Varnostni pasovi za FFS: QUICKPHOS TABLETS 56 GE
Kultura Kategorija Minimalna razdalja
grah (Pisum sativum L. vode 1. reda  0 m  
grah (Pisum sativum L. vode 2. reda  0 m  
pšenica (Triticum aestivum L. vode 1. reda  0 m  
pšenica (Triticum aestivum L. vode 2. reda  0 m