Varnostni pasovi za FFS: W��LFEL VABA ZA VOLUHARJA
Kultura Kategorija Minimalna razdalja
gozdna drevesnica (gozdna drevesnica vode 1. reda  15 m  
gozdna drevesnica (gozdna drevesnica vode 2. reda  5 m  
okrasne rastline (okrasne rastline vode 1. reda  15 m  
okrasne rastline (okrasne rastline vode 2. reda  5 m  
poljine (Poljine vode 1. reda  15 m  
poljine (Poljine vode 2. reda  5 m  
sadovnjak (sadovnjak vode 1. reda  15 m  
sadovnjak (sadovnjak vode 2. reda  5 m  
travinje (travinje vode 1. reda  15 m  
travinje (travinje vode 2. reda  5 m  
trta (Vitis vinifera L. vode 1. reda  15 m  
trta (Vitis vinifera L. vode 2. reda  5 m  
vrtnine (vrtnine vode 1. reda  15 m  
vrtnine (vrtnine vode 2. reda  5 m