Varnostni pasovi za FFS: DECIS 2,5 EC
Kultura Kategorija Minimalna razdalja
gozdni nasad (gozdni nasad vode 1. reda  50 m  
gozdni nasad (gozdni nasad vode 2. reda  50 m  
koruza (silažna in za zrnje) (Zea mays L. vode 1. reda  15 m  
koruza (silažna in za zrnje) (Zea mays L. vode 2. reda  10 m  
okrasne rastline (okrasne rastline vode 1. reda  15 m  
okrasne rastline (okrasne rastline vode 2. reda  10 m  
oljka (Olea L. vode 1. reda  50 m  
oljka (Olea L. vode 2. reda  50 m  
oljna ogrščica (Brassica napus subsp. oleifera vode 1. reda  15 m  
oljna ogrščica (Brassica napus subsp. oleifera vode 2. reda  10 m  
strna žita (strna žita vode 1. reda  15 m  
strna žita (strna žita vode 2. reda  10 m  
tobak (Nicotiana L. vode 1. reda  15 m  
tobak (Nicotiana L. vode 2. reda  10 m  
vinska trta za pridelavo namiznega grozdja (vinska trta za pridelavo namiznega grozdja vode 1. reda  30 m  
vinska trta za pridelavo namiznega grozdja (vinska trta za pridelavo namiznega grozdja vode 2. reda  30 m  
vinska trta za pridelavo vinskega grozdja (vinska trta za pridelavo vinskega grozdja vode 1. reda  30 m  
vinska trta za pridelavo vinskega grozdja (vinska trta za pridelavo vinskega grozdja vode 2. reda  30 m