Iskalnik 

Ime sredstva:

Mesto prodaje:

Carinska šifra:

Aktivna snov

Delež aktivne snovi večji od (v %):

Formulacija:

Uporaba:

Uporaba na:

Uporaba na (opisno):

Uporaba proti:

Mesto uporabe:

Proizvajalec:

Zastopnik, distributer:

Številka odločbe:

Izpis FFS z velj. odločbo na dan:

Izpis FFS z dovolj. prodajo zalog na dan:

Vrsta registracije:

         

Tematski seznami FFS

OPOZORILO: Obveščamo vas, da iskalnik v primeru ko HKRATI vtipkate gojeno rastlino in škodljivi organizem prikaže FFS, ki so registrirana za iskano rastlino ALI iskan škodljivi organizem. To ne pomeni, da je navedeno sredstvo na določeni gojeni rastlini vedno registrirano za iskan škodljivi organizem. Natančne podatke o registraciji morate vedno preveriti v polju »Povzetek odločbe« ali »Koncentracije«.

© 2007 FURS