Varnostni pasovi za FFS: MADEX MAX
Kultura Kategorija Minimalna razdalja
hruška (Pyrus communis L. vode 1. reda  15 m  
hruška (Pyrus communis L. vode 2. reda  5 m  
jablana (Malus domestica vode 1. reda  15 m  
jablana (Malus domestica vode 2. reda  5 m  
oreh (Juglans regia L. vode 1. reda  15 m  
oreh (Juglans regia L. vode 2. reda  5 m