanum melongena (jajčevec)  Aphididae (listne uši)  0,125 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Solanum melongena (jajčevec)  Lepidoptera (metulji)  0,125 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Solanum melongena (jajčevec)  Thysanoptera (resokrilci)  0,125 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Solanum melongena (jajčevec)  Tortricidae (zavijači)  0,125 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Linum usitatissimum (lan)  Thysanoptera (resokrilci)  0,075 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Malus domestica (jablana)  Halyomorpha halys (marmorirana smrdljivka)  0,075 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Pyrus communis (hruška)  Halyomorpha halys (marmorirana smrdljivka)  0,075 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Prunus persica (breskev)  Halyomorpha halys (marmorirana smrdljivka)  0,075 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Prunus armeniaca (marelica)  Halyomorpha halys (marmorirana smrdljivka)  0,075 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Prunus avium (češnja)  Halyomorpha halys (marmorirana smrdljivka)  0,075 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Prunus domestica (sliva)  Halyomorpha halys (marmorirana smrdljivka)  0,075 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Corylus avellana (leska)  Halyomorpha halys (marmorirana smrdljivka)  0,075 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Juglans regia (oreh)  Halyomorpha halys (marmorirana smrdljivka)  0,075 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Olea europaea (oljka)  Rhynchites cribripennis (kljunati oljkov rilčkar)  0,075 l/ha  1 
DECIS 100 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (10%)  na prostem  Vitis vinifera (trta)  Scaphoideus titanus (ameriški škržatek)  0,075 l/ha  1 
DECIS 2,5 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (2,5%)  na prostem  Malus domestica (jablana)  Halyomorpha halys (marmorirana smrdljivka)  0,5 l/ha  2 
DECIS 2,5 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (2,5%)  na prostem  Pyrus communis (hruška)  Halyomorpha halys (marmorirana smrdljivka)  0,5 l/ha  2 
DECIS 2,5 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (2,5%)  na prostem  Prunus persica (breskev)  Halyomorpha halys (marmorirana smrdljivka)  0,5 l/ha  2 
DECIS 2,5 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (2,5%)  na prostem  Prunus armeniaca (marelica)  Halyomorpha halys (marmorirana smrdljivka)  0,5 l/ha  2 
DECIS 2,5 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (2,5%)  na prostem  Prunus avium (češnja)  Halyomorpha halys (marmorirana smrdljivka)  0,5 l/ha  2 
DECIS 2,5 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (2,5%)  na prostem  Prunus domestica (sliva)  Halyomorpha halys (marmorirana smrdljivka)  0,5 l/ha  2 
DECIS 2,5 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (2,5%)  na prostem  Juglans regia (oreh)  Halyomorpha halys (marmorirana smrdljivka)  0,5 l/ha  2 
DECIS 2,5 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (2,5%)  na prostem  Corylus avellana (leska)  Halyomorpha halys (marmorirana smrdljivka)  0,5 l/ha  2 
DECIS 2,5 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (2,5%)  v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Noctuidae (sovke)  0,07 %  2 
DECIS 2,5 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (2,5%)  v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Aphididae (listne uši)  0,07 %  2 
DECIS 2,5 EC  15.8.2027  INSEKTICID  deltametrin (2,5%)  na prostem  Olea europaea (oljka)  Rhynchites cribripennis (kljunati oljkov rilčkar)  0,5 l/ha  2 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  matični nasad (matični nasad)  Polystigma (listne pegavosti iz rodu Polystigma)  0,75 kg/ha  6 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  matični nasad (matični nasad)  Pseudocercospora (listne luknjičavosti)  0,75 kg/ha  6 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  matični nasad (matični nasad)  Venturia (škrlupi iz rodu Venturia)  0,75 kg/ha  6 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  matični nasad (matični nasad)  Blumeriella (listne pegavosti iz rodu Blumeriella)  0,75 kg/ha  6 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem  Prunus persica var. nucipersica (nektarina)  Wilsonomyces carpophilus (listna luknjičavost koščičarjev)  0,75 kg/ha  2 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem  Prunus persica var. nucipersica (nektarina)  Cytospora (raki)  0,75 kg/ha  2 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem  Prunus persica var. nucipersica (nektarina)  Diaporthe amygdali (ožig breskove skorje)  0,75 kg/ha  2 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem  Prunus persica var. nucipersica (nektarina)  Pseudocercospora (listne luknjičavosti)  0,75 kg/ha  2 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem  Prunus persica (breskev)  Wilsonomyces carpophilus (listna luknjičavost koščičarjev)  0,75 kg/ha  2 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem  Prunus persica (breskev)  Cytospora (raki)  0,75 kg/ha  2 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem  Prunus persica (breskev)  Diaporthe amygdali (ožig breskove skorje)  0,75 kg/ha  2 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem  Prunus persica (breskev)  Pseudocercospora (listne luknjičavosti)  0,75 kg/ha  2 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem  Prunus armeniaca (marelica)  Wilsonomyces carpophilus (listna luknjičavost koščičarjev)  0,75 kg/ha  2 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem  Prunus armeniaca (marelica)  Cytospora (raki)  0,75 kg/ha  2 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem  Prunus armeniaca (marelica)  Diaporthe amygdali (ožig breskove skorje)  0,75 kg/ha  2 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem  Prunus armeniaca (marelica)  Pseudocercospora (listne luknjičavosti)  0,75 kg/ha  2 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem  Prunus avium (češnja)  Wilsonomyces carpophilus (listna luknjičavost koščičarjev)  0,75 kg/ha  2 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem  Prunus avium (češnja)  Blumeriella jaapii (češnjeva listna pegavost)  0,75 kg/ha  2 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem  Prunus avium (češnja)  Cytospora (raki)  0,75 kg/ha  2 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem  Prunus avium (češnja)  Pseudocercospora (listne luknjičavosti)  0,75 kg/ha  2 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem  Prunus cerasus (višnja)  Wilsonomyces carpophilus (listna luknjičavost koščičarjev)  0,75 kg/ha  2 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem  Prunus cerasus (višnja)  Blumeriella jaapii (češnjeva listna pegavost)  0,75 kg/ha  2 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem  Prunus cerasus (višnja)  Cytospora (raki)  0,75 kg/ha  2 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem  Prunus cerasus (višnja)  Pseudocercospora (listne luknjičavosti)  0,75 kg/ha  2 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem  Prunus domestica (sliva)  Wilsonomyces carpophilus (listna luknjičavost koščičarjev)  0,75 kg/ha  2 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem  Prunus domestica (sliva)  Polystigma rubrum (rdeča listna pegavost češpelj)  0,75 kg/ha  2 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem  Prunus domestica (sliva)  Cytospora (raki)  0,75 kg/ha  2 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem  Prunus domestica (sliva)  Diaporthe amygdali (ožig breskove skorje)  0,75 kg/ha  2 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem  Prunus domestica (sliva)  Polystigma (listne pegavosti iz rodu Polystigma)  0,75 kg/ha  2 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem  Prunus dulcis (mandljevec)  Wilsonomyces carpophilus (listna luknjičavost koščičarjev)  0,75 kg/ha  2 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem  Prunus dulcis (mandljevec)  Cytospora (raki)  0,75 kg/ha  2 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem  Prunus dulcis (mandljevec)  Diaporthe amygdali (ožig breskove skorje)  0,75 kg/ha  2 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem  Prunus dulcis (mandljevec)  Pseudocercospora (listne luknjičavosti)  0,75 kg/ha  2 
DELAN 700 WG  31.8.2025  FUNGICID  ditianon (70%)  na prostem  Prunus domestica (sliva)  Pseudocercospora (listne luknjičavosti)  0,75 kg/ha  2 
DEVRINOL 45 FL  31.12.2024  HERBICID  napropamid (45%)  na prostem  Cucurbita pepo var. styriaca (buča, oljna)  enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel)  2 - 2,5 l/ha  1 
DEVRINOL 45 FL  31.12.2024  HERBICID  napropamid (45%)  na prostem  Cucurbita pepo var. styriaca (buča, oljna)  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  2 - 2,5 l/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Brassica rapa (strniščna repa)  Chaetocnema tibialis (pesni bolhač)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Brassica rapa (strniščna repa)  Agriotes (strune)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Brassica rapa (strniščna repa)  Ceutorhynchus assimilis (brazdasti kljunotaj)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Brassica rapa (strniščna repa)  Blaniulus guttulatus (pikčasta stonoga)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Brassica rapa (strniščna repa)  Chilopoda (strige)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Brassica rapa (strniščna repa)  Chamaepsila rosae (korenjeva muha)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Brassica rapa (strniščna repa)  Hylemya sp. (cvetna muha)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Brassica rapa (strniščna repa)  Melolontha melolontha (poljski majski hrošč)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Brassica rapa (strniščna repa)  Tipula (košeninarji)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Brassica rapa (strniščna repa)  Pests (general) (drugi škodljivi organizmi)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Brassica rapa (strniščna repa)  Agrotis (talne sovke)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Apium graveolens var. dulce (zelena, stebelna)  Chaetocnema tibialis (pesni bolhač)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Apium graveolens var. dulce (zelena, stebelna)  Agriotes (strune)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Apium graveolens var. dulce (zelena, stebelna)  Ceutorhynchus assimilis (brazdasti kljunotaj)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Apium graveolens var. dulce (zelena, stebelna)  Blaniulus guttulatus (pikčasta stonoga)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Apium graveolens var. dulce (zelena, stebelna)  Chilopoda (strige)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Apium graveolens var. dulce (zelena, stebelna)  Chamaepsila rosae (korenjeva muha)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Apium graveolens var. dulce (zelena, stebelna)  Hylemya sp. (cvetna muha)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Apium graveolens var. dulce (zelena, stebelna)  Melolontha melolontha (poljski majski hrošč)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Apium graveolens var. dulce (zelena, stebelna)  Tipula (košeninarji)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Apium graveolens var. dulce (zelena, stebelna)  Pests (general) (drugi škodljivi organizmi)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Apium graveolens var. dulce (zelena, stebelna)  Agrotis (talne sovke)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Foeniculum vulgare var. azoricum (sladki komarček)  Chaetocnema tibialis (pesni bolhač)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Foeniculum vulgare var. azoricum (sladki komarček)  Agriotes (strune)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Foeniculum vulgare var. azoricum (sladki komarček)  Ceutorhynchus assimilis (brazdasti kljunotaj)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Foeniculum vulgare var. azoricum (sladki komarček)  Blaniulus guttulatus (pikčasta stonoga)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Foeniculum vulgare var. azoricum (sladki komarček)  Chilopoda (strige)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Foeniculum vulgare var. azoricum (sladki komarček)  Chamaepsila rosae (korenjeva muha)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Foeniculum vulgare var. azoricum (sladki komarček)  Hylemya sp. (cvetna muha)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Foeniculum vulgare var. azoricum (sladki komarček)  Melolontha melolontha (poljski majski hrošč)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Foeniculum vulgare var. azoricum (sladki komarček)  Tipula (košeninarji)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Foeniculum vulgare var. azoricum (sladki komarček)  Pests (general) (drugi škodljivi organizmi)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Foeniculum vulgare var. azoricum (sladki komarček)  Agrotis (talne sovke)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Phaseolus vulgaris (fižol)  Chaetocnema tibialis (pesni bolhač)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Phaseolus vulgaris (fižol)  Agriotes (strune)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Phaseolus vulgaris (fižol)  Ceutorhynchus assimilis (brazdasti kljunotaj)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Phaseolus vulgaris (fižol)  Blaniulus guttulatus (pikčasta stonoga)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Phaseolus vulgaris (fižol)  Chilopoda (strige)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Phaseolus vulgaris (fižol)  Chamaepsila rosae (korenjeva muha)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Phaseolus vulgaris (fižol)  Hylemya sp. (cvetna muha)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Phaseolus vulgaris (fižol)  Melolontha melolontha (poljski majski hrošč)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Phaseolus vulgaris (fižol)  Tipula (košeninarji)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Phaseolus vulgaris (fižol)  Pests (general) (drugi škodljivi organizmi)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Phaseolus vulgaris (fižol)  Agrotis (talne sovke)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Pisum sativum (grah)  Chaetocnema tibialis (pesni bolhač)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Pisum sativum (grah)  Agriotes (strune)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Pisum sativum (grah)  Ceutorhynchus assimilis (brazdasti kljunotaj)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Pisum sativum (grah)  Blaniulus guttulatus (pikčasta stonoga)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Pisum sativum (grah)  Chilopoda (strige)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Pisum sativum (grah)  Chamaepsila rosae (korenjeva muha)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Pisum sativum (grah)  Hylemya sp. (cvetna muha)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Pisum sativum (grah)  Melolontha melolontha (poljski majski hrošč)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Pisum sativum (grah)  Tipula (košeninarji)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Pisum sativum (grah)  Pests (general) (drugi škodljivi organizmi)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Pisum sativum (grah)  Agrotis (talne sovke)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Valerianella locusta (motovilec)  Chaetocnema tibialis (pesni bolhač)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Valerianella locusta (motovilec)  Agriotes (strune)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Valerianella locusta (motovilec)  Ceutorhynchus assimilis (brazdasti kljunotaj)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Valerianella locusta (motovilec)  Blaniulus guttulatus (pikčasta stonoga)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Valerianella locusta (motovilec)  Chilopoda (strige)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Valerianella locusta (motovilec)  Chamaepsila rosae (korenjeva muha)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Valerianella locusta (motovilec)  Hylemya sp. (cvetna muha)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Valerianella locusta (motovilec)  Melolontha melolontha (poljski majski hrošč)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Valerianella locusta (motovilec)  Tipula (košeninarji)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Valerianella locusta (motovilec)  Pests (general) (drugi škodljivi organizmi)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Valerianella locusta (motovilec)  Agrotis (talne sovke)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Glycine max (soja)  Agriotes (strune)  12 - 16 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Glycine max (soja)  Agrotis (talne sovke)  12 - 16 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Glycine max (soja)  Chaetocnema tibialis (pesni bolhač)  12 - 16 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Glycine max (soja)  Hylemya sp. (cvetna muha)  12 - 16 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Glycine max (soja)  Pests (general) (drugi škodljivi organizmi)  12 - 16 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Zea mays subsp. saccharata (sladka koruza)  Agrotis (talne sovke)  12 - 16 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Zea mays subsp. saccharata (sladka koruza)  Tipula (košeninarji)  12 - 16 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Zea mays subsp. saccharata (sladka koruza)  Hylemya sp. (cvetna muha)  12 - 16 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Zea mays subsp. saccharata (sladka koruza)  Pests (general) (drugi škodljivi organizmi)  12 - 16 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Zea mays subsp. saccharata (sladka koruza)  Agriotes (strune)  12 - 16 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Zea mays subsp. saccharata (sladka koruza)  Diabrotica virgifera virgifera (koruzni hrošč)  12 - 16 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Zea mays subsp. saccharata (sladka koruza)  Scutigerella immaculata (vrtna stonoga)  12 - 16 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima (sladkorna pesa)  Tipula (košeninarji)  12 - 16 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima (sladkorna pesa)  Chaetocnema tibialis (pesni bolhač)  12 - 16 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima (sladkorna pesa)  Pests (general) (drugi škodljivi organizmi)  12 - 16 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima (sladkorna pesa)  Agriotes (strune)  12 - 16 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima (sladkorna pesa)  Atomaria linearis (mahovinar)  12 - 16 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima (sladkorna pesa)  Scutigerella immaculata (vrtna stonoga)  12 - 16 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  solatnice (solatnice)  Chaetocnema tibialis (pesni bolhač)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  solatnice (solatnice)  Agriotes (strune)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  solatnice (solatnice)  Ceutorhynchus assimilis (brazdasti kljunotaj)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  solatnice (solatnice)  Blaniulus guttulatus (pikčasta stonoga)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  solatnice (solatnice)  Chilopoda (strige)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  solatnice (solatnice)  Chamaepsila rosae (korenjeva muha)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  solatnice (solatnice)  Hylemya sp. (cvetna muha)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  solatnice (solatnice)  Melolontha melolontha (poljski majski hrošč)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  solatnice (solatnice)  Tipula (košeninarji)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  solatnice (solatnice)  Pests (general) (drugi škodljivi organizmi)  16 - 20 kg/ha  1 
DIASTAR MAXI  31.12.2025  INSEKTICID  teflutrin (0,5%)  na prostem  solatnice (solatnice)  Agrotis (talne sovke)  16 - 20 kg/ha  1 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  Asparagus officinalis (špargelj)  Puccinia (rje iz rodu Puccinia)  0,5 l/ha  3 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  Asparagus officinalis (špargelj)  Stemphylium vesicarium (rjava hruševa (beluševa) pegavost)  0,5 l/ha  3 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  Cichorium intybus var. sativum (cikorija (za koren))  Puccinia hieracii (potrošnikova (radičeva) rja)  0,5 l/ha  3 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  Cichorium intybus var. sativum (cikorija (za koren))  Golovinomyces cichoracearum (tobakova pepelasta plesen)  0,5 l/ha  3 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  Petroselinum crispum (peteršilj)  Erysiphe cruciferarum (pepelovka križnic)  0,5 l/ha  3 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  Petroselinum crispum (peteršilj)  Alternaria (črne listne pegavosti)  0,5 l/ha  3 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  Pastinaca sativa (pastinak)  Erysiphe cruciferarum (pepelovka križnic)  0,5 l/ha  3 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  Pastinaca sativa (pastinak)  Alternaria (črne listne pegavosti)  0,5 l/ha  3 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  Armoracia rusticana (hren)  Erysiphe cruciferarum (pepelovka križnic)  0,5 l/ha  3 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  Armoracia rusticana (hren)  Alternaria (črne listne pegavosti)  0,5 l/ha  3 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  Brassica rapa (strniščna repa)  Alternaria brassicae (črna listna pegavost kapusnic)  0,5 l/ha  3 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  Brassica napus subsp. rapifera (rumena koleraba)  Alternaria brassicae (črna listna pegavost kapusnic)  0,5 l/ha  3 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  Foeniculum vulgare (navadni komarček (koromač))  Septoria (listne pegavosti iz rodu Septoria)  0,5 l/ha  3 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  Spinacia oleracea (špinača)  Uromyces betae (pesna rja)  0,5 l/ha  3 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  Beta vulgaris subsp. vulgaris var. cicla (blitva)  Uromyces betae (pesna rja)  0,5 l/ha  3 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  Rosa (vrtnice)  Phragmidium mucronatum (šipkova rja)  0,5 l/ha  2 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  Rosa (vrtnice)  Podosphaera pannosa (šipkova (breskova) pepelovka)  0,5 l/ha  2 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  Zelišča in užitni cvetovi (zelišča in užitni cvetovi)  Erysiphe (pepelovke iz rodu Erysiphe)  0,5 l/ha  2 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  Zelišča in užitni cvetovi (zelišča in užitni cvetovi)  Oidium (pepelovke iz rodu Oidium)  0,5 l/ha  2 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  Zelišča in užitni cvetovi (zelišča in užitni cvetovi)  Uromyces (rje iz rodu Uromyces)  0,5 l/ha  2 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  Zelišča in užitni cvetovi (zelišča in užitni cvetovi)  Puccinia (rje iz rodu Puccinia)  0,5 l/ha  2 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  začimbnice (začimbnice)  Erysiphe (pepelovke iz rodu Erysiphe)  0,5 l/ha  2 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  začimbnice (začimbnice)  Oidium (pepelovke iz rodu Oidium)  0,5 l/ha  2 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  začimbnice (začimbnice)  Uromyces (rje iz rodu Uromyces)  0,5 l/ha  2 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  začimbnice (začimbnice)  Puccinia (rje iz rodu Puccinia)  0,5 l/ha  2 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  okrasne rastline (okrasne rastline)  Erysiphe (pepelovke iz rodu Erysiphe)  0,5 l/ha  2 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  okrasne rastline (okrasne rastline)  Oidium (pepelovke iz rodu Oidium)  0,5 l/ha  2 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  okrasne rastline (okrasne rastline)  Uromyces (rje iz rodu Uromyces)  0,5 l/ha  2 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  okrasne rastline (okrasne rastline)  Puccinia (rje iz rodu Puccinia)  0,5 l/ha  2 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  Scorzonera hispanica (črni koren (španski gadnjak))  Puccinia (rje iz rodu Puccinia)  0,5 l/ha  3 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  Scorzonera hispanica (črni koren (španski gadnjak))  Puccinia (rje iz rodu Puccinia)  0,5 l/ha  3 
DIFCOR 250 EC  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  Apium graveolens var. rapaceum (zelena, gomoljna)  Septoria (listne pegavosti iz rodu Septoria)  0,2 l/ha  3 
DIFENZONE  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  Petroselinum crispum (peteršilj)  Alternaria (črne listne pegavosti)  0,5 l/ha  2 
DIFENZONE  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  Petroselinum crispum (peteršilj)  Erysiphe (pepelovke iz rodu Erysiphe)  0,5 l/ha  2 
DIFENZONE  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  Rubus idaeus (malina)  Phragmidium rubi-idaei (malinova rja)  0,4 l/ha  2 
DIFENZONE  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  Rubus idaeus (malina)  Xenodidymella applanata (sušica malin)  0,4 l/ha  2 
DIFENZONE  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  Rubus occidentalis (robida)  Phragmidium violaceum (vijoličasta rja robidnic)  0,4 l/ha  2 
DIFENZONE  31.12.2024  FUNGICID  difenokonazol (25%)  na prostem  Rubus occidentalis (robida)  Septocyta ruborum (odmiranje robidovih rozg)  0,4 l/ha  2 
DITHANE DG Neotec  4.7.2021  FUNGICID  mankozeb (75%)  na prostem  športne trate (športna trata)  Microdochium nivale (snežna plesen)  2 kg/ha  3 
DITHANE DG Neotec  4.7.2021  FUNGICID  mankozeb (75%)  na prostem  športne trate (športna trata)  Typhula incarnata (snežni ožig)  2 kg/ha  3 
DITHANE DG Neotec  4.7.2021  FUNGICID  mankozeb (75%)  na prostem  športne trate (športna trata)  Sclerotinia borealis (sklerocijska snežna plesen)  2 kg/ha  3 
DITHANE M-45  4.7.2021  FUNGICID  mankozeb (80%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  matični nasad (matični nasad)  Blumeria sp. (pepelovka iz rodu Blumeria)  2 kg/ha  4 
DITHANE M-45  4.7.2021  FUNGICID  mankozeb (80%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  matični nasad (matični nasad)  Venturia sp. (škrlup)  2 kg/ha  4 
DITHANE M-45  4.7.2021  FUNGICID  mankozeb (80%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  matični nasad (matični nasad)  Polystigma (listne pegavosti iz rodu Polystigma)  2 kg/ha  4 
DITHANE M-45  4.7.2021  FUNGICID  mankozeb (80%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  matični nasad (matični nasad)  Pseudocercospora (listne luknjičavosti)  2 kg/ha  4 
DITHANE M-45  4.7.2021  FUNGICID  mankozeb (80%)  na prostem in v zaščitenih prostorih  matični nasad (matični nasad)  Tranzschelia (rje iz rodu Tranzschelia)  2 kg/ha  4 
DITHANE M-45  4.7.2021  FUNGICID  mankozeb (80%)  v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Septoria (listne pegavosti iz rodu Septoria)  0,2 %  3 
DITHANE M-45  4.7.2021  FUNGICID  mankozeb (80%)  v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Puccinia (rje iz rodu Puccinia)  0,2 %  3 
DITHANE M-45  4.7.2021  FUNGICID  mankozeb (80%)  v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Peronosporaceae (plesni)  0,2 %  3 
DITHANE M-45  4.7.2021  FUNGICID  mankozeb (80%)  na prostem  sadna drevesnica (sadna drevesnica)  Venturia inaequalis (jablanov škrlup)  2 kg/ha  4 
DITHANE M-45  4.7.2021  FUNGICID  mankozeb (80%)  na prostem  sadna drevesnica (sadna drevesnica)  Venturia pyrina (hrušev škrlup)  2 kg/ha  4 
DITHANE M-45  4.7.2021  FUNGICID  mankozeb (80%)  na prostem  sadna drevesnica (sadna drevesnica)  Blumeriella jaapii (češnjeva listna pegavost)  2 kg/ha  4 
DITHANE M-45  4.7.2021  FUNGICID  mankozeb (80%)  na prostem  okrasna drevesnica (okrasna drevesnica)  Venturia inaequalis (jablanov škrlup)  2 kg/ha  4 
DITHANE M-45  4.7.2021  FUNGICID  mankozeb (80%)  na prostem  okrasna drevesnica (okrasna drevesnica)  Venturia pyrina (hrušev škrlup)  2 kg/ha  4 
DITHANE M-45  4.7.2021  FUNGICID  mankozeb (80%)  na prostem  okrasna drevesnica (okrasna drevesnica)  Blumeriella jaapii (češnjeva listna pegavost)  2 kg/ha  4 
DITHANE M-45  4.7.2021  FUNGICID  mankozeb (80%)  na prostem  gozdna drevesnica (gozdna drevesnica)  Venturia inaequalis (jablanov škrlup)  2 kg/ha  4 
DITHANE M-45  4.7.2021  FUNGICID  mankozeb (80%)  na prostem  gozdna drevesnica (gozdna drevesnica)  Venturia pyrina (hrušev škrlup)  2 kg/ha  4 
DITHANE M-45  4.7.2021  FUNGICID  mankozeb (80%)  na prostem  gozdna drevesnica (gozdna drevesnica)  Blumeriella jaapii (češnjeva listna pegavost)  2 kg/ha  4 
DR. METROB KLOMAZON  31.10.2019  HERBICID  klomazon (36%)  na prostem  Brassica napus subsp. rapifera (rumena koleraba)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  0,2 l/ha  1 
DR. METROB KLOMAZON  31.10.2019  HERBICID  klomazon (36%)  na prostem  Brassica napus subsp. rapifera (rumena koleraba)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  0,2 l/ha  1 
DR. METROB KLOMAZON  31.10.2019  HERBICID  klomazon (36%)  na prostem  Brassica rapa (strniščna repa)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  0,2 l/ha  1 
DR. METROB KLOMAZON  31.10.2019  HERBICID  klomazon (36%)  na prostem  Brassica rapa (strniščna repa)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  0,2 l/ha  1 
DR. METROB KLOMAZON  31.10.2019  HERBICID  klomazon (36%)  na prostem  Glycine max (soja)  ozkolistni plevel (ozkolistni plevel)  0,25 l/ha  1 
DR. METROB KLOMAZON  31.10.2019  HERBICID  klomazon (36%)  na prostem  Glycine max (soja)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  0,25 l/ha  1 
ECOMETAL  31.8.2027  LIMACID  metaldehid (1,5%)  na prostem  Cydonia oblonga (kutina)  Arion hortensis (vrtni lazar)  7 kg/ha  6 
ECOMETAL  31.8.2027  LIMACID  metaldehid (1,5%)  na prostem  Mespilus germanica (nešplja)  Deroceras reticulatum (mrežasti slinar)  7 kg/ha  6 
ECOMETAL  31.8.2027  LIMACID  metaldehid (1,5%)  na prostem  Eriobotrya japonica (japonska nešplja)  Deroceras reticulatum (mrežasti slinar)  7 kg/ha  6 
ECOMETAL  31.8.2027  LIMACID  metaldehid (1,5%)  na prostem  Prunus avium (češnja)  Deroceras reticulatum (mrežasti slinar)  7 kg/ha  6 
ECOMETAL  31.8.2027  LIMACID  metaldehid (1,5%)  na prostem  Prunus domestica (sliva)  Deroceras reticulatum (mrežasti slinar)  7 kg/ha  6 
ECOMETAL  31.8.2027  LIMACID  metaldehid (1,5%)  na prostem  Prunus persica (breskev)  Deroceras reticulatum (mrežasti slinar)  7 kg/ha  6 
ECOMETAL  31.8.2027  LIMACID  metaldehid (1,5%)  na prostem  Prunus persica var. nucipersica (nektarina)  Deroceras reticulatum (mrežasti slinar)  7 kg/ha  6 
ECOMETAL  31.8.2027  LIMACID  metaldehid (1,5%)  na prostem  Citrus (agrumi)  Arion hortensis (vrtni lazar)  7 kg/ha  6 
ECOMETAL  31.8.2027  LIMACID  metaldehid (1,5%)  na prostem  Citrus (agrumi)  Deroceras reticulatum (mrežasti slinar)  7 kg/ha  6 
ELATUS ERA  2.3.2025  FUNGICID  protiokonazol (15%), benzovindiflupir (7,5%)  na prostem  Triticum spelta (pira (sevka))  Puccinia striiformis (rumena rja)  1 l/ha  1 
ELATUS ERA  2.3.2025  FUNGICID  protiokonazol (15%), benzovindiflupir (7,5%)  na prostem  Triticum spelta (pira (sevka))  Puccinia recondita f. sp. recondita (ržena rja)  1 l/ha  1 
ELATUS ERA  2.3.2025  FUNGICID  protiokonazol (15%), benzovindiflupir (7,5%)  na prostem  Triticum spelta (pira (sevka))  Zymoseptoria tritici (pšenična listna pegavost)  1 l/ha  1 
ELATUS ERA  2.3.2025  FUNGICID  protiokonazol (15%), benzovindiflupir (7,5%)  na prostem  Triticum spelta (pira (sevka))  Parastagonospora nodorum (rjavenje pšeničnih plev)  1 l/ha  1 
ELATUS ERA  2.3.2025  FUNGICID  protiokonazol (15%), benzovindiflupir (7,5%)  na prostem  Triticum spelta (pira (sevka))  Fusarium (fuzarioze korenin, stebla in klasa pšenice)  1 l/ha  1 
ELATUS ERA  2.3.2025  FUNGICID  protiokonazol (15%), benzovindiflupir (7,5%)  na prostem  Avena sativa (oves)  Puccinia coronata var. avenae (ovsova rja)  1 l/ha  1 
ELATUS PLUS  2.8.2027  FUNGICID  benzovindiflupir (10%)  na prostem  Triticum spelta (pira (sevka))  Puccinia striiformis (rumena rja)  0,75 l/ha  1 
ELATUS PLUS  2.8.2027  FUNGICID  benzovindiflupir (10%)  na prostem  Triticum spelta (pira (sevka))  Puccinia recondita f. sp. recondita (ržena rja)  0,75 l/ha  1 
ELATUS PLUS  2.8.2027  FUNGICID  benzovindiflupir (10%)  na prostem  Triticum spelta (pira (sevka))  Zymoseptoria tritici (pšenična listna pegavost)  0,75 l/ha  1 
ELATUS PLUS  2.8.2027  FUNGICID  benzovindiflupir (10%)  na prostem  Triticum spelta (pira (sevka))  Parastagonospora nodorum (rjavenje pšeničnih plev)  0,75 l/ha  1 
ELATUS PLUS  2.8.2027  FUNGICID  benzovindiflupir (10%)  na prostem  Avena sativa (oves)  Puccinia coronata var. avenae (ovsova rja)  0,75 l/ha  1 
ELTIVIS  31.12.2025  HERBICID  fluroksipir (25%)  na prostem  Papaver somniferum (mak, vrtni)  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  0,5 - 0,6 l/ha  1 
ELTIVIS  31.12.2025  HERBICID  fluroksipir (25%)  na prostem  Papaver somniferum (mak, vrtni)  večletni širokolistni plevel (večletni širokolistni plevel)  0,5 - 0,6 l/ha  1 
EMCEE  31.10.2024  HERBICID  MCPA (75%)  na prostem  avtoceste/hitre ceste (avtoceste/hitre ceste)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  1 l/ha  1 
EMCEE  31.10.2024  HERBICID  MCPA (75%)  na prostem  železniške površine (železniške površine)  širokolistni plevel (širokolistni plevel)  1 l/ha  1 
EMINENT 125 EW  31.12.2024  FUNGICID  tetrakonazol (12,5%)  na prostem  Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima (sladkorna pesa)  Cercospora beticola (pesna listna pegavost)  0,8 l/ha  1 
EMINENT 125 EW  31.12.2024  FUNGICID  tetrakonazol (12,5%)  na prostem  Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima (sladkorna pesa)  Erysiphe betae (pesna pepelasta plesen)  0,8 l/ha  1 
EMINENT 125 EW  31.12.2024  FUNGICID  tetrakonazol (12,5%)  na prostem  Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima (sladkorna pesa)  Ramularia beticola (siva pesna listna pegavost)  0,8 l/ha  1 
EMPARTIS  31.12.2025  FUNGICID  boskalid (20%), krezoksim - metil (10%)  na prostem  Avena sativa (oves)  Zymoseptoria tritici (pšenična listna pegavost)  1,5 l/ha  2 
EMPARTIS  31.12.2025  FUNGICID  boskalid (20%), krezoksim - metil (10%)  na prostem  Avena sativa (oves)  Blumeria graminis (žitna pepelovka)  1,5 l/ha  2 
EMPARTIS  31.12.2025  FUNGICID  boskalid (20%), krezoksim - metil (10%)  na prostem  Avena sativa (oves)  Puccinia recondita (rjava (žitna) rja)  1,5 l/ha  2 
EMPARTIS  31.12.2025  FUNGICID  boskalid (20%), krezoksim - metil (10%)  na prostem  Avena sativa (oves)  Oculimacula yallundae (lomljivost žitnih bilk)  1,5 l/ha  1 
ENVIDOR SC 240  21.9.2020  AKARICID  spirodiklofen (24%)  v zaščitenih prostorih  okrasne rastline (okrasne rastline)  Panonychus ulmi (rdeča sadna pršica)  0,4 l/ha  1 
EXIREL  14.9.2027  INSEKTICID  ciantraniliprol (10%)  na prostem  Humulus lupulus (hmelj)  Otiorhynchus ligustici (lucernin rilčkar)  0,75 l/ha  1 
EXIREL  14.9.2027  INSEKTICID  ciantraniliprol (10%)  na prostem  Humulus lupulus (hmelj)  Psylliodes attenuata (hmeljev bolhač)  0,75 l/ha  1 
EXIREL  14.9.2027  INSEKTICID  ciantraniliprol (10%)  na prostem  Olea europaea (oljka)  Bactrocera oleae (oljčna muha)  0,075 l/ha  3 
FLEXIDOR  31.8.2025  HERBICID  izoksaben (50%)  na prostem  Pyrus communis (hruška)  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  0,25 l/ha  1 
FLEXIDOR  31.8.2025  HERBICID  izoksaben (50%)  na prostem  Allium ascalonicum (šalotka)  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  0,25 l/ha  1 
FLEXIDOR  31.8.2025  HERBICID  izoksaben (50%)  na prostem  Rheum rhabarbarum (rabarbara)  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  0,25 l/ha  1 
FLEXIDOR  31.8.2025  HERBICID  izoksaben (50%)  na prostem  okrasne rastline (okrasne rastline)  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  0,25 l/ha  1 
FLEXIDOR  31.8.2025  HERBICID  izoksaben (50%)  na prostem  okrasne rastline (okrasne rastline)  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  0,25 l/ha  1 
FLEXIDOR  31.8.2025  HERBICID  izoksaben (50%)  na prostem  pašnik (pašnik)  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  0,25 l/ha  1 
FLEXIDOR  31.8.2025  HERBICID  izoksaben (50%)  na prostem  Cucurbita pepo var. styriaca (buča, oljna)  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  0,75 l/ha  1 
FLEXIDOR  31.8.2025  HERBICID  izoksaben (50%)  na prostem  Valeriana officinalis (baldrijan)  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  0,25 l/ha  1 
FLEXIDOR  31.8.2025  HERBICID  izoksaben (50%)  na prostem  okrasne rastline (okrasne rastline)  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  0,25 l/ha  1 
FLEXIDOR  31.8.2025  HERBICID  izoksaben (50%)  na prostem  okrasne rastline (okrasne rastline)  enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)  0,25 l/ha  1 
FLORA VERDE  15.6.2027  INSEKTICID  piretrin (1,86%)  na prostem  Vitis vinifera (trta)  Scaphoideus titanus (ameriški škržatek)  1,6 l/ha  3 
FLORA VERDE  15.6.2027  INSEKTICID  piretrin (1,86%)  na prostem  Vitis vinifera (trta)  Drosophila suzukii (plodova vinska mušica)  1,6 l/ha  3 
FLORA VERDE  15.6.2027