Varnostni pasovi za FFS: AGREE WG
Kultura Kategorija Minimalna razdalja
bučnice (Cucurbitaceae vode 1. reda  0 m  
bučnice (Cucurbitaceae vode 2. reda  0 m  
čebulnice (Alliaceae vode 1. reda  15 m  
čebulnice (Alliaceae vode 2. reda  5 m  
gomoljnice (gomoljnice vode 1. reda  15 m  
gomoljnice (gomoljnice vode 2. reda  5 m  
hmelj (Humulus L. vode 1. reda  15 m  
hmelj (Humulus L. vode 2. reda  5 m  
jablana (Malus domestica vode 1. reda  15 m  
jablana (Malus domestica vode 2. reda  5 m  
jagoda (Fragaria L. vode 1. reda  15 m  
jagoda (Fragaria L. vode 2. reda  5 m  
Jagodičevje (Jagodičevje vode 1. reda  15 m  
Jagodičevje (Jagodičevje vode 2. reda  5 m  
kapusnice (Brassica L. vode 1. reda  15 m  
kapusnice (Brassica L. vode 2. reda  5 m  
korenovke (korenovke vode 1. reda  15 m  
korenovke (korenovke vode 2. reda  5 m  
koščičasto sadno drevje (koščičarji vode 1. reda  15 m  
koščičasto sadno drevje (koščičarji vode 2. reda  5 m  
navadna hruška (Pyrus communis L. vode 1. reda  15 m  
navadna hruška (Pyrus communis L. vode 2. reda  5 m  
okrasne rastline (okrasne rastline vode 1. reda  15 m  
okrasne rastline (okrasne rastline vode 2. reda  5 m  
oljka (Olea L. vode 1. reda  15 m  
oljka (Olea L. vode 2. reda  5 m  
plodovke (PLODOVKE vode 1. reda  0 m  
plodovke (PLODOVKE vode 2. reda  0 m  
stročnice za zrnje in stročje (Fabaceae vode 1. reda  15 m  
stročnice za zrnje in stročje (Fabaceae vode 2. reda  5 m  
vinska trta za pridelavo namiznega grozdja (vinska trta za pridelavo namiznega grozdja vode 1. reda  15 m  
vinska trta za pridelavo namiznega grozdja (vinska trta za pridelavo namiznega grozdja vode 2. reda  5 m  
vinska trta za pridelavo vinskega grozdja (vinska trta za pridelavo vinskega grozdja vode 1. reda  15 m  
vinska trta za pridelavo vinskega grozdja (vinska trta za pridelavo vinskega grozdja vode 2. reda  5 m  
vrtna trata (vrtna trata vode 1. reda  15 m  
vrtna trata (vrtna trata vode 2. reda  5 m  
zelišča (Zelišča vode 1. reda  15 m  
zelišča (Zelišča vode 2. reda  5 m