Varnostni pasovi za FFS: RAPTOL SPRAY AE
Kultura Kategorija Minimalna razdalja
kolerabica (Brassica oleracea L. var. gongylodes L. vode 1. reda  0 m  
kolerabica (Brassica oleracea L. var. gongylodes L. vode 2. reda  0 m  
okrasne rastline (okrasne rastline vode 1. reda  0 m  
okrasne rastline (okrasne rastline vode 2. reda  0 m  
pečkato sadno drevje (pečkarji vode 1. reda  0 m  
pečkato sadno drevje (pečkarji vode 2. reda  0 m