Varnostni pasovi za FFS: CURZATE PARTNER
Kultura Kategorija Minimalna razdalja
krompir (Solanum tuberosum L. vode 1. reda  15 m  
krompir (Solanum tuberosum L. vode 2. reda  5 m